| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Anton Hauc

Vseh ključnih besed je 801, ki se skupaj pojavijo 1344 krat.
170 ključnih besed (21.22 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 713 krat (53.05 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
28x3.93%projekti
27x3.79%projektni management
23x3.23%vodenje projektov
17x2.38%vrednostna analiza, projektna organizacija
15x2.1%projekt
14x1.96%Slovenija, strategija
13x1.82%strateško planiranje
12x1.68%projektno vodenje
11x1.54%strateško upravljanje
10x1.4%strateški management, informacijski sistemi, podjetje
9x1.26%razvoj izdelka, modeli, zagonski elaborat
8x1.12%razvojna strategija, poslovno okolje
7x0.98%razvoj, regulacija, poslovanje, management vrednosti, planiranje projektov, organizacijske strukture, analiza poslovanja
6x0.84%razvoj novega izdelka, avtomatizacija, stroškovna analiza, gradbeni projekti, gradbeništvo, optimizacija, aplikacija
5x0.7%stroški, konkurenčnost, načrtovanje proizvodnje, politika podjetja, mikrokrmilniki, logistika, cilj, ekonomika podjetja, investicije
4x0.56%programi, predvidevanje, storitve, predstava, financiranje, značilnosti, planiranje, krmilniki, razvoj programske opreme, informacijska tehnologija, ekonomika, teorija, informacijski sistem, management, obnovljivi viri energije
3x0.42%menedžment vrednosti, aluminij, projektna pisarna, ponudba, strategija podjetja, robotizacija, telekomunikacije, struktura, organizacija poslovanja, razvoj izdelkov, električna energija, klimatizacija, SCADA, proizvodnja, orodja, aktivnosti, dejavnost, notranji transport, organizacija, pisarne, montaža, pisarniško poslovanje, digitalna obdelava signalov, konstruiranje, digitalni signalni procesorji, ekonomika projektov, racionalizacija
2x0.28%izdelek, programsko inženirstvo, radialne črpalke, programska oprema, ekonomski učinki, uspešnost poslovanja, metode, testiranje, baze podatkov, pretok informacij, organizacija proizvodnje, signali, inovacije, vrednotenje, portfolio, trajnostni razvoj, analiza konkurence, gradbeni projekt, prodajna cena, prezračevanje, vetrna energija, sončna elektrarna, industrijski roboti, numerično krmiljeni stroji, razvojni projekti, lastna cena, uporaba računalnika, organiziranost, ekonomika izdelka, terminsko planiranje, kalkulacije, metodologija, zadovoljstvo, prihodnost, delo, občine, problematika, vrednote, povezanost, tveganje, uporabniki, daljinsko ogrevanje, učinkovita raba energije, projektni informacijski sistem, sistemi vodenja, upravičenost investicije, sprejemniki, NT terminal, trženje, gospodarstvo, organizacija projektov, prenova, program projektov, SWOT analiza, izboljšave, delovna organizacija, avtomatika, informacije, turizem, šport, primeri, case study, ekonomija, elaborati, turistična industrija, CAD/CAM, racionalizacija proizvodnje, elektronsko poslovanje, kovinska industrija, energija vetra, priprava proizvodnje, inovativnost, spremljanje gradnje objekta, CAN, učinkovitost, projektiranje, gradbena informatika, sovprežne konstrukcije, vetrna elektrarna, zagonski elaborat., elaborat, kakovost, tehnologija proizvodnje, naročniška proizvodnja, analiza stroškov, simulacije
1xtoplotni izmenjevalnik, sledenje vozil, WSCAD, zagotavljanje kakovosti, meritve, konkurenca, trifazni asinhronski motorji, programabilni krmilnik, inženiring projekti, sočasna proizvodnja, plinski motor, energetika, avtomatizacija procesov, določanje cene, zagonski elaborat projekta, plinska turbina, senzor pospeška, telefonija, okvarni tok, stroški obratovanja sistema, sinhronski stroji, razsvetljava, USB signalizacija, oddajniki, kabelski vodi, projektni managerji, pospešek, računalniško modeliranje, avtomatski izklop stikala, prenos električne energije, indikatorji okvarnega toka, prenapetostna zaščita, merilnik pospeška, investicijski projekti, sistemi daljinskega vodenja, programabilni krmilnik S5-115U, design, reklamiranje, programski jeziki, univerzalni tipi garaž, roto reklamni pano, projekt izboljšave izdelka, življenski cikel izdelka, variantno konstruiranje, načrtovanje montaže, morfološka matrika, daljinsko vodenje, iterativna metoda, rotor satelitske antene, strateška analiza, garaže, konstrukcije, sežiganje gum, delovna mesta, vmesniki, tok materiala, načrtovanje proizvodnih procesov, vodja projektov, DGPS, analiza, GPS, proizvodni program, strojništvo, satelitska navigacija, benchmarking, STEP5, organiziranje proizvodnje, projektantski predračuni, sistemi kakovosti, števec električne energije, projektni manager, polnilne linije, nihanje napetosti, preizkušanje, teoretične osnove skladiščenja, avtomatizacija logističnih procesov, merjenje električne energije, varovalke, računalniško integrirana proizvodnja, prilagodljivi obdelovalni sistemi, hitri impulzni pomnilnik, ECS pomnilnik, analiza izvedljivosti, Foxboro, standardi, stroškovni plan, nadzorni sistem, zahtevnik podjetja, dynastore skladišče, MRP - planiranje materialnih potreb, optimizacija omrežja, MRP II - planiranje proizvodnih resursov, nakup, proizvodni plan, prodajno-projektni management, stroški gradnje, tarifni sistemi, ERP - integrirani informacijski sistemi, stiroporna embalaža, avtomatsko visokoregalno skladišče, klasično visokoregalno skladišče, kanalno skladišče, učikovita raba energije, digitalna regulacija motorjev, digitalni signalni procesorji (DSP), eZdsp LF2407, programski jezik C, pH vrednost, temperatura vode, kriteriji kupcev, RR projekti, postavitev proizvodnje, faktor relativne pomembnosti, industrija plastike, vetrovni potencial, mrežna organizacija, grozdi, avtomatizacija zgradb, vrednotenje izdelkov bele tehnike, GSM, Matlab, Simulink, ekonomičnost, ogrevanje, inteligentna hiša, kakovost v procesu graditve, ISO 9004, vetrni potencial, matrika odločanja, vitka proizvodnja, polnilniki akumulatorjev, sinhronski generatorji, TPM, vzdrževanje, redoks potencial, bazenske vode, zanesljivost, obnovljivi viri, vetrovna energija, investicija, rentabilnost, posnetek stanja, okolje, energija, vetrne turbine, majhne vetrne turbine, USB, internet, Modicon, vodenje procesa, KANBAN, avtomatsko vodena vozila, transportni sistemi, PSS - programabilna varnostna krmilja, referenčni projekti, avtomatsko vodeno vozilo, zbiralčni sistemi, ultrazvočni merilnik razdalje, funkcijska analiza, odvodnja, kanalizacija, tržno komuniciranje, distribucija, ultrazvok, tržne priložnosti, analiza okolja, procesni krmilniki, varnostne norme, proizvodni sistemi, telekomunikacijska omrežja, projektna oganizacija, kriza podjetja, erozija, organizacijska sanacija, finančna sanacija, krizno vodenje, zagonski eleborat, Modicon TXS Momentum, programska orodja, ERGODFA, integrirana proizvodnja, optimizacija montaže, orodja CASE, vodenje procesov, sistemska analiza, hidravlični izračun, jeklene konstrukcije, toplotne črpalke, absorbcija, mediteran, hladilna obremenitev, genetski algoritem, optimiranje transporta, umetna inteligenca, odrezavanje materiala, hladiva, ekologija, premogovniki, SMED, zmanjšanje stroškov, hlajenje, klimatske naprave, hladilne obremenitve, toplotne potrebe, CTXS strežnik, Centreks, agregati, Asic technology, programski sistemi, Fast method, Asic, letalstvo, hangarji, projektno uvajanje, avtomatizirana vagonska polnilnica, beton, kakovost storitev, hladilni agregati, tržni segmenti, konvergenca tehnologij, recepture, projekti izboljšav, znižanje stroškov, telefonska omrežja, programske rešitve, RAPOD, programski paketi, lokalna podatkovna omrežja, Unigraphics, orodjarstvo, vodne črpalke, reorganizacija, krmilni sistemi, ožičenje, bakreni kabli, ekstrudor, načrtovanje, inteligentni sistemi, zmogljivost omrežij, dokumentiranje, optična vlakna, programiranje, izgube, izkoristek, orodje, organizacija gradbišč, obratovalne karakteristike, projektna dokumentacija, elektromotorji, primerjava cen, cene, racionalizacija montaže, računalniški nadzor, projekt organizacije gradbišča, kuhinjski aparati, podporno programsko orodje, CIM, montažna linija, zaslon, službe na gradbišču, investitorstvo, zgradbe, toplota, zajemanje podatkov, osnovna sredstva, TE Šoštanj, črpalke, črtne kode, varjenje v CO2, zapisovalniki podatkov, hidroenergetika, ekološki vplivi, krmiljenje naprav, identifikacija RFID, elektronika, kavitacija, poslovni načrt, kontrola naprav, vetrni generatorji, razvojno-raziskovalni projekti, ekonomika investicije, pridobivanje aluminija, nadzorni sistemi, ocenjevanje koristi, SAP, grelna telesa, izračun investicije, inteligentne zgradbe, odprti sistemi, vodenje proizvodnje, inventura, toplotna energija, zaščitni atmosferi, proizvodnja poliuretanskih izdelkov, simulacija proizvodnega procesa, razvoj podjetij, postavitev proizvodne linije, avtomatizacija podjetij, proizvodni obrati, upravljanje projektov, roboti, analiza trga gum in umetnih mas, pojem sintetične plastike, analiza tržnega potenciala bioplastike, proizvodnja biološko pridelanih živil v biološko razgradljivi embalaži, analiza svetovnega trga bioplastike, analiza evropskega trga bioplastike, IEC 61131-3, Stroški razvoja programske opreme, Bioplastika, projekt bioplastike v Sloveniji, biloška razgradnja in kompostiranje, gradnja za trg, investiranje, upravičenost projektov, investicijski projekt, nepremičnine, sončna energija, gorsko-višinska kmetija, projektni menedžment, Profibus, PLK, projektno izvajanje strategij v kriznih razmerah, zagon in izvajanje strategij, strategije, portfolio projektov, Projekt, podpora projektov, organiziranost podjetij, gradbeni management, informacijsko komunikacijske rešitve, časovne deformacije, rekonstrukcija stropa, lepljen les, most za kolesarje in pešce, dimenzioniranje, CLT plošča, ekonomika projekta, lesno-betonska sovprega, veter, toplogredni plini, dokumentacija, ..., biofilm, proizvodni proces, železniška infrastruktura, prometni koridorji, biološke kroglice, biokemijska potreba po kisiku (BPK), čiščenje komunalne odpadne vode, populacijski ekvivalent (PE), kemijska potreba po kisiku (KPK), sodobne metode planiranja, reciklaža, pošta, corsus publicus, poštni nabiralnik, bakrova zlitina, proizvodna linija, kabelski snop, električni kabel, električna žica, biomatic, • MS project., življenjski cikel, fotovoltaika, javni objekt, model prehoda, integrirana pridelava sadja, Projekt prehoda, ekološko kmetijstvo, ekološko sadjarstvo, fotonapetostni sistem, tveganje pri projektih, • dobavitelji in izvajalci, • promocija projekta, • ekonomika projekta, • strategija, Ključne besede: • analiza tržišča, vhodna strategija projekta, energetsko varčna hiša, terminski plan, metode razvijanja izdelkov, zavarovanje, nosilec silicijeve rezine, mala vetrna elektrarna, inovativni generator, zelena energija, preizkus, funkcija, izkoriščanje vodnega potenciala, reklamacija, brizganje plastike, izkoriščanje vetra, izgradnja vetrne elektrarne, center za simulacije, aerirani beton, ogljikova vlakna, toplotna izolacija, stroškovno učinkoviti ukrepi, učinek strehe, projekt na ključ, energetska sanacija, Natura 2000, vpliv na okolje, Digitalna agenda, kakovost zunanjega zraka, delci PM10, Mestna občina Maribor, optično omrežje, Širokopasovno omrežje, vodonosnik, proizvodnja embalirane vode, embalirana voda, male kurilne naprave, alternativni viri energije, Skupina Gorenje, reka Mura, hidroelektrarna, spremljanje in nadzor projektov, projekti razvoja novega izdelka, Politray, metoda, miza, polimerne matrice, mikrovalovna energija, kompozitni izolator, kapacitivni delilnik, električno polje, metoda končnih elementov, služba za strateški razvoj, projektna družba, strateški upravljalni proces, trgovsko podjetje, poslovne krize, cilji projekta, analiza rizikov, uspešnost, zavarovalnice, zavarovalništvo, gradbena zakonodaja, rekonstrukcija stavb, časovni plan, eksploatacija projekta, obnova stavb, projektno izvajanje strategij, razvojne strategije, Eko-koš, Učinkovita raba energije, ocena energetske učinkovitosti, vrednostni inženiring, 4D - modeliranje., avtoklav, informacijsko modeliranje zgradb - BIM, upravljanje gradbenih projektov, energetski pregled, projekt vzpostavitve centra za simulacije, izrada opruga, dvokrake opruge, poljoprivredna industrija, optimizacija izrade opruga, razvojni laboratorij, raziskave in razvoj, inovacijski proces, R&R organizacija, potovnik, dostavno spravilišče, vodni izvir, prijemalo robota, plan projekta, pretok materiala, robotska celica, manipulacija, podpora, procesna informatika, avtomatizacija proizvodnih procesov, črpalne hidroelektrarne, sedimentacija zemljin, servisi, rezervni deli, tehnološki čas sestave, kmetijska mehanizacija, procesno modeliranje, turbulentna področja, vršna energija, produktni modeli, računalništvo, integracija, turistično posredovanje, znamenitosti, panoge dejavnosti, priložnosti, promocija, kultura, marketing mix, marketinški splet, dežele, organizacijska kultura, mreže, večkriterialno odločanje, organizacijski sistemi, informatika, matrike, trg, telefon, informacijska družba, družbe, trgovina, prodajna mreža, odprtokodni sistemi, GNU/Linux, strojna oprema, dvigala, vgrajeni sistemi, tehnologija grajenja, sistemi štetja osi, motnje v delovanju sistema štetja osi, organizacija gradbišča, invalidi, premogovništvo, simulacijska orodja, ekonomska analiza, raziskovalni projekti, proizvajalci cevnih radiatorjev, uporabniki cevnih radiatorjev, kultura podjetja, raziskovanje trga, analiza povpraševanja, elektromagnetna združljivost, evropski standard EN 50121, zabavna industrija, poslovni proces, uporaba človeških zmogljivosti, zabava, finančna analiza, zdravilišča, zdraviliški turizem, investicijsko odločanje, poslovanje podjetja, turistični objekti, gospodinjski aparati, mrežno planiranje, uporabniški vmesniki, plastične mase, polimeri, mineralne vode, gradbena industrija, manager, marketing, narava, komunalni odpadki, predelava odpadkov, sežigalnice, postopki sežiganja, upravljanje, odjemalec, kupci, potrošnik, vodenje, industrijska peč, hotelirstvo, obnova, ekonomika turizma, novi proizvodi, ocenjevanje, kontrola, rekreacija, turistično gospodarstvo, zmogljivost, operativni plani, AOP, oblikovanje, hipoteze, prevozništvo, projektno usmerjeno podjetje, Pošta Slovenije, predalčnik, pick & pack, elektronska poštna omara, špedicija, skladišča, prilagajanje, obdelava podatkov, podatkovne strukture, sistemi, odnosi z javnostjo, zasebno podjetje, planiranje poslovanja, vrednost, tehnika, družba z neomejeno odgovornostjo, združenja, regionalizem, regije, lokalna skupnost, politika, potrebe, Evropa, človek, mladina, regionalna politika, Schengenski informacijski sistem, zmanjšana raba primarne energije, varstvo okolja, kulturna dediščina, bivalno udobje, ekonomska upravičenost, policijske postaje, pasivne zgradbe, trajnostna gradnja, statistični podatki, institucionalizem, študij, študenti, družbena odgovornost, izobraževanje, znanje, ekonomske fakultete, visoko šolstvo, inštituti, družbeno podjetje, odgovornost, Evropska unija, skladi, fond, mladostniki, skupinsko delo, nagrajevanje, tržne raziskave, glasba, stroški projektov
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici