| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Milena Ivanuš-Grmek

Vseh ključnih besed je 151, ki se skupaj pojavijo 161 krat.
10 ključnih besed (6.62 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 20 krat (12.42 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x10%evalvacija, inkluzija, Slovenija, starši, študenti, učenci s posebnimi potrebami, kakovost, otroci s posebnimi potrebami, osnovna šola, stališča
1xprilagoditve pouka, učenje, prvi razred, učbeniški komplet, individualizirano delo, kurikulum, Dvojezična osnovna šola I Lendava, vzgojitelj, strokovna avtonomija učitelja, predšolska vzgoja, didaktični pristopi, Osnovna šola Jánosa Aranya Lenti, samoevalvacija, osebnostni razvoj učitelja, romski starši, romski otroci, romski pomočnik, Romi, domača naloga., podaljšano bivanje, motivacija, samostojno učenje, osnovna šola., vzgojno-izobraževalni proces, sodobni učitelj v osnovni šoli, izkustven pouk., strokovni oz. profesionalni razvoj učitelja, kazalniki, pristopi, kakovostna šola, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, avtonomija, vloga učitelja, Didaktični pristopi, vzgojitelj predšolskih otrok, učenje in poučevanje v vrtcu, preizkus znanja., nacionalno preverjanje znanja, spremljanje dejanske obremenitve študentov, drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje., avtenticne in alternativne oblike preverjanja znanja, povratna informacija, portfolio., formativno spremljanje, preverjanja znanja, Osnovna šola, konstruktivizem, ECTS točke, stopenjska struktura študija, učna uspešnost, puberteta, spolnost, prilagoditve, soustvarjanje učinkovitega učnega okolja, Pedagoška fakulteta, učno okolje, ljubezen, učni načrti, bolonjska reforma, obremenjenost, položaj študenta, načrtovanje., inkluzivni vrtec, učbeniki, vzgojitelji, inkluzivna šola, strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, pedagogika, Hrvaška, visokošolski pouk, študijski program, primerjava, kompetence, učitelj, razredni pouk, učne metode in oblike, na študente osredinjeno poučevanje, usposobljenost, učitelji, Downov sindrom, delo, odkrivanje, preverjanje in ocenjevanje znanja., nadarjenost, strokovni delavci, stališče, spol, spolni predsodki in stereotipi, dejavniki učnega uspeha, učni uspeh, odkrivanje nadarjenosti., delo z nadarjenimi učenci, socialna sprejetost nadarjenih učencev, devetletka, kurikularna reforma, odnos vzgojiteljev do soodločanja otrok v vrtcu, zgodnja obravnava, predšolsko obdobje, soodločanje otrok v vrtcu, Participacija, hrvaški šolski sistem, slovenski šolski sistem, študija primera, vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, vodenje listovnika, refleksija, karierna rast, listovnik, stališča učiteljev do participacije učencev., soodločanje učencev pri pouku, želje po soodločanju, vplivi, profesionalni razvoj vzgojitelja, Nadarjeni učenci, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, študentje, študijski programi druge stopnje, kultura in klima vrtcev, praktično pedagoško usposabljanje, soodločanje učencev v šoli, otrokove pravice, učno uspešni, učno manj uspešni, dodatne dejavnosti, Nadarjeni, ki vplivajo na dobro počutje in vključenost otrok., javni vrtec, dejavniki, diferenciacija., oblike, dejavniki participacije, participacija, možnosti soodločanja, Avstrija, učna aktivnost, metode, pouk, Filozofska fakulteta
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici