Lupa

S študijskim letom 2012/2013 so na Univerzi v Mariboru uvedli oddajo doktorskih del Univerze v Mariboru tudi v ProQuestovo mednarodno bibliografsko bazo Dissertations and Theses. Tako se Univerza v Mariboru uvršča v skupino univerz, ki sistematično združujejo izvirno znanstveno delo pod okriljem podatkovne zbirke, ki je mednarodno uveljavljena, kot primarni vir iskanja tovrstnih informacij. Do danes se v omenjeni bazi nahaja 154 doktoratov študentov Univerze v Mariboru.

Univerza v Mariboru je s Proquestom podpisala dogovor, s katerim posamično oddajo nadomešča  z avtomatsko žetvijo doktoratov iz Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Oddaja v podatkovno zbirko ProQuest Dissertations & Theses se tako izvaja avtomatizirano s postopkom prevzemanja doktorskih disertacij preko OAI-PMH strežnika DKUM.

V  skladu z 41. členom Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru (št: 012/2018/1) so pogoji javne objave doktorske disertacije v podatkovni zbirki ProQuest Dissertations & Theses enaki pogojem za objavo v Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru.  Seznanite se s pogoji Proquest-a za oddajo in javno objavo doktorske disertacije v podatkovno zbirko ProQuest Dissertations & Theses Global
(http://contentz.mkt5049.com/lp/43888/382619/PQDTauthoragreement.pdf).