| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Etelka Korpič Horvat

Vseh ključnih besed je 125, ki se skupaj pojavijo 141 krat.
10 ključnih besed (8 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 26 krat (18.44 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x19.23%javni uslužbenec
4x15.38%javni sektor
3x11.54%pogodba o zaposlitvi
2x7.69%notranja revizija, zasebni sektor, delavec, Slovenija, delovna uspešnost, staranje prebivalstva, Evropska unija
1xsui generis., tekoči transferi, proračunski sistem državnega in občinskega proračuna, neodvisnost, javna agencija, revizija, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, DSP, javni holding, javno podjetje, Avstrija, viri financiranja, pravna ureditev vračanja sredstev denarne socialne pomoči, raziskovalna dejavnost, poraba javnih sredstev, postopek izbire kandidata, lokalna skupnost, zaznamba na nepremičnini, socialno posojilo, socialna pomoč, Evropski socialni sklad, proračun EU, znaki kaznivega dejanja, nadzor, kaznivo dejanje, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, pogodbene oziroma druge delovne obveznosti delavca, notranje revidiranje, centralizirana organiziranost notranjerevizijske službe, izredna odpoved, primerjava, danski model »zlatega trikotnika«, prožna varnost, aktivna politika zaposlovanja, pasivna politika zaposlovanja, subsidiarna uporaba, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), avstrijska pravna ureditev, Beamtendientrechtsgesetz (BDG), slovenska pravna ureditev, Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Zakon o delovnih razmerjih - 1 (ZDR-1), delna pokojnina, fleksibilne oblike zaposlovanja, lokalna samouprava, delovno razmerje, vojak, nadzorni svet, proračunska načela, disciplinska odgovornost, disciplinski ukrep, brezposelnost starejših delavcev, aktivno staranje, diskriminacija zaradi starosti, starejši delavec, Nemčija, notranjerevizijska služba, občina, RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, REVIZIJSKI POSTOPEK, transformacija delovnega razmerja, premestitev javnega uslužbenca, diskriminacija, načelo enakosti, POREVIZIJSKI POSTOPEK, POZIV ZA RAZREŠITEV ODGOVORNE OSEBE UPORABNIKA JAVNIH SREDSTEV, javni in zasebni sektor., zaposlovanje mladih, poslovni in javnofinančni razlog, ukinitev državnega organa, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, napredovanje, pogodba o zaposlitvi za določen čas, plača, plačni sistem, črpanje sredstev EU, sistem plač v javnem sektorju, ocenjevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev, variabilni del plače, nagrajevanje, upravna enota, skupna notranjerevizijska služba, proračunski uporabnik, zadolževanje občin, management javnega sektorja, Shema Jamstvo za mlade, trg dela, regresni zahtevek, zavarovanje odgovornost delodajalca, povrnitev škode, odškodninska odgovornost delodajalca, nezgoda pri delu, poškodba pri delu, diferencirana prispevna stopnja, socialna varnost, nega, sredstva iz proračuna EU., oskrba, domovi za ostarele, financiranje občin, varnost in zdravje pri delu, prispevki za zdravstveno zavarovanje, kolektivna pogodba, policija, uslužbensko razmerje, delovno razmerje, dolgotrajna brezposelnost., policijska etika, občine, opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, Zdravstveno zavarovanje, suspenz, disciplinski postopek, disciplinska odgovornost policistov, proračun
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici