| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Drago Filipič

Vseh ključnih besed je 313, ki se skupaj pojavijo 955 krat.
151 ključnih besed (48.24 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 793 krat (83.04 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
35x4.41%Slovenija
28x3.53%finančna sredstva
27x3.4%podjetje
25x3.15%financiranje
24x3.03%finančna analiza
19x2.4%finančno poslovanje, poslovne finance
12x1.51%vrednotenje, uspešnost poslovanja
11x1.39%investicije, kapital, storitve, indikatorji, kazalniki, finančna funkcija, finančni instrumenti
10x1.26%metode
9x1.13%Evropska unija, bilance stanja, denarni tokovi, cilj
8x1.01%zakonodaja, plačilna sposobnost, tveganje, razvoj
7x0.88%dejavnost, struktura, mednarodne primerjave, banke, panoge dejavnosti, zavarovanje, krediti
6x0.76%bilance, skladi, računovodski izkazi, finančno planiranje, poslovni rezultati, factoring, organiziranost, predstava, modeli, leasing, boniteta
5x0.63%kreditiranje, forfaiting, terjatve, investicijsko odločanje, finančni trg, programi, sistemi, ocenjevanje, finančne ustanove, analiza poslovanja, odločanje, plačila
4x0.5%stroški, finančno odločanje, upravljanje, donos, davki, gospodarnost, likvidnost, fond, zavarovalnice, rizični kapital, bilance uspeha, prihodek, mala podjetja, učinkovitost, prodaja, izboljšave, poslovanje podjetja, pravna ureditev
3x0.38%računovodske informacije, kontrola, finančni sistemi, finančna politika, listinjenje, potrošnik, dohodek, svet, spremembe, kupci, poslovne banke, jamstvo, oblikovanje, usklajevanje, finančno upravljanje, trgovinsko podjetje, ekonomičnost, odhodek, merila, varčevanje, aktivnosti, finančni kapital, investicijski skladi, ponudba, pogodbe, prednost, bančno poslovanje, davek od dohodka, lastnina, trg, obdavčenje, poslovno okolje, premoženje, odgovornost
2x0.25%mednarodni sporazumi, obveznosti, računovodski standardi, davčni sistemi, povezanost, vrednost, davčne službe, prebivalstvo, projekti, sposobnosti, Evropa, ZDA, finančni management, distribucija, srednja podjetja, kreditna sposobnost, davek od dobička, problematika, nabava, vrednostni papirji, denarni trg, zmogljivost, ekonomska pomoč, transakcije, hranilnice, trg kapitala, uporabniki, finančna poročila, bančni sistemi, prilagajanje, uravnotežen razvoj, življenjsko zavarovanje, izvršba, ekonomsko ravnotežje, obveznice, delniške družbe, regulacija, tržna analiza, vzajemni skladi, zavarovalstvo, podjetništvo, delnice, strategija, pravni vidik
1xanaliza, javni izdatki, upokojenci, institucije, javni zavodi, joint venture, cene, SWOT analiza, prenova, življenjski cikel, orodja, trgovinsko poslovanje, kvaliteta, zagotavljanje kvalitete, dolgovi, nadzorni svet, poslovno sodelovanje, Hrvatska, invalidi, procesi, investicijska dejavnost, varstvo okolja, kovinska industrija, življenjsko okolje, ekološko ravnotežje, onesnaževanje okolja, politika okolja, ekologija, tržne raziskave, pozicioniranje, blago, zaloge, okolje, občine, lokalna uprava, odjemalec, ekonomski modeli, primeri, trgovinske pogodbe, avtomobilska industrija, meritve, računovodstvo, poraba, proračuni, lokalna samouprava, lokalna skupnost, javne finance, gospodarstvo, naftni derivati, zadovoljstvo, produktivnost, dobiček, trendi, pokojninski skladi, kadri, pospeševanje prodaje, značilnosti, gospodarjenje, javni sektor, interesne skupine, poslovne funkcije, klasifikacija, depoziti, integracija, opcije, servisi, ekonomski vidik, gradbeni objekti, CAPM, empirične raziskave, mednarodno poslovanje, harmonizacija, predpisi, optimizacija, poslovna poročila, zdravstveno zavarovanje, izdelki, priložnosti, materialno poslovanje, tehnološki razvoj, proizvodi, razvojni projekti, rešitve, maziva, razširjena reprodukcija, obrt, obrtno pravo, pravo družb, osnove, pravna oseba, Nemčija, letna poročila, družbe, finančno pravo, mednarodni standardi, dvojno obdavčenje, proizvodnja, terminsko poslovanje, energetika, nepremičnine, davek na dodano vrednost, promet, energetski sistemi, organizacijski sistemi, električna energija, kritika, oskrba, dedovanje, kmetijstvo, varnost, informacije, reševanje problemov, plačilni promet, konkurenčnost, registri, zemljišča, zemljiška knjiga, kataster, dividende, davek n, družba z neomejeno odgovornostjo, osnovna sredstva, teorija, praksa, družina, mednarodne organizacije, posojila, metodologija, razvrščanje v skupine, ideje, politika podjetja, davčne olajšave, delovna razmerja, zakoni, regionalna politika, dohodnina, valuta, akreditivi, izvedeni finančni instrumenti, obrestna mera, bančništvo, delovanje, zdravstveno varstvo, gradovi, kulturna dediščina, kulturni spomeniki, socialna varnost, zdravstvo, kreditne ustanove, povpraševanje, elektrogospodarstvo, trajnostni razvoj, družbe za upravljanje, varstvo konkurence, predvidevanje, franchising, operativni plani, sinergija, tuje investicije, združitve podjetij, motiviranje, regionalni razvoj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici