Lupa

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM) je institucionalni repozitorij Univerze v Mariboru. Podpira odprti dostop do znanstvenoraziskovalnih, strokovnih in drugih del in raziskovalnih podatkov, ki nastajajo na univerzi v procesih raziskovanja in izobraževanja.

Objava del v DKUM krepi družbeno odgovornost, izmenjavo znanstvenih informacij, povečuje vpliv raziskovalnih rezultatov znanstvenikov in ugled univerze. DKUM tudi omogoča izpolnjevanje zahtev financerjev raziskav glede odprte dostopnosti vseh recenziranih objav in raziskovalnih podatkov sofinanciranih iz javnih sredstev. Evropska komisija je za naslednji okvirni program za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti in inoviranja, poimenovan Obzorje 2020, določila, da bo obvezna odprta dostopnost vseh recenziranih objav iz sofinanciranih projektov.

DKUM vsebuje dela vseh članic Univerze v Mariboru. Zraven diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih del študentov vključujemo tudi recenzirane objave iz sofinanciranih projektov, elektronske visokošolske učbenike in učna gradiva ter druga dela, katerih avtorji so sodelavci Univerze v Mariboru ali je Univerza v Mariboru njih založnik.

Pogoji uporabe