| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (7)

 1. Jernej Kogovšek: Okoljski odtis tehnologije 3D tiska izdelkov
 2. Jernej Božič: Ekonomska analiza vetrnega polja na območju Senožeških brd
 3. Biljana Miljanović: Okolju prijazno delovanje hotela
 4. Metka Prelc Poženel: IZBOLJŠEVANJE POGOJEV DELA NA DELOVNEM MESTU V MALOSERIJSKI PROIZVODNJI BARV IN LAKOV
 5. Lucija Kavkler: Aplikacija modela za izračun ogljičnega odtisa pekarskega izdelka v trgovskem podjetju
 6. Mateja Karničar Šenk: Povezanost procesov razvoja orodja in procesa proizvodnje v malih in srednjih podjetjih
 7. Mojca Hudovernik: VPLIV ODPADKOV MALIH ŽIVALI NA OBREMENJEVANJE OKOLJA

Diplomska dela (115)

 1. Žan Smrkolj: Spletna prodaja personaliziranih čokolad
 2. Danilo Jereb: Obvladovanje vidikov sistema ravnanja z okoljem v skladu s standardom sist en iso 14001
 3. Ana Čebulj: Možnosti zmanjšanja količin odpadne hrane v šolskih kuhinjah
 4. Tamara Šter: Prepoznavanje okoljskega znaka eko marjetica med študenti
 5. Simon Gabrovšek: Vpliv okolja na kakovost življenja: primerjava Ljubljane in Frankfurta glede na čistost zraka in ekonomske kazalce
 6. Tomaž Rudl: Izraba lesne biomase za namene ogrevanja
 7. Tjaša Bizjak: Okolju prijazno delovanje spa zbilje
 8. Lan Razinger Jagodic: Implementacija petstopenjske hierarhije ravnanja z odpadki pri proizvodnji izdelkov na 3d tiskalniku
 9. Bojana Marjanović: Uvajanje biodinamičnega kmetovanja na kmetijah v Sloveniji in certifikat Demeter
 10. Maja Viteškić - Gončin: Pogled potrošnika na ekološko pridelano hrano in gensko spremenjene organizme
 11. Andromeda Kričej: Upoštevanje energetskih in okoljskih vidikov pri razvoju napihljivih hal
 12. Samo Kokalj: Ravnanje z elektronskimi odpadki in okoljem v podjetju Iskratel
 13. Maja Smukavec: Vpliv bohinjskega turizma na okolje
 14. Gorazd Eržen: Mobilne aplikacije kot promotor trajnostne mobilnosti
 15. Tina Despotovič: MOŽNOSTI ZA ZMANJŠANJE OBREMENJEVANJA OKOLJA Z UPORABO ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV
 16. Špela Zavrl: Pomen okoljevarstvenih vidikov in izobraževanja zaposlenih v zdraviliškem in wellness turizmu
 17. Jure Petrič: Zavedanje o ogljičnem odtisu v občini ig
 18. David Grubor: Ravnanje z odpadnimi zdravili v Mestni občini Kranj
 19. Mark Bizjan: Trajnostna mobilnost in prehod v pametno mesto
 20. Ana Rak: Povečanje prepoznavnosti blagovne znamke naravne kozmetike LaboratoriHur
 21. Tinkara Zupan: Analiza škodljivih vplivov prehranske verige na okolje in zdravje ljudi
 22. Andreja Dremelj: Koncept Zero Waste v hotelu
 23. Rok Ritonja: Mobilnost zaposlenih v logističnem podjetju Cargo-partner d. o. o.
 24. Lea Tešić Botonjić: Gospodarjenje z nevarnimi odpadki pri polaganju talnih oblog
 25. Špela Dolenc: Vpliv ekološke inteligence na odgovorno ravnanje s plastičnimi odpadki
 26. Armin Odobašić: Izboljšava sistema ravnanja z odpadki v podjetju x
 27. Matic Osolnik: Analiza učinkov ločenega zbiranja odpadkov v občini Mengeš
 28. Maja Muc: Ocena učinkov čistilnih akcij v občini Mengeš
 29. Marko Stanič: Ravnanje s komunalnimi odpadki v občini ilirska bistrica
 30. Lucija Pažin: Fenomen ekološko pridelane hrane in njen pomen za slovenske potrošnike
 31. Uroš Pugelj: Osveščanje in izobraževanje o porabi vode v podjetju Tobačna Grosist d. o. o
 32. Lea Križnar: Okoljsko izobraževanje zaposlenih in zmanjšanje obremenjevanja ozračja v podjetju Avtoprevozništvo KRBO d. o. o.
 33. Katarina Sivec: Izobraževanje in ozaveščenost o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec
 34. Kaja Sušec: Vpliv gibalno aktivnega zaposlenega na organizacijo
 35. Rok Magaš: VAROVANJE OKOLJA V SLOVENSKI VOJSKI IN IMPLEMENTACIJA STANDARDA SIST ISO 14001
 36. Tina Petrič: Ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Cerknica
 37. Dejan Kic: Trajnostna mobilnost – študija primera študentov in zaposlenih UM Fakultete za organizacijske vede
 38. Damir Pilipović: Izobraževanje zaposlenih za gospodarjenje z odpadki v podjetju xx
 39. Špela Vode: Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje skozi čas
 40. Sabina Frumen Pivk: GOSPODARJENJE Z ODPADKI V ZASEBNIH DIALIZNIH CENTRIH
 41. Aleš Prek: PRODAJA MOTORNIH MAZIV NA SLOVENSKEM TRŽIŠČU – ABL TEHNIKA, D.O.O (VALVOLINE SLOVENIJA)
 42. Ada Trkulja: INTEGRACIJA GLUHE OSEBE S POLŽEVIM VSADKOM V DELOVNO OKOLJE
 43. Branka Hočevar: ZNIŽEVANJE EMISIJ Z OPTIMIZACIJO TRANSPORTA
 44. Katarina Podgoršek: RAZVOJ EKOLOŠKEGA POSLOVANJA V PODJETJU SUMMIT LEASING D.O.O.
 45. Katja Žebovec: RECIKLAŽA TONERJEV IN KARTUŠ Z VIDIKA POTROŠNIKOV
 46. Nina Iljaš: EKOLOŠKE IZBOLJŠAVE V JAVNEM AVTOBUSNEM PROMETU
 47. Bojan Mihalič: RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI LENART – ZADOVOLJSTVO OBČANOV Z RAVNANJEM Z ODPADKI
 48. Sašo Zver: Okoljski vidik receptivne turistične agencije
 49. Roman Vollmayer: PROBLEMATIKA NADOMEŠČANJA OKOLJSKO MANJ SPREJEMLJIVIH MATERIALOV Z OKOLJSKO SPREJEMLJIVEJŠIMI MATERIALI NA PODROČJU LEPIL
 50. Amer Šehović: ORGANIZACIJSKI MODEL RECIKLIRANJA ODSLUŽENIH OSEBNIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI
 51. Aljoša Imamović: Uvedba nove proizvodne linije kakavovih izdelkov v podjetju Mercator Emba d.d.
 52. Nataša Gostič: RACIONALNA UPORABA TRANSPORTA NA OBMOČJU MESTA LJUBLJANA
 53. Gregor Pavkovič: IZDELAVA EMULZIJ S KUTROM IN PRETOČNIM KUTROM – PRIMERJAVA
 54. Karmen Zorko Vukan: ORGANIZACIJSKI MODEL OBLIKOVANJA ELEMENTOV DODATNIH KOMUNALNIH STORITEV V OBČINI GORNJA RADGONA
 55. Leon Pelcl: REŠEVANJE EKOLOŠKE PROBLEMATIKE POVRŠINSKE OBDELAVE LESA
 56. Tatjana Obretan: VPLIV DEJAVNOSTI PRIDOBIVANJA IN PREDELAVE SVINCA NA OKOLJE IN PREBIVALSTVO ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE
 57. Daniela Braunstein: RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V MESTNI OBČINI PTUJ
 58. Tanja Osolnik: ODNOS UPORABNIKOV DO EKOLOŠKO PRIDELANE HRANE
 59. Petra Zalar: EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST MLADIH V OBČINI KOČEVJE
 60. Tomislav Zore: VISOKO UČINKOVITA KOMBINIRANA ČISTILNA NAPRAVA
 61. Andreja Pevec: ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V TINSKEM
 62. Anja Umek: Organizacijski model za predelavo komunalnih odpadkov v Republiki Sloveniji
 63. Maja Cvelbar: TIMSKO DELO: PRIMER UPRAVLJANJA BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE
 64. Miran Zakelšek: Organizacijski model ravnanja z odpadno embalažo v podjetju Merkur trgovina d.d. poslovalnica Velenje
 65. Gregor Lipič: POVEZANOST EKOLOGIJE S PROCESI V PROIZVODNJI NA PRIMERU PODJETJA V SLOVENIJI
 66. Gregor Koštomaj: MODEL RAVNANJA Z ODPADKI V AVTOSERVISNIH DELAVNICAH V CELJSKI REGIJI
 67. Špela Bizjak: LOČEVANJE ODPADKOV V VZGOJNOVARSTVENIH ZAVODIH
 68. Simona Zupanc: SODOBNE REŠITVE PRI UPORABI NAKUPOVALNIH VREČK
 69. Maša Grilc: ZBIRANJE IN PREDELAVA ELEKTRONSKIH ODPADKOV V SLOVENIJI
 70. Ana Bojnec: ALTERNATIVNI VIRI SPLAKOVANJA SANITARIJ
 71. Maja Peternelj: UPORABA OKOLJU PRIJAZNIH SVEČ
 72. Gregor Sikošek: Ocena učinkovitosti sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 v delu družb skupine Slovenskih železnic in ali so koristi vpeljanega sistema večje od stroškov implementacije in vzdrževanja
 73. Maja Osmanagić: Ravnanje z odpadnimi zdravili
 74. Simon Škulj: OPTIMIZACIJA TISKANJA IN NJEGOV VPLIV NA OKOLJE V MANJŠEM PODJETJU
 75. Carmen Rokavec: Ekološka vzgoja za prihodnost
 76. Gregor Ivanuš: PRIMERJAVA KAKOVOSTI ZRAKA MED ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI PROSTORI
 77. Bojan Mestek: UPORABA KARBONSKE TKANINE V DEKORATIVNE NAMENE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI
 78. Uroš Šparemblek: LESENA GRADNJA JE ENERGETSKO VARČNA IN OKOLJU PRIJAZNA
 79. Maja Mamut: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA V TISKARSTVU
 80. Marjeta Hiti: RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V GOSPODINJSTVIH V OBČINI LOG - DRAGOMER
 81. Polona Kosec: SMISELNOST UPORABE PAPIRJA V PODJETJU S PISARNIŠKO DEJAVNOSTJO
 82. Petra Pišek: Problem ravnanja z biološkimi odpadki na podeželju
 83. Miha Starič: VPLIV URAVNOTEŽENJA OGREVALNEGA SISTEMA V VEČSTANOVANJSKI STAVBI NA ZMANJŠANJE EMISIJ
 84. Sebastjan Kajzer: IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV SONČNE ENERGIJE ZA OGREVANJE IN FOTOVOLTAIKO
 85. Daniel Zorko: EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE LASTNIKOV GOZDOV
 86. Luka Vindišar: Vozila na električni in plinski pogon v podjetju Geosfera d.o.o.
 87. Danilo Bantan: PRENOVA SISTEMA NAROČANJA PREVOZOV V ETI D.D.
 88. Andrej Ropret: IMPLEMENTACIJA ARA-SISTEMA ZA EVIDENTIRANJE NASTANKA ODPADNE EMBALAŽE V TRGOVSKI VERIGI
 89. Nejc Justin: ORGANIZACIJSKI MODEL IZGRADNJE IN OBRATOVANJA ZBIRNEGA CENTRA ŽIROVNICA
 90. Aleksandar Angelov: Razlogi za nakup bio certificirane in naravne kozmetike
 91. Albert Lavtar: PREDŠOLSKI IN OSNOVNOŠOLSKI OTROCI TER EKOLOGIJA
 92. Maruša Götz: Razvoj dejavnosti ponovne rabe predmetov na Gorenjskem
 93. Renata Drvarič: Pomen okoljskih vidikov v dimnikarski dejavnosti
 94. Jaka Jovanović: LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V KRAJEVNI SKUPNOSTI PREDOSLJE
 95. Boris Filipič: UVEDBA EKOLOŠKO ČISTEJŠIH POGONSKIH GORIV V VOZILA ZA HITRO DOSTAVO MEDNARODNIH POŠILJK
 96. Andrej Dolenc: SOBIVANJE PREBIVALSTVA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE
 97. Žan Kokalj: Green Business - A Business of Sustainability
 98. Harisa Čehić: ENERGETSKA SAMOOSKRBA STANOVANJSKE HIŠE
 99. Rok Hrovat: NAČRT UPRAVLJANJA ZA ZAVAROVANA OBMOČJA PRIMER TRIGLAVSKI NARODNI PARK
 100. Uroš Tomec: UČINKOVITA RABA ENERGIJE IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V TERMAH SNOVIK
 101. Boštjan Likar: PRENOVA PROCESOV NAROČANJA PRI SPLETNI TRGOVINI
 102. Dejan Smerkolj: PRIMERJAVA OGREVALNIH SISTEMOV STANOVANJSKE HIŠE GLEDE NARAZLIČNE ENERGENTE
 103. Suzana Malec: VPLIV OKOLJEVARSTVENE OSVEŠČENOSTI PREBIVALCEV OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI NA UČINKOVITOST LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV
 104. Erik Petek: LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV V OBČINI NAKLO
 105. Dijana Šamperl: Pripravljenost slovenskega prebivalstva na rabo alternativnih virov
 106. Nika Verdnik: IZBOLJŠANJE RAVNANJA Z ODPADKI NA OSNOVNI ŠOLI KOPER
 107. Aljaž Vrbnjak: VPLIV KONCENTRACIJE ŠKODLJIVIH SNOVI NA DELOVNO OKOLJE NA CESTNINSKI POSTAJI
 108. Maša Bonča: ISO 14001 KOT ORODJE ZA DOSEGANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ORGANIZACIJE
 109. Eva Šturm: VKLJUČEVANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH USTANOV V PROGRAM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
 110. Mojca Janušić: MODEL POENOSTAVITVE POSTOPKA PRIKLJUČEVANJA BODOČIH UPORABNIKOV NA ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE S KATERIM UPRAVLJA ELEKTRO LJUBLJANA D.D.
 111. Jernej Rumež: KMETIJSTVO KOT RAZVOJNA MOŽNOST OBČINE GRAD
 112. Uroš Bernik: EKOLOŠKI VIDIK PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PISARNIŠKE POTREBE
 113. Boštjan Perše: ORGANIZACIJSKI MODEL VPELJAVE ELEKTRIČNIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI
 114. Elvir Beganović: ZELENO JAVNO NAROČANJE V GORENJSKI GRADBENI DRUŽBI D.D.
 115. Nejc Plevnik: VARČNA RABA VODNIH VIROV V GOSPODINJSTVIH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici