| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Erika Kozem Šilih: Eksperimentalna in numerična analiza lesenih okvirnih stenskih elementov z odprtinami
 2. Milan Kuhta: Numerično modeliranje vpliva veznih sredstev na horizontalno nosilnost lesenih okvirnih stenskih elementov

Magistrska dela (6)

 1. Damjan Maučec: ANALIZA TRAJNOSTNE PRENOVE VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA V DOMINKUŠEVI ULICI V MARIBORU
 2. Samanta Rebernak: Educationa Park - Technical Academy Maribor
 3. Matej Trpin: ARHITEKTURNA PRENOVA: STANOVANJSKO-POSLOVNA DOZIDAVA OB ULICI HEROJA BRAČIČA IN ULICI HEROJA ŠLANDRA
 4. Maruša Retuznik: SKELETNA LESENA GRADNJA
 5. Miha Pukšič: STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA POSLOVNO-INDUSTRIJSKEGA OBJEKTA ARNOVSKI GOZD
 6. Maja Žigart: ENERGIJSKO UČINKOVITO NAČRTOVANJE IN ANALIZA POSLOVNO - SKLADIŠČNEGA OBJEKTA ARNOVSKI GOZD

Diplomska dela (105)

 1. Nuša Fridman: PRIMERJAVA INVESTICIJE IN STROŠKOV OBRATOVANJA NIZKOENERGIJSKE IN PASIVNE HIŠE
 2. Sebastjan Molnar: PRIMERJAVA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI GRADNJE MED HIŠO V PASIVNEM IN HIŠO V NIZKO ENERGIJSKEM STANDARDU NA OSNOVI PORABE RAZLIČNIH ENERGENTOV
 3. Mitja Furman: Statična analiza in dimenzioniranje lesene garaže, ter stroškovna analiza in primerjava lesene in zidane garaže
 4. Ana Milosavljević: Zasnova lesenih modularnih vrtcev
 5. Nina Fekonja: ANALIZA NARAVNE OSVETLITVE V POSLOVNEM OBJEKTU
 6. Urša Gomboc: Zasnova počitniškega paviljona
 7. Arijana Kruško: Uporaba leseno-steklenih nosilcev v leseni gradnji
 8. Tine Ružić: ENERGIJSKA PRENOVA LESENE MONTAŽNE HIŠE
 9. Blaž Flisar: LESENI MOSTOVI
 10. Primož Harnik: DIMENZIONIRANJE LESENEGA NADSTREŠKA
 11. Jaka Potočnik: Leseno stekleni paneli za prenovo stavb
 12. Rok Lešnik: ZASNOVA NIZKOENERGIJSKE LESENE MONTAŽNE HIŠE
 13. Blaž Kramar: SPREMLJANJE NAČRTOVANJA IN PROIZVODNJE ELEMENTOV MONTAŽNEGA OBJEKTA
 14. Rok Frangež: Energijska učinkovitost in ekonomičnost troslojne zasteklitve
 15. Mirjana Korez: STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA MONTAŽNE LESENE HIŠE S POVEČANIM DELEŽEM STEKLA
 16. Leon Muršič: ZASNOVA NIZKOENERGIJSKE LESENE MONTAŽNE HIŠE
 17. Monika Pangrčič: UPORABA STEKLA V GRADBENIŠTVU
 18. Boštjan Špeglič: VPLIV VELIKOSTI IN DELEŽA ZASTEKLITVE JUŽNE FASADE NA PORABO ENERGIJE ZA OGREVANJE IN ENERGIJE ZA OHLAJEVANJA TER SKUPNE ENERGIJE ZA OGREVANJE IN OHLAJEVANJA PASIVNE HIŠE
 19. Ana Milosavljević: ZASNOVA LESENIH MODULARNIH VRTCEV
 20. Daniela Bajc: ZASNOVA LESENEGA MODULARNEGA VRTCA
 21. Kaja Vidovič: VPLIV GEOMETRIJSKIH PARAMETROV NA ENERGIJSKO BILANCO STAVBE
 22. Vesna Čep: Energetsko učinkovita dvoslojna zasteklitev in analiza ekonomičnosti dvoslojne in troslojne zasteklitve
 23. Anja Pavličič: ENERGETSKI IN EKONOMSKI IZKAZ LESENE GRADNJE NIZKOENERGIJSKIH VRSTNIH HIŠ
 24. Maja Lešnik: ZASNOVA MONTAŽNE LESENE VRSTNE HIŠE
 25. Ana Stopar: IDEJNA ZASNOVA GORSKE KOČE S SAMOZADOSTNO OSKRBO ENERGIJE
 26. Rok Koncilia: ZASNOVA MODULARNE LESENE HIŠE
 27. Vesna Čep: MEJE IN MOŽNOSTI UPORABE LESENIH KONSTRUKCIJ ROBINIJE V ZUNANJIH IGRALNIH PROSTORIH
 28. Patrik Grošelj: KONSTRUIRANJE IN PRERAČUN LESENEGA OSTREŠJA S PROGRAMOM SOLIDWORKS 2011
 29. Niko Bezovnik: IZVEDBA LESENEGA MONTAŽNEGA OBJEKTA
 30. Klemen Markota: FASADNI OVOJ: UPORABA NARAVNIH OKOLJU PRIJAZNIH MATERIALOV
 31. Borut Ribič: PRIMERJAVA OKVIRNE IN KRIŽNO LEPLJENE MASIVNE PANELNE MONTAŽNE LESENE STANOVANJSKE GRADNJE Z VIDIKA STROŠKOV MATERIALA
 32. Kristijan Gajić: PARAMETRIČNA STATIČNA ANALIZA TROČLENSKEGA MREŽNEGA LOČNEGA MOSTU
 33. Igor Bračko: SPREMLJANJE GRADNJE NIZKOENERGIJSKEGA VRTCA APAČE
 34. Damir Kulanić: ENERGIJSKA ANALIZA TIPOLOGIJE KONSTRUKCIJ STANOVANJSKIH BLOKOV V VELENJU
 35. Maja Dubrić: ZASNOVA NIZKOENERGIJSKE LESENE MONTAŽNE HIŠE S POVEČANIM DELEŽEM STEKLENIH POVRŠIN
 36. Luka Bačko: ZASNOVA LESENE NIZKOENERGIJSKE POČITNIŠKE HIŠE
 37. Andreja Škoberne: ZASNOVA MANJŠE ENOTE ENERGETSKO VARČNEGA VRTCA
 38. Nina Taja Kegl: VPLIV FAKTORJA OBLIKE NA ENERGIJSKO UČINKOVITOST LESENEGA OKVIRNEGA OBJEKTA
 39. Lidija Kuhelnik: EKOLOGIJA LESENE GRADNJE
 40. Nina Butko: ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE IN STATIČNA ANALIZA LESENE MONTAŽNE HIŠE TIPA MARLES
 41. Ivan Vogrinec: STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA PANELNE MONTAŽNE LESENE HIŠE
 42. Tomaž Štumberger: ANALIZA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI ENERGIJSKO VARČNE MONTAŽNE LESENE GRADNJE
 43. Tamara Lazar: LESENI IN MASIVNI MOSTOVI
 44. Dejan Malek: ENERGIJSKA IN STATIČNA ANALIZA EKO HIŠE V KRAJU OBERSTORCHA
 45. Tina Špegelj: LESENI TURISTIČNI OBJEKT NA IRSKEM
 46. Iztok Arnuga: MEHANSKA ODPORNOST LESNO-BETONSKEGA SOVPREŽNEGA STROPU
 47. Mojca Doberšek: ZASNOVA LESENE PASIVNE HIŠE
 48. Mitja Papinutti: DIMENZIONIRANJE MOSTU ZA PEŠCE IN KOLESARJE
 49. Rok Žohar: STEKLO KOT KONSTRUKCIJSKI MATERIAL V MONTAŽNI LESENI GRADNJI
 50. Nina Kolarič: STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA NIZKOENERGIJSKE MONTAŽNE LESENE HIŠE
 51. Dino Poplatnik: ZASNOVA ENOSTANOVANJSKE LESENE PASIVNE HIŠE
 52. Katja Kramberger: NIZKOENERGIJSKA LESENA HIŠA S POVEČANIM DELEŽEM STEKLENIH POVRŠIN IN ZELENO STREHO
 53. Jaka Strojanšek: POŽARNA VARNOST LESENIH KONSTRUKCIJ
 54. Florjan Plevčak: PRIMERJAVA ARMIRANOBETONSKEGA IN LESENEGA MOSTU TER TRG LESENIH MOSTOV
 55. Darko Makovec: LESEN RAZGLEDNI STOLP NA GOLEKU PRI ZREČAH
 56. Eva Rapoc: ZASNOVA NIZKOENERGETSKE MONTAŽNE LESENE HIŠE
 57. Mateja Arcet: MASIVNI SISTEMI LESENE STANOVANJSKE GRADNJE IN ANALIZA BRUNARICE
 58. Katja Pintarič: DINAMIČNA ANALIZA RAZLIČNIH SISTEMOV VEČETAŽNIH LESENIH ZGRADB
 59. Janez Belaj: MASIVNE LESENE HIŠE
 60. Klemen Klemenak: PROJEKT MOVE V PODJETJU HOLZCLUSTER STEIERMARK GmbH
 61. Gregor Podlogar: Življenjski cikel in trg lesenih konstrukcij
 62. Grega Uratnik: Idejni projekt montažnega objekta z jedrom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 63. Matjaž Tajnik: Primerjalna analiza sovprežnega nosilca iz betona iz lesa z in brez karbonskega traku : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 64. Miroslav Premrov: Idejni projekt AB montažno - monolitnega objekta : diplomsko delo
 65. Stanislava Špegelj: Idejni projekt 4-etažne montažne lesene zgradbe : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 66. Zdravko Kocjančič: Stabilnostna analiza enodružinske montažne hiše : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 67. Karmen Pines: Primerjava trdnostne analize garažne hiše z uporabo predpisov PBAB in EC2 : diplomska naloga visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 68. Dejan Jurkovič: Primerjava prednapetega in sovprežnega železniškega mostu razpona 20 m : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 69. Matjaž Štuhec: Idejna študija nadhoda Iztokova : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 70. Igor Pivec: Primerjava standardov EC in JUS na osnovi lesene hale z ločnim nosilcem : diplomsko delo univerzitetnega študija
 71. Tomaž Weingerl: Viadukt Petelinjek - rutina ali inventivnost? : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 72. Mitja Kovačec: Sanacija mostu čez Muro v Petanjcih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 73. Tadeja Šeruga: Izračun nosilnih konstrukcijskih elementov "marles hiše" po EC5 : diplomsko delo univerzitetnega študija
 74. Bojan Ilijevec: Analiza konstrukcije in cenovna primerjava jeklene in lesene hale dimenzij 20 x 50 m : diplomsko delo univerzitetnega študija
 75. Danilo Malnar: Idejni projekt športne dvorane : diplomsko delo visokostrokovnega študijskega programa
 76. Aljaž Vesenjak: Projektiranje in tehnologija izvedbe "belih kadi" oziroma konstrukcij iz vodonepropustnega betona : diplomsko delo visokostrokovnega študijskega programa
 77. Boštjan Ogrizek: Konstruiranje lesenih hiš na osnovi okvirnega sistema iz masivnega lesa : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študija
 78. Andrej Kastelic: Sovprežni cestni most razpona L=35 M : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 79. Matej Dežman: Sovprežni cestni most razpona 20 m : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 80. Igor Kastelic: Sovprežni cestni most razpona L=30 M : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 81. Danilo Karner: Analiza sovprežnega cestnega mostu razpona 60 m : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 82. Denis Jošt: Statična in trdnostna analiza lesene hiše po klasičnem okvirnem sistemu iz masivnega lesa : diplomsko delo visokošolskega študija
 83. Štefan Pukmeister: Statična in trdnostna analiza dvonadstropnega stanovanjskega objekta tlorisnih dimenzij 19x17 z lesenim nosilnim okvirjem : diplomsko delo visokošolskega študija
 84. Andraž Divjak: Idejni projekt visečega mostu : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 85. Davorin Dovečar: Metode merjenja deformacij konstrukcijskega elementa montažne hale PAB - Stavbar : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 86. Peter Kolenc: Idejni projekt dvoetažnega montažnega lesenega objekta : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 87. Vojko Orlčnik: Izračun nosilnosti in izkoriščenost konstrukcijskih elementov montažne hiše po Eurocode 5 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 88. Sašo Lepetić: Sovprežni most razpona L=25 M : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 89. Matjaž Korošec: Primerjava med Eurocode 2 in PBAB pri dimenzioniranju prizidka poslovno-proizvodnega objekta : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 90. Marko Paher: EC 5 - primerjava med ENV 1995-1-1:1994 in Final draft prEN 1995-1-1:2002 na osnovi rešenih primerov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 91. Peter Pukl: Dimenzioniranje konstrukcijskih elementov masivne enodružinske stanovanjske hiše po evropskih standardih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 92. Boštjan Mastnak: Idejni projekt enodružinske hiše z lesenim nosilnim okvirjem : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 93. Aleš Kovač: EC 5 - Primerjava med ENV 1995-1-1:1994 in Final draft prEN 1995-1-1:2002 na osnovi izbranih rešenih primerov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 94. Maja Sakač Rožmanec: Letalski hangar dimenzij 39,6 x 22,8 m v Cerkljah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 95. Gregor Osrajnik: Tehnični in ekonomski vidik lesenega mostu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 96. Rok Karmuzel: Projektiranje večetažnih montažnih lesenih objektov z malopanelnimi[sic] nosilnim sistemom : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 97. Tomaž Zupanc: Analiza sekundarnega nosilca montažne hale "PAB" Stavbar : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 98. Mateja Karner: Dimenzioniranje lesenih predalčnih nosilcev : diplomsko delo
 99. Saša Milijaš: Sovprežni cestni most razpona 65 m s konstantnim in spremenljivim prerezom glavnega vzdolžnega nosilca : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 100. Peter Rosenstein: Jekleni cestni most razpona 65 m s spremenljivo višino prečnega prereza glavnega nosilca : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 101. Simon Černelč: Sovprežni cestni most razpona 65 m s konstantnim in spremenljivim prečnim prerezom glavnega vzdolžnega nosilca : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 102. Robert Ivanuš: Sovprežni cestni most razpona 65 m s konstantnim in spremenljivim prečnim prerezom glavnega vzdolžnega nosilca : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 103. Aleš Strašek: Statična in trdnostna analiza tročlenskega lepljenega nosilca športne dvorane Rogla : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 104. Dejan Grbič: Analiza lesene stanovanjske hiše z masivnim skladovnim konstrukcijskim sistemom : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 105. Erazem Počivavšek: Analiza nosilnosti montažnih sten z lesenimi obložnimi ploščami : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (34)

 1. Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov, Maja Lešnik, Danijela Urbancl, Damjan Maučec, Matjaž Cenčič, Gaja Karo, Eva Gašperšič, Vladimir Lutovac, Malika Pavić, Matic Reberčnik, Aleš Šegula, Eva Gider, Neža Hozjan: Motivacijski ukrepi za dvig bivalnega ugodja v delovnem okolju: DELOUM
 2. Miroslav Premrov, Erika Kozem Šilih: Osnove projektiranja konstrukcij
 3. Mitja Papinutti, Miroslav Premrov, Matjaž Tajnik: Dimenzioniranje lesenega mostu za pešce in kolesarje
 4. Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov: Vpliv zasteklitve na energetsko učinkovitost montažnih lesenih stavb
 5. Boštjan Kovačič, Miroslav Premrov, Zdravko Kapović: Analiza uporabnosti različnih metod za določanje vertikalnih mikropomikov objektov
 6. Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov: Študijske delavnice s področja energijsko učinkovitih lesenih objektov
 7. Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov: Impact of the proportion of glazing surface in south facade on energy efficiency of prefabricated timber buildings
 8. Dr. Miroslav Premrov: "Montažni leseni objekti bi lahko postali idealni izvozni artikel Slovenije"
 9. Miroslav Premrov, Milan Kuhta: Experimental analysis on behaviour of timberframed walls with different types of sheathing boards
 10. Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov: Design approach for the optimal model of an energy-efficient timber building with enlarged glazing surface on the south façade
 11. Miroslav Premrov, Peter Dobrila: Reinforced prefabricated timber shear walls
 12. Igor Špacapan: Tehniška mehanika : osnove statike in statično določene linijske konstrukcije
 13. Igor Špacapan: Tehniška mehanika : osnove statike in statično določene linijske konstrukcije
 14. Igor Špacapan, Miroslav Premrov: Wave motion in infinite inhomogeneous waveguides
 15. Peter Dobrila, Miroslav Premrov: Reinforcing methods for composite timber frame-fiberboard wall panels
 16. Miroslav Premrov, Peter Dobrila, Branko Bedenik: Analysis of timber-framed walls coated with CFRP strips strengthened fibre-plaster boards
 17. Miroslav Premrov, Peter Dobrila, Branko Bedenik: Approximate analytical solutions for diagonal reinforced timber-framed walls with fibre-plaster coating material
 18. Miroslav Premrov, Igor Špacapan: Solving exterior problems of wave propagation based on an iterative variation of local DtN operators
 19. Miroslav Premrov, Peter Dobrila: Modelling of fastener flexibility in CFRP strengthened timber-framed walls using modified [gamma]-method
 20. Miroslav Premrov, Peter Dobrila: Mathematical modelling of timber-framed walls strengthened with CFRP strips
 21. Dr. Miroslav Premrov: "Montažni leseni objekti bi lahko postali idealni izvozni artikel Slovenije" : dr. Miroslav Premrov, dekan Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru in tamkajšnji redni profesor za predmetni področji Lesene konstrukcije in Ma
 22. Simon Šilih, Miroslav Premrov, Stojan Kravanja: Optimum design of plane timber trusses considering joint flexibility
 23. Tadej Urbanija: Urbanistična vizija
 24. Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov: Delavnica: Lesena nizkoenergijska hiša
 25. Miroslav Premrov: Timber-framed wall
 26. Alois Materna, Robert Cvelbar, Manfred Augustin, Jiří Plíčka, Petr Kuklík, Jiři Pohloudek, Anders Sovso Hansen, Kjell Arne Malo, Jan Kubik, Miroslav Premrov, Diana Zlatňanská: Instruction handbook to elaborated case studies : TEMTIS
 27. Boštjan Kovačič, Rok Kamnik, Miroslav Premrov, Nenad Gubeljak, Jožef Predan, Zdravko Tišma: Modern deformation measurement techniques and their comparison
 28. Miroslav Premrov: Timber frame houses
 29. Miroslav Premrov, Matjaž Tajnik: Planar structures
 30. Miroslav Premrov: Serviceability limit states
 31. Matjaž Tajnik, Peter Dobrila, Miroslav Premrov: Analysis of composite T beam composed of timber, concrete and carbon strip
 32. Miroslav Premrov, Peter Dobrila, Branko Bedenik, Igor Špacapan: Slip modeling in timber-framed walls with wood-based or fibre-plaster sheathing boards
 33. Miroslav Premrov: Sport Hall Rogla
 34. Miroslav Premrov: Terme Zreče, Hotel Dobrava
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici