| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Jure Kolarič: Ekspresija genov za evolucijo etilena ter abscizija plodičev jablane (Malus domestica Borkh.) po tretiranju z rastnimi regulatorji in senčenjem

Magistrska dela (11)

 1. Valerija Bezjak: Poznavanje načinov pridelave sadja in navade potrošnikov v času covid-19 razmer
 2. Nina Tojnko: Fiziološki in ekonomski vidiki izvedbe različne intenzivnosti zimske rezi pri češnji (prunus avium l.)
 3. Klementina Jelen: Ukrepi za izboljšanje fiziološkega stanja plodov jablan (Malus domestica Borkh.) sorte 'Jonaprince'
 4. Mitja Lobnik: Vegetativni in generativni razvoj jagod (fragaria x ananassa duch.)
 5. Doroteja Podkrajšek: Odpornost nekaterih križancev češenj 'Regina' x 'Lapins' na napad češnjeve muhe v klimatskih razmerah leta 2018
 6. Nina Planinc: Vpliv različnih pristopov gnojenja z dušikom na kakovost češenj sorte 'summit '
 7. Blažka Rašl: Agro-morfološke karakteristike križancev češenj 'Regina' x 'Lapins'
 8. Gorazd Potočnik: Vpliv obremenitve s pridelkom na parametre zrelosti in kakovosti pridelka pri sorti 'Mairac' (Malus domestica Borkh.)
 9. Matjaž Beber: Vpliv položaja plodov na rodnem lesu in oveska na širino obiralnega okna pri sortah 'Cameo' in 'Kanzi' (Malus domestica BORKH.)
 10. Biljana Todorović: Uporaba PCA metode pri vrednotenju vpliva položaja plodov v krošnji na lastnosti pridelka plodov različnih sort jablan (Malus domestica B.)
 11. Blaž Germšek: Razvoj parametrov kakovosti jabolk sort Gala in Fuji kot posledica vpliva protitočne mreže in položaja plodov v krošnji

Diplomska dela (19)

 1. Tjaša Karner: Izdelava in senzorično vrednotenje vinskih želejev
 2. Ana Kunc: Primerjava različnih sort jagod glede na kemijsko analizo in senzorično oceno
 3. Simon Mesarič: Pridelava češenj brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev
 4. Matjaž Dreier: Spremembe parametrov kakovosti jabolčnega soka pri različnih pogojih skladiščenja
 5. David Žižek: Tehnološki ukrepi za vzpodbujanje rasti predčasnih poganjkov pri sadikah jablane (Malus domestica Borkh) v drevesnici
 6. Mihael Iljaž: Uporaba dušičnih gnojil v integrirani pridelavi jabolk sorte 'Gala'
 7. Mojca Ločnikar: Uporaba sadre pri pridelavi jabolk
 8. Sonja Košir: Dinamika sprememb parametrov zrelosti in kakovosti v času zorenja pri slivah sort 'Stanley' in 'Hanita'
 9. Katja Lukač: Vpliv stopnje zrelosti na vsebnost skupnih fenolov v izbranih sortah sliv (Prunus domestica L.)
 10. Sabina Kosi: Vpliv stopnje zrelosti na vsebnost sladkorjev in sorbitola v slivah
 11. Mitja Strašek: Povezava med različnimi načini obdelave tal in njihov vpliv na rast in rodnost jablan (Malus domestica B.) sorte 'Gala'
 12. Zoran Pukšič: Vpliv oveska in odmerka dušika na parametre zrelosti in kakovosti pridelka jablan (Malus domestica B.) sorte 'Fuji'
 13. Katja Vrhunec: Dinamika razvoja plodov jablane na različnih vrstah rodnega lesa
 14. Damjana Zalokar: Vpliv stopnje zrelosti na celokupno antioksidativno učinkovitost v različnih sortah sliv
 15. Sanja Cestnik: Spremembe nekaterih parametrov zrelosti in kakovosti sliv (Prunus Domestica L.) med zorenjem
 16. Nadja Sadar: Vpliv fertirigacije na dinamiko spreminjanja obarvanosti in zrelosti jabolk sorte Gala
 17. Mladen Radovanović: Dinamika razvoja parametrov zrelosti sliv Prunus domestica L.
 18. Liljana Bastič: Obdelava tal v pasu pod jablanami (Malus domestica Borkh.) sorte Zlati delišes
 19. Dušan Popovski: Uporaba proheksadion-Ca pri hruškah (Pyrus communis L.) sorte viljamova

Druga dela (7)

 1. Peter Zadravec, Tatjana Unuk: Monitoring (prepoznavanje, spoznavanje) in funkcija izbranih koristnih organizmov v nasadih jabolk
 2. Marinka Brglez Sever, Stanislav Tojnko, Tatjana Unuk: Impact of various types of anti-hail nets on light exposure in orchards and quality parameters of apples
 3. Vesna Mila Meden, Tatjana Unuk: Chemical and fruit skin colour markers for simple quality control of tomato fruits
 4. Andrej Plestenjak, Tomaž Požrl, Janez Hribar, Tatjana Unuk, Rajko Vidrih: Regulation of metabolic changes in shredded cabbage by modified atmosphere packaging
 5. Leopold Tijskens, Rob Schouten, Tatjana Unuk, Marjan Simčič: Green mathematics: benefits of including biological variation in your data analysis
 6. Blaž Germšek, Tatjana Unuk: Kakovost jabolk sort 'Gala Brookfield' in 'Fuji Kiku 8' pod in izven protitočne mreže
 7. Denis Stajnko, Peter Vindiš: Napoved pridelka jabolk z metodo analize slike
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici