| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marko Ferjan

Vseh ključnih besed je 891, ki se skupaj pojavijo 1593 krat.
144 ključnih besed (16.16 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 846 krat (53.11 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
135x15.96%izobraževanje
53x6.26%motivacija
43x5.08%komuniciranje
31x3.66%usposabljanje
28x3.31%komunikacija
24x2.84%oglaševanje, zaposleni
20x2.36%organizacija
13x1.54%kurikulum, tržno komuniciranje
12x1.42%marketing, poslovno komuniciranje, znanje
10x1.18%prodaja, kariera
9x1.06%Izobraževanje
8x0.95%odnosi z javnostmi, marketinški splet, izpopolnjevanje
7x0.83%evalvacija, planiranje, izobrazba, promocija, kadri
6x0.71%zadovoljstvo, napredovanje, ugled, izobraževanje odraslih, izobraževanje in usposabljanje, razvoj kadrov
5x0.59%kakovost, poklic, učenje, Oglaševanje, brezposelnost, vodenje, turizem, Komuniciranje
4x0.47%človeški viri, blagovna znamka, komunikacijsko udobje, neverbalna komunikacija, medicinska sestra, Motivacija, organizacijska klima, Slovenska vojska, osnovna šola, mediji, podjetje, andragogika, šola, učeča se organizacija, motivacija za izobraževanje
3x0.35%kadrovska funkcija, protokol, notranje komuniciranje, zdravstvena nega, konkurenca, zadovoljstvo pri delu, javnost, trženje, motivacijski dejavniki, kompetence, organizacija izobraževanja, zgodovina, družbeni razred, usposobljenost, zdravstvo, marketinško komuniciranje, neverbalno komuniciranje, cilji, mentorstvo, vzgoja
2x0.24%teamsko delo, dijak, učenje v organizaciji, E-izobraževanje, spletno mesto, karierni sistem, KLJUČNE BESEDE: izobraževanje, delodajalec, internet, Učeča se organizacija, inštruktor, podrejeni, Organizacija, neformalno komuniciranje, vseživljenjsko učenje, Kurikulum, organiziranje, e-izobraževanje, radio, neformalno izobraževanje, pripravništvo, ocenjevanje, formalna komunikacija, pridobivanje kadrov, motiv, dodatno izobraževanje, služba za odnose z javnostmi, spletna stran, starši, policija, govorica telesa, kupec, kadrovanje, zakonodaja, kultura, vrednote, interes, investicijski skladi, Ministrstvo za obrambo, svetovni splet, ciljna skupina, mentor, potrošnik, delovno mesto, protokol Republike Slovenije, študenti, zaposlitev, uvajanje, cilj, zaposlovanje, motivacijske teorije, vlagatelji, nakupno vedenje, izobraževalni proces, planiranje kadrov, vseživljenjsko izobraževanje, organizacijska kultura, raziskava, protokolarni dogodek, vrednotenje, izobraževanje zaposlenih, - izobraževanje, kampanja, image, Sengejev model, vodja, produkt, delovna uspešnost, • izobraževanje, konflikt, spletno oglaševanje
1xinformacijsko-komunikacijska tehnologija, poučevanje, prenova, usklajevanje, Družba Mobitel d.d., ukrepi aktivne politike zaposlovanja, sistem e-VEM, frustracije in konflikti, edukacija, kadrovski sektor, sladkorna bolezen, procesni pristop, zavod za prestajanje kazni zapora, pazniki, verbalno komuniciranje, Javna uprava, potapljaški inštruktor, potapljaška šola, sestanek, potapljaški tečaj, javna uprava in e-uprava, javna uprava, Onkološki inštitut, možnost zaposlitve, navtični salon, razvoj, biatlon, razgovor za zaposlitev, socialno ekonomski dejavniki, veščine, ciljno usposabljanje, samozaposleni, patronažne medicinske sestre, bolonjska priporočila, deskanje na snegu, uvajanje oz. orientacija, univerzitetno izobraževanje, mehatronika, raziskava trga, označevanje jeans hlač, dejavniki za napredovanje, higienski normativi, govorilne ure, priklic oglasa, letni razgovor, izvedba, Odnosi z javnostmi, zunanje oglaševanje, oglaševalske agencije, storitve, poslovni setanek, oglaševalske storitve, vrste komuniciranja, žvižgači - odtekanje informacij, stranka, evalvacija izobraževanja, Machiavelli, neformalna komunikacija, krizno komuniciranje, strateške javnosti, NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija), Marketinški splet 7P, nepremičninski agent, hranilnica, odnosi z mediji, učni uspeh, zunanji izgled managerja, izobraževanje na delovnem mestu, vabljenje kandidatov, izkoriščenost delovnega časa, kazalci učinkovitosti, vrednotenje učinkov izobraževanja, strokovna usposobljenost, množična strežba, organizacija kliničnih vaj, oglaševanje delovnih mest, letni pogovor, tržne znamke, srednje podjetje, vojaška organizacija, samoizobraževanje, porod, dobavitelj, samoizobraževalni program, sodelovanje s starši, funkcionalnost, skupina, team, neto osebni dohodek, izobraževalni management, učinkovitost in uspešnost usposabljanja, izobrževanje, zgodovinski pregled., konflikti, didaktična načela, informacijski sistem, prednosti in nevarnosti izobraževanja zaposlenih, izvajanje usposabljanja, - prodajni proces - prodaja kurilnega olja - motnje procesa - motnje v komunikaciji - družba Petrol d.d., turistična destinacija, turistični aranžmaji, težavne stranke, ciljn skupina, spletno oglaševanje., intranet, ekstranet, e-pošta, Slovenci, vojaško šolstvo, vrtci, projekt, infrastruktura, trend, letno poročilo, stimulacija, avtorska pravica., • prodaja • komuniciranje • dobavitelj • oglaševanje • prodajalec, normativi, Izbirna vsebina, zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), organizacija izobraževalne dejavnosti, inštruktorstvo, vojska, vojaško izobraževanje, delovna klima, - usposabljanje - kadri v športu - Judo zveza Slovenije, fotografija, učenci., Izobraževanje Študentsko delo Anketa, delo s strankami, izvajalci zdravstvene nege, tim, -Slovenska vojska -Prostovoljno služenje vojaškega roka -Pridobivanje kadra -Oglaševanje, izobraževanje, primopredaja stanovanj, ciljne skupine, zdravstveni delavci in sodelavci, gasilsko reševalni center, varovanec, KLJUČNE BESEDE • poslovna podoba svetovalca • poslovni uspeh • poslovni ugled • poslovni bonton, reklamacija, - izobraževanje - andragogika - kariera, imidž, uniforma, proces, sponzorstvo, povezanost, • poslovno komuniciranje • neverbalna komunikacija • urejenost prodajalca, varstvo pri delu, upravljanje znanja, človeški kapital, hudo bolan otrok, spominki, organizacijske komunikacije, stališča., - izobraževanje - usposabljanje - vseživljensko izobraževanje - računalniški programi - elektronsko poslovanje - kurikulum, analiza, kupci/ potrošniki, kataloška prodaja, marketinški načrt, vrzeli, neposredno trženje, - Protokol - Protokol Republike Slovenije - Protokolarni dogodek - JGZ Brdo - Kraljica Elizabeta II., izobraževanje komuniciranje kurikulum tim kompetenca, pravica, marketing v izobraževanju, davek, otrokove potrebe, gostinstvo, komunikacijski splet, - blagovna znamka - marketinški splet - image - ugled - odnosi z javnostmi, karate – duhovna in fizična samoobrambna borilna veščina trener – učitelj, ki prenaša znanje na učenca DAN – stopnja mojstrskega znanja v karateju KYU – stopnja znanja pri začetnikih in učencih, študenti zdravstvene nege, izobraževalno-vzgojni proces, elementi kakovosti, okolje, voditelj čolna, potrebna strokovna izobrazba, zadovoljstvo strank, etičnost promocije, proces komuniciranja, komunikacije, pojem javnosti, tveganje donosnosti, starost zaposlenih, identiteta, pedagogika, projektno učno delo, projekt pospeševanje prodaje, varnost in zdravje pri delu, zavod za zaposlovanje, elektronsko učenje, poznavanje kriterijev za napredovanje, mala podjetja, učenje na daljavo, šolski sistemi, hčerinska podjetja, posredovanje, nepremičnina, nepremičninska agencija, učna snov, obsojenci, samozaposlitev, GSM, izobraževanje v organizaciji, inovacijski menedžment, potovanja, plan, informativni dan, zmanjševanje vpisa v srednjo šolo, prestrukturiranje, trajni viški, izobraževanje mladine, interesne skupine, promocija na sejmih, lobiranje, državni zbor, poklicni gasilci, permanentno usposabljanje, MORS, Bolonjska deklaracija, učitelj, zadovoljstvo zaposlenih, piloti, motivi, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, šolstvo, valenca, pričakovanja, potrebna znanja, izobraževanje prodajalcev, usposbljanje, poštni delavec, izbraževanje, šole, podjetništvo, izobraževanje mladih podjetnikov, cilji izobraževanja, tehnike prodaje, samozaposlovanje, delojemalec, Vlada RS, javni nastopi, mobilni portal Planet, anketa, spletni portal Planet, malo podjetje, zvestoba strank, spletni nastop, motiviranje, osebni razvoj, dan odprtih vrat, komunikacija Planet - uporabnik, Nicollo Machiavelli, Renesančna Italija, delničarji, timsko delo, indeks neformalnega izobraževanja, borzni posrednik, borza, Vladar, vrednostni papir, dojenje, mati, gospodarjenje z vrednostnimi papirji, zaposlitveni razgovor, komunikacijski kanal, motnje pri komuniciranju, fluktuacija, absentizem, mobilna telefonija, PPS, odraslost, DaimlerChrysler AG, promocijski splet, luksuzno potovanje, odnosi z javnostjo, motivacija in motivi, vedenje, javni uslužbenec, sodelavci, fizioterapevt, spremembe, razpoloženje posameznika, motivacija za delo, oglaševalska kampanija, medsebojna komunikacija, nosečnost, igralni salon, študent, dejavniki nakupnega odločanja, urejenost zaposlenih, urejenost prodajalne, bodoči starši, priučene lastnosti, uspešnost, informiranje, trženjska strategija, izobraževalna ustanova, tržni delež, zavezanec za davek, davčni inšpektor, kadrovske dejavnosti, stališča, nepremičninski posrednik, Zakon o nepremičninskem posredovanju, prostovoljec, plan izobraževanja, storitev, anketar, množični mediji, poklicna kariera, stališče, e-učenje, sprememba tečaja podjetja, medijska pojavnost organizacij, poslovni načrt, ugled organizacij, rudarjenje, industrija, volilni sistem, komunikacijska kultura, estetika, gostovanje, volitve, promocija države, poslovno obdarovanje, carinska kontrola, neskladja, komunikacijska obremenitev, zaposlitveni intervju, HACCP, nacionalna poklicna kvalifikacija, poklicni standardi, socialno poreklo, redni letni razgovor, tipi osebnosti, Slovenske železnice, glasbena šola, poklicno usmerjanje, študentsko delo, javnosti, vzajemni sklad, družba za upravljanje, maloprodajna enota, telefonsko anketiranje, dogodek, strateško planiranje, prodajni predstavnik, diplomatski protokol, odnosi s finančnimi javnostmi, osebnostne lastnosti, denarni trg, poklicna matura, osveščenost potnikov., rezultati poklicne mature, uspešnost izobraževanja, ključne in poklicne kompetence., Letališče Jožeta Pučnika, oskrba potnikov, Plan izobraževanja, Podjetje Domel d.d., Košarkarski tabor, metode in tehnike izobraževanja, Oglaševalski prostor, Marketing, kandidat, volivci., napredovanje., Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi, lokalne volitve, Politični marketing, Oglaševalske agencije, Cene, stroški oglaševanja, radijski oglas., formalno komuniciranje, verbalna komunikacija, Planiranje izobraževanja, Klasično izobraževanje, Zaposleni, Lokalne volitve, volilni odbori, strokovno usposabljanje, organiziranost, Ključne besede: • komuniciranje, • delegiranje, • organizacijska struktura, • vloge zaposlenih, neveljavne glasovnice, prenova izobraževanja, izdelki 69slam., farmacevtski tehnik, strokovni izpit, evalvacija., prodajni program, Blagovna znamka, Mestna občina Ljubljana., izobraževalni program, dejavnost, učitelj., ekonomska diplomacija, formalne institucije, •IZOBRAŽEVANJE, zasebni zavod) - Neprofitna organizacija (NPO), USPOSABLJANJE, ZAPOSLENI, IZPOPOLNJEVANJE, - Mladinski center - Društvo - Zavod (javni zavod, raziskava., Podjetje ResEvo d.o.o., poslovna inteligenca, organiziranja, Helios, znanje in usposobljenost, samoevalvacija, statistika izobraževanja, Poslovno komuniciranje, Ugled managerja, Zunanji videz, enota Prodaja, družba Mobitel d.d., pripravnik, delovni stil, razporejanje, : izobraževanje, Strategija razvoja, starejši odrasli, Facebook, mladi, NLB, šola za starše, socialna omrežja, Splet 2.0, Češka Republika, globalizacija, medkulturna komunikacija, jezikovne strategije, - motiviranje, - znanje, kader, kadrovska služba, zaposlitveni razgovori, gradbeno podjetje, Kadrovanje, brezposelna oseba, - podjetje, - Mercator., strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja., Izobraževanje Usposabljanje motivacija za izobraževanje, kontekstno oglaševanje, sodišče, motivi za delo, sodni sistem, - uvajanje, - usposabljanje, kadrovska agencija, pogodba o zaposlitvi, modni dodatki, poslovna komunikacija, uspešno komuniciranje, o vzgoja in izobraževanje o šolski sistem o šolske ustanove o pismenost o izobrazba, - vodja, - razvoj kadrov, • napredovanje, • Vrtec Črnuče., študentje, fakulteta, • motivacija, • usposabljanje, Telekom Slovenije, d.d., ponudniki mobilnih aparatov, mobilni aparati., proces prodaje, informacije, Diabetes, življenjski slog, družbeni razredi, družbena mobilnost, motivacija izobraževanje migrant integracija, terapevtske aktivnosti, komuniciranje v organizaciji, poseben socialnovarstveni zavod, odrasle osebe s posebnimi potrebami, glasbena skupina Barve sveta, napredovanje v karieri, komunikacijska klima, število člankov, odnosi z notranjimi javnostmi, interno komuniciranje, formalno in neformalno komuniciranje, dejavniki vpliva, doktorska disertacija, javni zavod, zdravje, doktorski študij, doktorand, zadovoljstvo., Zaposlovanje, -produkt -prodaja -komuniciranje, izpostavljenost., dejavniki in ovire motivacije, pomen izobraževanja, način zaposlovanja, psihično in čustveno nasilje, šikaniranje, organizacijsko ucenje, znacilnosti ucece se organizacije, Richardsonov model, mobing, KLJUČNE BESEDE: • Izobrazba • Bolonjska deklaracija • Kariera • Motivacija • Napredovanje, Globalizacija Kultura Mednarodno pogajanje, - motiviranje zaposlenih., spletni mediji, tiskani mediji, spletni oglasi, - zadovoljstvo zaposelnih, - usposabljanje zaposlenih - cilji izboraževanja, Kariera, Planiranje kadrov, usposabljanje., načrtovanje., uceca se organizacija, osebni profil managerja, zdravstvene kolonije, odtujenost, IKT, kadrovski management, vzgojitelji, Pinesta d.o.o., teleradioterapija, Onkološki inštitut Ljubljana, zadovoljstvo staršev, predšolska vzgoja v vrtcih., organizacija., organizacijske vrednote, računovodski servis, uspešnost poslovanja, manager, osebne lastnosti, strokovnost, natančnost, kompetence vodji, model, gostinsko nastanitvena dejavnost., računovodstvo, Medosebni odnosi med zaposelnimi, Ugled podjetja, KLJUČNE BESEDE: fitnes, • zaposleni., trenirati, trenerji, CMS, • zadovoljstvo, • organizacijska klima, – dogodek, – upravljanje dogodka, – projektna skupina pri izvajanju dogodkov., preizkus znanj s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, Borza znanja, projekt izdelave spletne strani, • Zadovoljstvo zaposlenih • Izobraževanje in usposabljanje • Zanimanje • Spodbujanje, Ključne besede: nepremičnina, Kapitalska družba d.d., nepremičninski trg, Tržnik, Kompetence, Bolnišnice, Javnosti v zdravstvu, Stiki z javnostmi, Krize v zdravstvu, – tržno komuniciranje, medosebni odnosi, Ugled vodje, Bonton, Spoštovanje, trg dela, dnevna mobilnost, prodaja storitev, zaposlitveni oglasi, STROŠKI, PRODAJA, Tržno komuniciranje, velikost podjetja, motivi za mobilnost., Izobraževanje na daljavo, čustvena inteligenca, čustva, osebnost, delovno okolje, • dogodek • management • odnosi z javnostmi, promocija., Proces izobraževanja, Evalvacija izobraževanja;, komunikacija v zdravstvu, Lansiranje, posre-dovanje, najem., projektni management, poraba sredstev, mednarodno partnerstvo, sofinanciranje, KLJUČNE BESEDE - management - manager - organizacija - izobraževanje - šport, zvestoba strank., kvaliteta, profil kupca, internetna prodaja, - neverbalno komuniciranje - urejenost zaposlenih - zunanji izgled prodajalca - poslovno komuniciranje, - izobraževanje - letni učni načrt - planiranje - pouk, Redni letni razgovor Delovna skupina Komunikacija Motivacija, - Organiziranje prakse; - študentska praksa; - praktično izobraževanje; - izobraževanje; - usposabljanje., vpliv glasu, poslušanje, glasbena industrija, glasbena založba, telefonsko komuniciranje, - zadovoljstvo kupcev., - marketing, - marketinški splet, - oglaševanje, - namera o nakupu, gume Rotal, način vodenja., JGZ Brdo, časopisna hiša Dnevnik, marketinška strategija, dnevnikove edicije, banket, slovesna večerja, Ključne besede: depozit, likvidnost, denarna sredstva, uravnavanje likvidnosti., stroški, KLJUČNE BESEDE: motivacija, - kariera - osebna rast - načrtovanje kariere - izobraževanje - izobraževalni programi, Mobing, bossing, nadrejeni, medicinske sestre, rezervni deli., Trženje, trženjsko komuniciranje, trženjsko komunikacijski splet, Sip strojna industrija d.d., PROCES ODLOČANJA, MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE, oglaševalska kampanja, finančna kriza, KLJUCNE BESEDE: - trženje; - blagovna znamka; - potrošniki; - konkurenca; - promocija., stres, ozdravljeni odvisniki, borzno posredniške družbe, kapitalski trg, povezujoce in pogubne navade, Dom Lipa d. o. o., Mobitel d. d., Ključne besede: - računovodstvo - dodatno izobraţevanje - izpopolnjevanje - organiziranje - seminar, zaposlitev ozdravljenega odvisnika, izobraževanje v podjetju, pogajalski interval, priprave na pogajanja, stanovanjsko upravljanje, iznajdljivost, bonitete poslovnih partnerjev, kanali komuniciranja, napredovanje zaposlenih, KLJUČNE BESEDE - Kariera - Izobraževanje - Motivacija - Znanje, vsebine komuniciranja, tok komunikacij, teorija izbire, • medicinska sestra, zgodovina šolstva, osnovnošolski učitelj, Bančno zavarovalništvo, Vzajemni skladi, usposabljanje učiteljev, šolske reforme, Osnovna šola, strategija marketinga, odnosi s javnostmi, učiteljišče, Organizacija izobraževanja za pridobitev licence za posredovanje zavarovanj, Organizacija izobraževanja za pridobitev licence za trženje vzajemnih skladov, analiza SWOT, navzkrižna prodaja, • zgodovina, • zdravstvo, osebni bančnik, KLJUČNE BESEDE Bančne storitve, Blagovna znamka delodajalca, Zlata nit., - zadovoljstvo pacientov - kakovost, kakovost v zdravstvu - marketing, potrpežljivost, odločnost., ponudba, razvoj kadrov., obiskovalci, živalski vrt, kimuniciranje, dostopnost sistemov, poraba virov, organizacija dela in vloge, napredovanje in kariera., korupcija, razpolaganje virov, zdravstveni delavci, zadovoljstvo uporabnikov, Neverbalno komuniciranje, Zunanji izgled posameznika, konkurenčnost, SEJEM, Govorica telesa, zadovoljstvo na delovnem mestu, program, zdravje in varstvo pri delu, varstvo pred požari, delovna sredstva, korelacija, družini prijazno podjetje, glasbena skupina, P.R. plan, marketinški plan, prodajni proces, uspešnost podjetja, zadovoljstvo delavcev, poslovodja, percepcija, merjenje organizacijske klime, dimenzije organizacijske klime, odrasli, programi, Iskanje zaposlitve, družina, pravice staršev, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, zaposlovanje., izbor kadrov, pomoč pri iskanju službe, raziskovanje, vrednotenje., analiza delovnega mesta, izobraževanje glasbenih skupin
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici