| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Renato Vrenčur

Ključna beseda2015201620172018
lastninska pravica91748
zemljiška knjiga8846
služnost4513
nepremičnina36 4
hipoteka1632
posest6321
stavbna pravica1612
sodna praksa24 3
etažna lastnina26 1
zastavna pravica3122
izbrisna tožba43 1
priposestvovanje3212
razlastitev14 3
omejitev lastninske pravice22 3
dobra vera2311
javna korist13 3
stvarna služnost42 1
stvarno pravo 313
stečajni postopek114 
ločitvena pravica1221
prisilna hipoteka1221
izločitvena pravica1121
samopomoč13 1
odškodnina12 2
negatorna tožba21 2
osebna služnost22 1
imisije22 1
sosedsko pravo 4 1
superficies solo cedit2111
načelo zaupanja v zemljiško knjigo14  
Zakon o zemljiški knjigi41  
služnost v javno korist12 2
zemljiškoknjižno pravo2 3 
prenehanje hipoteke 212
terjatev13 1
nepremičnine121 
izključitvena tožba22  
izvenknjižno priposestvovanje13  
maksimalna hipoteka11 2
sodno varstvo posesti13  
meja21 1
Stvarnopravni zakonik21 1
gradnja čez mejo nepremičnine12 1
zemljiškoknjižno dovolilo211 
lastninska pravica v pričakovanju 12 
služnostni upravičenec2 1 
akcesornost 2 1
nastanek hipoteke 111
civilno pravo 1 2
zaznamba2 1 
ZTLR11 1
temeljna načela zemljiškoknjižnega prava1 2 
neprava stvarna služnost21  
stečajna masa1 2 
zemljišče1 11
zgradba1 11
prijava terjatve 12 
predkupna pravica 2 1
služnost stanovanja 1 2
javna dražba111 
sodna praksa.3   
ODZ11 1
izvršilni postopek2 1 
načela zemljiškoknjižnega prava21  
notarski zapis111 
prednostno načelo 3  
načelo akcesornosti12  
nujna pot21  
najemnik12  
neposredna izvršljivost 111
insolventnost 111
aktivna legitimacija11 1
upravnik12  
zemljiški kataster 1 1
preoblikovanje stavbne pravice v etažno lastnino 1 1
zastavna pravica na nepremičninah 2  
novela ZZK-1C2   
kataster stavb 1 1
pogodba o medsebojnih razmerjih 2  
neposredna posest11  
Superficies solo cedit1  1
funkcionalno zemljišče 2  
lastnina11  
Zastavna pravica 2  
kmetijska zemljišča  11
posredna posest11  
davek11  
načelo povezanosti zemljišča in objekta 2  
zaznamba izbrisne tožbe11  
priposestvovalna doba11  
užitek 1 1
zaznamba spora11  
povezanost zemljišča in objekta 1 1
zemljiškoknjižni predlog2   
služnosti v javno korist11  
etažni lastniki 2  
Hipoteka 2  
zaznamba izrednega pravnega sredstva11  
hipotekarno zavarovanje11  
poočitev1 1 
plomba1 1 
predznamba1 1 
Stvarno pravo1 1 
nastanek stavbne pravice1 1 
vknjižba1 1 
nepravdni postopek 2  
soposest11  
zakonita predkupna pravica1 1 
komisorni dogovor 2  
materialnopravno neveljavna vknjižba11  
ureditev meje11  
sodni postopek11  
urejena meja11  
hišni red11  
zastavitelj 11 
varstvo posesti11  
Priposestvovanje11  
stvarna pravica 2  
rezervni sklad1  1
gospodujoča nepremičnina2   
posadna listina 11 
motenje posesti 2  
stanovanjski zakon11  
lastnik11  
najemna pogodba 2  
pravica uporabe 2  
odškodninska odgovornost 2  
država 11 
posestno varstvo1 1 
služeča nepremičnina2   
SPZ11  
solastnina 1 1
dejanska etažna lastnina 1 1
pričakovana pravica 1 1
fizična delitev 1 1
civilna delitev 1 1
ustavnopravne omejitve   2
pravno varstvo1  1
zemljiškoknjižni postopek2   
lastninska tožba1  1
dejanska razlastitev   2
Direktiva 2002/47/ES 1 1
insolvenčni postopki 1 1
stvarne pravice1  1
odstop terjatve v zavarovanje  11
informatizirana zemljiška knjiga2   
javno dobro   2
prenos hipoteke 1 1
popularna tožba   2
javna infrastruktura 1 1
publicijanska tožba 1 1
pogodbena hipoteka 1 1
lastniška posest 1 1
neposestna zastavna pravica 1 1
zakonita hipoteka 1 1
hipotekarni upnik  11
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici