Lupa

New documents in DKUM:

17.12.2018FVVmisc4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih
14.12.2018FEbscIzbor in testiranje sinhronskega reluktančnega motorja za pogon ventilatorja
14.12.2018PFmscPrepovedane imisije v slovenskem in avstrijskem pravu s pregledom aktualne sodne prakse
14.12.2018PFmscPravna ureditev izpodbojnosti skupščinskih sklepov v slovenskem in nemškem pravu
14.12.2018PFmscPrimerjalnopravna ureditev prevzemov v Sloveniji in Nemčiji
14.12.2018FZVbscInvazivne diagnostične preiskave v nosečnosti
14.12.2018FZVbscPreobremenjenost študentov zdravstvene nege kot dejavnik tveganja za razvoj burnout sindroma
14.12.2018PFmscSodna delitev solastnine (primerjalni vidik z avstrijskim in hrvaškim pravnim redom)
14.12.2018FZVbscUporaba konoplje v zdravstvene namene
14.12.2018FZVbscKomunikacija in kakovost življenja bolnikov po totalni laringektomiji


The table below shows organizations of digital library of University of Maribor. Number of works includes only works with full text (with files) in all languages. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganizationDiplomas MSc thesesPhD theses OtherAll
AllNewAllNewAllNewAllNewAllNew
EPF - Faculty of Business and Economics62201 83
FE - Faculty of Energy Technology110 2
FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science8190 27
FF - Faculty of Arts2190 21
FGPA - Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture110 2
FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences221 5
FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering040 4
FL - Faculty of Logistic1020 12
FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics0241 25
FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj380 11
FS - Faculty of Mechanical Engineering630 9
FT - Faculty of Tourism51  28
FVV - Faculty of Criminal Justice and Security51017
FZV - Faculty of Health Sciences930 12
MF - Faculty of Medicine    1 1
PEF - Faculty of Education45261 72
PF - Faculty of Law3170 38
UKM - University of Maribor Library    0 0
UM - University of Maribor    0 0
UZUM - University of Maribor Press       0
All19014153339
Last update: 18.12.2018