| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Štrukelj

Vseh ključnih besed je 441, ki se skupaj pojavijo 655 krat.
77 ključnih besed (17.46 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 291 krat (44.43 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
41x14.09%gradbeništvo
14x4.81%sanacija
13x4.47%tehnologija grajenja
12x4.12%montažna gradnja
10x3.44%beton, tehnologija gradnje
9x3.09%rekonstrukcija
8x2.75%tehnologija
6x2.06%gradnja
5x1.72%stroški, betonarna, vrednostna analiza
4x1.37%sanacije, rušenje objektov, miniranje, organizacija gradbišča, mostovi, opaž
3x1.03%prednapeti beton, vlaga, kamnolom, kulturna dediščina, Gradbeništvo, armatura, stroškovna primerjava, zagotavljanje kakovosti, mikroarmirani beton, ogljikova vlakna, …
2x0.69%tehnologija postopnega narivanja, predelna stena, porobeton, stropni sistem, ekonomika, razstreliva, plesen, projekti, vrtanje, predori, vgrajevanje, ojačitve, montaža, varnost pri delu, lesena gradnja, vila Breda, montažne konstrukcije, standard, brizgani beton, ekonomska analiza, statična obtežba, mostogradnja, zidanje, dinamična obtežba, dimenzioniranje, znanstveno delo, tehnologija dela, terminski plan, nadvoz, kontrola kakovosti, diplomsko delo, tehnološki proces grajenja, gradbena dela, opaževanje, lesene konstrukcije, proizvodnja, opaži, armiranobetonske konstrukcije, transport, nizkoenergijska gradnja, opažni sistemi, hidroizolacija, poškodbe, premostitveni objekt, rušitvena dela, sovprežna konstrukcija, viadukt, betonska konstrukcija
1xracionalizacija, ojačitve premostitvenih objektov, kontaktni fasadni sistemi, izračun pomikov, merjenje pomikov, keramzitni beton, materiali, sanacija objektov, ovrednotenje stroškov, toplotna izolacija, sanancija, obremenilni preizkusi, nivelir, testna obremenitev, prometne obremenitve, temperatura, preiskave materialov, evropska tehnična zakonodaja, mehanske lastnosti, gradbeni proizvodi, oznaka CE, toplotna prevodnost, gradnja mostov, metoda postopnega narivanja, razstreljevanje, eksplozivi, prekladna konstrukcija, podporna konstrukcija, klasična gradnja, montažne gradnje, sanacija vlage, gradbena fizika, sistemi gradnje, ekonomija, stanovanjski objekt, premostitveni objekti, vgradnja betona, kvaliteta, gradbišče, prefabricirani armiranobetonski elementi, PVP plošče, avtocesta, ustroj ceste, priprava betona, receptura, voziščna konstrukcija, tehnologija izgradnje, viadukti, postopno narivanje, sanacija stanovanjske hiše, pilotiranje, gramoznice, kontrola proizvodnje, presoja, sanacija razpok, elektrolizna celica, Talum Kidričevo, ognjvarni materiali, ognjevarna opeka, ognjevarna obzidava, certificiranje, standardizacija, zagatnice, poglabljanje, pomoli, gradbeni odri, tehnologija gradnja, projektni management, vzdrževanje, hidravlični sistem, vrivanje konstrukcij, gradnja premostitvenih objektov, izredni prevozi, kiosk, finančna analiza, armirano-betonske konstrukcije, ekonomika gradnje, stanovanjska hiša, opečna gradnja, FRP kompoziti, karbonska vlakna, tehnični predpisi, monitoring, piloti, FRP trakovi, ojačitev konstrukcij, garažna hiša, cestni objekt, tehnologija narivanja, adhezijsko prednapenjanje, dozerji, tehtalne naprave, komandna kabina, opažni načrti, armaturni načrti, avtomatizacija proizvodnje, računalniški modeli, transport elementov, deponiranje elementov, testiranje, organizacija, gradbene konstrukcije, konstrukcijsko ojačevanje, gradbeni objekti, tehnologija opažev, organizacija del, dimenzioniranje konstrukcij, CFK sistem, gradbeno podjetje, epoksidno vezivo, kompozitni materiali, CFF sistem, investicijski program, projekt betona, dokumentacija kakovosti, kakovost poslovanja, ISO 9001:2000, poslovni objekti, stanovanjski objekti, tehnična dokumentacija, transportna sredstva, opaž stropa, opaž stene, opaž temelja, varstvo pri delu, skreper, skip, kanalizacijski sistem, modeliranje, modularnost, demec merilec, tehimeter, računalniška analiza, konstrukcije mostu, reciklaža ruševin, ostranjevanje ruševin, rekultivacija, kamnolomi, induktivni merilec, merilec deformacij, izračun trdnosti, polimeri, trdnost, optimizacija proizvodnje, vodni tobogani, ometavanje, obremenilni preizkus, pomiki, deformacije, suplementarni preizkus, obtežni preizkus, ravnanje z gradbenimi odpadki, zakonodaja, klasični opaž, opaž T nosilca, jekleni opaž, projektantski predračun, pokriti ukop, minske vrtine, prodajno-projektni management, mešalci, deponije, prodajna cena, stroški gradnje, računalniško podprti opažni sistemi, cenovna analiza opažnih sistemov, cenovna analiza, gramozni materiali, hitra gradnja, mozniki, zaščita okolja, gramoz, gramoznica, dimenzioniranje opažev, opaž aeracijskega bazena, predelava gramoznih materialov, preiskave, gradbeni elementi, metode za zmanjševanje radona, glavna sredstva za montažo, načini montaže, jeklene konstrukcije, betonarne, pomožna sredstva za montažo, postopek montaže, samozgoščevalni beton, pontonski mostovi, obvladovanje tveganj, načrtovanje tveganj, transport betona, proizvodnja betona, diplomske naloge, jeklena gradnja, ekonomska primerjava, statična analiza, podvodni beton, betoniranje pod vodo, pasivna hiša, pod vodo nastajajoči beton, pod vodo vgrajen beton, embalirani sveži beton, skeletni sistem, okvirni sistem, gradbeni predpisi, slovenski inštitut za standardizacijo, regulativa, finančna tveganja, mikroarmatura, mikrovlakna, izgradnja cevovoda, steklena vlakna., polipropilenska vlakna, jeklena vlakna, malopanelni sistem, lesena montažna gradnja, zimski pogoji, dodatki betonom, betoniranje v ekstremnih pogojih, masivni sistem, vročina, poplave, razstrelivo, dolomit, drenaža, skladišče, vijačenje, tehnologija izvedbe, sevanje, baritni beton medicinski aparati, barit, gradbiščna dokumentacija, sistem tehničnega opazovanja, nova opazovalna mesta, novi vplivi, odločevalski algoritmi, varnost, Triglavski dom na Kredarici, varovanje okolja, granodiorit, operativno gradbeništvo., izvedba gradbenih del, rekonstrukcija ceste, betonske mešanice iz granodioritnega agregata, trdnost betona, čistilna naprava, varnost na gradbišču., prednosti in slabosti frakcij iz granodiorita, energetska sanacija, statična sanacija, prednapete votle plošče, polmontažni opečni stropni sistem, armiranobetonska monolitna plošča, suhi estrih, ekstrudiran beton, betonska gradnja, varjenje, soli, ometi, prefabrikati, mavčnovlaknena (mavčno-kartonska) plošča, suhomontažni sistemi, zaščita, primerjava stroškov sanacij, sanacija bolnišničnega objekta, požarna sanacija, zaščitni premazi, ekonomičnost, Doka, armirani beton, viri financiranja., tehnologije podvrtavanja, mikrotuneliranje, ekonomičnost konstrukcijskih elementov, adaptacija, brušena opeka, gradbeni sistem, pasivna zgradba, ekonomska upravičenost, tehnološki elaborat, geologija, radon, gradnja predorov, injektiranje, opečno zidovje, avtoklav, mikrovalovna energija, tehnologija proizvodnje, polimerne matrice, železniški tiri, toga podlaga, kamnito zidovje, odkupna cena, sončna elektrarna, stroškovna analiza, vrtec Idrija, prezračevalne kupole, les, konstrukcijska zaščita lesa, kapilarna vlaga, montažne hiše, normativi SIST EN, žlindra, plezajoči opaž, stolpnice, Visokogradnja, potiskanje, metodologija, viadukt Kresnice, nega, marketing, betonska galanterija, toplotni most, graditev objekta, rušitev stavb, varstvno pri delu, logistika, gradbeni odpadki, aerirani beton, enovita voziščna konstrukcija, anketa, konstrukcije, elementi, Stiki, izvedba., stropna plošča, zaključevanje, suhomontaža, upogibni preizkus, polivinil klorid, Slovensko tehnično soglasje, armaturne mreže, strategija, streha nad bazenom, zelena streha, most, prestavitev betonarne, betonski izdelki, železokrivnica, vlakna za mikroarmiranje, kemijski dodatki betonom, estrih, obešen strop, vibracije tal, gradbena mehanizacija, konstrukcije., bela kad, seizmični vplivi, ekonomska tveganja, prosto konzolna gradnja, prostokonzolna gradnja, pilon, most s poševnimi zategami, AB diafragma, varovanje gradbene jame, lesobeton, porotherm opeka, modularna opeka, mavčno-kartonska plošča, zemeljski plazovi, geotehnična sidra, podzemne garaže, vlaga v konstrukcijah, bennotto piloti, računalniški programi za opaževanje
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici