Lupa

Nova dela v DKUM:

16.11.2017PFmag.The legal and political challenges for the European Union migration policy - The case of the Republic of Bulgaria
16.11.2017FERImag.Učinkovitost predlog e-gradiva za osebe s posebnimi potrebami
16.11.2017FSdip.Razvoj koncepta orodja za brizganje gume v podjetju tesnila gk d.o.o.
16.11.2017FVVdip.Detektivi in odkrivanje pošiljateljev anonimnih pisem
16.11.2017PEFmag.Vpliv didaktičnih iger na glasovno zavedanje, začetno branje in pisanje
16.11.2017PEFmag.Stališče staršev o izvajanju pouka izven učilnice pri predmetu spoznavanje okolja
16.11.2017PEFmag.Odkrivanje neznanih besed, makrostrukture in mikrostrukture v neumetnostnem besedilu
16.11.2017PEFmag.Razrednik in razredne ure z vidika učencev
16.11.2017PEFmag.Sodobni ples pri pouku glasbene umetnosti na razredni stopnji osnovne šole
16.11.2017FVVdip.Vključevanje otrok migrantov v slovenske osnovne šole


V tabeli so navedene organizacije, ki so vključene v digitalno knjižnico UM. Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta5632037125
FE - Fakulteta za energetiko000 0
FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko732903105
FF - Filozofska fakulteta13230339
FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo11035
FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede2201923
FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo103 4
FL - Fakulteta za logistiko000 0
FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko161513
FOV - Fakulteta za organizacijske vede822416
FS - Fakulteta za strojništvo16110229
FT - Fakulteta za turizem20  46
FVV - Fakulteta za varnostne vede4991 59
FZV - Fakulteta za zdravstvene vede9100 19
MF - Medicinska fakulteta    055
PEF - Pedagoška fakulteta151501040
PF - Pravna fakulteta26210 47
UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor    0 0
UM - Univerza v Mariboru    0 0
UZUM - Univerzitetna založba Univerze v Mariboru       0
Skupaj272161795535
Zadnja osvežitev: 17.11.2017