| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Polona Šprajc

Vseh ključnih besed je 387, ki se skupaj pojavijo 492 krat.
50 ključnih besed (12.92 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 155 krat (31.5 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x8.39%zadovoljstvo zaposlenih
12x7.74%motivacija
8x5.16%zadovoljstvo
7x4.52%zaposleni, kompetence
4x2.58%organizacija, komunikacija, izobraževanje
3x1.94%timsko delo, motivacija zaposlenih, vodenje, organizacijska kultura, management, Motivacija, opis delovnega mesta, nagrajevanje, Organizacijska klima, Izobraževanje, trženjski splet, trženje
2x1.29%kompetenčni model, varnost, tržno komuniciranje, odnosi, kadri, tehnologija, tržne poti, čustvena inteligenca, vrednote, Kompetence, kadrovski management, plača, Turizem, delovna uspešnost, izčrpanost, prodajno osebje, raziskava, kupec, stres, konkurenca, izdelek, organizacija dela, usposabljanje, odrasli, Sistemizacija delovnih mest, analiza dela, kupci, motivacijski dejavniki, generacijske razlike, komunikacijski splet
1xprojekt Delajmo zdravo, zdravje, Generacije, zahtevnost dela, zdravstvena nega, delovno mesto, človeški vir., enterostomalna terapija, sistemizacija delovnega mesta, • Storitev • Promocija storitev • Zadovoljstvo uporabnikov • Plavanje  , promocija zdravja na delovnem mestu, - Poklicni profil blagajnikov - Bančni sektor - Kompetence - Sistemizacija - Delovno mesto - Dela in naloge, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, zgodnja obravnava, Društvo Downov sindrom Slovenija, Downov sindrom, kakovost življenja., Virusni marketing, krožno gospodarstvo v Sloveniji, oglaševanje, Zaposleni, spletno komuniciranje, Organizacijska struktura, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javna uprava, socialna omrežja, internet, Delovno mesto, Sistemizacija dela, nakupne odločitve, raziskava trga, Gospodarska kriza, Podjetništvo, Samozaposlitev, reorganizacija, Podjetnik, plače, Sistem plač in nagrajevanja, • Mladi • Trg dela • Plača • Motivacijski in socialni vidik plače, Osnovna šola Brežice, sistemizacija, nagrade, marketinška strategija, Trgovina, - kompetence - telekomunikacijsko podjetje - zaposlovanje - kadrovski management, akcijska kampanija, trženjska strategija, Nagrajevanje, podjetje SIJ Acroni d.o.o., generacije, družinsko podjetje, informacijsko podprt sistem nagrajevanja., izboljšanje ponudbe, način kontaktiranja kupcev, pristop k predstavitvi izdelka, - neprofitne ustanove, - vrtec, - kurikulum., - marketinški splet, - kakovost storitev, sistemizacija delovnih mest, strateški marketing, - zdrava prehrana, - študenti, - raziskava, - socioekonomski položaj, - nakupne navade., promocijske aktivnosti, italijansko ciljno tržišče, turistični produkt, krožno gospodarstvo, policijska uprava Koper, komuniciranje, Kefalonija, turist, turizem, interno komuniciranje, informacija- sporočilo, ciljno trženje, prodajna ekipa, prodaja, organizacijsko komuniciranje, marketing v izobraževanju., Komunikacija, nabava, letni razgovori, usposabljanje in izobraževanje, svetovalec zaposlitve, dobavitelji, temelji tržni koncepti, spletno nakupovanje, tržna raziskava, telegram ob rojstvu otroka, pričakovanja, zvestoba, • marketing, Pošta Slovenije d. o. o., Pospeševanje prodaje, Promocijski splet, • marketinško komuniciranje, • pospeševanje prodaje, dejavniki, osebna prodaja, • lekarniška dejavnost., Marketinški splet, Marketing, turistična agencija, agencija, študentsko delo, zaposlitev, turistične storitve, promocija., marketinški splet, petstopenjski model, največji trgovci, nakupno odločanje, Prodajno okolje, model merjenja kakovosti bančnih storitev, merjenje kakovosti storitev, zadovoljstvo uporabnikov storitev, Kakovost storitev, ocenjevanje uspešnosti, metoda 360 stopinj, učinkovit sistem vrednotenja dela in motivacije zaposlenih, način nagrajevanja, metode vrednotenja dela, policija, nematerialno nagrajevanje, dejavniki zadovoljstva na delovnem mestu, nagrajevanje zaposlenih, pozicioniranje, blagovna znamka, motivacijske teorije, kultura, analiza osebnosti, bolnišnica, kodeks, vrednotenje dela, - zadovoljstvo zaposlenih, žensko podjetništvo, model spremljanja aktivnosti zaposlenih, vrednotenje delovne uspešnosti, spremljanje aktivnosti zaposlenih, odnos do ženskih podjetnic, spodbujanje ženskega podjetništva, plača in nagrajevanje, odnos do dela, značilnosti ženskih podjetnic, ustvarjalnost, inovativnost, - absentizem in fluktuacija, - nezadovoljstvo zaposlenih, - motivacijski dejavniki, - motivacija, cena, tržna komunikacija, mladi., promocija, ekologija, model vrednotenja delovnih mest, KLJUČNE BESEDE: - motivacija, karierna orientacija, delodajalci, trening, trde veščine, brezposelnost mladih, mladi s terciarno izobrazbo, negativni prenos znanja, UPRT, LOC-I izguba kontrole letala med letom, prehod iz izobraževanja v delovno okolje, Mehke veščine, zdravstvena organizacija., tenis, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebni podatki, informacijsko-komunikacijske tehnologije., izgorelost, pretreniranost, krizno komuniciranje., krizni management, Epidemija COVID-19, zasebno življenje, življenjski stil, priročnik, novo zaposleni, onboarding, uvajanje, Organizacijska kultura, zdravstvena organizacija, dejavniki učinkovitega dela, uvajanje sprememb, subkulture, Podjetje, Znanje, finančna pismenost, motivacija., uravnoteženost, poslovno življenje, finančno tveganje, finančno znanje, Upravljanje z znanjem, upravljanje s financami, poslovne odločitve, sodobne tehnologije, staranje, delovno vzdušje zaposlenih, virus SARS-CoV-2, epidemija covid-19, prerazporejanje zaposlenih, management zdravstvene nege, pediatrična intenzivna terapija, šport, slovenski turizem, dejavniki zadovoljstva, operacijske medicinske sestre, gradbena podjetja, delo na daljavo, model dela, Digitalna transformacija, blagovna znamka delodajalca, hibridno delo, umetna inteligenca, gradbena panoga, obvladovanje, tveganje, rekreacija na prostem, program, koordinator zdravstvene obravnave, koordiniranje primera, organizacija dela v bolnišnici, covid-19, kakovost zdravstvene oskrbe, industrijski turizem, starostniki, zdravstveni delavci, epidemija, osnovna šola, organizacijska klima, kinezioterapija, rehabilitacija, športna fizioterapija, fizioterapevt, fluktuacija., crisis management, Covid, private clinics, healthcare organizations, povratni kulturni šok, mednarodna mobilnost študentov, Organizacija, Kompetence Javna uprava Mestna uprava Mestne občine Ljubljana Sistemizacija, management znanja, znanje, kadrovski oddelek, procesi, zavzetost, kadrovanje, funkcija, kadrovska funkcija  , operativni management, Kritična infrastruktura, delovno okolje, okoljska zavest, kadrovski manager, vodenje in management, kompetenca, vloga vodij, - mednarodno podjetje - zaposleni - zadovoljstvo zaposlenih - uspešnost podjetja, Splošna bolnišnica Jesenice, finančni sektor, Gallup Q12, - sodelovanje., - generacija, - vseživljenjsko učenje, - Medgeneracijsko izobraževanje, zavarovalništvo, konkurenčna prednost, kader., analiza konkurence, tržna moč, - Herzbergovi motivacijski dejavniki., - motivacijske teorije, - vodenje, - management človeških virov, specialist za upravljanje s človeškimi viri., UWES, - kakovost, - inovacije, boniteta, mobilni telefoni, - kompetence., manager, milenijci, zavzetost zaposlenih, zaposlovanje, brezposelnost, občina Lukovica, pripadnost zaposlenih, uspeh podjetja., Kibernetska odpornost, Kibernetska obramba, Kibernetske operacije, mlade ženske, diskriminacija, ovire, učinkovitost poslovanja, kulturne razlike, ekspatriat, analiza dejavnikov, podjetje Slovenski državni gozdovi, kariera, razvoj, d. o. o., Obveščevalna informacija, Razvoj zmogljivosti, povračila stroškov dela, stroški dela, - promocija zdravja na delovnem mestu - zdravo delovno okolje - zdravje zaposlenih - zadovoljstvo zaposlenih, team building, zakon o delovnih razmerjih, kompetenčni profil, kompetence profesor poučevanje Srednja šola Domžale, Upravni odbor, Klub študentov Kranj, učinkovito upravljanje raznolikosti., kulturna raznolikost, ekonomski vidik, pravni vidik minimalne plače, minimalna plača, temperamenti, moralni vidik, družbeno gospodarska ureditev, generacija Y, generacija X, generacija otrok blaginje ali povojna generacija, - nagrajevanje - delovna uspešnost - zaposleni - motivacija - plačni sistem - banka
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici