| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (12)

 1. Maja Čolnik: Uporaba pod- in nadkritične vode za predelavo odpadne plastike
 2. Tanja Milovanović: Hydrothermal processes for conversion of lignocellulosic biomass to value-added compounds
 3. Miha Oman: Kromatografija s superkritičnimi fluidi v preparativnem in produkcijskem merilu
 4. Maša Knez Marevci: “Thermodynamic and physical properties for high pressure process design”
 5. Tina Perko: FORMULACIJA IN KARAKTERIZACIJA NARAVNIH POLIMERNIH NOSILCEV ZA VEZAVO PIGMENTOV
 6. Petra Kotnik: Načrtovanje visokotlačne separacije maščobnih kislin iz rastlinskih olj
 7. Katja Makovšek: Isolation and Characterisation of Flavonoids From Citrus Peels
 8. Jerneja Godnjavec: VPLIV POVRŠINSKE OBDELAVE NANODELCEV TITANOVEGA DIOKSIDA RUTILNE KRISTALNE STRUKTURE NA UV ABSORPCIJSKE LASTNOSTI POLIMERNEGA NANOKOMPOZITA
 9. Iva Ružić: GRAPE ANTIOXIDANTS - INFLUENCE OF PROCESSING PARAMETERS ON THEIR CONTENT AND ACTIVITY
 10. Zoran Mandžuka: VISOKOTLAČNA MIKRONIZACIJA SISTEMOV VIŠJE VISKOZNOSTI
 11. Elena Aionicesei: PROCESIRANJE POLIMEROV Z UPORABO SUPERKRITIČNIH FLUIDOV
 12. Tünde Vatai: RAZVOJ PRODUKTOV NA OSNOVI ANTOCIANINOV

Magistrska dela (10)

 1. Jaka Kugler: Optimizacija postopkov končne obdelave v proizvodnji pigmenta TiO2
 2. Aleksandra Verdnik: Izolacija keratina iz odpadne volne s hidrotermičnimi postopki
 3. Urša Stradovnik: Suspenzije naravnih barvil: vpliv surovin, hidrokoloidov ter antioksidantov na kvaliteto končnih produktov
 4. Ksenija Rutnik: Izolacija keratina iz perja s hidrotermičnimi postopki
 5. Tjaša Petrovič: SIMULACIJE IN OPTIMIZACIJE ODSTRANJEVANJA HLAPNIH ORGANSKIH SNOVI IZ ODPADNIH TOKOV
 6. Juan Grande Rodríguez: Extraction of paprika with subcritical propane
 7. Dejan Turk: EKSTRAKCIJA BIOLOŠKO AKTIVNIH SPOJIN IZ GANODERME LUCIDUM OB UPORABI ORGANSKIH TOPIL
 8. Gregor Kravanja: DOLOČITEV POVRŠINSKE NAPETOSTI Z METODO KAPILARNEGA DVIGA DVOFAZNIH SISTEMOV
 9. Martina Jerman: Vpliv vrste veziva in aditiva na lastnosti vodnega premaza v primerjavi s topilnim sistemom
 10. Tanja Tatjana Medveš: RAZVOJ TEHNOLOŠKEGA PROCESA PRIDOBIVANJA PREHRAMBENIH KALCIJEVIH FOSFATOV

Diplomska dela (91)

 1. Ema Šušteršič: Separacija vrednih spojin iz lupin granatnega jabolka
 2. Anja Mešl: Izolacija keratina iz odpadne biomase in sinteza keratinskih nanodelcev
 3. Klemen Gradišnik: Separacija vrednih spojin iz orehovih lupin s pod-kritično vodo
 4. Mojca Hraš: Optimizacija ekstrakcije in validacija analizne metode aescina iz ekstrakta divjega kostanja
 5. Ana Marija Črešnar: Razgradnja PVC odpadkov s hidrotermičnimi procesi
 6. Vito Prša: Biološka aktivnost naravnih ekstraktov iz začimb
 7. Jaka Kugler: Bentonit kot adsorbent za separacijo kovinskih ionov iz vodnih raztopin
 8. Denisa Krevh: Vsebnost holekalciferola in ergokalciferola v živilih
 9. Urban Šket: Adsorpcija ionov težkih kovin na zeolit
 10. Mihael Irgolič: Adsorpcija kovinskih ionov na žlindro
 11. Mateja Marinič: Vpliv rožmarina na kvaliteto rožmarinovih ekstraktov in njihovih formulacij
 12. Kristina Kranjčec: Hidrotermična degradacija odpadne embalaže iz polipropilena
 13. Anja Štrakl: Razgradnja polietilenskih odpadkov v superkritični vodi
 14. Anita Sever: Recikliranje odpadne pet embalaže s pod- in nadkritično vodo
 15. Dejan Sakulac: OPTIMIZACIJA REGENERACIJE CIKLOHEKSANA NA REKTIFIKACIJSKI KOLONI
 16. Zlatka Cafuta Prevolšek: ADSORPCIJA IN DESORPCIJA NEKATERIH NARAVNIH SPOJIN NA RAZLIČNE ADSORBENTE
 17. Ignacio Macicior Borregón: Extraction of curcuminoids with subcritical water
 18. Leon Lang: Superkritična ekstrakcija sorte oljne buče - Gleisdorfska Golica
 19. Staša Zadravec: BIOOGLJE KOT NOSILEC ZA IMOBILIZACIJO ENCIMA
 20. Vesna Štih: Primerjava antioksidacijskih učinkov in sinergije različnih antioksidantov v emulzijah
 21. Gašper Zajc: DOLOČANJE TALIŠČ POLIETILEN GLIKOLOV PRI VISOKIH TLAKIH PLINOV
 22. Emilijan Strgar: SEPARACIJA BIOLOŠKO AKTIVNIH SPOJIN IZ LUCERNE (Medicago sativa)
 23. Tadej Ojsteršek: IZOLACIJA RDEČIH PIGMENTOV IZ PAPRIKE S PLINI VISOKE GOSTOTE
 24. Klara Bigec: SEPARACIJA IN ANALIZA TRIGLICERIDOV IZ RAZLIČNIH SEMEN
 25. Anja Palko: OPTIMIZACIJA HIDROLIZE RUTINA V SUBKRITIČNI VODI Z METODO ODZIVNIH POVRŠIN
 26. Luka Dobnik: Študija adsorpcije ionov svinca in kadmija na biooglje pridobljeno s hidrotermično karbonizacijo biomase
 27. Natalija Novak: HIGH PRESSURE PHASE EQUILIBRIUM OF THE BINARY SYSTEM TWEEN 80 AND CARBON DIOXIDE
 28. Saša Kuđeljić: ŠTUDIJ VPLIVA PROCESNIH PARAMETROV SUPERKRITIČNE EKSTRAKCIJE OLUPKOV MANDARIN NA LASTNOSTI EKSTRAKTA
 29. Tibor Kuna: TERMODINAMSKE LASTNOSTI SISTEMA POLIMER/SUPERKRITIČNI FLUID
 30. Katarina Turk: Reaktivna absorpcija CO 2 v mešanice ionskih tekočin in etanolamina
 31. Jožica Ulčnik: SEPARACIJA FENOLNIH SPOJIN IZ RAZLIČNIH SEMEN TER ANTIOKSIDATIVNE LASTNOSTI EKSTRAKTOV
 32. Darja Predikaka: UPORABA RAZLIČNIH TEHNIK EKSTRAKCIJ OLJA IZ SEZAMOVEGA SEMENA
 33. Teja Boček: EKSTRAKCIJA ANTIOKSIDATIVNIH KOMPONENT IZ KURKUME (CURCUMA LONGA)
 34. Suzana Petek: SEPARACIJA FENOLNIH SPOJIN IZ ZELIŠČ
 35. Miha Košir: Untersuchungen zur Hydrodynamik und zum Stofftransport bei Modifikation des Aufbaus einer Anstaufüllkörperschichtung
 36. Aleš Rakovič: EKSTRAKCIJA OLJA IZ SEMEN INDUSTRIJSKE KONOPLJE Z ZGOŠČENIMI PLINI IN KONVENCIONALNIMI TOPILI
 37. Valentina Bratuša: DOLOČANJE IZBRANIH SPOJIN V HIDROLIZATU BIOMASE S TEKOČINSKO KROMATOGRAFIJO
 38. Anja Čepin: EKSTRAKCIJA BETALAINOV IZ PLODOV RDEČE PESE IN SADEŽEV KAKTUSA OPUNCIJE
 39. Mateja Grušovnik: VPLIV PROCESNIH POGOJEV NA EKSTRAKCIJO POLIFENOLOV IZ LISTOV OLJKE (Olea Europaea L) S SUBKRITIČNO VODO
 40. Urška Jurič: DOLOČITEV EMULGATORJA POLISORBATA S TEKOČINSKO KROMATOGRAFIJO
 41. Tjaša Sternad: ŠTUDIJ VPLIVA PROCESNIH POGOJEV NA HIDROTERMIČNE REAKCIJE ODPADNE BIOMASE PRI PREDELAVI OLIV S TAGUCHI METODO
 42. Nina Trupej: TERMODINAMSKE LASTNOSTI SISTEMA POLIETILEN GLIKOL (PEG)/OGLJIKOV DIOKSID (CO 2 )
 43. Gregor Mlakar: DOLOČITEV GOSTOTE SISTEMOV POLIMER/CO2
 44. David Trokšar: EKSTRAKCIJA RDEČE PAPRIKE S SUPEKRITIČNIM OGLJIKOVIM DIOKSIDOM IN TEKOČIM PROPANOM
 45. Ria Žiberna: DISTRIBUCIJA ORGANSKIH TOPIL
 46. Nuša Kugler: VPLIV TEMPERATURE IN ČAS EKSTRAKCIJE NA VSEBNOST ANTIOKSIDATIVNIH UČINKOVIN IZ IGLAVCEV
 47. Sandra Krajnc: Ekstrakcija aktivnih učinkovin iz baldrijana in vednozelenega gornika
 48. Barbara Lisjak: Registracija medicinskih plinov kot zdravil na primeru medicinskega kisika
 49. Katja Šmic: SEPARACIJA β -SITOSTEROLA IZ RASTLINSKIH OLJ
 50. Simona Lekše: IZOLACIJA α- IN β- PINENA IZ RASTLINSKIH MATERIALOV
 51. Daša Brumec: PRIMERJAVA KONVENCIONALNE IN SUPERKRITIČNE EKSTRAKCIJE LANENEGA SEMENA
 52. Katja Raušl: FAZNA RAVNOTEŽJA V SISTEMU LANENO OLJE-CO 2
 53. Denis Čuček: PRIDOBIVANJE PRAŠKASTIH PRODUKTOV S POMOČJO SUPERKRITIČNIH FLUIDOV
 54. Neven Tutnjević: Topnost rastlinskih olj v zgoščenih plinih
 55. Robi Staniša: DOLOČANJE VSEBNOSTI BETULINA IN BETULINSKE KISLINE V LUBJU BREZE
 56. Anja Pfeifer: RAZVOJ TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA ČIŠČENJA ULTRAFINEGA TITANOVEGA DIOKSIDA
 57. Katja Golob: FENOLNE SPOJINE IN BETALAINI IZ RDEČE PESE TER KINETIKA RAZPADA
 58. Lidija Repas: TOPNOST ETILMALTOLA V PLINIH PRI VISOKIH TLAKIH
 59. Miha Oman: UPORABA EKSTRAKCIJSKIH IN KROMATOGRAFSKIH METOD ZA SEPARACIJO BIOLOŠKO AKTIVNIH SNOVI
 60. Nadja Tehovnik: IZOLACIJA FENOLOV IN TANINOV IZ LUBJA BREZE
 61. Karmen Golavšek: POLIMERIZACIJA CESTOGRADBENIH BITUMNOV Z RAZLIČNIMI UMETNIMI POLIMERI
 62. Aleksandra Marentič: VPLIV PORAZDELITVE DELCEV NA STABILNOST AKD DISPERZIJE
 63. Mojca Peklar: SEPARACIJA BIOAKTIVNIH KOMPONENT IZ BRUSNIC
 64. Sandra Ilič: OPTIMIRANJE TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA IZDELAVE TABLET ZA ZDRAVLJENJE PLJUČNE TUBERKULOZE
 65. Ivan Vrbnjak: TERMODINAMSKE IN TRANSPORTNE LASTNOSTI ZA PROCESIRANJE POLIMEROV S CO 2
 66. Maja Jurković: Ekstrakcija in analiza fenolnih spojin iz olupkov mandarin in statistična obdelava rezultatov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 67. Sergeja Svetec: Topnost in difuzivnost superkritičnega ogljikovega dioksida v poliesterskih polimerih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 68. Maja Turičnik: Separacija fenolnih spojin rastlinskih ekstraktov s kolonsko kromatografijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 69. Karmen Šturm: Primerjava dveh kromogenih agarjev za določitev proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus : diplomska naloga
 70. Vpliv temperature in vode na aktivnost imobilizirane lipaze iz MUCOR MIEHEI
 71. Tatjana Strnad: Regeneracija butanola : diplomsko delo
 72. Miran Hvalec: Removal of organic polutants from wastewater using supercritical fluid : diploma
 73. Lucija Čretnik: Izolacija aktivnih učinkovin iz melise in timijana : diplomsko delo
 74. Marko Krainer: Osnove za načrtovanje postopka separacije tokoferoli/maščobne kisline s superkritičnimi fluidi : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 75. Asja Tajnšek: Koncentriranje rožmarinske kisline z visokotlačnimi postopki : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 76. Vesna Poštuvan: Stabilizacija antocianov v sokovih z antioksidanti rožmarina : diplomska naloga visokega strokovnega študija
 77. Damir Mehmedagić: Izolacija betulina in betulinske kisline : diplomsko delo visokostrokovnega študija
 78. Goran Robić: Načrtovanje in optimiranje naprave za destilacijo eteričnih olj : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 79. Nataša Jelšek: Večstopenjska ekstrakcija rožmarina : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 80. Suzana Štandeker: Fazna ravnotežja binarnega sistema CO2 - mazivo PAG 1000 : diplomska naloga [univerzitetnega študijskega programa]
 81. Saša Šabeder: Fazna ravnotežja metanol - olja : diplomska naloga
 82. Tanja Čerče, Maja Škrinjar: Fazna ravnotežja za sistema squalan/CO2 in aldecryl/CO2 : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 83. Andrej Satler: Testiranje izobaričnega polnilnega stroja z inertnim plinom : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 84. Karidija Caf: Stabilizacija maščob v živilskih izdelkih z antioksidanti : [diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 85. Gregor Bornšek: Pridobivanje naravnega benzaldehida iz jedrc višnje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 86. Juan José Martín Rosano: High pressure phase equilibrium studies : diploma thesis
 87. Darja Meterc: Fazna ravnotežja binarnih sistemov v različnih triacilgliceridov v prisotnosti CO2 : diploma thesis
 88. Romana Laznik Leskovšek: Vpliv vrtenja bobna na pralni učinek pranja v pralnem stroju : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 89. Romana Cvikl: Analiza porazdelitve velikosti delcev : [diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 90. Samuel Anibarro Barrientos: Supercritical fluid adsorption and desorption of lipids on various adsorbents : diploma thesis
 91. Peter Pečelin: Zamenjava katalizatorja trietilamina z natrijevim hidroksidom pri sintezi fenolformaldehidnih smol : diplomska naloga

Druga dela (30)

 1. Maša Knez Marevci, Mojca Škerget, Željko Knez: Production of biogas by CSF technology
 2. Eva Brglez Mojzer, Maša Knez Marevci, Mojca Škerget, Željko Knez, Urban Bren: Polyphenols: extraction methods, antioxidative action, bioavailability and anticarcinogenic effects
 3. Miha Oman, Petra Kotnik, Mojca Škerget, Željko Knez: Supercritical fluid chromatography and scale up study
 4. Klavdija Rižnar, Štefan Čelan, Mojca Škerget, Željko Knez: Solubility of carnosic acid and carnosol from rosemary extract in supercritical $CO_2$
 5. Mojca Škerget, Miran Bezjak, Katja Makovšek, Željko Knez: Extraction of lutein diesters from tagetes erecta using supercritical $CO_2$ and liquid propane
 6. Iva Ružić, Mojca Škerget, Željko Knez: Potential of phenolic antioxidants
 7. Irena Pavlovič, Željko Knez, Mojca Škerget: Subcritical water - a perspective reaction media for biomass processing to chemicals
 8. Katja Makovšek, Željko Knez, Mojca Škerget: Influence of process parameters on the extraction of flavanones from mandarin peel
 9. Željko Knez, Tina Perko, Mojca Škerget: Antioxidant and antimicrobial activity of PGSStm micronized curcuma powder
 10. Mojca Škerget, Zorka Novak-Pintarič, Željko Knez, Zdravko Kravanja: Estimation of solid solubilities in supercritical carbon dioxide: Peng-Robinson adjustable binary parameters in the near critical region
 11. Mojca Škerget, Petra Kotnik, Željko Knez: Phase equilibria in systems containing [alpha]-tocopherol and dense gas
 12. Željko Knez, Mojca Škerget, Ljiljana Ilić, Christoph Lütge: Vapor-liquid equilibrium of binary CO2-organic solvent systems (ethanol, tetrahydrofuran, ortho-xylene, meta-xylene, para-xylene)
 13. Tünde Vatai, Mojca Škerget, Željko Knez: Extraction of phenolic compounds from elder berry and different grape marc varieties using organic solvents and/or supercritical carbon dioxide
 14. Lucija Čretnik, Mojca Škerget, Željko Knez: Separation of parthenolide from feverfew: performance of conventional and high-pressure extraction techniques
 15. Mojca Škerget, Petra Kotnik, Majda Hadolin Kolar, Andreja Rižner Hraš, Marjana Simonič, Željko Knez: Phenols, proanthocyanidins, flavones and flavonols in some plant materials and their antioxidant activities
 16. Petra Kotnik, Amra Perva-Uzunalić, Mojca Škerget, Željko Knez: Phase equilibira of permethrin and dicofol with carbon dioxide
 17. Mojca Škerget, Lucija Čretnik, Željko Knez, Maja Škrinjar: Influence of the aromatic ring substituents on phase equilibria of vanilins in binary system with CO2
 18. Katja Makovšek, Mojca Škerget, Željko Knez: Influence of material pre-treatment with supercritical fluids on extraction efficiency of flavonoids
 19. Petra Kotnik, Mojca Škerget, Željko Knez: Concentration of free fatty acids in rapeseed oil
 20. Maja Leitgeb, Mateja Primožič: Industrijska mikrobiologija : navodila za laboratorijske vaje (zbrano gradivo)
 21. Željko Knez, Mojca Škerget, Elena Markočič: Navodila za vaje iz prenosa snovi
 22. Elena Markočič, Mojca Škerget, Željko Knez: Measurement of CO2 solubility and diffusivity in poly(L-lactide) and poly(D,L-lactide-co-glycolide) by magnetic suspension balance
 23. Maša Hojnik Niderl, Mojca Škerget, Željko Knez: Extraction of lutein from Marigold flower petals - Experimental kinetics and modelling
 24. Elena Markočič, Mojca Škerget, Željko Knez: Measurement and modeling of the CO2 solubility in poly(ethylene glycol) of different molecular weights
 25. Mojca Škerget, Željko Knez: Supercritical fluid adsorption and desorption of lipids on various adsorbents
 26. Petra Kotnik, Mojca Škerget, Željko Knez: Supercritical fluid extraction of chammomile flower head flowers: comparison with conventional extraction, kinetics and scale-up
 27. Željko Knez, Mojca Škerget, Amra Perva-Uzunalić: Phase equilibria of vanillins in compressed gases
 28. Lucija Majhenič, Mojca Škerget, Željko Knez: Antioxidant and antimicrobial activity of guarana seed extracts
 29. Maša Hojnik Niderl, Mojca Škerget, Željko Knez: Isolation of chlorophylls from stinging nettle (Urtica dioica L.)
 30. Petra Kotnik, Mojca Škerget, Željko Knez: Kinetics of supercritical carbon dioxide extraction of borage and evening primrose seed oil
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici