| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Igor Areh

Vseh ključnih besed je 727, ki se skupaj pojavijo 2036 krat.
239 ključnih besed (32.87 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1548 krat (76.03 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
274x17.7%diplomske naloge
50x3.23%kazniva dejanja
40x2.58%magistrska dela, preiskovanje
29x1.87%otroci
28x1.81%storilci, policija
27x1.74%spomin
25x1.61%žrtve
24x1.55%zaslišanje
22x1.42%priče
21x1.36%forenzična psihologija, stres
19x1.23%policisti, verodostojnost
18x1.16%pričanje
17x1.1%spolne zlorabe, osumljenci
16x1.03%profiliranje
15x0.97%zaznavanje
14x0.9%nasilje
12x0.78%laganje, serijski morilci, duševne motnje, kognitivni intervju
11x0.71%policijsko delo, preprečevanje
10x0.65%čustva
9x0.58%mladostniki, analize, prepoznave, preiskovalni intervju
8x0.52%hipnoza, tehnike, odkrivanje laži, zaporniki, kriminaliteta, intervju
7x0.45%zavajanje, metode, posledice, laži, umori, droge, nevladne organizacije, krizne situacije, psihologija
6x0.39%forenzična lingvistika, pomoč žrtvam, primeri, očividci, Slovenija, osebnostne motnje, terorizem, travme, osebnostne lastnosti, posttravmatska stresna motnja, zlorabe
5x0.32%preiskovalni intervjuji, model PEACE, pedofilija, verbalni znaki, centri za socialno delo, psihopatija, poligraf, viktimologija, rehabilitacija, raziskave, morilci, neverbalni znaki, pogajanja, priznanje, mladoletniki, neverbalna komunikacija
4x0.26%nasilje v družini, stereotipi, agresivnost, ženske, informativni pogovor, odvisnost, teroristi, komunikacija, zanesljivost, zdravljenje, prepoznavna vrsta, varnost, pogajalci, spolno nasilje, pazniki, izjave, zapori, odklonsko vedenje, kriminalistično preiskovanje, geografsko profiliranje, pristranskost, izgorelost, zaslišanja, vprašalniki, zakonodaja
3x0.19%psihološke značilnosti, predsodki, fotografije, psihološki vidik, kaznivo dejanje, obrazni izrazi, starši, psihološki dejavniki, pričanja, prometne nesreče, prometna varnost, vplivi, vrstniki, alkohol, forenzika, osebnost, vedenje, kaznovalna politika, družina, osebnostne značilnosti, vedenjske motnje, posilstvo, zasliševanje, psihopatologija, avtizem, laž, usposabljanje, psihoaktivne substance, napake, kazensko pravo, psihosocialna pomoč
2x0.13%sintetične snovi, teroristične skupine, študenti, govor, kriterijska vsebinska analiza, delovno mesto, kriminalistična psihologija, vzroki, zasliševalske tehnike, vojaška psihologija, stresne motnje, vzgojni ukrepi, lažna priznanja, Reidova tehnika, cestni promet, deviantno vedenje, lažno priznanje, promet, analiza primera, vojska, neprostovoljna hospitalizacija, spolni delikti, kazenske sankcije, travma, duševni bolniki, hospitalizacija, psihiatrične ustanove, kazenska odgovornost, sugestija, prepovedane droge, gasilci, socialne veščine, samomor, motnje spomina, duševno zdravje, psihoaktivne snovi, kršitve, pomoč, amok, zmote, policijska psihologija, NICHD protokol, psihične posledice, psihološko profiliranje, dokazi, COVID-19, spolne deviacije, detektor laži, antisocialna osebnostna motnja, parafilije, zapor, zbiranje obvestil, intervjuji, športne prireditve, deviantnost, storilci kaznivih dejanj, posilstva, navijači, kazenski postopek, mediji, pravna ureditev, amnezija, napačna priznanja, sugestibilnost, parapsihologija, socialno okolje, sodišča, penologija, obsojenci, pornografija, samomori, resocializacija, piromanija, povratništvo, tehnike zaslišanja, odvisnosti, preiskava kaznivega dejanja, psihološke posledice, ugrabitelji, covid-19, požigalci, piromani, pisave, psiholingvistika, poligrafsko testiranje, kaznovanje, zaporna kazen, požigi, stilometrija, internet, rehabilitacijski programi, risanje, motivacija, sodni izvedenci, vlomi, vlomilci, Evropska unija, umor, tehnike ugotavljanja laži, spolna zloraba, kognitivni dejavniki, starostniki, samoupravljani intervju, viktimizacija, travmatski dogodki, fotoroboti, policijska subkultura, psihopati, medvrstniško nasilje
1xcriminal investigation, empatija, spominske zmote, študije primerov, lingvistika, antisocialno vedenje, suggestibility, javni red in mir, preiskovalna psihologija, islamistični terorizem, pooblastila, GPS, elektronski nadzor, Italija, agresija, witness interviews, psihološka avtopsija, situacijski dejavniki, spolni prestopniki, mučenje, nadzor, Luciferjev efekt, dejavniki, policijsko zaslišanje, prevzgojni domovi, serijske morilke, nevro-lingvistično programiranje, vzgojni zavodi, pozabljanje, mladoletniško prestopništvo, vzgoja, lažne obtožbe, deviantna ravnanja, rehabilitacijski model, čustveni dejavniki, posttravmatski sindrom, alternativni pristopi, preiskovalci, manipuliranje, mejna osebnostna motnja, uklonilni zapor, pravni vidik, socialna psihologija, psihologija množice, nadomestni zapor, ugrabitve, afekt, strategije, zlorabe staršev, množični samomori, sociološki dejavniki, pedofili, fizični znaki, vedenjska analiza, sodno zaslišanje, kriminalna osebnost, etični vidik, restorativna pravičnost, medijsko poročanje, prepoznavne vrste, antidepresivi, stališča, Fakulteta za varnostne vede, psihoterapija, depresivne motnje, fundamentalizem, fanatizem, depresija, množice, javne prireditve, prepoznave obraza, motivi, razvoj, identifikacija oseb, varovanje, javni shodi, huliganstvo, islam, religije, medosebni odnosi, grafologija, dokumenti, samospoštovanje, vtisi, forenzični intervjuji, vladne organizacije, anonimno pisanje, udeleženci, lingvistična analiza, prestajanje kazni, teroristične organizacije, zapisniki, zagovorniki, kriminalistika, zasliševalci, shizofrenija, psihiatrični bolniki, Stanfordski zaporniški poskus, prevare, premoženjska korist, prilagajanje, posameznik, mobilna telefonija, varna vožnja, okolje, goljufije, goljufi, učenje, študij, vožnja pod vplivom alkohola, spletno oko, psihološki vidiki, vrste prevar, korupcija, talci, ankete, komunikacijske spretnosti, dejavniki stresa, posledice stresa, mirovne misije, socializacija, verbalna komunikacija, navijaške skupine, prostitucija, konflikti, televizija, televizijske serije, gledalci, prometna vzgoja, sekundarna viktimizacija, vrste čustev, odzivi, ugotavljanje, tretman, obveščanje, ponesrečenci, svojci, sporočanje, slabe novice, moški, razlike med spoloma, nesreče, krivda, sadizem, nebesedna komunikacija, psihopatologija morilcev, navezanost, lažno pričanje, otroška risba, mazohizem, etiologija, spominjanje, uporaba, poživila, zadovoljstvo, zadovoljstvo pri delu, plesne droge, sintetične droge, preiskovalne zmote, kognitivni pristop, delovna uspešnost, motiviranost, predkazenski postopek, psihofiziološka preiskava, poligrafska metoda, zmotna priznanja, kriminalisti, potravmatske stresne motnje, poklicni gasilci, motnje navezanosti, informacije, spolno nadlegovanje, strah pred kriminaliteto, urbano okolje, policistke, vedenjski vzorci, avtisti, stresne situacije, podeželje, šole, sodniki, sodno odločanje, astrologija, socialni dejavniki, psihološki vplivi, vrstniško nasilje, ustrahovanje, intervencije, ekshibicionizem, pozornost, preiskovanja, strukturirani intervju, zmotne zaznave, anatomske lutke, viri, preiskovalne tehnike, informativni razgovor, samomorilci, gasilstvo, obraz, spolne motnje, soočanje, poklicni stres, nezakonita obsodba, psihološki profili, individual differences, Srebrenica, pravni vidiki, kazenski zakonik, prištevnost, lingvistični dokazi, forenzična analiza, poligrafi, test prikritih informacij, reintegracija, verodostojnost pričanja, primeri umorov, dejavniki umorov, serijski vlomilci, tipologija, merila, pojavnost, psihološki izvedenci, zgodovinski pregledi, očividec, pogajanja o talcih, modeli pogajanj, otroška pornografija, obvladovanje konfliktov, spominske napake, osebni jaz, modelno učenje, kazenske preiskave, preprečevanje kriminalitete, cepljenje, svoboščine, prepoznava, psihološka reaktanca, epidemije, virtualna otroška pornografija, baze podatkov, žrtve vlomov, kriminalno vedenje, prepovedane substance, dizajnerske droge, negativni učinki drog, sistem, postopek, sodišče, sodnik, sugestivno postavljanje vprašanj, vojaki, zasliševalska tehnika, Hanns-Joachim Gottlob Scharff, druga svetovna vojna, Slovenska vojska, mednarodne operacije in misije, izkrivljen spomin, psihološke priprave, umetna inteligenca, sodni procesi, žrtev, serijski posiljevalec, izsiljeno priznanje, posiljevalec, kriminalne nadaljevanke, doslednost vedenja, psihologija prestopnikov, profiliranje v Italiji, profiler, preučevanje možganov, nevroslike, nevroznanost, psihološki testi, uporabnost profiliranja, izvedenska mnenja, sociopatija, sociološki znaki psihopatov, Aspergerjev sindrom, videoigre, sodnoizvedenska mnenja, narcizem, Anders Behring, teroristični napadi, Breivik, objektivnost, subjektivnost, psihopatska osebnost, karakteristike psihopatov, tipi psihopatije, ugoavljanje laži, mikro izrazi, standardi, odrasli, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, stres na delovnem mestu, smrt, Vipavska dolina, kriminal, mentalno zdravje, izolacija, smrtna nevarnost, osamitev, neprištevnost, forenzična psihiatrija, stresne obremenitve, zaporski delavci, intuitivno odločanje, intuicija, adolescenti, preiskovalci kaznivih dejanj, vodilni položaji, dominanca, žrtve kaznivih dejanj, žrtve nasilja v družini, obravnava žrtev, prestopniško vedenje, mladostništvo, protokol NICHD, policijske preiskave, model Barnahus, hiša za otroke, represija, supresija, otroštvo, travmatične izkušnje, lažni spomini, spomini, potlačeni spomini, protokol PEACE, faktor 'X' intervjujev, kazalniki laganja, ACID, motnje razpoloženja, verodostojnost informacij, etična načela, evtanazija, zdravstvena stroka, bipolarna motnja razpoloženja, komorbidnost, vojskovanje, kognitivni intervjuji, steroidi, otroci šolske starosti, intervjuvanje otrok, otroci predšolske starosti, nenasilje, drugačnost, napake pri prepoznavi, prepoznavanje obrazov, vojne travme, prepoznavanje po fotografijah, prepoznavanje, dednost, etične dileme, genocid, soočenje s smrtjo, ocena ogroženosti, dejavniki tveganja, nasilna kazniva dejanja, ocena tveganja, preiskovanje serijskih umorov, psihadeliki, kriminalno povratništvo, inteligenca, sugestibilnos, elektronska glasba, uporabniki, Nemčija, manipulacija, pranje možganov, kult, karizmatični vodja, Ted Kaczynski, Unabomber, obsodba, osumljenec, tolmači, dokaz, krive obsodbe, storilec spolnega nasilja, vrste storilcev, učinkovitost, nove psihoaktivne substance (NPS), migracije, migranti, begunci, prostorsko vedenje, premoženjska kriminaliteta, srednje šole, bolezenski model, tujci, strah, tuje govoreči državljani, spolna kazniva dejanja, luna, starost, teorija reaktance, ksenofobija, zbiranje informacij, strelski napadi, mladi, besedni znaki, nebesedni znaki, deviantno ravnanje, otroške risbe, preiskava, droga, negativni učinki, govorica telesa, glas, računalniške igre, zasvojenost, kognitivne obremenitve, kognitivni intervjuju, samomorilski terorizem, samomorilnost, zaporski psiholog, zaporsko okolje, prepričanja, detomor, neonaticid, potrditvena pristranskost, forenzične preiskave, strateška uporaba dokazov, povezava, nezaželena nosečnost, socialna zavednost, podpis storilca, napačno obsojeni, vzroki krive obsodbe, modus operandi, množični morilci, inkubatorji, anonimni porod, znanstvena analiza vsebine, funkcijsko magnetnoresonančno slikanje, pogajanje, tipologije, spletno okolje, krizna situacija, storilec, upravne enote, pogajalec, spletno nasilje, osnovnošolci, nebesedno laganje, operativni stresorji, besedno laganje, tehnike laganja, vojaški psihologi, znaki laganja, organizacije, znaki prevare, nasilje nad otroki, fizično nasilje, psihično nasilje, sodelovanje preiskovalcev, sistem "crime linkage", preiskovanje deliktov, storilec delikta, razlike v spolih, zaslišanje otrok, profiliranje osumljencev, serijska kazniva dejanja, kriminalistične preiskave, športne aktivnosti, duševno počutje, značilnosti otrok, priporočila strokovnjakov, vodnik, službeni pes, forum, vstop, vdiralci, operativno delo, specialna enota, mednarodno sodelovanje, združenje ATLAS, interventna psihološka pomoč, hladno branje, kriminologija, verodostojnost izjav, Forerjev učinek, Barnumove trditve, tehnika hladnega branja, Stock Spiel, položaj lune
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici