| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleksandra Lobnik

Vseh ključnih besed je 158, ki se skupaj pojavijo 182 krat.
16 ključnih besed (10.13 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 40 krat (21.98 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x10%odpadne vode, nanofiltracija
3x7.5%optični senzorji, ioni težkih kovin, fluorescenca, ekologija
2x5%električna prevodnost, nanotehnologija, parametri onesnaženosti, ozoniranje, karbonatno ravnotežje, kadmij, svinec, površinska modifikacija, tankoplastne kompozitne membrane, cink
1xodvodnjavanje, tekstilne odpadne vode, uvajanje CO2, PHREEQC, hidrokemijski model, karton, CO2, papirna pulpa, pilotna naprava, retencija, alkaliteta, LC-MS, C.I. Acid Blue 193, oksazin, razbarvanje, C.I. Reactive Blue 49, C.I. Direct Blue 106, modelna voda, učinek zadrževanja, obarvane vode, razgradni produkti, UV/VIS, barvanje, pitna voda, 13C izotop, MS, HPIC, IR, RAMAN, ogljikov dioksid, priprava vode, pretržni raztezek, hidrofobnost, oleofobnost, pretržna sila, zračna prepustnost, sol-gel, metiltrimetoksisilan, ploskovna masa, tekstilna industrija, mejne koncentracije aluminijevih ionov, ormosili, vodikov peroksid, absorbanca, solgel, Morin, detekcija aluminija, selektivni indikator, poliester, netkane tekstilije, vodni kamen, kalcijev karbonat, toplotni prenosnik, Pb2+), procesiranja vode, kovinsko-kompleksna barvila, H2O2/O3, ultrafiltracija, čiščenje odpadnih voda, čistilne naprave, ultrazvok, tekočinska kromatografija visoke zmogljivosti, ekološki parametri onesnaženosti, izotiazoloni, biocidi, zakonodaja, stroški, disperzna barvila, celulozna tekstilna vlakna, fluorescenčna spektroskopija, membranske filtracije, nanodelci, železo, baker, variiranje pH vrednosti, flokulacija, aluminij, nanoonesnaževala, optični SiO2 delci (SiO2-MTMS-RhB), 3-mercaptopropyl trimetoxysilane, thiol group, lead, tetraethoxysilane, magnetic nanoparticles, sol-gel sinteza, cobalt ferrite, industrijska odpadna voda, tarčna dostava zdravilnih učinkovin, amonijev dušik, čistilna naprava, deamonifikacija, adsorpcija olj, elektro-oksidacijska filtracija, nanokompoziti, antimikrobnost, nitratni dušik, nitriticija, votle sfere, mezoporozni delci silicijevega dioksida, doksorubicin, nanomedicina, amonijak, silicijev dioksid, optični kemijski senzorji, mercury, adsorption, tetraetoksisilan, 3-(trimetoksisililpropil)dietilentriamin, 3-(merkaptopropil)trimetoksisilan, alkoksisilani, metodologija, onesnaževala, zemeljski bazen, vzorčenje, živo srebro, sol-gel proces, tankoslojne kompozitne (TFC) membrane, karakterizacija membrane, ioni težkih kovin (Zn2+, senzorji, nanomateriali, pH, indikatorji, objekt za čiščenje padavinske vode, padavinske odpadne vode, homogena kataliza, heterogena kataliza., magnetizem, razžvepljevanje dimnih plinov, onesnaženje, Ključne besede: žveplov dioksid, moker kalcitni postopek, železovi oksidi, votle magnetne nanosfere, belina, mikrobiologija, presejalni test, pH vrednost, CaCO3, Nanofiltracija, kalcijeva karbonatna polnila, Cd2+
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici