| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marko Ferjan

Vseh ključnih besed je 898, ki se skupaj pojavijo 1601 krat.
144 ključnih besed (16.04 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 847 krat (52.9 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
135x15.94%izobraževanje
53x6.26%motivacija
43x5.08%komuniciranje
31x3.66%usposabljanje
28x3.31%komunikacija
24x2.83%zaposleni, oglaševanje
20x2.36%organizacija
13x1.53%kurikulum, tržno komuniciranje
12x1.42%znanje, poslovno komuniciranje, marketing
10x1.18%kariera, prodaja
9x1.06%Izobraževanje
8x0.94%marketinški splet, odnosi z javnostmi, izpopolnjevanje
7x0.83%evalvacija, kadri, promocija, planiranje, izobrazba
6x0.71%zadovoljstvo, izobraževanje odraslih, razvoj kadrov, napredovanje, ugled, izobraževanje in usposabljanje
5x0.59%poklic, Komuniciranje, turizem, učenje, kakovost, Oglaševanje, vodenje, brezposelnost
4x0.47%komunikacijsko udobje, mediji, organizacijska klima, medicinska sestra, Motivacija, osnovna šola, človeški viri, Slovenska vojska, učeča se organizacija, neverbalna komunikacija, motivacija za izobraževanje, blagovna znamka, andragogika, šola, podjetje
3x0.35%usposobljenost, kadrovska funkcija, vzgoja, protokol, kompetence, notranje komuniciranje, zdravstvena nega, javnost, družbeni razred, mentorstvo, marketinško komuniciranje, organizacija izobraževanja, zgodovina, neverbalno komuniciranje, trženje, - izobraževanje, zdravstvo, zadovoljstvo pri delu, konkurenca, cilji, motivacijski dejavniki
2x0.24%Učeča se organizacija, E-izobraževanje, uvajanje, delodajalec, image, služba za odnose z javnostmi, raziskava, Ministrstvo za obrambo, konflikt, investicijski skladi, pridobivanje kadrov, izobraževanje zaposlenih, kampanja, neformalno izobraževanje, policija, kultura, interes, spletno oglaševanje, internet, Sengejev model, vrednote, zaposlovanje, učenje v organizaciji, ciljna skupina, pripravništvo, KLJUČNE BESEDE: izobraževanje, teamsko delo, dodatno izobraževanje, dijak, kupec, e-izobraževanje, • izobraževanje, spletno mesto, vlagatelji, kadrovanje, Kurikulum, karierni sistem, ocenjevanje, delovno mesto, protokol Republike Slovenije, formalna komunikacija, motivacijske teorije, produkt, organizacijska kultura, nakupno vedenje, inštruktor, radio, delovna uspešnost, svetovni splet, organiziranje, podrejeni, potrošnik, protokolarni dogodek, Organizacija, planiranje kadrov, vrednotenje, spletna stran, motiv, starši, zakonodaja, neformalno komuniciranje, cilj, vodja, študenti, izobraževalni proces, vseživljenjsko učenje, zaposlitev, govorica telesa, mentor, vseživljenjsko izobraževanje
1xdobavitelj, davčni inšpektor, kazalci učinkovitosti, vabljenje kandidatov, oglaševanje delovnih mest, zunanji izgled managerja, izkoriščenost delovnega časa, množična strežba, medsebojna komunikacija, žvižgači - odtekanje informacij, ukrepi aktivne politike zaposlovanja, deskanje na snegu, stališča, ciljno usposabljanje, usklajevanje, sestanek, vrednotenje učinkov izobraževanja, Machiavelli, vojaška organizacija, proces, Zakon o nepremičninskem posredovanju, urejenost prodajalne, urejenost zaposlenih, dejavniki nakupnega odločanja, izobraževalno-vzgojni proces, trženjska strategija, osebnostne lastnosti, priučene lastnosti, nepremičninski posrednik, evalvacija izobraževanja, stranka, tržni delež, zunanje oglaševanje, priklic oglasa, storitve, hranilnica, tržne znamke, zavezanec za davek, srednje podjetje, letni razgovor, izobraževalna ustanova, govorilne ure, strateške javnosti, krizno komuniciranje, nepremičninski agent, NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija), izvedba, vrste komuniciranja, informiranje, letni pogovor, raziskava trga, spletno oglaševanje., e-pošta, - prodajni proces - prodaja kurilnega olja - motnje procesa - motnje v komunikaciji - družba Petrol d.d., turistična destinacija, turistični aranžmaji, ekstranet, intranet, team, neto osebni dohodek, izobraževalni management, prednosti in nevarnosti izobraževanja zaposlenih, težavne stranke, delo s strankami, - Protokol - Protokol Republike Slovenije - Protokolarni dogodek - JGZ Brdo - Kraljica Elizabeta II., analiza, izobraževanje komuniciranje kurikulum tim kompetenca, - blagovna znamka - marketinški splet - image - ugled - odnosi z javnostmi, karate – duhovna in fizična samoobrambna borilna veščina trener – učitelj, - izobraževanje - usposabljanje - vseživljensko izobraževanje - računalniški programi - elektronsko poslovanje - kurikulum, stališča., izvajalci zdravstvene nege, neposredno trženje, kataloška prodaja, kupci/ potrošniki, skupina, izobrževanje, stimulacija, normativi, projekt, infrastruktura, trend, • prodaja • komuniciranje • dobavitelj • oglaševanje • prodajalec, avtorska pravica., glasbena industrija, glasbena založba, izobraževanje glasbenih skupin, poslovni načrt, Izbirna vsebina, fotografija, vojaško šolstvo, Slovenci, zgodovinski pregled., informacijski sistem, vojaško izobraževanje, vojska, učenci., Izobraževanje Študentsko delo Anketa, - usposabljanje - kadri v športu - Judo zveza Slovenije, inštruktorstvo, ki prenaša znanje na učenca DAN – stopnja mojstrskega znanja v karateju KYU – stopnja znanja pri začetnikih in učencih, marketing v izobraževanju, bolonjska priporočila, univerzitetno izobraževanje, uvajanje oz. orientacija, javna uprava in e-uprava, sistem e-VEM, mehatronika, dejavniki za napredovanje, samozaposleni, patronažne medicinske sestre, oglaševalska kampanija, označevanje jeans hlač, frustracije in konflikti, informacijsko-komunikacijska tehnologija, potapljaški inštruktor, Javna uprava, procesni pristop, verbalno komuniciranje, potapljaški tečaj, potapljaška šola, poučevanje, prenova, Družba Mobitel d.d., kadrovski sektor, razvoj, navtični salon, reklamacija, primopredaja stanovanj, - izobraževanje - andragogika - kariera, upravljanje znanja, človeški kapital, izobraževanje, -Slovenska vojska -Prostovoljno služenje vojaškega roka -Pridobivanje kadra -Oglaševanje, otrokove potrebe, spominki, gasilsko reševalni center, KLJUČNE BESEDE • poslovna podoba svetovalca • poslovni uspeh • poslovni ugled • poslovni bonton, • poslovno komuniciranje • neverbalna komunikacija • urejenost prodajalca, povezanost, veščine, razgovor za zaposlitev, Onkološki inštitut, možnost zaposlitve, socialno ekonomski dejavniki, učni uspeh, imidž, uniforma, funkcionalnost, študenti zdravstvene nege, sodelovanje s starši, komunikacijska obremenitev, komunikacijska kultura, mati, neskladja, carinska kontrola, poslovno obdarovanje, dojenje, posredovanje, promocija na sejmih, potovanja, nepremičninska agencija, nepremičnina, anketar, telefonsko anketiranje, storitev, glasbena šola, odnosi z javnostjo, gospodarjenje z vrednostnimi papirji, DaimlerChrysler AG, poklicno usmerjanje, javnosti, družba za upravljanje, vzajemni sklad, odnosi s finančnimi javnostmi, prodajni predstavnik, komunikacije, okolje, uspešnost, šole, poštni delavec, potrebna znanja, Bolonjska deklaracija, izbraževanje, usposbljanje, tehnike prodaje, samozaposlovanje, izobraževanje mladih podjetnikov, podjetništvo, šolstvo, delojemalec, malo podjetje, javni nastopi, zvestoba strank, spletni nastop, identiteta, anketa, dan odprtih vrat, timsko delo, Renesančna Italija, Nicollo Machiavelli, Vladar, PPS, kadrovske dejavnosti, davek, hudo bolan otrok, pravica, gostinstvo, komunikacijski splet, varovanec, zdravstveni delavci in sodelavci, sponzorstvo, varstvo pri delu, tim, ciljne skupine, organizacijske komunikacije, vrzeli, delovna klima, organizacija izobraževalne dejavnosti, zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), vrtci, letno poročilo, konflikti, didaktična načela, marketinški načrt, ciljn skupina, izvajanje usposabljanja, učinkovitost in uspešnost usposabljanja, biatlon, javna uprava, Marketinški splet 7P, neformalna komunikacija, Odnosi z javnostmi, oglaševalske agencije, oglaševalske storitve, porod, bodoči starši, prostovoljec, študent, igralni salon, nosečnost, poslovni setanek, odnosi z mediji, pazniki, zavod za prestajanje kazni zapora, sladkorna bolezen, edukacija, higienski normativi, strokovna usposobljenost, samoizobraževanje, samoizobraževalni program, organizacija kliničnih vaj, izobraževanje na delovnem mestu, cilji izobraževanja, izobraževanje prodajalcev, sprememba tečaja podjetja, ugled organizacij, e-učenje, množični mediji, poklicna kariera, medijska pojavnost organizacij, poslušanje, strateško planiranje, dogodek, maloprodajna enota, zaposlitveni intervju, stališče, rudarjenje, izobraževanje v organizaciji, GSM, inovacijski menedžment, samozaposlitev, obsojenci, gostovanje, estetika, industrija, promocija države, volitve, volilni sistem, diplomatski protokol, študentsko delo, luksuzno potovanje, promocijski splet, spremembe, razpoloženje posameznika, motivacija za delo, motnje pri komuniciranju, komunikacijski kanal, odraslost, absentizem, fluktuacija, zaposlitveni razgovor, fizioterapevt, sodelavci, HACCP, redni letni razgovor, nacionalna poklicna kvalifikacija, poklicni standardi, socialno poreklo, tipi osebnosti, Slovenske železnice, motivacija in motivi, vedenje, javni uslužbenec, plan izobraževanja, učna snov, plan, mobilni portal Planet, osebni razvoj, spletni portal Planet, komunikacija Planet - uporabnik, borza, motiviranje, permanentno usposabljanje, projektno učno delo, projekt pospeševanje prodaje, varnost in zdravje pri delu, poklicni gasilci, vrednostni papir, borzni posrednik, piloti, motivi, MORS, učitelj, zadovoljstvo zaposlenih, pričakovanja, valenca, indeks neformalnega izobraževanja, delničarji, Vlada RS, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pedagogika, zavod za zaposlovanje, trajni viški, prestrukturiranje, hčerinska podjetja, šolski sistemi, proces komuniciranja, zmanjševanje vpisa v srednjo šolo, informativni dan, lobiranje, državni zbor, interesne skupine, izobraževanje mladine, pojem javnosti, tveganje donosnosti, poznavanje kriterijev za napredovanje, mala podjetja, učenje na daljavo, elektronsko učenje, starost zaposlenih, potrebna strokovna izobrazba, etičnost promocije, zadovoljstvo strank, elementi kakovosti, voditelj čolna, mobilna telefonija, Ključne besede: depozit, rezultati poklicne mature, poklicna matura, uspešnost izobraževanja, ključne in poklicne kompetence., Oglaševalski prostor, osveščenost potnikov., Letališče Jožeta Pučnika, Podjetje Domel d.d., Košarkarski tabor, metode in tehnike izobraževanja, oskrba potnikov, Marketing, Oglaševalske agencije, volivci., napredovanje., Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi, ekonomska diplomacija, kandidat, lokalne volitve, Cene, stroški oglaševanja, radijski oglas., Politični marketing, Plan izobraževanja, formalno komuniciranje, Zaposleni, Planiranje izobraževanja, Lokalne volitve, volilni odbori, neveljavne glasovnice, Klasično izobraževanje, strokovno usposabljanje, • delegiranje, • organizacijska struktura, • vloge zaposlenih, organiziranost, prenova izobraževanja, Mestna občina Ljubljana., farmacevtski tehnik, strokovni izpit, evalvacija., verbalna komunikacija, izdelki 69slam., prodajni program, izobraževalni program, dejavnost, učitelj., Blagovna znamka, formalne institucije, Češka Republika, ZAPOSLENI, USPOSABLJANJE, IZPOPOLNJEVANJE, znanje in usposobljenost, samoevalvacija, •IZOBRAŽEVANJE, zasebni zavod) - Neprofitna organizacija (NPO), organiziranja, Helios, raziskava., - Mladinski center - Društvo - Zavod (javni zavod, pripravnik, delovni stil, Ugled managerja, Zunanji videz, Medosebni odnosi med zaposelnimi, Ugled podjetja, Poslovno komuniciranje, statistika izobraževanja, razporejanje, : izobraževanje, družba Mobitel d.d., enota Prodaja, poslovna inteligenca, Podjetje ResEvo d.o.o., NLB, mladi, šola za starše, - motiviranje, - znanje, Facebook, socialna omrežja, globalizacija, medkulturna komunikacija, jezikovne strategije, Splet 2.0, - podjetje, - Mercator., zaposlitveni razgovori, gradbeno podjetje, starejši odrasli, Strategija razvoja, kadrovska služba, kader, strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja., brezposelna oseba, Kadrovanje, Ključne besede: • komuniciranje, Izobraževanje Usposabljanje motivacija za izobraževanje, sodni sistem, sodišče, - uvajanje, - usposabljanje, - vodja, motivi za delo, kadrovska agencija, poslovna komunikacija, uspešno komuniciranje, o vzgoja in izobraževanje o šolski sistem o šolske ustanove o pismenost o izobrazba, pogodba o zaposlitvi, - razvoj kadrov, Telekom Slovenije, • Vrtec Črnuče., študentje, fakulteta, zadovoljstvo., • napredovanje, • motivacija, d.d., ponudniki mobilnih aparatov, mobilni aparati., • usposabljanje, modni dodatki, proces prodaje, življenjski slog, Diabetes, družbeni razredi, družbena mobilnost, napredovanje v karieri, motivacija izobraževanje migrant integracija, terapevtske aktivnosti, komuniciranje v organizaciji, poseben socialnovarstveni zavod, odrasle osebe s posebnimi potrebami, glasbena skupina Barve sveta, komunikacijska klima, javni zavod, odnosi z notranjimi javnostmi, interno komuniciranje, formalno in neformalno komuniciranje, informacije, število člankov, dejavniki vpliva, zdravje, doktorski študij, doktorand, doktorska disertacija, Zaposlovanje, teleradioterapija, dejavniki in ovire motivacije, -produkt -prodaja -komuniciranje, pomen izobraževanja, način zaposlovanja, KLJUČNE BESEDE: • Izobrazba • Bolonjska deklaracija • Kariera • Motivacija • Napredovanje, izpostavljenost., psihično in čustveno nasilje, znacilnosti ucece se organizacije, Richardsonov model, mobing, šikaniranje, Globalizacija Kultura Mednarodno pogajanje, Kariera, spletni mediji, tiskani mediji, spletni oglasi, kontekstno oglaševanje, - motiviranje zaposlenih., - zadovoljstvo zaposelnih, Planiranje kadrov, usposabljanje., načrtovanje., - usposabljanje zaposlenih - cilji izboraževanja, organizacijsko ucenje, uceca se organizacija, odtujenost, IKT, kadrovski management, organizacija., zdravstvene kolonije, vzgojitelji, Onkološki inštitut Ljubljana, zadovoljstvo staršev, predšolska vzgoja v vrtcih., Pinesta d.o.o., organizacijske vrednote, kompetence vodji, uspešnost poslovanja, manager, osebne lastnosti, osebni profil managerja, računovodski servis, strokovnost, model, gostinsko nastanitvena dejavnost., računovodstvo, natančnost, Osnovna šola, strategija marketinga, • zaposleni., • zadovoljstvo, KLJUČNE BESEDE: fitnes, trenirati, trenerji, • organizacijska klima, preizkus znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, – tržno komuniciranje, – dogodek, – upravljanje dogodka, – projektna skupina pri izvajanju dogodkov., CMS, Borza znanja, Tržnik, • Zadovoljstvo zaposlenih • Izobraževanje in usposabljanje • Zanimanje • Spodbujanje, Ključne besede: nepremičnina, Kapitalska družba d.d., Kompetence, Krize v zdravstvu, projekt izdelave spletne strani, Bolnišnice, Javnosti v zdravstvu, Stiki z javnostmi, medosebni odnosi, delovno okolje, Bonton, prodaja storitev, Ugled vodje, Spoštovanje, trg dela, zaposlitveni oglasi, velikost podjetja, PROCES ODLOČANJA, STROŠKI, PRODAJA, Tržno komuniciranje, dnevna mobilnost, motivi za mobilnost., • dogodek • management • odnosi z javnostmi, čustvena inteligenca, čustva, osebnost, promocija., Lansiranje, Izobraževanje na daljavo, Proces izobraževanja, Evalvacija izobraževanja, komunikacija v zdravstvu, nepremičninski trg, posre-dovanje, poraba sredstev, zvestoba strank., projektni management, mednarodno partnerstvo, sofinanciranje, kvaliteta, - izobraževanje - letni učni načrt - planiranje - pouk, gume Rotal, profil kupca, internetna prodaja, - neverbalno komuniciranje - urejenost zaposlenih - zunanji izgled prodajalca - poslovno komuniciranje, KLJUČNE BESEDE - management - manager - organizacija - izobraževanje - šport, Redni letni razgovor Delovna skupina Komunikacija Motivacija, - oglaševanje, - namera o nakupu, - zadovoljstvo kupcev., telefonsko komuniciranje, - marketinški splet, - marketing, - Organiziranje prakse, - študentska praksa, - praktično izobraževanje, - usposabljanje., način vodenja., nadrejeni, banket, JGZ Brdo, časopisna hiša Dnevnik, marketinška strategija, slovesna večerja, uravnavanje likvidnosti., najem., denarni trg, likvidnost, denarna sredstva, dnevnikove edicije, stroški, medicinske sestre, - kariera - osebna rast - načrtovanje kariere - izobraževanje - izobraževalni programi, Mobing, bossing, rezervni deli., Sip strojna industrija d.d., KLJUČNE BESEDE: motivacija, Trženje, trženjsko komuniciranje, trženjsko komunikacijski splet, MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE, SEJEM, - potrošniki, - blagovna znamka, - konkurenca, - promocija., stres, KLJUCNE BESEDE: - trženje, oglaševalska kampanja, Ključne besede: - računovodstvo - dodatno izobraţevanje - izpopolnjevanje - organiziranje - seminar, kapitalski trg, borzno posredniške družbe, finančna kriza, ozdravljeni odvisniki, zaposlitev ozdravljenega odvisnika, bonitete poslovnih partnerjev, pogajalski interval, priprave na pogajanja, stanovanjsko upravljanje, kanali komuniciranja, tok komunikacij, izobraževanje v podjetju, napredovanje zaposlenih, KLJUČNE BESEDE - Kariera - Izobraževanje - Motivacija - Znanje, vsebine komuniciranja, Mobitel d. d., Dom Lipa d. o. o., Vzajemni skladi, Bančno zavarovalništvo, Organizacija izobraževanja za pridobitev licence za posredovanje zavarovanj, Organizacija izobraževanja za pridobitev licence za trženje vzajemnih skladov, Blagovna znamka delodajalca, osnovnošolski učitelj, zgodovina šolstva, odnosi s javnostmi, učiteljišče, šolske reforme, usposabljanje učiteljev, Zlata nit., - zadovoljstvo pacientov - kakovost, • zdravstvo, • medicinska sestra, teorija izbire, povezujoce in pogubne navade, • zgodovina, navzkrižna prodaja, kakovost v zdravstvu - marketing, KLJUČNE BESEDE Bančne storitve, osebni bančnik, analiza SWOT, iznajdljivost, potrpežljivost, razvoj kadrov., dostopnost sistemov, ponudba, obiskovalci, živalski vrt, poraba virov, razpolaganje virov, korelacija, organizacija dela in vloge, napredovanje in kariera., korupcija, kimuniciranje, zdravstveni delavci, Govorica telesa, Neverbalno komuniciranje, Zunanji izgled posameznika, konkurenčnost, zadovoljstvo na delovnem mestu, delovna sredstva, zadovoljstvo uporabnikov, program, zdravje in varstvo pri delu, varstvo pred požari, družini prijazno podjetje, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, uspešnost podjetja, glasbena skupina, P.R. plan, marketinški plan, zadovoljstvo delavcev, dimenzije organizacijske klime, odločnost., poslovodja, percepcija, merjenje organizacijske klime, prodajni proces, odrasli, zaposlovanje., Iskanje zaposlitve, družina, pravice staršev, izbor kadrov, analiza delovnega mesta, programi, pomoč pri iskanju službe, raziskovanje, vrednotenje., vpliv glasu
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici