| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Tina Jarc: Davčni vidik oblikovanja bančnih rezervacij v povezavi z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) : magistrsko delo

Diplomska dela (81)

 1. Sabina Šneider: Finančni vidik revitalizacije gradu Borl : diplomsko delo
 2. Jožef Hodošček: Viri financiranja malega podjetja X : diplomsko delo
 3. Amadeja Vidonja: Posebnosti financiranja v elektrodistribucijskem podjetju X : diplomsko delo
 4. Helena Helbl: Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji in Evropski uniji : diplomsko delo
 5. Simona Wochl: Življenjsko zavarovanje kot oblika finančne naložbe : diplomsko delo
 6. Matejka Valand: Finančno-računovodske informacije za presojanje finančnega položaja in uspešnosti poslovanja banke "X" : diplomsko delo
 7. Katja Pavčnik: Investicijski načrt za proizvodnjo multi-aktivnega oskrbovalca tirnic CL-E1 s poudarkom na finančnem vidiku : diplomsko delo
 8. Polona Kačičnik: Vpliv davčne zakonodaje na finančni rezultat slovenske in nemške delniške družbe : diplomsko delo
 9. Blanka Vollmeier: Analiza ponudbe potrošniških kreditov v Sloveniji s poudarkom v poslovni banki X : diplomsko delo
 10. Suzana Pansi: Finančni vidik dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji : diplomsko delo
 11. Mateja Kasnjak: Naložbe v vzajemne sklade po vstopu Slovenije v Evropsko unijo : diplomsko delo
 12. Suzana Rožman: Združevanje podjetij s finančnega vidika : diplomsko delo
 13. Karin Frešer: Specifični zunanji viri financiranja s poudarkom na franšizingu : diplomsko delo
 14. Lidija Munič: Razvrščanje komitentov in zavarovanje kreditov v poslovni banki X : diplomsko delo
 15. Simona Kolenc: Analiza finančnega poslovanja družinskega podjetja LEONA d.n.o. : diplomsko delo
 16. Karmen Radovac: Upravljanje kreditnega tveganja kot naloga finančne funkcije v podjetju : diplomsko delo
 17. Natalija Krampač: Primerjalna analiza dohodnine po starem in novem zakonu v Sloveniji : diplomsko delo
 18. Petra Hrauski: Ponudba tveganega kapitala v Sloveniji : diplomsko delo
 19. Simon Lorbek: Gospodarjenje s terjatvami v razmerah plačilne nediscipline v podjetju X : diplomsko delo
 20. Sonja Smode: Možni viri financiranja malih in srednjih podjetij s povdarkom na strukturnih skladih Evropske unije : diplomsko delo
 21. Bojan Vidmar: Financiranje razvoja hčerinskega podjetja X na Hrvaškem : diplomsko delo
 22. Lucija Zavratnik: Možne oblike naložb za sektor prebivalstva v Sloveniji : diplomsko delo
 23. Nataša Vrabič: Organiziranje finančne funkcije v podjetju X : diplomsko delo
 24. Simon Zrim: Boniteta podjetja X : diplomsko delo
 25. Davorka Vodopija: Financiranje malega podjetja X : diplomsko delo
 26. Jerneja Gobar: Finančna in druga podpora malemu gospodarstvu v Sloveniji iz Evropske unije (poudarek na pomurski regiji) : diplomsko delo
 27. Aleksandra Gorjup: Analiza strukture virov financiranja v trgovskem podjetju "X" : diplomsko delo
 28. Nataša Hojnik: Možne oblike finančnih naložb z vstopom Slovenije v Evropsko unijo : diplomsko delo
 29. Karmen Žaler: Analiza bonitete podjetja Štore Steel d.o.o. za potrebe managementa : diplomsko delo
 30. Valerija Friš: Finančni učinki poenostavljenih postopkov carinjenja : diplomsko delo
 31. Aleš Fak: Naložbena politika zavarovalnic : diplomsko delo
 32. Romana Berglez: Analiza notranjih in zunanjih virov financiranja v podjetju "X" : diplomsko delo
 33. Nataša Kosi: Optimalna struktura kapitala trgovskega podjetja X : diplomsko delo
 34. Diana Vuk: Plačilna nesposobnost kot posledica finančne krize v podjetju : diplomsko delo
 35. Aleš Vrbnjak: Plačilna nedisciplina in upravljanje s terjatvami v podjetju X : diplomsko delo
 36. Vladan Bakoš: Analiza poslovanja podjetja X s poudarkom na finančni funkciji : diplomsko delo
 37. Karmen Potokar: Finančno tveganje v projektih : diplomsko delo
 38. Jasmina Kroflič: Ustreznost kapitalske strukture podjetja "X" : diplomsko delo
 39. Franc Harnik: Praktična uporaba dinamičnih metod za ocenjevanje donosnosti investicijskih projektov v podjetju Grammer d.o.o. : diplomsko delo
 40. Andrej Drobnič: Ocenitev upravičenosti investiranja v osnovna sredstva v podjetju X : diplomsko delo
 41. Nika Pančur: Obdavčitev dobička na področju elektronskega trgovanja : diplomsko delo
 42. Miran Perko: Finančna analiza podjetja X, Ljubljana : diplomsko delo
 43. Danijela Gabrijelčič: Dohodnina v Republiki Sloveniji s poudarkom na njenih virih : diplomsko delo
 44. Stanka Jošt: Zagotavljanje neprofitnih stanovanj s poudarkom na financiranju : diplomsko delo
 45. Iztok Čarman: Vplivi osebnega računalnika na delovna mesta : diplomsko delo
 46. Mirjana Pušnik: Viri financiranja malih in srednjih podjetij v Sloveniji pred in po vstopu v Evropsko unijo : diplomsko delo
 47. Alenka Belca: Financiranje stalnih in gibljivih sredstev na primeru podjetja X : diplomsko delo
 48. Jana Ramuta: Upravljanje s terjatvami do kupcev v podjetju X d.o.o. : diplomsko delo
 49. Tatjana Zorman: Plačilna sposobnost družbe Telekom Slovenije, d.d. : diplomsko delo
 50. Sonja Krk: Uravnoteženi sistem kazalnikov kot orodje za uresničevanje strategije v storitvenem podjetju (primer podjetja GOST d.o.o. Velenje) : diplomsko delo
 51. Simona Šparovec: Finančno planiranje v podjetju : diplomsko delo
 52. Vitko Gomboc: Presoja finančnega položaja invalidskega podjetja X : diplomsko delo
 53. Marcela Brečko: Upravljanje s terjatvami do kupcev v podjetju X : diplomsko delo
 54. Janja Tomič: Upravljanje z likvidnostjo in plačilno sposobnostjo v podjetju X : diplomsko delo
 55. Marjan Hočevar: Tvegan kapital kot vir financiranja malih in srednjih podjetij : diplomsko delo
 56. Igor Grujič: Oblikovanje obrestnih mer : diplomsko delo
 57. Irena Skrbinšek: Finančna analiza v javnem zavodu - Dom upokojencev "X" : diplomsko delo
 58. Rok Podpeskar: Presek uspešnosti podjetja Tomasa, d.d. : diplomsko delo
 59. Damjana Zavec Denša: Analiza strukture virov financiranja v podjetju "X" : diplomsko delo
 60. Bojana Virant: Posebne oblike zunanjega financiranja v podjetju "X" : diplomsko delo
 61. Bojana Rebernik: Plačilni promet v večjih podjetjih s poudarkom na njihovem vključevanju v plačilne sisteme : diplomsko delo
 62. Boštjan Pihlar: Analiza finančnega položaja podjetja X z vidika konkurenčnosti : diplomsko delo
 63. Brankica Vetmič: Ukrepi za preprečevanje plačilne nediscipline v podjetju in njihova uporaba : diplomsko delo
 64. Suzana Banič: Računovodska podatkovna podlaga za finančne odločitve v podjetju "X" : diplomsko delo
 65. Tina Volasko: Informacijski sistem finančnih institucij, s poudarkom na investicijskih skladih : diplomsko delo
 66. Tanja Irt: Strateško usmerjanje podjetja X v novem poslovnem okolju : diplomsko delo
 67. Rudi Kranvogel: Donosnost in tveganje pri različnih oblikah varčevanja v Sloveniji : diplomsko delo
 68. Nevenka Čehovin: Upravljanje s finančnimi tveganji v zavarovalnici X v luči vstopa v Evropsko unijo : diplomsko delo
 69. Anja Bračko: Elektronske prodajne poti v Novi ljubljanski banki : diplomsko delo
 70. Tjaša Peroša: Analiza poslovanja leasing podjetja s pomočjo finančnih in računovodskih kazalnikov : diplomsko delo
 71. Mateja Krajnc: Optimiranje strukture kapitala v podjetju Carrera Optyl d.o.o. Ormož : diplomsko delo
 72. Katja Lazar: Upravičenost investicije izgradnje novega bencinskega servisa v podjetju "X" : diplomsko delo
 73. Mateja Frešer: Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji : diplomsko delo
 74. Marjeta Turk: Obvladovanje terjatev do kupcev v trgovskem podjetju "X" : diplomsko delo
 75. Sabina Steiner: Analiza finančnega položaja podjetja X s poudarkom na terjatvah : diplomsko delo
 76. Bogdana Mešl: Finančni učinki soočanja podjetij z zahtevami varstva okolja : diplomsko delo
 77. Tomaž Stopar: Financiranje lokalnih skupnosti : diplomsko delo
 78. Marija Rebselj: Financiranje vozil (premičnin) z leasingom : diplomsko delo
 79. Jelka Krajnc: Analiza finančne funkcije podjetja X : diplomsko delo
 80. Božidar Menart: Stroški vključevanja slovenske policije v schengenski mejni režim : diplomsko delo
 81. Tine Kek: Merjenje poslovne uspešnosti s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov : diplomsko delo
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici