Lupa

Nova dela v DKUM:

25.10.2021FZVdip.Znanje medicinskih sester o bolečini v enoti intenzivne terapije
25.10.2021FZVdip.Vpliv stresa na medicinske sestre pri obravnavi pacientov s Sars-CoV-2 okužbo
25.10.2021FZVdip.Spremembe in kakovost spolnega življenja nosečnic
25.10.2021FOVdip.Pregled tehnologije pri kisanju zelja z ergonomskega vidika
25.10.2021MFdru.Kvaliteta življenja in življenjski slog študentov medicine
22.10.2021FFdok.Figura, ornamentika in oltarna arhitektura v opusu jožefa holzingerja (1735-1797)
22.10.2021FFmag.Medgeneracijska solidarnost v postmoderni družbi
22.10.2021FFmag.Osamljenost in eskapizem pri gledalcih prenosov v živo
22.10.2021FFdip.Učinki pandemije covid-19 na nemško besedišče - analiza novo nastalih evfemizmov v sodobnem zgodovinskem kontekstu
22.10.2021FFmag.Korelacija med kulturnim kapitalom in učenjem tujega jezika angleščine


V tabeli so navedene organizacije, ki so vključene v digitalno knjižnico UM. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta25370 62
FE - Fakulteta za energetiko000 0
FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko2003134238
FF - Filozofska fakulteta6371 44
FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo3160221
FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede9120122
FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo941115
FL - Fakulteta za logistiko000 0
FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko092 11
FOV - Fakulteta za organizacijske vede500 5
FS - Fakulteta za strojništvo46172267
FT - Fakulteta za turizem00  22
FVV - Fakulteta za varnostne vede1410 15
FZV - Fakulteta za zdravstvene vede1120114
MF - Medicinska fakulteta    011
PEF - Pedagoška fakulteta34018
PF - Pravna fakulteta0162 18
UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor    011
UM - Univerza v Mariboru    0 0
UZUM - Univerzitetna založba Univerze v Mariboru      77
Skupaj*3311861117545
Zadnja osvežitev: 26.10.2021
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.