Lupa

New documents in DKUM:

15.02.2019FNMmscIgralno kromatično število nekaterih grafovskih produktov
15.02.2019FGPAbscObračun izvedenih del za gradnjo večstanovanjskega objekta Brdo
14.02.2019FERImscRazpoznavanje in klasifikacija imenskih entitet z uporabo umetnih nevronskih mrež
14.02.2019FTbscLiterarni turizem v občini Šentjur
14.02.2019FFmscVloga šolskega svetovalnega delavca pri vprašanju enakosti spolov
14.02.2019FTbscReprezentacija vesoljskega turizma v literaturi
14.02.2019FSmscKrmiljenje in nadzor naprave za vzdržljivostno testiranje hidravličnih komponent
14.02.2019FTmscUčinki plačilne nediscipline na poslovanje podjetja Terme Resort d.o.o.
14.02.2019FSbscPotencial izrabe vodne energije na potoku šklendrovec
14.02.2019FERImscPorazdeljen sistem na osnovi spletnega brskalnika in stohastičnega algoritma


The table below shows organizations of digital library of University of Maribor. Number of works includes only works with full text (with files) in all languages. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganizationDiplomas MSc thesesPhD theses OtherAll
AllNewAllNewAllNewAllNewAllNew
EPF - Faculty of Business and Economics1000 10
FE - Faculty of Energy Technology000 0
FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science3040 34
FF - Faculty of Arts070 7
FGPA - Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture270110
FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences511 7
FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering010 1
FL - Faculty of Logistic450 9
FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics020 2
FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj200 2
FS - Faculty of Mechanical Engineering350 8
FT - Faculty of Tourism21   3
FVV - Faculty of Criminal Justice and Security710 8
FZV - Faculty of Health Sciences810 9
MF - Faculty of Medicine    0 0
PEF - Faculty of Education330 6
PF - Faculty of Law230 5
UKM - University of Maribor Library    0 0
UM - University of Maribor    0 0
UZUM - University of Maribor Press       0
All784111121
Last update: 18.02.2019