| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (22)

 1. Nuša Vinko: Vrstna, funkcionalna in filogenetska pestrost plena treh vrst sov
 2. Nuša Lesjak: Funkcionalni znaki palearktičnih voluharic (Arvicolinae)
 3. Ursulla Krautberger Balažić: Clostridioides difficile in bakterije iz skupine Bacillus cereus v iztrebkih voluharic
 4. Martina Vida: Razširjenost evropskega bobra (Castor fiber) v severovzhodni Sloveniji v povezavi z habitatnimi in antropogenimi dejavniki
 5. Tea Lipovnik: Variabilnost lobanje snežnih voluharic (rod: Chionomys Miller, 1908): pristop z geometrijsko morfometrijo
 6. Jernej Košir: Popis in ocena velikosti populacije signalnega raka (Pacifastacus leniusculus, Astacidae, Decapoda) v reki Dravi med HE Vuhred in HE Ožbalt
 7. Niko Gomboc: Variabilnost krila metulja navadnega lešnikarja (maniola jurtina, lepidoptera): pristop z geometrijsko morfometrijo
 8. Ana Žunkovič: Variabilnost čeljustnice in spodnjih meljakov pri Prometheomys schaposchnikowi: pristop z geometrijsko morfometrijo
 9. Selma Selimović: Ekomorfološka variabilnost lobanje poljskih voluharic (rod Microtus): pristop z geometrijsko morfometrijo
 10. Eva Oblak Zvonar: Prostorska in časovna variabilnost lobanje navadnega polha (Glis glis)
 11. Klavdija Prot: Raznolikost v obliki lobanje in meljakov pri mišjih hrčkih, Calomyscus
 12. Barbara Grm: Variabilnost lobanje mišjih hrčkov (rod Calomyscus): pristop z geometrijsko morfometrijo
 13. Nuša Nezman: Morfometrična analiza mandibul velikega voluharja, Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
 14. Nejc Raj: Morfometrična analiza mandibul treh vrst debelorepih skakačev, Pygeretmus (Rodentia: Mammalia)
 15. Maja Dobrajc: Primerjava obustnih okončin izbranih površinskih in podzemeljskih podzemljarjev (leiodidae: cholevinae)
 16. Rok Čuš: Ontogenetska variabilnost lobanje navadnega polha, glis glis (linnaeus, 1766)
 17. Maša Kladnik: Morfometrična variabilnost mandibule pri vrtnih voluharicah rod terricola
 18. Saša Zavratnik: Ontogenetski vidik modularne organizacije lobanje navadnega polha, Glis glis (Linnaeus, 1766)
 19. Matjaž Kerček: Izbira gnezditvenega habitata poljskega Alauda arvensis Linnaeus, 1758 in čopastega škrjanca Galerida cristata (Linnaeus, 1758) na Dravskem polju
 20. Tjaša Matjašič: Mikrobiota sapišč pri izbranih vrstah prostoživečih ptic
 21. Maja Mikuž: Ontogenetski razvoj spodnje čeljustnice pri srnjadi Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
 22. Mateja Merkač: Analiza povozov srnjadi (Capreolus capreolus) med letoma 2008 in 2012 v Sloveniji

Diplomska dela (19)

 1. Karolina Toplak: Zakon o zaščiti živali z vidika teorije pravic živali
 2. Janja Novak: Prispevek k poznavanju prehrane pegaste, Tyto alba, in lesne sove, Strix aluco, na Dravskem polju
 3. Marija Peganc: Biodiverziteta plazilcev celjske regije
 4. Nancy Pavlič: Filogenetska analiza rodu belonogih miši, Apodemus z metodo geometrijske morfometrije
 5. Blaž Ferlič: Medvrstna variabilnost lobanje cokorjev, Mylospalax (Mammalia: Rodentia)
 6. Vesna Holcer: Geometrijska morfometrija lobanje pri cokorjih, Myospalax (Rodentia: Mammalia)
 7. Katja Stegne: Vpeljava in uporaba metode drsnih oslonilnih točk na mandibuli hrčka
 8. Nastja Hočevar: Morfometrična analiza meljakov pri rodu Pygeretmus (Rodentia: Dipodidae)
 9. Barbara Janota: Biometrija grške kornjače Testudo hermanni z otoka Paga
 10. Maruša Bence: Slovar geometrijske morfometrije
 11. Patricij Perklič: Preprečevanje trkov s srnjadjo s pomočjo kemijskih repelentov
 12. Nina Nemec: Geometrijska morfometrija mandibule pri cokorjih, Myospalax (Rodentia: Mammalia)
 13. Polonca Hüll: Pozor, dvoživke na cesti - Monitoring dvoživk na črni točki ob Ledavskem jezeru
 14. Janja Javornik: Ostanki ptic v arheoloških izkopaninah v Blatni Brezovici
 15. Alenka Glavač Geršanov: Tafonomska analiza plena lesne sove
 16. Jure Masten: Geografska variabilnost mandibule velikega hrčka, Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
 17. Špela Bračko: Primeri statističnih vaj v biodiverziteti
 18. Jasmina Belšak: Velikost, oblika in modularna organizacija spodnje čeljustnice pri belonogih miših, Apodemus: primerjava med vrstami
 19. Matjaž Pušnik: Spletni katalog vretenčarjev Slovenije
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici