| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleksandra Lobnik

Vseh ključnih besed je 148, ki se skupaj pojavijo 171 krat.
15 ključnih besed (10.14 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 38 krat (22.22 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x10.53%nanofiltracija, odpadne vode
3x7.89%optični senzorji, ekologija, fluorescenca, ioni težkih kovin
2x5.26%cink, parametri onesnaženosti, karbonatno ravnotežje, svinec, ozoniranje, kadmij, nanotehnologija, tankoplastne kompozitne membrane, površinska modifikacija
1xCO2, odvodnjavanje, alkaliteta, retencija, tekstilne odpadne vode, disperzna barvila, H2O2/O3, papirna pulpa, ultrafiltracija, kovinsko-kompleksna barvila, procesiranja vode, barvanje, pilotna naprava, UV/VIS, IR, RAMAN, razgradni produkti, razbarvanje, C.I. Acid Blue 193, oksazin, HPIC, MS, uvajanje CO2, hidrokemijski model, PHREEQC, ogljikov dioksid, 13C izotop, LC-MS, pitna voda, karton, kalcijev karbonat, hidrofobnost, oleofobnost, tekstilna industrija, pretržni raztezek, pretržna sila, ploskovna masa, zračna prepustnost, mejne koncentracije aluminijevih ionov, detekcija aluminija, vodikov peroksid, absorbanca, ormosili, solgel, selektivni indikator, Morin, metiltrimetoksisilan, sol-gel, čistilne naprave, zakonodaja, čiščenje odpadnih voda, toplotni prenosnik, vodni kamen, C.I. Reactive Blue 49, stroški, biocidi, netkane tekstilije, poliester, ekološki parametri onesnaženosti, tekočinska kromatografija visoke zmogljivosti, izotiazoloni, ultrazvok, priprava vode, Cd2+, tetraethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimetoxysilane, thiol group, magnetic nanoparticles, cobalt ferrite, optični SiO2 delci (SiO2-MTMS-RhB), sol-gel sinteza, lead, mercury, razžvepljevanje dimnih plinov, homogena kataliza, heterogena kataliza., onesnaženje, moker kalcitni postopek, adsorption, Ključne besede: žveplov dioksid, nanoonesnaževala, nanodelci, mezoporozni delci silicijevega dioksida, doksorubicin, tarčna dostava zdravilnih učinkovin, votle sfere, nanomedicina, optični kemijski senzorji, amonijak, industrijska odpadna voda, variiranje pH vrednosti, fluorescenčna spektroskopija, membranske filtracije, železo, baker, flokulacija, aluminij, magnetizem, železovi oksidi, pH, indikatorji, celulozna tekstilna vlakna, sol-gel proces, živo srebro, 3-(trimetoksisililpropil)dietilentriamin, 3-(merkaptopropil)trimetoksisilan, senzorji, tankoslojne kompozitne (TFC) membrane, modelna voda, učinek zadrževanja, obarvane vode, Pb2+), silicijev dioksid, karakterizacija membrane, ioni težkih kovin (Zn2+, tetraetoksisilan, alkoksisilani, pH vrednost, električna prevodnost, belina, CaCO3, kalcijeva karbonatna polnila, votle magnetne nanosfere, Nanofiltracija, mikrobiologija, presejalni test, vzorčenje, metodologija, zemeljski bazen, onesnaževala, padavinske odpadne vode, objekt za čiščenje padavinske vode, C.I. Direct Blue 106
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici