| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
TESTAMENTI PTUJSKIH MEŠČANOV V 18. STOLETJU
Nina Goznik, 2010

Opis: V pričujočem diplomskem delu sem želela predstaviti ptujski meščanski sloj na podlagi testamentov. Transliterirala in analizirala sem sedem testamentov ptujskih meščanov. Vsi testamenti so iz 18. stoletja, nahajajo pa se v fondu Arhiv mesta Ptuj, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Ptuj. Pisani so v nemškem jeziku, pisava je nemška kurenta oz. kurziva. Predstavila sem zgradbo testamenta oz. listinski formular ter samo vsebino testamenta. Zanimalo me je, s kakšnim premoženjem so testatorji in testatorke razpolagali, komu in kaj so volili, koga so imenovali za glavnega dediča ter katere druge informacije je možno izluščiti iz testamenta. Dotaknila sem se tudi dednega prava v Spodnji Avstriji in v ptujskih mestnih statutih ter predstavila zgodovino mesta Ptuja v 18. stoletju.
Ključne besede: testament, dedno pravo, mesto Ptuj, meščanstvo, transliteracija
Objavljeno: 27.07.2010; Ogledov: 3662; Prenosov: 173
.pdf Celotno besedilo (8,27 MB)
Ogledov v tednu: 2015

2.
Obravnava pacienta z imunsko trombocitopenijo po funkcionalnih vzorcih Marjory Gordon
Lea Roj, 2015

Opis: Teoretična izhodišča: Imunska trombocitopenija je pridobljena avtoimunska bolezen, za katero je značilna večja uničenost trombocitov, motnje dozorevanja megakariocitov z zmanjšano proizvodnjo trombocitov in morebitnih zapletov hemoragije. Resnična incidenca imunske trombocitopenije v svetu ni znana. Pri zdravstveni negi pacienta s trombocitopenijo je pomembno, da upoštevamo pacientovo nagnjenost h krvavitvam in s tem večjo možnostjo krvavitve. Namen diplomskega dela je predstaviti imunsko trombocitopenijo in s študijo primera ugotoviti negovalne probleme, ki se pojavljajo pri pacientu z imunsko trombocitopenijo. Metodologija raziskovanja: Diplomsko delo temelji na uporabi deskriptivne metode dela. S pomočjo tehnike intervjuja, ki je vseboval vprašanja odprtega tipa, smo izvedli študijo primera. Za prikaz podatkov je bila uporabljena kvalitativna metodologija. Rezultati: Ugotovili smo, da 11 funkcionalnih vzorcev Marjory Gordon v grobem zagotavlja celovito obravnavo pacienta z imunsko trombocitopenijo. Z izpostavljenimi negovalnimi problemi, smo ugotovili, da vsi negovalni problemi ne zasedejo na lestvici prioritete enakega mesta. Najbolj prioriteten problem je nevarnost poškodbe, saj so krvavitve najbolj značilen simptom imunske trombocitopenije. Sklep: Medicinske sestre, ki se ukvarjajo s pacienti z imunsko trombocitopenijo potrebujejo veliko znanja, spretnosti in sposobnosti, da prepoznajo negovalne probleme, načrtujejo, izvajajo in vrednotijo zdravstveno nego, a vendar mora biti vsak pristop holističen in kakovostno izveden. Z ukrepi in zdravstveno vzgojo poskušamo preprečiti krvavitve, tako, da obvarujemo pacienta pred poškodbami, pravočasno odkrijemo krvavitve in nudimo pomoč ob krvavitvah.
Ključne besede: imunska trombocitopenija, kri, pacient, medicinska sestra, negovalni problemi, zdravstvena nega
Objavljeno: 07.12.2015; Ogledov: 2834; Prenosov: 93
.pdf Celotno besedilo (1,44 MB)
Ogledov v tednu: 1993

3.
4.
Varnost v prometu in varstvo pri delu : gradivo za 1. letnik
Dušan Kolarič, 2009

Objavljeno: 31.05.2012; Ogledov: 3537; Prenosov: 165
URL Povezava na celotno besedilo
Ogledov v tednu: 840

5.
Velikih pet osebnostnih dimenzij in tvegano vedenje
Monika Brdnik, 2019

Opis: Namen tega magistrskega dela je bil preveriti povezave med velikimi petimi osebnostnimi dimenzijami, izbranimi oblikami tveganega vedenja in zaznavo tveganosti vedenja. Dodatno so bile ugotavljane tudi povezave med že naštetimi konstrukti, spolom, starostjo in religioznostjo. Vzorec je sestavljalo 187 udeležencev. Za preverjanje velikih petih osebnostnih dimenzij je bil uporabljen vprašalnik BFI (John, Donahue in Kentle, 1991), za preverjanje tveganega vedenja in njegove zaznave vprašalnik DOSPERT (Blais in Weber, 2006), za preverjanje tveganega uživanja alkohola vprašalnik AUDIT-C, za preverjanje religioznosti, kajenja in uživanja prepovedanih substanc so bila sestavljena lastna vprašanja. Ugotovljene so bile razlike v zaznavanju tveganega vedenja in v udeleževanju v tveganih vedenjih med spoloma – ženske so vedenja zaznavale kot bolj tvegana, medtem ko so se moški bili bolj pripravljeni udeleževati v različnih vrstah tveganega vedenja. Pri obeh spolih je bilo ugotovljeno, da zaznava tveganosti posameznih vedenj s starostjo narašča, udeleževanje v le-teh pa upada. Ugotovljene so bile razlike med nereligioznimi in religioznimi posamezniki, saj so bili slednji manj pripravljeni tvegati. Opažena je bila tudi precejšnja razširjenost tveganega uživanja alkohola (prisotno v 46,5% celotnega vzorca). Kljub poskusom na podlagi osebnostnih dimenzij ni bilo možno sklepati o signifikantni napovedni vrednosti za tvegana vedenja. Odkrite so bile pozitivne povezave med odprtostjo, ekstravertnostjo in skupnim tveganim vedenjem, medtem ko med skupnim tveganim vedenjem, nevroticizmom, sprejemljivostjo in vestnostjo, niso bile ugotovljene nobene signifikantne povezave. Posamezne osebnostne dimenzije so se povezovale s posameznimi poddimenzijami tveganega vedenja.
Ključne besede: tvegano vedenje, osebnostne lastnosti, religioznost
Objavljeno: 13.03.2019; Ogledov: 1066; Prenosov: 92
.pdf Celotno besedilo (1,38 MB)
Ogledov v tednu: 754

6.
7.
8.
Numerical analysis of circular footings on natural clay stabilized with a granular fill
Murat Ornek, Mustafa Laman, Ahmet Demir, Abdulazim Yildiz, 2012

Opis: In this study, numerical predictions of the scale effect for circular footings supported by partially replaced, compacted, layers on natural clay deposits are presented. The scale- effect phenomenon was analyzed according to the footing sizes. Numerical analyses were carried out using an axisymmetric, two-dimensional, finite-element program. Before conducting the analysis, the validity of the constitutive model was validated using field tests performed by authors with seven different footing diameters up to 0.90 m and with three different partial replacement thicknesses. It is shown that the behavior of the circular footings on natural clay soil and the partial replacement system can be reasonably well represented by the Mohr Coulomb model. The Mohr-Coulomb model parameters were derived from the results of conventional laboratory and field tests. After achieving a good consistency between the results of the test and the numerical analysis, the numerical analyses were continued by increasing the footing diameter up to 25 m, considering the partial replacement thickness up to two times the footing diameter. The results of this parametric study showed that the stabilization had a considerable effect on the bearing capacity of the circular footings and for a given value of H/D the magnitude of the ultimate bearing capacity increases in a nonlinear manner with the footing diameter. The Bearing Capacity Ratio (BCR) was defined to evaluate the improved performance of the reinforced system. It was found, based on numerical and field-test results that the BCR of the partially replaced, natural clay deposits increased with an increase in the footing diameter and there was no significant scale effect of the circular footing resting on natural clay deposits.
Ključne besede: scale effect, circular footing, field test, finite-element analysis, natural clay, granular fill
Objavljeno: 13.06.2018; Ogledov: 304; Prenosov: 23
.pdf Celotno besedilo (554,10 KB)
Ogledov v tednu: 168

9.
Zgodovina nogometa v Kraljevini SHS/Jugoslaviji in v času okupacije
Tin Mudražija, 2016

Opis: Jugoslovanski klubski in reprezentančni nogomet je predstavljal najmnožičnejšo, najbolj priljubljeno in najbolj razširjeno športno panogo v Kraljevini SHS/Jugoslaviji, zanj so se zanimale široke ljudske množice, in kot tak je predstavljal tudi izjemno dober vzvod za širjenje političnih idej takratnemu političnemu vrhu, ki je bil vseskozi prisoten, tako v klubskem kot reprezentančnem nogometu. Z nogometno igro so se ljubitelji športa in drugo prebivalstvo z vseh koncev slovenskih, hrvaških in srbskih dežel, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Vardarske Makedonije in drugih delov, ki so bili leta 1918 združeni v Kraljevino SHS in leta 1929 preimenovani v Kraljevino Jugoslavijo, seznanili ob koncu devetnajstega stoletja, približno trideset let po uradnih nogometnih začetkih v Angliji, ki jih povezujemo z ustanovitvijo nogometne zveze v Londonu 26. oktobra 1863. Prvi “nogometaši” na tem prostoru so bili dijaki in študentje, pretežno iz premožnejših družin, ki so jih starši pošiljali na šolanje v različne zahodnoevropske države. V tem primeru ni šlo za neposredni stik z angleškimi nogometnimi “misijonarji”, ampak so se nad nogometom navdušili v različnih zahodnoevropskih državah (predvsem v Švici, Nemčiji in Avstro-Ogrski), kjer je bila nogometna igra med njihovim študijem že dobro razvita. Veliko jih je nogomet treniralo in igralo v lokalnih klubih, kjer so se seznanili z osnovnimi pravili nogometne igre, večina pa jih je med počitnicami domov prinašala tudi nogometne žoge, saj so želeli z novim, dinamičnim športom z žogo seznaniti tudi svoje prijatelje v domovini. Čeprav Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma Jugoslavija zaradi notranjih nasprotij in nerešenih vprašanj, tako socialnih kot nacionalnih, ni izpolnila pričakovanj, so se v novi, skupni državi le odprle nove in večje možnosti tudi za razvoj telesne kulture. Novo gospodarsko in politično okolje je kljub vsem težavam in slabostim, ki jih je imela nova kraljevina, tudi za razvoj športa pomenilo obdobje velikega napredka. Ustanavljanje številnih novih klubov in njihova živahna dejavnost sta 15. aprila 1919 privedla do ustanovitve Jugoslovanske nogometne zveze. To je bila prva športna strokovna zveza v državi, ki je povezovala jugoslovanske nogometne klube ali sekcije in postala organiziran dejavnik v razvoju jugoslovanskega športa. Poudariti je treba, da je v Jugoslovanski nogometni zvezi športna politika izhajala v glavnem iz sporov med Beogradom in Zagrebom, pri čemer so lahko bile manjše podzveze, med njimi tudi ljubljanska, pomemben jeziček na tehtnici, na kateri so ob glasovanjih (skoraj) vedno tehtali le interese velikih. Rdeča nit jugoslovanskega nogometa med obema vojnama je bila tudi ta, da je bilo tako klubsko delovanje kot tudi delovanje krovne nogometne organizacije v državi (pre)pogosto priložnost za zlorabe, korupcijo, dogovarjanje in prirejanje glasovanj. V 17. državnih nogometnih prvenstvih, odigranih med letoma 1923 in 1940, sta po pet naslovov osvojila zagrebški 1. HŠK Građanski in beograjski BSK, beograjska SK Jugoslavija, HŠK Hajduk in HŠK Concordia so osvojili po dva naslova, enkrat pa je naslov osvojil zagrebški HAŠK. 1. HŠK Građanski in BSK sta se tako v zgodovino zapisala kot najuspešnejša jugoslovanska nogometna kluba v obdobju med obema vojnama. Za razliko od klubskega nogometa je jugoslovanska nogometna reprezentanca – nekateri so jo imenovali tudi Beli orli – v pičlih desetih letih (med letoma 1919–1930) iz nogometnega palčka prerasla v svetovno nogometno velesilo, ki je na prvem svetovnem nogometnem prvenstvu v Montevideu leta 1930 osvojila zgodovinsko tretje mesto. Kljub velikemu potencialu pa zgodovinski uspeh Belih orlov na prvem svetovnem prvenstvu v Montevideu ni vplival na nadaljnji razvoj jugoslovanskega reprezentančnega nogometa v tolikšni meri, kot je domača športna javnost to pričakovala. Pričakovati je bilo, da bodo Beli orli zaradi rezultatov iz Montevidea naredili kvalitativni preskok in se dokončno zasidrali med najboljšimi moštvi na svetu, namesto napredka pa je sledil padec v povprečje, iz katerega se jugoslovanski reprezentančni nogomet ni pobral vse do začetka druge svetovne vojne. Po kratki aprilski vojni, ko so Kraljevino Jugoslavijo napadle sile osi, je 17. aprila 1941 jugoslovanska kraljeva vojska podpisala kapitulacijo. Posledica aprilske katastrofe je bila zasedba in razkosanje njenega ozemlja. Večino ozemlja so si prilastile sosednje države napadalke (Nemčija, Italija, Madžarska in Bolgarija), v osrednjem delu je nastala t. i. Neodvisna država Hrvaška (NDH), Srbija v mejah izpred 1912, povečana za Banat in Kosovsko Mitrovico, pa je bila pod neposredno nemško vojaško upravo ter je imela pod Milanom Ačimovićem in Milanom Nedićem omejeno avtonomijo. Novonastale razmere so kmalu postale tudi veliko breme nadaljnjega razvoja jugoslovanskega nogometa, saj je bilo ne le nogometno, ampak kar vse športno udejstvovanje zaradi vojne močno okrnjeno. Nogometni klubi so se soočali z mnogimi težavami: uničena so bila številna nogometna igrišča, stadioni ter klubska oprema, številni nogometaši in klubski funkcionarji pa so padli na fronti ali bili zaprti. Kljub vsem težavam pa je nogometna aktivnost med okupacijo postavila čvrste temelje povojnemu razvoju nogometa na teh prostorih.
Ključne besede: Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Kraljevina Jugoslavija, jugoslovanski nogomet, prvenstvo Kraljevine SHS/Jugoslavije v nogometu, Pokal Mitropa, jugoslovanska nogometna reprezentanca, Beli orli, Nogometna zveza Jugoslavije, nogometne podzveze, nogomet v okupirani Jugoslaviji 1941–1945.
Objavljeno: 29.11.2016; Ogledov: 2650; Prenosov: 400
.pdf Celotno besedilo (6,17 MB)
Ogledov v tednu: 138

10.
Poslovni potencial veriženja blokov
Nives Korošec, 2018

Opis: Namen diplomskega projekta z naslovom Poslovni potencial veriženja blokov je bil podrobneje raziskati varnost in uporabnost tehnologije veriženja blokov ter elementov, ki se nahajajo znotraj te tehnologije. V prvem delu smo se osredotočili na osnove tehnologije veriženja. Tako smo pridobili znanje o tem kako je ta tehnologija sploh zgrajena, kakšno je njeno delovanje, možnosti njene uporabe v poslovnih konceptih ter varnost, ki je ključnega pomena za pridobitev uporabnikov. V drugem delu je bil poudarek na kripto valutah. Podrobneje smo si pogledali tri kripto valute, ki so visoko na lestvici kapitalizacije trga in sicer prva izmed njih je Bitcoin, ki je širši javnosti najbolje poznana kripto valuta, nato sledi predstavitev Ethereum-a, ki je valuta in hkrati platforma za podporo aplikacij imenovanih dApps, kot zadnjo pa smo opisali kripto valuto Litecoin. V tretjem delu sledi podrobnejši opis platform, ki se nahajajo znotraj tehnologije veriženja blokov. Najbolj razširjena je Ethereum, ki podpira nastajanje uporabniških ter varnostnih žetonov, kasneje sta predstavljeni še NEO, ki ima v lasti dva žetona NEO ter GAS in Ripple, ki predstavlja plačilno omrežje ter kripto valuto Ripple XRP. V zadnjem delu teče beseda o najnovejšem svetovnem fenomenu, o tako imenovanih javnih ponudbah kovancev, ki so bolj poznani pod kratico ICO projekti. V tem delu smo se osredotočili na opredelitev tako imenovanih sodobnih projektov, na statistiko njihove uspešnosti ter zaključili z najodmevnejšimi Slovenskimi javnimi ponudbami kovancev.
Ključne besede: tehnologija veriženja blokov, kripto valute, platforme, ICO projekti
Objavljeno: 26.10.2018; Ogledov: 555; Prenosov: 71
.pdf Celotno besedilo (1,81 MB)
Ogledov v tednu: 131

Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici