Lupa

Nova dela v DKUM:

20.05.2022FGPAmag.Jeklen poslovni objekt z industrijsko halo 28 x 90 m
20.05.2022FKKTmag.Vibracijski in rotacijski prehodi enostavnih molekul
20.05.2022FGPAmag.Jekleni most s poševnimi kabli dolžine 100 m
20.05.2022FGPAdip.Analiza temperaturne obtežbe na okvirni armiranobetonski mostni konstrukciji
20.05.2022FSdru.Meritve dimenzij
19.05.2022PEFmag.Načrtovanje dela inkluzivnih pedagogov z otroki s posebnimi potrebami
19.05.2022PEFdip.Stališča študentov treh fakultet do poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju
19.05.2022PEFmag.Proces všolanja in prilagajanje na osnovno šolo pri otrocih z motnjo avtističnega spektra (mas)
19.05.2022PEFdip.Spoznajmo COVID-19 skozi lutke
19.05.2022PEFmag.Spremljanje in evalviranje procesa izvedbe dodatne strokovne pomoči iz matematike


V tabeli so navedene organizacije, ki so vključene v digitalno knjižnico UM. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta00145
FE - Fakulteta za energetiko00033
FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko230 5
FF - Filozofska fakulteta05016
FGPA - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo120 3
FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede122 5
FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo260 8
FL - Fakulteta za logistiko000 0
FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko01214
FOV - Fakulteta za organizacijske vede030 3
FS - Fakulteta za strojništvo21036
FT - Fakulteta za turizem00   0
FVV - Fakulteta za varnostne vede630312
FZV - Fakulteta za zdravstvene vede520 7
MF - Medicinska fakulteta    0 0
PEF - Pedagoška fakulteta270 9
PF - Pravna fakulteta000 0
UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor    0 0
UM - Univerza v Mariboru    0 0
UZUM - Univerzitetna založba Univerze v Mariboru      1111
Skupaj*213551576
Zadnja osvežitev: 23.05.2022
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.