| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marjan Lep

Vseh ključnih besed je 236, ki se skupaj pojavijo 320 krat.
36 ključnih besed (15.25 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 120 krat (37.5 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x10.83%promet
9x7.5%javni potniški promet
8x6.67%potovalne navade
7x5.83%informacijski sistemi
6x5%cestni promet
5x4.17%Maribor
4x3.33%prometna varnost, inteligentni transportni sistemi, modeliranje prometa
3x2.5%javni prevoz potnikov, avtobusni promet, ..., GPS, prevoz, železniški promet
2x1.67%spremljanje vozil, izbor prevoznega sredstva, avtobusna postajališča, zasedenost vozil, mobilnost, vrednost časa, logit, prometni informacijski sistemi, poštne pošiljke, informiranje potnikov v realnem času, trajnostna mobilnost, Galileo, informacijski sistem, JPP, analiza prometnih nesreč, vozni redi, prometna politika, prometno inženirstvo, GPS/GSM, mestni javni potniški promet, metodologija
1xpotovalne informacije, prestopne točke, voznoredni informacijski sistemi, prometno modeliranje, občine, Prekmurje, letalska obramba pred točo, DIVA, planiranje prometa, letališča, sprejem potnikov, odprava potnikov, letalski promet, Ključne besede: javni potniški promet, dokumentiranje, raziskovalno delo, prometni zastoji, eksterni stroški prometa, eksterni stroški prometnih zastojev, ukrepi trajnostne mobilnosti, trajnostni mestni prometni načrti, telematske tehnologije, transportna telematika, telekomunikacija, prometno planiranje, načrt trajnostne mobilnosti, metodologija izračuna eksternih stroškov prometa zaradi zastojev, gradbeništvo, »od vrat do vrat«., komunikacijski vmesnik, conski tarifni sistem, prestopanje, spletni poizvedovalniki, spletni poizvedovalniki, potovalni informacijski sistem, geodezija, zajemanje podatkov, GIS., podatkovne baze, izbira poti, visoka kakovost javnega potniškega prometa, spremljanje kakovosti, metode za merjenje kakovosti, tehnologija, gospodarske družbe, ponudniki GPS, identifikacija, klasifikacija, železniška interoperabilnost, evropski železniški sistem, cestno-železniška križanja, zmanjševanje tveganj, tahograf, potniške tarife, prometnopolitični dokumenti, Evropska komisija, sistemska analiza, prometne nesreče, računalniški programi, lociranje vozil, Haloze, tarifni sistemi, cestninjenje, Evropska unija, avtobusni vozni redi, ETCS, ERTMS, povpraševanje, telemacijska tehnologija, kakovost prometa, linijski avtobusni promet, geografski daljinar, informacijska tehnologija, tehnologija kontrole prometa, elektronski sistemi odprave potnikov, merjenje kakovosti, mirujoči promet, mesto Ptuj, potovalne hitrosti, Intrastat, upravljanje z voznim parkom, pošta, signalnovarnostne naprave, sledenje vlakov, krmiljenje vlakov, zastoji v prometu, emisije, statistika zunanje trgovine, menjava blaga v EU, motorna vozila, poraba goriva, prevoz potnikov, prevoz na delo, javni mestni potniški promet, drevesni logit model, model točnosti in zanesljivosti prevozne storitve, vozni red, prometni števec, multimodalni logit model, dostopnost do postajališč, okoljska cona, Ljubljana, označevanje, omejevanje prometa, železniški potniški promet, induktivna zanka, ročno štetje, pisemska bomba, predaja pošiljk policiji, biološka vojna, sledenje vozilom, službene poti, rentgenska naprava, detekcija nevarnih snovi, avtomatsko štetje, poštni promet, nevarne snovi, odkrivanje, letališče, nadzor, javni prevoz, prometni sistem, postaja, linija, omrežje, ocenjevanje kakovosti storitev, vrednotenje, matrika povezav in prostorov, celostno umirjanje prometa, aktivna mobilnost, kakovost bivalnega okolja, spremljanje, EN 13816:2003, primerjalna evalvacija (ang. benchmarking), tranzit, izvorna potovanja, Samodejno prilagajanje hitrosti, inteligentni sistem, varnost, ciljna potovanja, kordonska analiza prometa, prometni tok, brezpilotni zrakoplov, dron, analiza posnetkov, čakalni časi potnikov, anketiranje, MEMS senzorji, inercialni navigacijski sistemi, napake pri sledenju vozil, satelitski sledilni sistem, elektronsko cestninjenje, sledenje vozil, Trans-Tools, dnevni migranti na delo, transportna podjetja, prometni modeli, prometni tokovi, napovedovanje prometnih tokov, cestninski sistem, DSRC mikrovalovna tehnologija, pozicioniranje, satelitska navigacija, navigiranje, eksterni stroški, eksterni stroški prometnih nesreč, javne finance, tarife za prevoz potnikov, GNSS satelitska tehnologija, avtobusni prevoz, povračilo stroškov prevoza, celostno prometno načrtovanje, cestna tovorna vozila, sledenje, RT informacije, RTPI sistem, trenutna lokacija avtobusa, kordon, analiza, segment avtobusnega omrežja, potovalni čas, upravljanje s povpraševanjem, fitnes center, kontrola dostopa, omejevanje dostopa, algoritem izračuna prihoda avtobusov na postajališče, Park&Ride, logistična distribucija, Cestni vlak, GPS – nameščen na avtobusu, avtomobilski vod, projekt SARTRE, ITS, obdobja opazovanja avtobusov, avtobusne linije, verjetnost izbire, generaliziran strošek, časi avtobusov, RTPI, gostota prometnega toka
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici