| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
2.
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO: PRIMERJAVA BANK@NET-A IN SKB NET-A
Bojan Vaslić, 2010

Opis: Namen izdelave diplomske naloge je bil podrobneje raziskati elektronsko bančništvo, možnost opravljanja storitev, ki nam jih nudi, varnost opravljanja storitev, zahtevnost opravljanja storitev ter doseženo stopnjo razvoja. Za razumevanje tega je potrebno najprej opredeliti elektronsko bančništvo v splošnem, podrobneje spoznati zgodovino razvoja elektronskega bančništva ter tudi delovanje in storitve, ki nam jih nudi. Prav tako smo analizirali elektronsko bančništvo v Sloveniji. To smo naredili v treh korakih. V prvem smo pregledali razvoj elektronskega bančništva v Sloveniji, v drugem smo predstavili ponudbo Slovenskih bank in v tretjem koraku pregledali sedanje in bodoče razvojne probleme pri uvajanju elektronskega bančništva. Osrednji poglavji pa sta bili četrto in peto poglavje, kjer smo analizirali Bank@Net in SKB NET. V obeh poglavjih smo najprej predstavili obe banki, nato smo predstavili elektronsko poslovanje obeh bank, oba sistema elektronskega poslovanja tako za fizične kot tudi pravne osebe ter v zadnjem delu varnost uporabe obeh sistemov elektronskega bančništva. Na koncu je še sledil sklep, kjer smo preverili vnaprej postavljene teze.
Ključne besede: Nova KBM d.d., SKB banka d.d., Bank@Net, Poslovni Bank@Net, SKB NET, PRO SKB NET, MULTI SKB NET, B2B SKB NET, SOGECASH.
Objavljeno: 06.08.2010; Ogledov: 8389; Prenosov: 389
.pdf Celotno besedilo (755,72 KB)
Ogledov v tednu: 112

3.
4.
Razvoj hiperpriložnostnih iger na primeru igre Color Cube Dash
Klemen Čeru Skela, 2021

Opis: Diplomsko delo predstavlja mobilne igre in njihove zvrsti ter vsebuje primere posameznih iger. Večji poudarek je na podzvrsti hiperpriložnostnih iger, kaj natanko je ta zvrst, zakaj so tako uspešne, kako s takšno igro zaslužiti, kaj so njeni glavni elementi in kakšna je mehanika. Predstavljeni so založniki te izpostavljene zvrsti mobilnih iger, kot so: Voodoo, Ketchap in Outfit7. Opredeljena so orodja za izdelavo iger, kot so: Unity, libGDX in Spine. V sklopu diplomskega dela je izdelati tehnični dizajndokument za predvideno hiperpriložnostno mobilno igro, ki smo jo na koncu tudi izdelali. Izdelano igro smo primerjali z že objavljeno.
Ključne besede: mobilne igre, hiperpriložnostne igre, unity, izdelava mobilne igre
Objavljeno: 04.11.2021; Ogledov: 384; Prenosov: 31
.pdf Celotno besedilo (1,45 MB)
Ogledov v tednu: 77

5.
Oblikovanje plakatov o veganstvu in njihova analiza
Saša Kramar, 2022

Opis: Glavni cilj diplomskega dela je bil analizirati plakate o veganstvu in pridobiti informacije ter napotke, ki nam bodo pomagali pri oblikovanju plakatov o veganstvu v prihodnosti. V teoretičnem delu smo raziskali področja vizualne komunikacije ter veganstva, v empiričnem delu pa smo s pomočjo anketnega vprašalnika pridobili informacije o odnosu ljudi do naših avtorskih in tujih plakatov o veganstvu ter o njihovem pomenu za družbo in širjenje veganstva. Ugotovili smo, da je plakat še vedno ena najbolj priljubljenih oblik vizualne komunikacije in da je oblikovanje dobrega plakata o veganstvu zelo zahtevno delo, saj je zelo težko na samem plakatu predstaviti veganstvo kot celoto. Ugotovili smo tudi, da so ljudem bolj všeč nazorni, neagresivni, izvirni, informativni in preprosti plakati o veganstvu in da je tema veganstva za mnoge ljudi še vedno dokaj neznana in nezaželjena. Novo pridobljeno znanje in smernice nam bodo pomagali pri oblikovanju še boljših plakatov o veganstvu v prihodnosti.
Ključne besede: vizualna komunikacija, grafično oblikovanje, plakat, analiza, veganstvo
Objavljeno: 17.06.2022; Ogledov: 77; Prenosov: 30
.pdf Celotno besedilo (5,44 MB)
Ogledov v tednu: 77

6.
Analiza nabavnega procesa v organizaciji Sanolabor, d.d. : diplomsko delo
Maja Vidmar, 2005

Objavljeno: 28.09.2007; Ogledov: 6695; Prenosov: 197
.pdf Celotno besedilo (401,89 KB)
Ogledov v tednu: 75

7.
Organizirana kriminaliteta v Republiki Hrvaški
Maja Krznar, 2021

Opis: Tema tega magistrskega dela je organizirana kriminaliteta v Republiki Hrvaški. Na začetku je opisana organizirana kriminaliteta na svetovni ravni, in sicer zgodovina organizirane kriminalitete po svetu, najpomembnejše organizirane kriminalne skupina na svetu ter nekatere institucije in agencije, ki se proti organizirani kriminaliteti borijo na globalni ravni. Kot naslednje je obdelana organizirana kriminaliteta na Balkanskem polotoku, s ciljem čim bolj dostopne in razumljive vsebine za bralca in interesenta, ki morda še ni dojel velike vloge relativno majhne Hrvaške v verigi aktivnosti organizirane kriminalitete na svetovni ravni. V tem delu magistrske naloge je geografsko opisana t. i. Balkanska pot ali Balkanska ruta raznoraznih vrst kriminalitet. Da bi bilo doživetje popolno, so navedeni tudi drugi vidiki pomembnosti Balkanske poti, skozi sodobno balkansko zgodovino pa vse do danes. Vse to nas usmerja na predmet našega raziskovanja – Republiko Hrvaško. Nacionalna ali nadnacionalna kriminaliteta, kombinacija obeh vrst kriminalitet, vse to je prisotno na Hrvaškem. Razpad bivše države Jugoslavije. Domovinska vojna. Vojni oportunizem. Evropska unija. Migrantska kriza. Tu se že lahko vrnemo v predhodni segment in zaključimo, da smo imeli prav, ko smo Balkansko pot postavili v kategorijo ključnih dejavnikov pri obravnavi organizirane kriminalitete na Hrvaškem, zato ker je prav ta Balkanska pot spremenljivka, ki je stalno aktivna in je v korelaciji z določenimi oblikami organizirane kriminalitete, saj velik del te poti poteka prav čez hrvaško ozemlje in je v tem magistrskem delu pogosto omenjena kot pomemben dejavnik za uresničitev kriminalnih aktivnosti. Ta pot je bila aktivna že v bivši državi, bila je aktivna tudi v vojnem času v devetdesetih letih 20. stoletja, in je aktivna tudi danes – vsekakor jo stopnjuje tudi migrantska kriza izpred petih, šestih let. Vendar, kar se tiče sosednjih držav, glavnina migrantske krize ni na Hrvaškem, temveč v sosednji Bosni in Hercegovini ter Srbiji, kar pa za organizirane kriminalne skupine nikoli ni bila ovira. Da dobro sodelujejo tudi v času vojne, brez ozira na verska prepričanja ali nacionalno pripadnost, tudi o tem smo se lahko prepričali pri nastajanju tega magistrskega dela. Z metodo znanstvenega intervjuja v okviru raziskovalnega dela te magistrske naloge smo pridobili podatke, spoznanja in informacije s strani pravnih strokovnjakov iz Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Omembe vredno je, da sta obe državi pogosto ključni, kar se tiče lokacije izvajanja kaznivih dejanj iz domene nadnacionalne kriminalitete, ker se sodelovanje organiziranih kriminalnih skupin, kot smo že omenili, ne ozira na vero in narodnost. V nekem sociološko-filozofskem in filantropskem smislu bi bil tak odnos vreden celo pohvale, ko pa je v konotaciji in s ciljem najtežjih kaznivih dejanj – je pomen negativen, ker otežuje zaznavanje in spremljanje v kriminalističnem smislu. Z znanstveno metodo raziskovanja obstoječe literature in z obema intervjujema smo dobili celotno sliko in opis tistega kar nas je zanimalo, in to je pravni in institucionalni okvir boja proti organizirani kriminaliteti na Hrvaškem v primerjavi s sosednjimi državami ter pojavne oblike organizirane kriminalitete na Hrvaškem v primerjavi s sosednjimi državami.
Ključne besede: kriminaliteta, organizirana kriminaliteta, kriminalne skupine, Hrvaška, magistrska dela
Objavljeno: 18.06.2021; Ogledov: 5064; Prenosov: 104
.pdf Celotno besedilo (2,00 MB)
Ogledov v tednu: 67

8.
User-centred design for multiscreen e-health applications for elderly people
Emilija Stojmenova, 2013

Opis: This work identifies the weaknesses of the conventional UCD methods and presents a conceptual model for modifying standard UCD research procedures in such a way that they will be appropriate and supportive for the design and development of multiscreen e-health applications for elderly people. The suggested model would be used for adapting selected UCD methods for the targeted population and e-health applications’ usage contexts. A multiscreen e-health application named Med-Reminder was used in order to evaluate the modifications of the UCD methods and compare the efficiency of the modified UCD methods with the efficiency of the standard UCD methods. The user-centred design efficiency scale (UCD_ES) and heuristic observation were used to compare the efficiencies of the standard and modified UCD methods and to determine which UCD methods would be more appropriate when doing research with elderly people within the e-health domain.
Ključne besede: User-centred design, UCD methods, elderly people, e-health, multiscreen, Med-Reminder
Objavljeno: 09.07.2013; Ogledov: 2098; Prenosov: 222
.pdf Celotno besedilo (3,42 MB)
Ogledov v tednu: 62

9.
Sledenje aktivnosti na kolesu s pomočjo mikrokrmilnika ESP32
Alen Granda, 2022

Opis: Namen diplomskega dela je bila predstavitev energijsko varčne, a vseeno natančne alternative signalom globalnega pozicioniranja GPS, ki se ponavadi uporabljajo za sledenje aktivnosti na kolesu z uporabo mobilne aplikacije. Najprej smo predstavili trenutno stanje na trgu in opisali, zakaj smo se odločili poiskati alternativo. Implementacija naše rešitve je zasnovana s pomočjo magnetnega senzorja, ki na vsak vrtljaj kolesa pošlje signal mikrokrmilniku ESP32. Le‐ta filtrira, obdela in periodično pošilja pridobljene podatke uporabniški aplikaciji, kjer se vizualizirajo. Prav tako je na mikrokrmilnik povezan senzor za temperaturo, vlago in pritisk, ki nam omogoča izračun trenutne nadmorske višine s pomočjo barometrične enačbe. Omenjeno rešitev smo testirali z vožnjo kolesa po cesti ter analizirali pridobljene rezultate. Odstopanje med referenčnimi vrednostmi in našimi meritvami je do 5 % oziroma do 10 % v primeru izračuna nadmorske višine, medtem ko je poraba energije vsaj 3‐krat manjša v primerjavi s konkurenco na trgu.
Ključne besede: internet stvari, kolesarstvo, ESP32, mobilna aplikacija
Objavljeno: 14.06.2022; Ogledov: 89; Prenosov: 39
.pdf Celotno besedilo (22,61 MB)
Ogledov v tednu: 60

10.
Tehnologije pri uporabi odprtih virov ionizirajočega sevanja v kliničnem okolju
Gregor Pintarič, 2022

Opis: Uvod: V naravnem okolju obstaja več vrst sevanj, ki se delijo na ne-ionizirajoča in ionizirajoča. Slednja se delijo na odprte (nezatesnjene) in zaprte (zatesnjene) vire. Odprte vire uporablja nuklearna medicina, ki pri delu z njimi uporablja različne tehnologije. Metode: V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo. V empiričnem delu smo pregledali dokumentacijo institucije in izvajali meritve. Opravili smo enocentrično raziskavo v kliničnem okolju. Vključili smo 5 odprtih in 3 zaprte vire ionizirajočega sevanja. Z medicinsko tehnologijo, ki se uporablja v kliničnem okolju, smo izvajali meritve aktivnosti ob dostavi. Hitrosti doze smo merili na razdalji enega metra od vira in tik ob viru v njegovi zaščiti. Vzorec je zajemal 10 meritev posameznih odprtih in zaprtih virov. Izvedli smo simulacijo diagnostične aplikacije radiofarmacevtika 18F-FDG s pomočjo sistema za infundiranje MEDRAD® Intego PET Infusion System (INT SYS 200). Rezultati: Ugotovili smo, da se odprti viri ionizirajočega sevanja v kliničnem okolju večinoma uporabljajo v diagnostične, majhen del pa v terapevtske namene. Najbolj uporabljen radionuklid je še vedno 99mTc. Na njem temelji največ radiofarmacevtikov. Sledi mu radiofarmacevtik 18F-FDG. Najvišjo aktivnost ob dostavi je imel generator 99Mo/99mTc (93,43 ± 32,57 GBq), najmanjšo pa DaTSCAN (123I) (293,78 ± 15,17 MBq). Najvišjo povprečno hitrost doze ob zaščiti je imel 18F-FDG (25527,37 ± 5593,52 μSv/h), najmanjšo pa RaJ (131I) (180,20 ± 8,41 μSv/h). Zaključek: Odprti viri ionizirajočega sevanja se najpogosteje pripravljajo in aplicirajo ročno, majhen del pa s pomočjo sistema za infundiranje. Simulacijo priprave in ročne aplikacije je možno izvesti izven kliničnega okolja, medtem ko je simulacija s sistemom za infundiranje omejena na sam aparat.
Ključne besede: nuklearna medicina, radiofarmak, sistem za infundiranje, gama kamera, radionuklidna terapija
Objavljeno: 17.06.2022; Ogledov: 54; Prenosov: 8
.pdf Celotno besedilo (21,30 MB)
Ogledov v tednu: 54

Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici