| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Suzana Kraljić

Vseh ključnih besed je 691, ki se skupaj pojavijo 926 krat.
101 ključnih besed (14.62 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 336 krat (36.29 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
20x5.95%otrok
13x3.87%družina, otrokove pravice
11x3.27%družinsko pravo
10x2.98%zakonska zveza
9x2.68%posvojitev
7x2.08%nasilje v družini, pojasnilna dolžnost
6x1.79%diskriminacija, zunajzakonska skupnost, center za socialno delo, otrokova korist
5x1.49%varstvo osebnih podatkov, pacient, roditeljska pravica, rejništvo
4x1.19%smrt, evtanazija, dedovanje, razveza zakonske zveze, Družinski zakonik, otroci s posebnimi potrebami, korist otroka, pravice, oploditev z biomedicinsko pomočjo, medicinska sestra
3x0.89%pravica do zasebnosti, varstvo otrok, pravice otrok, mednarodna posvojitev, vnaprej izražena volja, policija, sodna praksa, zakonodaja, otroci, nadomestno materinstvo, neplodnost, etika
2x0.6%človekove pravice, Človekove pravice, načelo enakosti., prepoved diskriminacije, čezmejno zdravstveno varstvo, zdravljenje neplodnosti, oploditev samskih žensk, darovanje spolnih celic, konflikt, istospolna partnerska skupnost, umiranje, internet, poklicna molčečnost, zapustnik, zasebnost, zdravstvena nega, Zakon o preprečevanju nasilja v družini, nasilje, pacientove pravice, pravni status zarodka, kaznivo dejanje, zdravstveno zavarovanje, oglaševanje, nadomestna mati, Slovenija, šola, starši, izobrazba, skrbništvo., darovanje organov, humanitarno pravo, oporoka, nasilje nad otroki, pravo, komunikacija, Zakon o pacientovih pravicah, stigmatizacija, konvencija, varuh človekovih pravic, medicinska sestra., rejnik, samoodločba pacienta, avtonomija pacienta, mediator, mediacija, pravice pacienta, rejenec, nadomestilo preživnine, pravica, medicinsko pravo, premoženjska razmerja, umetna prekinitev nosečnosti, družinska mediacija, kodeks, postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo, Jehovove priče, informirana privolitev, rejniška družina, zdravljenje, varovanje poklicne skrivnosti, integracija, diplomska dela, priznanje očetovstva
1xrevščina otrok, enostarševska družina, pravne ureditve in rešitve, kazensko pravo, dedno pravo, uredba, civilno pravo, spolna identiteta, sprememba spola, korupcija, družbeni spol, biološki spol, noseča ženska, nerojeni otrok, zelena knjiga, življenjska skupnost, pravice nosečnice in nerojenega otroka, socialni transferji, zelena knjiga o dedovanju in oporokah., delovno pravo, pravice še nerojenega otroka, pravica do izobraževanja, sorazmernost, transseksualnost, Munchausnov sindrom, zaščita otrok v oboroženih spopadih, pravna podlaga, Munchausnov sindrom po namestniku., spoštovanje, zdravstvena dokumentacija, evropsko potrdilo o dedovanju, Zakon o zavarovalništvu, mladostnik, inkluzija, pravna sposobnost, svetost življenja, nezakonita prekinitev nosečnosti, kakovost življenja, mednarodno dedovanje, kršitve otrokovih pravic, mednarodna oporoka, stopnja tveganja revščine, možganska smrt, socialna izključenost, možganska smrt noseče ženske, pravice noseče ženske, denarni prejemki, Moralna pravica, invalidsko zavarovanje, državljanstvo, zaposlitvena rehabilitacija, delovni invalid, invalid, preseganje pooblastil, Kostno-mišična obolenja, invalidnost, osebno ime, poklicna rehabilitacija., otroško pravo, televizijske oddaje, IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH OTROK., institucionalno varstvo, socializacija, . Zasebnost, avtonomija bolnika, Ključne besede: talent, pristojnosti zdravstvene nege, slovenska zakonodaja, cepljenje proti nalezljivim boleznim, stiki med starši in otroki, varstvo in vzgoja, Ključne besede: pravice starostnikov, darila in darilne pogodbe, oporoke v domovih za starejše občane, zdravje, pravice otrok šolske dobe, zdravstvena vzgoja, komunikacija., člani tima zdravstvene nege, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Ključne besede: zdravstvena nega, osebni podatek, verska vzgoja, podatek, šolanje, lepotna tekmovanja, zakon o preprečevanju nasilja v družini., ugovor vesti, ugovor vesti zdravnika, ugovor vesti medicinske sestre., vest, moralna dolžnost, telesno kaznovanje, pravica otroka do izobrazbe., odprava telesnega kaznovanja, poklicna skrivnost, kršitve varovanja poklicne skrivnosti, sodno varstvo, Nasilje v družini, policijska pooblastila, zloraba osebnih podatkov, spletna tehnologija, Zakon o pacientovih pravicah., osebni podatki, informacijska zasebnost, Odbor za otrokove pravice, Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah 1989, ureditev prepovedi diskriminacije v EU in Sloveniji, ROMSKI OTROCI, enakopravnost dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, Temeljne človekove pravice, ki jih ima otrok kot bolnik, DISKRIMINACIJA, zdravljenje otroka, pravica do soudeležbe pri odločitvah, pozitivna diskriminacija, kopičenje prejemkov, dodelitev otrok., Ženevska deklaracija o otrokovih pravicah 1924, Deklaracija o otrokovih pravicah 1959, postopki obravnave kršitev pacientovih pravic., kršitev pacientovih pravic, ROMSKA SKUPNOST, - posvojitev - namen in ureditev posvojitve - posvojenec - posvojitelj - postopek posvojitve - center za socialno delo, ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi., primarno pravno varstvo otroka, individualna projektna skupina, sorodnik v vlogi rejnika, otrok s posebnimi potrebami, družbeno varstvo, klub študentskih družin., pravice študentskih družin, Jehovove priče., mamica študentka, študentska družina, Ključne besede: Psihično nasilje, ukrepi za varstvo žrtev, starost, bolezen, Mediacija, bolnik, hitra smrt, pooblaščenec mladoletne žrtve, otrokove pravice., lepa, informirana zavrnitev, zdravstvena zakonodaja, Zakon o duševnem zdravju, postopek hospitalizacije brez privolitve bolnika., Osebe z duševnimi motnjami, usklajenost kazenske zakonodaje z zakonodajo na področju duševnega zdravja, duševno zdravje v Sloveniji, zgodovina norosti, pravno varstvo nasploh in v Evropi, Evropska konvencija o človekovih pravicah, duševne motnje, zdravljenje brez privolitve, razmerje pacient – zobozdravnik, zobozdravstvena obravnava, dolžnosti pacienta, transplantacija., prejemnik organa, Zakon o duševnem zdravju., Ključne besede: dajalec organa, organi, alternativne oblike reševanja sporov, družinskopravni spori, Evropska unija, Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, prost pretok storitev in dajatev, pravice pacientov, pravna ureditev umetne prekinitve nosečnosti, abortus, splav, zgodovina umetne prekinitve nosečnosti, verska svoboda, Biblija, mednarodne posvojitve, zdravstvene pravice, zavarovanja, posvojitve, brezkrvne alternative., transfuzija krvi, zavestna privolitev, medicinske tveganja krvnih transfuzij, slepi in slabovidni otroci, odgovornost zdravnika., razveljavitev zakonske zveze, ugotovitev očetovstva, izpodbijanje očetovstva, duševno zdravje, duševna bolezen, težja duševna prizadetost, nerazsodnost, razveljavitev, Zakonska zveza, razveza zakonske zveze iz verskih razlogov, primerjalno pravo, Pacient, privolitvena sposobnost, istospolne posvojitve, istospolna partnerska zveza, dobro otroka, verska vzgoja otroka, religija, definicija in pojmovanje duševnega zdravja, Ključne besede: duševno zdravje, religiozno in filozofsko prepričanje, indoktrinacija, edukacija, kolizija - konflikt med interesi, največja otrokova korist, svoboda vesti, svoboščina, pravica do svobodnega izražanja, mladostniki, laična država, stiki, roditelji, HIV/aids, otrokovo mnenje, avtonomija volje, razveza partnerjev, psihično nasilje, ženitna pogodba, otrokova pravica, človekova pravica, mednarodna ureditev nasilja v družini, ureditev psihičnega nasilja v slovenski zakonodaji, igre na srečo, psihično nasilje v družini, multidisciplinarno sodelovanje, socialne pravice., socialnovarstvene storitve, ukrepi po družinski zakonodaji, zasvojenost, osebni stiki, Zakon o osnovni šoli, Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS, romski pomočnik., Zakon o romski skupnosti, slabi življenjski pogoji, tretje osebe, osebnostna pravica, Ključne besede: Romska skupnost, okužene osebe, pravice., registrirana skupnost istospolnih partnerjev, neplačilo preživnine, izvršilni postopek, zakonec, preživljanje, ukrepi za varstvo koristi otrok, nujni ukrepi., preživnina, izvršilna sredstva, kazenski postopek, Evropska skupnost, racionalizacija, sodstvo, Združeno kraljestvo, razvoj, mednarodni element, mednarodno uveljavljanje preživnine, priznanje sodnih odločb, ogroženi otrok, posegi države v družino, svoboda izražanja, vzgoja in izobraževanje, pravica povedati svoje mnenje, starši., učitelj, Izobraževanje, pouk, učenec, pravice in dolžnosti učencev., nujni delež, starševska pravica, pravica otroka do posebnega varstva in skrbi, spoštovanje družinskega življenja, Otrokove pravice, načelo sorazmernosti, nujni dediči, svoboda oporočnega razpolaganja, pravica do dedovanja, neupravičeni prejemki, dilema, simptomi, bolezni in njegove posledice, menedžerski in pravni vidik stresa, stresni dejavniki pri zaposlenih, vrste stresa, pravica do telesne celovitosti, pravica do verske vzgoje, stres, supervizija., Eurotransplant, dedno in družinsko pravo, napredna tehnologija, UAGA, znanstvena fantastika, krioprezervacija, Slovenija transplant, krionika, lepotni kirurški posegi, nadomestna privolitev, mediacija., Preživnina, zavezanec, zastopniki pacientovih pravic, podajanje informacij., ZPacP, svojci, medsebojni odnos, upravičenec, nemški pravni sistem, zmožnosti zavezanca, potrebe upravičenca., obrezovanje fantkov, vrstni red, višina preživnine, slovenski pravni sistem, die Düsseldorfer Tabelle, medicina., Otrok, medvrstniško nasilje, bullying, dejavniki, kakovost v terciarnem zdravstvu, strukturalno nasilje, nenasilje, moč, struktura in nasilje, preprečevanje medvrstniškega nasilja., Nasilje nad ženskami v družini, Preživljanje otrok, pravni standard rednega šolanja, zvišanje, slovenska zakonodaja na področju nasilja nad ženskami v družini., viri EU, psihično nasilje nad ženskami v družini, mednarodni pravni viri, istospolne družine, homoseksualnost, nova odločba o varstvu in vzgoji otrok, omejevanje stikov, brezplačna pravna pomoč, varstvo in vzgoja otrok, solidarna odgovornost., krivdna odgovornost, odgovornost staršev, objektivna odgovornost, materinstvo, bodoča (nameravana) starša, dedovanje kmetijskih gospodarstev., multidisciplinarni tim, sodelovanje organov, izvršitelj oporoke, oporočitelj, dojenček Gammy., oporočno dedovanje, pacientove dolžnosti, informiranje pacientov, pravica do izobrazbe, izobraževanje v izrednih razmerah, zaprtje šol, izobraževanje, COVID-19, Avstrija., varstvo otrokovih pravic, pandemija, izobraževanje na daljavo, športna nadarjenost, športno pravo, Konvencija o otrokovih pravicah, pomoč pri samomoru, mladi športniki, status športnika, šport, šola in šport, partnerska zveza, Istospolni partnerji, zdravljenje zapornika, Varstvo osebnih podatkov v zdravstvu, zdravstveni osebni podatki, zdravje zapornika, pravice zapornika, zdravstvena oskrba, zapor, zapornik, posebne vrste osebnih podatkov, splošna načela varstva osebnih podatkov, družinska razmerja, zloraba v družini, žrtve nasilja in zlorab v družini, varnostni incident., kršitev varstva osebnih podatkov, minimalni standardi varstva osebnih podatkov, obdelava osebnih podatkov, dostojna smrt, primerjalnopravni vidik, pedofilija, pornografija, kibernetsko nasilje, Slovenija., Nemčija, sklenitev zakonske zveze, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, osebnost., paliativna oskrba, zdravila sirote, pravica do zdravja, patronažna zdravstvena nega, pacienti z redkimi boleznimi, razveza, lajšanje bolečin, pravica do dostojanstva., begunci., otrok vojak, transspolnost, priznanje spolne identitete, potrditev spola, islam., kršitev zakonodaje, kršitev človekovih pravic, načelo varstva otrokovih koristi, monogamija, motnja spolne identitete, sterilizacija, zdravljenje neplodnosti v tujini, oboroženi spopadi, terorizem, etična vprašanja, pravna vprašanja, reproduktivni turizem, čezmejna reproduktivna pomoč, znižanje in ukinitev preživnine, preživljanje pastorkov, dedič, notar, oporočno dedovanje., Ključne besede: oporoka, avtonomija.  , zlorabe, nadzor, etičnost, istospolna skupnost, pravica do sklenitve zakonske zveze, sodišče, centri za socialno delo., nujna medicinska pomoč, pravni ukrepi, preventiva, pravica do posvojitve, vzroki za nasilje, transplantacija, Organ, večrazsežnost pravice, preživljanje polnoletnih otrok, socialna omrežja, Pravica do zasebnosti, Evropska Unija, reproduktivne pravice žensk, otroke pravice, samoregulacija, komunikacijska zasebnost., Ključne besede: nadomestno materinstvo, mednarodno okolje, mednarodna konvencije, Evropsko sodišče za človekove pravice, Haaška konvencija o varstvu otrok in sodelovanje pri mednarodnih posvojitvah, trgovina z otroci, odvzem roditeljske pravice, nepravdni postopek, zakon, reševalci, trpinčenje, mobing, žrtev, nasilje med vrstniki, osnovna šola, svetovalni razgovor, mnenje pri odločanju o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ter stikih, povzročitelj nasilja, preprečevanje nasilja, trgovina z ljudmi, otroško delo, prisilno delo, pravica ženske do umetne prekinitve nosečnosti, kontracepcija, pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, preprečevanje zanositve, koristi otrok, pravice pacientov., slovenski zdravstveni sistem, ameriški zdravstveni sistem, obvezno zdravstveno zavarovanje., Zdravstveno zavarovanje, nadomestno materinstvo., Mobbing, pravna ureditev., postmortalna oploditev, dolžnost, zavarovanec, etika v zdravstveni negi, etične dileme, zdravstvena nega umirajočega pacienta, dostojanstvo pacienta, dajatev zdravstvenega zavarovanja, zavarovalnica, obvezno zdravstveno zavarovanje, pravna ureditev abortusa na Poljskem in Irskem, pravna ureditev prekinitve nosečnosti v Sloveniji, inkluzija., starševstvo, nameravani starši, diagnostični testi, presejalni testi, otrokova pravica do zasebnosti, Downov sindrom, motnje v duševnem razvoju, zaščita otrok, skupno premoženje, Evtanazija, asistenca pri samomoru, pravna ureditev, samoodločanje, razveza zakonske zveze., posebno premoženje, delitev skupnega premoženja, nezakonita posvojitev, razveljavitev posvojitve, ekonomsko nasilje med partnerjema, ekonomsko nasilje med sorojenci, ekonomsko nasilje nad starostniki, ekonomsko nasilje v družini, oblike in vrste nasilje, preživljanje otrok v rejništvu, družinska pokojnina., teorije o vzroku nasilje, socialno starševstvo, otrok rejenec, načelo zaupnosti, varovanje osebnih podatkov, načelo varstva največje otrokove koristi, dolgoročno rejništvo, goriška regija, matična družina, nadomestna družina, varnost otrok v vrtcu, prostor in oprema, sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, sodbe Sodišča Evropske unije., postopek, razširitev zdravstvenega zavarovanja na vzdrževane družinske člane, vdovska pokojnina, enakopravnost, pravni režim skupnega premoženja, reproduktivne zdravstvene metode, posvojitelj, socialno-skrbstveni organi, sporazum., prekinitev nosečnosti, zgodovina prekinitve nosečnosti, Haaška konvencija o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah, meddržavna posvojitev, država sprejema, matična država, Družina, pravičnost, hospic, postmortalna oploditev., skrbništvo, pravice umirajočih, poškodbe otrok v vrtcu., varnost na igralih, požarni red, ukrepi za zagotavljanje varnosti, skrbništvo za poseben primer, skrbnik za odsotne in neznane osebe, reševanje konfiktov, vrstniška mediacija, vzgojna dejavnost, skrbniško poročilo, odgovornost skrbnika, skrbnik zapuščine, začasni zastopnik, spolna zloraba
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici