| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Klavdij Logožar

Ključna beseda20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
logistika219271922534162    1 
Slovenija316243221212         
organiziranost316282620            
distribucija2142117121121        
storitve 121318151 1         
podjetje19151913    1       
pretok blaga36151511            
sistemi 8171213            
nabava11011138 2111     1 
transport29111110212 1       
skladiščenje 75139212341     1
verige21014138            
Evropska unija221110625341       
panoge dejavnosti1413159            
prevozništvo35111310            
organizacijske strukture 4111110            
nabavna politika188126            
transportni sistemi29877            
špedicija368761  1        
promet27778            
blagovni promet26786            
stroški 57862           
oskrba139651         1 
ponudba 11093  2         
poslovni proces 3858            
dobava14775            
povezanost  1248            
mednarodni ekonomski odnosi  10732           
cestni promet13747            
blago125751  1        
zaloge 36421122       1
izboljšave 7464            
organizacija12646           1
tovorni promet24356            
zunanjetrgovinsko poslovanje 210521           
prodaja 2662  3         
dobavitelji 1565 1 1        
zunanja trgovina 177 2  2        
mednarodni sporazumi117711           
potniški promet 4356            
turizem 2554   1        
strategija  7361           
prometno omrežje25514            
zunanjetrgovinska politika  8611  1        
cene 1474            
izdelki 2635            
avtomobilska industrija 27331           
cilj 4345            
transportna sredstva12633            
dejavnost12552            
poslovno sodelovanje 5532            
management 3 27     1    1 
enotni trg  6521           
proizvodnja 13421 2        1
elektronsko poslovanje 6232  1         
železniški transport 4433            
poslovne funkcije 2633            
upravljanje 2363            
skladišča 1255            
infrastruktura122241 1         
globalizacija  322 213        
partnerstvo 25321           
Evropa 3343            
mednarodna trgovina  242311         
pomorski transport 2233 1 1 1      
železnice 3243            
embalaža 412 11  21      
značilnosti 1263            
internacionalizacija 153 1   11      
ocenjevanje  1541           
materiali 2332    1       
informacijski sistemi 42 3 2          
organizacijski sistemi 2432            
praksa12341            
izvoz  35 2   1       
družbe 2324            
trg  452            
informacijska tehnologija 42131           
komercialno poslovanje  3431           
materialno poslovanje 1334            
pakiranje 222 11  21      
mednarodno poslovanje 122111 111      
predstava 3151            
mednarodno gospodarstvo  361            
integracijski procesi 12511           
uvoz 1341    1       
delovanje  235            
prometna politika122311           
proizvodi  613            
mednarodna menjava1 42  111        
trženje 314 1 1         
planiranje12223            
aktivnosti 2134            
komuniciranje 3232            
trgovinske pogodbe  541            
programi 1243            
potovanja 2314            
gospodarstvo 144  1          
mednarodne ekonomske integracije  523            
metode  4131           
trgovina  3411           
outsourcing  31131          
kontrola 12321           
tržne poti 3231            
trgovinsko podjetje 3213            
regulacija   36            
poslovna strategija 531             
mednarodno sodelovanje  2421           
optimizacija  313  1       1 
mednarodni trg 13131           
prilagajanje1215             
razvoj 2241            
uporabniki 2232            
uporaba računalnika 32 3            
mednarodni transport 1511            
carinski postopek 241   1         
zavarovanje121211           
obveznosti  323            
WTO  43    1        
kovinska industrija  413            
zagotavljanje kvalitete 1322            
kvaliteta  422            
modeli 23 3            
poslovno okolje 1 25            
preskrbovalne verige  233            
varstvo okolja 25   1          
potrebe  332            
mednarodno ekonomsko sodelovanje  44             
projekti11132            
turistična industrija  332            
transportno zavarovanje11121 1   1      
mednarodne primerjave111311           
notranja logistika    11311 1      
notranji transport 3221            
vodenje 2131            
podpora 2212            
kontejnerji 2 23            
turistično posredovanje 2212            
tržne raziskave 2122            
letalski promet 1114            
marketing 214             
računalniške mreže 42 1            
ekonomska politika  421            
carinska politika  51      1      
tveganje1  32  1         
proizvodni programi 2311            
institucionalizem  331            
carine 142             
trgovanje  14 1           
konkurenčnost 131  1          
pristanišča 2 22            
poslovanje 1122            
ladje 2 22            
Nemčija 1121  1         
pospeševanje prodaje 132             
farmacevtska industrija 112  2          
dokumenti1 221            
vrednotenje  141            
carinske unije  23 1           
zračni promet 1113            
svet  1311           
dokumentacija  123            
gospodinjski aparati 11 31           
kontejnerizacija     1  2 2     1
teorija132              
blagovna menjava1 21 1    1      
uspešnost poslovanja  132            
dežele  2 4            
informacije 1122            
lokacija 1 22    1       
odjemalec 113             
servisi 212             
surovine 1121            
mednarodna kooperacija  13 1           
računalniške komunikacije 31 1            
ZDA  32             
zakonodaja  112  1         
zaščita  32             
neposredne tuje investicije  1 1  12        
proizvodni proces  41             
nabavna logistika      11111      
letališča 1 13            
regionalni razvoj  113            
marketing mix 1 31            
mednarodne konvencije  2111           
GATT  23             
pošta  2 3            
dobavna veriga     112       1 
ekonomska pomoč  131            
kalkulacije  2 3            
marketinški splet 1 31            
turistične agencije 11 21           
zadovoljstvo 1211            
orodja 3  2            
INCOTERMS  221            
izvršba  311            
poštni promet  2 3            
odgovornost1112             
podatki 212             
mednarodne ustanove  22             
osebje  13             
logistični procesi      2  2       
prodajna cena  121            
logistični podsistemi     111  1      
aluminij  2 2            
internet 31              
trgovinska politika  22             
ceste12   1           
optimizacija poslovanja  2 2            
odnosi z javnostjo 1 21            
Urugvajska runda  22             
kmetijstvo   31            
integracija    31           
umetne snovi 22              
rešitve    31           
regionalna ekonomika  112            
škoda1  21            
politika izdelka  211            
nakup 112             
pogajanje  13             
problematika  1 2 1          
poslovni sistemi 1  3            
prosta trgovina  2 11           
empirične raziskave  31             
država  112            
Logistika     2 11        
plastične mase 22              
politika okolja 13              
procesna informatika 21 1            
skladišče     11   1    1 
CEFTA  12 1           
mesta  211            
zunanji transport     2 1 1       
pretok informacij 1 11 1          
odločanje 1 21            
distribucijska logistika     21   1      
reorganizacija12  1            
gospodarjenje 112             
spremembe 1 21            
informatika 1  3            
sledljivost      2 1       1
procesi  112            
Balkan  12 1           
finančno poslovanje 2 11            
agencije 1111            
pogodbe1 111            
trajnostni razvoj  121            
analiza poslovanja   22            
SWOT analiza 2 2             
trgovske družbe 12 1            
oblikovanje  121            
računalniško izmenjavanje podatkov 21 1            
kupci 21   1          
stabilizacija  12 1           
ekonomski vidik 12 1            
finančna sredstva   22            
liberalizacija  111 1          
prevoz  111            
papirna industrija1 1 1            
prenova    3            
gradbeništvo  12             
finančna analiza 1 11            
Kitajska  1   11         
Avstrija  111            
Italija  1 1  1         
učinkovitost  11 1           
pozicioniranje   21            
varnost 1 1   1         
javna naročila  1   2          
turistični proizvod  12             
članstvo 1 2             
gospodarske pogodbe  111            
definicija 111             
lastnosti 21              
postopki  11  1          
naloge   21            
gospodarska rast  111            
ekonomsko sodelovanje  1  11          
tržna analiza   3             
uravnotežen razvoj   21            
telekomunikacije 2  1            
črtna koda    11  1        
plačila 111             
živilska industrija  21             
usklajevanje   12            
ABC analiza     11 1        
subvencije   3             
Latinska Amerika  2 1            
oglaševanje  11 1           
zavarovalstvo1 11             
bela tehnika    21           
pijače 111             
EU    1 1  1       
skladiščno poslovanje        2 1      
tovarne  3              
JIT 1 1    1        
NAFTA  1 1 1          
strategija trženja  12             
pravna ureditev 1  1 1          
financiranje   12            
reševanje problemov  12             
operativni plani12               
ekonomska integracija      11 1       
AOP 21              
zdravila 1 2             
investicije    111          
poslovno komuniciranje 111             
konflikti  21             
skupnost  2 1            
potovalni uradi  21             
zakoni   1   1         
skladi   11            
fond   11            
javni sektor  1   1          
institucije   11            
razvojni projekti   11            
poslovanje podjetja   11            
javne službe   11            
pravila  1 1            
Evropska Unija       1  1      
trendi   11            
turistični objekti  1 1            
zmogljivost  1 1            
mednarodno finančno sodelovanje   11            
Skladiščenje     11          
javne finance  1 1            
posredniki   11            
plačilni instrumenti11               
kontejner     1    1      
socialno podjetništvo          2      
prodajna funkcija 2               
skupna zunanjetrgovinska politika      11         
poslovne finance   11            
kapital   11            
Severna Amerika  1 1            
regionalizem  1 1            
aplikacija 2               
Sever-Jug  1 1            
blagovne znamke 2               
Argentina  1   1          
enotni notranji trg      2          
prevzem     1    1      
funkcije 2               
Amerika  1 1            
prosta cona  1 1            
mednarodno trženje 1    1          
mednarodno podjetje    1 1          
proces internacionalizacije         11      
Japonska 11              
Extranet 1  1            
Intranet 1  1            
lesna industrija  1 1            
TSE      2          
elektronska pošta 1   1           
šolstvo  1   1          
struktura    2            
Francija  1 1            
WMS      2          
carinske tarife  2              
protekcionizem        11       
Jugoslavija  11             
špedicijske storitve     2           
garancije1 1              
tuje investicije  11             
svetovna trgovina  11             
stroški zalog       11        
operativni management  2              
predpisi   2             
zaloga       11        
nevarne snovi   2             
Hrvatska  11             
agrarna politika   2             
mednarodne pogodbe  11             
indikatorji   2             
recikliranje 11              
programska oprema    2            
kazalniki   2             
industrijsko podjetje   2             
plini   2             
poslovni rezultati 1 1             
kovine  11             
promocija   2             
Ključne besede: dobavna veriga      1 1        
prehrana  11             
konvencije 1 1             
just-in-time 1 1             
prostor   11            
gostinstvo  2              
informacijska podpora     1   1       
diplomacija       11        
gospodarska diplomacija       11        
hotelirstvo  2              
komisioniranje    11           
d.d.     2           
kupoprodaja  2              
prehrambena industrija  2              
življenjski cikel 11              
carinsko poslovanje  11             
poravnava  11             
države v razvoju       1 1       
modeliranje    2            
novi proizvodi  11             
odpadki 1       1       
razvite države       1 1       
potrošnik 1 1             
strokovne službe  11             
Srbija  1  1           
bolnišnice 11              
interakcije  11             
pridruženo članstvo1  1             
kmetijski pridelki   2             
software    2            
Slovenija.      11         
dumping  2              
poslovna politika  1 1            
statistični podatki   1   1         
standardi   2             
mednarodni standardi   2             
računalništvo    2            
certifikati   2             
skladiščni procesi     1   1       
politika podjetja    2            
poslovni odnosi 1  1            
narodno gospodarstvo 11              
komunikacije    2            
Svetovna trgovinska organizacija     1 1         
trgovinsko poslovanje   11            
poprodajna logistika      2          
kadri    1 1          
cestni transport      11         
računalniški programi  1 1            
plačilni sistemi 1  1            
Slovaška   1   1         
okolje   11            
Poljska  11             
prevozniki      1  1       
zdravilišča 1 1             
elektroindustrija 1  1            
logistični sistemi    1    1       
avtoceste    11           
matrike  1 1            
Afrika    1  1         
razbremenilna logistika     1 1         
samostojnost   2             
carina       1 1       
zasebno podjetje   2             
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici