| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vito Bobek

Vseh ključnih besed je 455, ki se skupaj pojavijo 1178 krat.
194 ključnih besed (42.64 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 917 krat (77.84 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
40x4.36%Evropska unija
27x2.94%Slovenija
21x2.29%mednarodni ekonomski odnosi, zunanjetrgovinska politika
19x2.07%zunanjetrgovinsko poslovanje
17x1.85%mednarodne ekonomske integracije, enotni trg
16x1.74%WTO
14x1.53%internacionalizacija
12x1.31%trgovinske pogodbe, zunanja trgovina, mednarodne primerjave
11x1.2%mednarodni sporazumi, mednarodno ekonomsko sodelovanje
10x1.09%mednarodno sodelovanje, podjetje
9x0.98%Evropa, povezanost, mednarodno poslovanje, gospodarstvo, EU
8x0.87%financiranje, mednarodna menjava, razvoj, globalizacija
7x0.76%značilnosti, programi, finančna sredstva, regionalna ekonomika, panoge dejavnosti, ekonomska politika, strategija, svet, odločanje
6x0.65%zakonodaja, gospodarske pogodbe, mednarodni trg, mednarodna trgovina, prosta trgovina, oblikovanje, organiziranost, ZDA, predstava, prilagajanje, institucionalizem, izvoz, ekonomska pomoč, ekonomski razvoj, mednarodno gospodarstvo, poslovno okolje
5x0.55%modeli, zaščita, trgovina, trg, promocija, neposredne tuje investicije, partnerstvo, delovanje, trgovinska politika, medkulturna komunikacija, razvojni projekti, konkurenčnost, carinska politika, uspešnost poslovanja, carine, ocenjevanje, pogajanje, razlike
4x0.44%poslovni razgovori, integracija, metode, učinkovitost, carinske unije, carinske tarife, regionalni razvoj, management, usklajevanje, GATT, uvoz, reševanje problemov, vedenje, prednost, liberalizacija, dumping, Azija, gospodarska rast
3x0.33%stilistika, vodenje, tržna struktura, poslovna psihologija, ženske, fleksibilnost, integracijski procesi, kultura, pridruženo članstvo, subvencije, Kitajska, struktura, kmetijstvo, institucije, svetovno gospodarstvo, problematika, urbanizacija, regija, NAFTA, mednarodne ustanove, aktivnosti, OECD, izobraževanje, Afrika, spremembe, kontrola, mednarodne konvencije, predvidevanje, prihodnost, razvojna strategija, Avstrija, darila, poslovno sodelovanje
2x0.22%planiranje, poslovna etika, poslovni bonton, mednarodna kooperacija, Balkan, kmetijski pridelki, Črna gora, agrarna politika, življenjski uspehi, predstavništva, gospodarske organizacije, UNCTAD, mednarodne pogodbe, potrebe, regionalizem, storitve, skladi, fond, tuje investicije, zaposlovanje, narodno gospodarstvo, dejavnost, cilj, država, strokovne službe, EFTA, sistemi, kadri, carinski postopek, delovna sila, dežele v razvoju, človeški potencial, kariera, poklicna uspešnost, multinacionalne družbe, uporaba človeških zmogljivosti, spol, Hrvatska, manager, žensko vprašanje, organizacijske strukture, Nemčija, Japonska, sociologija kulture, kultura podjetja, Pacifik, uporabniki, regulacija, poslovni proces, prehrambena industrija, distribucija, Makedonija, tranzicija, promet, transport, izobraževalni sistemi, urbani sistemi, finance, SWOT analiza, mesta, prihodek, Srbija, viri financiranja, migracije, Urugvajska runda, strateško planiranje, aplikacija, konkurenca, uporaba računalnika, vrednotenje, občine, podpora, konflikti, naloge, članstvo
1xindikator, medosebni odnosi, BDP, preskrbovalne verige, blaginja, kazalci, socialni vidik, indeks boljšega življenja, regionalna politika, trajnostni razvoj, mamila, droge, kazniva dejanja, pranje denarja, civilna družba, šolstvo, blago, problematika financiranja, paradigme, učitelji, študenti, visoko šolstvo, ekonomsko sodelovanje, mednarodno finančno sodelovanje, mednarodna pogajanja, pogajanja na Kitajskem., energetika, agrarna ekonomika, energetska učinkovitost, toplogredni plini., pogajanja, Skupna zunanjetrgovinska politika, kemični izdelki, instrumenti SZTP, pretok blaga, trgovinske ovire, kapital, kozmetični izdelki, farmacevtski izdelki, Portugalska, zelene tehnologije, leasing, gospodarske dejavnosti, mednarodni odnosi, posledice ekonomskih integracij, vlada, definicija, meje, vstop Turčije v EU, diplomacija, škoda, trajnostna rast, pravna ureditev, operativni management, odnosi med EU in Turčijo, turško gospodarstvo, transfer tehnologije, posledice turškega vstopa v EU, meddržavne pogodbe, Švica, premoženje, trgovinsko podjetje, trg delovne sile, politika izdelka, družbe, tržne poti, blagovna menjava, demografija, sistemi merjenja, odprto gospodarstvo, dvojno obdavčenje, davčne olajšave, človeški kapital, ekonomske teorije, makroekonomija, mikroekonomija, tržna analiza, baze podatkov, avtomobilska industrija, kovinska industrija, jeklo, elektronska industrija, EGS, OZN, mednarodne, jeklarska industrija, dežele, informacije, elektronsko poslovanje, informatika, gospodarska zbornica, lobiji, mednarodna trgovinska zbornica, uravnotežen razvoj, monetarna politika, občina, strokovnjaki, carinsko poslovanje, statistični podatki, kakovost bivanja, mednarodni transport, svetovni trg, državna uprava, poslovanje, STO, projekti, povezovanje občin, regijska blagovna znamka, javna uprava, reorganizacija, prenova, letalski promet, zračni promet, proizvodi, izdelki, strategija trženja, Latinska Amerika, Španija, nacionalizacija, državna intervencija, indikatorji, mednarodno podjetje, Mehika, etnične karakteristike, socialna antropologija, sejmi, razstave, razvrščanje mest, zakoni, poslovna pogajanja, izboljšave, - prostotrgovinski sporazum, človeška kultura, pospeševanje prodaje, prodaja, - Evropska unija, - Gulf Cooperation Council, - pogajanja za prostotrgovinski sporazum, - skupna zunanjetrgovinska politika, - World Trade Organisation, - mednarodno trgovanje, - carinske in necarinske omejitve, družbena odgovornost, - instrumenti skupne zunanjetrgovinske politike, - enotni notranji trg, ekonomika prehoda, Mesto, stanovanja, prometno omrežje, osebni dohodek, plače, zaposlenost, znanje, transportna sredstva, transpo, CEFTA, mednarodne organizacije, obutvena industrija, Albanija, usnjarska industrija, Bosna in Hercegovina, - nafta, - regionalna integracija, zavarovalnica, pokojninska družba, priložnosti, procesi, III. steber, stabilizacija, II. steber, kapitalska zavarovanja, znamenitosti, strateško upravljanje, mednarodno ekonomsko, kompenzacije, jedrske elektrarne, rentna zavarovanja, jedrska energija, I. steber, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, - trgovinski režim., strategija vstopa, poslovna morala, kodeksi, poslovno komuniciranje, - carinska unija, Hrvaška, neodvisnost, mednarodne finančne ustanove, finančne ustanove, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, trženjski splet, okoljski program, IMF, prebivalstvo, družbenoekonomski odnosi, interakcije, lastnina, Trajnostni razvoj, poslovni odnosi, politika podjetja, univerzalizem, standardi, Irska, regionalno gospodarstvo, organizacijski sistemi, upravljanje, indikatorji konkurenčnosti regije., štajerska vulkanska dežela (Steirisches Vulkanland), srednja podjetja, mala podjetja, individualizem, moški, EFPIA, jezikovna antropologija, karakteristike, CEFIC, intelektualna lastnina, dostop do zdravil, verstvo, religija, družbeni vidik, vrednote, COLIPA., Francija, komunikacije, kolektivizem, odjemalec, zamenjava, Danska, analiza, računalništvo, organizacijska kultura, ustanavljanje, poslovodni delavci, perspektive, računalniški programi, moč, življenje, ekspertni sistemi, delo, gostinstvo, centralizacija, turizem, gospodarske krize, predelovalna industrija, električna energija, trajnost // trajnostni razvoj // trojni izid // trajnostno poslovanje // korporativna družbena odgovornost // trajnostno podjetje // letno poročilo // okoljsko poročanje // poročilo o trajnostnem razvoju // obnovljivi viri energije // zelena IT // interesne skupine // Program odgovornega ravnanja // UN Global Compact, trgovanje, terminsko poslovanje, swap, cene, energetski sistemi, elektrogospodarstvo, industrijska politika, živilska industrija, lokalna samouprava, industrija, tehnološki razvoj, javne finance, Sporazum o harmonizaciji carin za kemične izdelke
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici