| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Florjančič

Vseh ključnih besed je 528, ki se skupaj pojavijo 988 krat.
108 ključnih besed (20.45 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 568 krat (57.49 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
38x6.69%kadri, kadrovska funkcija
26x4.58%management
22x3.87%planiranje kadrov, operativni management
21x3.7%absentizem
17x2.99%razvoj kadrov
16x2.82%motivacija
15x2.64%fluktuacija, organizacija
13x2.29%vodenje, izobraževanje
10x1.76%kadrovska politika, kadrovski management
8x1.41%manager, komuniciranje, brezposelnost
7x1.23%kadrovska služba, človeški viri, podjetje, komunikacija
6x1.06%Kadrovska funkcija, kadrovanje, turizem, organizacijska klima
5x0.88%Organizacija, zadovoljstvo zaposlenih, zaposlovanje, planiranje, napredovanje
4x0.7%pridobivanje kadrov, direktor, Operativni management, kadrovska dejavnost, državna uprava, načrtovanje, javna uprava
3x0.53%zdravstvena nega, zdravstveni absentizem, Kadri, Razvoj kadrov, Izobraževanje, vodja, redni letni razgovor, Kadrovska politika, management človeških virov, trg delovne sile, motiviranje, aktivna politika zaposlovanja, Management, kariera, odločanje, presežni delavci, Vodenje, kader, zaposleni, delo, trg dela
2x0.35%Razvoj, fleksibilnost, proces, konflikt, Manager, Fluktuacija, sodelavec, - kadrovska funkcija, Vodja, - absentizem, kadrovsko informacijski sistem, delovno mesto, organiziranje, Slovenska vojska, turistične storitve, medsebojni odnosi, upravljanje, izobraževanje in usposabljanje, varstvo pri delu, stres, zadovoljstvo, občina, managament, Evropska unija, organizacija., Zadovoljstvo zaposlenih, Kadrovski management, management v zdravstvu, organizacijska kultura, nagrajevanje, usposabljanje, bolezenska odsotnost, upravljanje s človeškimi viri, Evropska Unija, interno komuniciranje, javni sektor, odsotnost z dela, uspešnost, mobing, gradbena dejavnost, Kadrovska dejavnost, informacija, poslovno komuniciranje, razvoj, funkcija, Sistem spremljanja razvoja kadrov, gospodarska kriza, šikaniranje, Turizem, nasilje na delovnem mestu
1xvrednote, zaupanje, motiviranost kadrov, organizacijsko komuniciranje, izobraževanje in razvoj kadrov, nepridobitne organizacije, strateško planiranje, odnosi med ljudmi, zakonodaja, zaščita in reševanje, upravljanje kadrov, management podjetja, vodenje kadrov, razvoj kadrovske dejavnosti, prostovoljno gasilsko društvo, izgorevanje na delovnem mestu, Gorenjska, selekcija kadrov, Kočevska neokrnjena narava, Brezposelnost, urološki oddelek, profesionalna organizacija, prodajne priložnosti, Marketing, znanje, veščine, - kadrovski management - javna uprava - kadrovska funkcija, upravna enota, - Vodenje - Manager - Operativni management - Organizacija - Gratel d.o.o., programi izobraževanja, kadrovski podsistem, Prodajna funkcija, Nižje stroškovne cene, rekreacija in šport., kadri izobraževanje zaposlenih usposabljanje zaposlenih motiviranje napredovanje, gastronomija, dediščina, turistična ponudba, • management • nadzor • operativni management • odločanje • organiziranje • upravljanje, Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), Investitorji, Finančna kriza, Management nepremičnin, Slovenski gospodarski management, Slovenski bančni management, javni uslužbenec, uradnik, načrtovanje in izbira kadrov, ponudba in povpraševanje, podoba, zavedanje, strateški plani, kompleksna entiteta, model, turistični proizvod, ženske v managementu, stereotip, obvladovanje časa, pripadnik stalne sestave, vzroki odhodov kadrov, organizacijski predpis, audit, Onkološki inštitut, enosmerna komunikacija, Mobbing, uspešnost organizacije, konkurenčna prednost, dvosmerna komunikacija, karierni sistem, KLJUČNE BESEDE - kadrovska funkcija - organizacija - razvoj kadrov - vodenje, Upravljanje s človeškimi viri Načrtovanje in zaposlovanje Izobraževanje in razvoj Nagrajevanje Motiviranje in zadovoljstvo, motivacija., vzgoja in izobraževanje, plačni razredi, organizacija poslovanja, invalidi, oblačilna dejavnost, proces odločanja, tekstilna dejavnost, usnjarsko predelovalna dejavnost, neprofitne organizacije, neprofitni sektor, motiviranje kadrov, Stalna sestava vojske, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, odpuščanje zaposlenih, učitelji, devetletna osnovna šola, formacija, osnovnošolsko izobraževanje, vojaški pilot, šolanje, nagrade in motivacija, zavarovalnica, Radio Gorenc, mesto Bled, vmesna populacija invalidov, odsotnost, storitev, Svetovalna služba zdravstvene nege, letalstvo, častnik, šolanje pilotov, program šolanja, globalno okolje, managing, podjetnik, deficitarni poklici, letalska posadka, sistemizacija delovnih mest, tandem, vrtec, vzgojitelj, upravljanje z resursi v letalski posadki, informacije, knjižničarska dejavnost, UKM, Schengen, delojemalec, delodajalec, operativni management v državni upravi, delovna sila, privabljanje kandidatov, računalniški strokovnjak, zdravstveno zavarovanje, javna zdravstvena služba, kadovski management, zdravstveno varstvo, računalništvo, aktivno prebivalstvo, Aerodrom Ljubljana, d.d., novo zaposleni delavci, naloge in dela kadrovske službe, brezposelne osebe, zaposlitev invalidnih oseb, zakon o delovnih razmerjih, kadrovski viri, medicinska sestra manager, pridobitna organizacija, politika zaposlovanja, mestni turizem, invalidska podjetja, kadrovska evidenca, strukturna brezposelnost, zaposlitev, izbor kandidatov, plan, delavec, strukturna neskladja, metodologija planiranja, strategija razvoja, perspektivno planiranje in razvoj kadrov, strateška vloga, kadrovska strategija, kategorizacija bolnikov, kadrovski managment, redni letni razgovori, podjetje LPKF d.o.o., hierarhija, invalidska organizacija, izbiranje kadrov, turistična agencija, vstop Slovenije v Evropsko skupnost, carinsko posredovanje, bolniški stalež, odsotnost iz dela, Romi, individualni delovni spori, mediacija, kolektivni delovni spori, strateške odločitve, varnostna funkcija, trgovska podjetja, podjetništvo, mala podjetja, HRO, notranje izvajanje dejavnosti, zunanje izvajanje dejavnosti, analiza dela, izbira kadrov, integralni varnostni sistem, naloge občinske uprave, intranet, obveščanje, portal, Zavod za zaposlovanje, socialna izključenost, kadrovska struktura, management v organizaciji, ravnatelj, učni načrt - kurikulum, občinska uprava, ugotavljanje potreb za izobraževanje, izobraževanje oziroma usposabljanje, strokovni organi šole, stopnja fluktuacije, management operativni management zavarovalništvo storitev, ravnanje in preprečevanje konfliktov, - kadri - fluktuacija - absentizem - odsotnost iz dela, reševanje konfliktov, učinki konfliktov, vzroki konfliktov, vodje, delovna uspešnost., Maribor, kadrovski, Livarna, Mariborska, operativni, vrste konfliktov, Konflikt, • manager, • komunikacija, • management, ZOISOVE ŠTIPENDIJE OZ. ŠTIPENDIJE ZA POSEBNO, REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE, • zavarovalništvo., - sodobna davčna uprava, Upravno sodišče Republike Slovenije, Javni uslužbenci, • Komunikacija • Motivacija • Informiranost • Interno komuniciranje, - kompetence in - izobraževanje, - vodstveni management, Absentizem, Komunikacija, dovoljenje za prebivanje, Regius d.o.o., delovna dovoljenja, zaposlovanje tujcev, občina Kostel reka Kolpa turizem management, Organizacijske spremembe, organizacijska struktura, Vlaganje v človeške vire, Kadrovski proces, Zadovoljstvo kadrov, Kadri in kadrovska funkcija, izboljšanje kadrovske strukture, regionalne razlike, brezposelnost moških, - organizacija, - razvoj kariere, - vodenje, KLJUČNE BESEDE: - vodja, team, - medsebojni odnosi, registrirana brezposelnost, vrste brezposelnosti, brezposelnost žensk, ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti, posledice brezposelnosti, strukturne značilnosti brezposelnih, KADROVSKO ŠTIPENDIRANJE, ŠTIPENDIRANJE, marketinško podjetje, direktni marketing, - razvoj kadrov - planiranje kadrov - motivacija - izobraževanje - napredovanje, delavec - Organizacija, - Zadovoljstvo - Zaposleni, telemarketing, - mobing - trpinčenje - delovno mesto, začasna zaposlitev, tristrano zaposlitveno razmerje, agencija za zaposlovanje, poklicna rehabilitacija, delovni invalid invalid zaposlitvena rehabilitacija, Terme Maribor d. d., napredovanje., igralniški turizem, zasvojenost, igre na srečo, igralništvo, rgovina, tveganje, zaposleni v igralništvu, delovna uspešnost, plača javnih uslužbencev, Javni uslužbenec,  razvoj kadrov  izobraževanje  osebna rast  letni redni razgovori, odgovorno igralništvo, zaposlitveni portali in e-kadrovanje, pridobivanje in selekcija kadra, občina Kočevje, Učenje, prvi iskalci zaposlitve, zaposlenost, KLJUČNE BESEDE: brezposelnost, Motiviranje, Nove programske rešitve, ključni kader, - operativni management - izobraževalni sistem - managerske kompetence - informacijske kompetence - komunikacijske kompetence, zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih, odnosi, - Motivacija - Motiv - Vodenje - Vodja, Storitev, Bonitetni sistem, •operativni management •kadrovska funkcija •planiranje kadrov in dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov •zadovoljstvo na delovnem mestu, nasilje, Nepremičninski agenti, Nepremičninske agencije, konkurenčnost, svetovalec zaposlitve, Zavod RS za zaposlovanje, Igralništvo, zaposlitveni načrt, svetovalni proces, svetovanec, Kadrovska služba, karierna sidra, Zdraviliški turizem, Wellness, • operativni management • kadrovska funkcija • planiranje • vodenje • zadovoljstvo • komuniciranje in informiranje, - Psihično nasilje - Zaposleni - Zadovoljstvo, Ključne besede: • vodja • vodenje • stili vodenja • motivacija • motivacijski dejavniki, Thermana d.d., KLJUČNE BESEDE - kadrovska funkcija - brezposelnost - finančna kriza - recesija, javni zdravstveni zavod, zdravstvena ustanova, javno zdravstvo, Kadrovanje, vodilni kadri, kultura organizacije, management v gradbeništvu, Kadri Kadrovska funkcija Kadrovski proces Kadrovska služba, merjenje organizacijske klime, odpravljanje stresa., dejavniki stresa, operativni management., brezposelnost trg delovne sile zaposlovanje Gorenjska, - Slovenske železnice - Razvoj kadrov - Kadrovska struktura - Kadrovska dejavnost - Izobraževalna dejavnost - Kadrovski informacijski sistem, Kadri Planiranje kadrov Razvoj kadrov Izobraževanje, Beg možganov Migracija Emigracije Zaposlovanje v tujini Visoko usposobljeni migranti, turizem management kamp raziskava razvojne možnosti, ocenjevanje, - redni letni pogovor - ocenjevanje delovne uspešnosti - službena ocena - napredovanje, kadrovska funkcija perspektivni kadri razvoj kadrov izobraževanje, turistični management, KLJUČNE BESEDE: - kadrovska služba, - kadrovski procesi, Konkurenčnost v trgovinski dejavnosti, Organizacijska kultura, Trgovinska dejavnost, - poslovni subjekt, - človeški viri., razvoj turizma, podeželski turizem, Radlje ob Dravi, Destinacijski management, • Operativni management • Manager • Vodenje • Organizacija • Odlocanje, - management - management in mezomanagement - kadrovski management - vloga operativnega managementa, Ginekološka klinika Operativni management Management v zdravstvu Javna zdravstvena služba, človeški viri., - absentizem - bolniški stalež - promocija zdravja - zakonodaja - varstvo pri delu, slovenski turizem, znanje v turizmu, izobraževanje za turizem, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji, kadrovski informacijski sistem, - fluktuacija., KLJUČNE BESEDE • direktor • kadri • kadrovska funkcija • management • vodenje, - kadri in kadrovski viri, predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije., podatki o kadrih, carina, etični kodeks, recesija, protikrizni ukrepi, migracije, tujec, Zaposlovanje, evropski gospodarski prostor., organizacijski management, uvajanje, javni uslužbenci, izbor, d.o.o., Porshe Inter Auto, nadomestilo za čas odsotnosti z dela, strošek dela, politika dela,  zadovoljstvo pri delu  medsebojni odnosi  organizacijska klima  motivacija, stranke, delavci, motivacija zaposlenih, slovenska policija, Trg dela, način vodenja uspešnega športnega kluba, bolniška odsotnost, lastnosti uspešnega managerja, uspešnost športnega kluba, izobrazba, HRM (Human resource management)- upravljanje s kadri, kadrovska funkcija in planiranje kadrov, - planiranje kadrov, - fluktuacija, upravne enote, Operativni management (OM), 3. aktivna politika zaposlovanja, Človeški viri, Projekt, interna komunikacija, kadrovski proces, informiranje, Vodstvo, Učinkovitost, 2. brezposelnost, 1. kadrovska funkcija, • zavod za zaposlovanje, • ukrepi aktivne politike zaposlovanja., • zaposlovanje, • brezposelnost, - Internet - Kadri - Človeški viri - Pridobivanje kadrov, Ključne besede: regija, regionalni razvoj, ukrepi aktivne politike zaposlovanja, razvojne agencije., promocija, razvojni programi, doživljajski turizem
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici