| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Duško Uršič

Keyword199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
management1 11 42162229267108834    
podjetje     2216252223675114    
Slovenija     31112628231  2      
vodenje     3191720174694 4    
organizacija     2 4151516767954    
uspešnost poslovanja     221519161721 11     
organiziranost     1192016213  1 1    
poslovni proces      31118171921  1     
modeli     12101922143 1       
organizacijske strukture     127122017  111     
manager      181198473313    
strategija     22811111511        
metode      39121412    1     
cilj     2261013111         
predstava     1381111101         
spremembe     128121261  1      
zaposlenost     2 51110112   1     
razvoj     125108111 111     
poslovodni delavci     119111161         
organizacijska kultura      25886 2313     
učinkovitost     1 14712243 21 1  
kvaliteta     11778121         
povezanost      38987 1        
storitve     111411142 1       
motiviranje     11310871 4       
zagotavljanje kvalitete     11771081         
panoge dejavnosti      23111261         
analiza poslovanja     1 51584   1      
delovna organizacija      13101082         
izboljšave     1146137 1        
poslovno okolje     1 19148          
poslovne funkcije     11581051  1      
komuniciranje1 1   237552311      
upravljanje       36811 11       
aktivnosti     11269101         
kakovost   1  212 123662211  
kadri     1 259102    1    
sposobnosti     11271161         
delovanje       357111   1     
orodja       66951         
ocenjevanje       2391111        
praksa      14786          
medosebni odnosi      12566311 1     
reševanje problemov      221093          
vrednotenje     123686          
sistemi1      56471         
odločanje     1 4574111       
dejavnost       45771         
gradbeništvo         23 23 4423  
naloge       1756111  1    
organizacijska struktura    111    43274     
podpora       8267          
celovita kvaliteta      164102          
motivacija          13647 1    
struktura      116491         
organizacijski sistemi       6637          
projekti  1  1 4457          
krizni management        42 345211    
nagrajevanje       1324442 1     
zaposleni          44535      
zadovoljstvo       154312 311    
planiranje1     12462 12    1  
reorganizacija    11 16331 21      
prednost     11383111        
TQM       4453 1   1    
teamsko delo       35531 1       
stilistika      124641         
poslovanje      224351   1     
oblikovanje1    1123261    1    
lastnosti      146321         
poslovanje podjetja     1 43421    1    
ISO     1 5235          
sodobnost       353311        
organizacija podjetja  1 2111532          
uspešnost        1 1144122    
mednarodni standardi     1 5235          
stroški    2   243   122    
interakcije       52441         
delovna uspešnost        643 2        
značilnosti        546          
proizvodnja1    1 127111        
delovno mesto   1    31712        
trženje     2 232221        
prenova       1643          
integracijski procesi      12434          
uporaba človeških zmogljivosti     1 3424          
potrebe     1  3431 1       
geodezija         1   2 3313  
konkurenčnost     11 35 11  1     
rešitve       1264          
znanje     1 3 3311 1      
informacijska tehnologija  1   11 42 1   2    
tehnika        1551         
programi        444          
delovne skupine       22521         
teorija       243111        
kadrovska politika     1 21251         
psihologija osebnosti      1254           
zaposlovanje        315 21       
politika podjetja      115131         
marketing     2 2 231 11      
poslovna psihologija       345           
poslovno sodelovanje     122141          
delo       13141   1     
podjetništvo     1 2212 21       
strateški management     111431          
standardi   1 1112 3  11      
organizacijska klima          1 5122     
razlike       1433          
izobraževanje       11521 1       
osebnost      11441          
motivacijske teorije           2423      
javna uprava     1  212 113      
kriza           2 423     
SWOT analiza       1513    1     
aplikacija       2621          
meritve       1323     2    
strateško upravljanje     1 1125          
trgovinsko podjetje      22312          
reinženiring        341     2    
izdelki     212121  1       
strateško planiranje     11131111        
financiranje       1141 111      
elektronsko poslovanje      1 1321 1  1    
organiziranje1 1       21 31 1    
definicija       154           
analiza        1 42111      
razvojna strategija      11521          
reševanje konfliktov           22 33     
kontrola       12 51  1      
konflikti        2331 1       
projektna organizacija       3421          
kariera     1 2212 2        
človeški kapital       112113        
informacijski sistemi  2    3112          
prodaja       2132 1        
strokovnjaki       31221         
trendi     1 134           
vrednostna analiza    1  1       2311  
planiranje poslovanja      1 3221         
uporabniki     12 3111         
nabava     1 1111112       
zdravstvo       11231 1       
kultura podjetja       12131         
lokalna samouprava     1  311 1 1      
podjetnik       2 12 1 1 1    
procesi         411  1 1    
certifikati       4  2 1 1      
šport        421     1    
državna uprava     1  313          
učenje       1 31  3       
regulacija       152           
kovinska industrija       2123          
prilagajanje      121 31         
človeški potencial     1  114  1       
družbe       1124          
informacije       2132          
javne službe     1  331          
komunikacija           121121    
trgovske družbe      22 13          
uporaba računalnika      1 241          
vodenje projektov        134          
človeški viri           312 1     
metodologija      11121 1        
benchmarking        411 1        
merila        133          
bolnišnice       1113  1       
Management           123 1     
poslovni razgovori       1312          
inovativnost     11   3 2        
kultura          12 31      
krize        421          
proizvodi      12 31          
zdravstveni zavodi       1123          
varstvo okolja 1 12       1 1 1    
izvršba      13 21          
zadovoljstvo zaposlenih           1141      
združitve podjetij      21112          
poslovni sistemi      111 31         
operativni plani        223          
poslovne odločitve       322           
upravna dejavnost     1  212          
planiranje kadrov     1 1 13          
kontrola kvalitete       51            
inovativno poslovanje     1  2 2 1        
kazalniki       112 1   1     
zagotavljanje kakovosti  11 1 1     1   1   
plače         3 11 1      
motivacijski dejavniki            123      
banke        222          
individualizem       1131          
strategija trženja     1  1211         
občine        222          
delavci         141         
kriza podjetja            312      
posledice konfliktov           2 112     
prestrukturiranje       1122          
ponudba        2121         
perspektive      1221           
standardizacija     1  1 2     11   
odličnost       1 13 1        
poslovno komuniciranje     1 121     1     
projekt             3  2 1  
vrednote      1    211  1    
lokalna uprava     1  212          
management kakovosti  1     1   111 1    
internet      1  3 1         
družinsko podjetje          1 121      
problematika       122           
marketinški splet       2 111         
marketing mix       2 111         
odjemalec       113           
poslovna etika       11 1 1    1   
modeliranje    1  1 12          
predvidevanje       21 2          
konflikt           1  22     
turizem       12   11       
bančno poslovanje        122          
prehrambena industrija       122           
inovacije        1 2 11       
managerji           1112      
vodja           1 1111    
živila       131           
aluminij     1 1 21          
funkcije          3 11       
prevzemi podjetij      1 112          
zavarovalnice       1121          
proizvodni proces       1 211         
indikatorji       112 1         
vedenje      1 31           
karakteristike       12 1     1    
Evropska unija       1211          
priložnosti       12 2          
ženske       111  2        
komercialno poslovanje        131          
potrošnik      1  4           
finančno poslovanje       112    1      
procesna informatika       1121          
poklicna uspešnost     1 121           
konfekcija     1 11 2          
informatika      1 112          
etika            12 1     
komunikacije1       12           
računovodstvo       21  1         
CAD  1 2 1              
društva         21      1   
sistem vodenja kakovosti             111  1  
pretok informacij        121          
inovacijska dejavnost     1  1 2          
Motivacija           11 11     
poslovna odličnost           112       
motiviranje zaposlenih            1111     
organizacija proizvodnje    12 1             
družina          2 11       
konkurenca     1  11   1       
računalništvo        1 3          
finančne ustanove        112          
Kriza           111 1     
pripojitve podjetij      1 111          
analiza stroškov       1 11     1    
politika izdelka     1 111           
dobava         21 1        
ideje      1 2 1          
spol       111  1        
strategije           1   21    
organizacijske spremembe   1        1 1 1    
GNSS               12 1  
ankete       1 3           
ISO 14001  111         1      
državni organi        211          
delovno okolje   1    11 1         
organizacija poslovanja1       11   1       
preprečevanje krize            11 11    
ekonomija         1     12    
družbena odgovornost              121    
investicije       2 1 1         
avtomobilska industrija       1 1  1 1      
finančna analiza       1 2    1      
kriteriji            11 11    
organizacija.            21  1    
poslovni rezultati       211           
konstruiranje   1 1 11            
živilska industrija       13            
tržna analiza        1111         
načrtovanje     1     2 1       
špedicija        111 1        
tržne raziskave       111 1         
morala           112       
tveganje        2 1  1       
poslovna politika       121           
trg       1111          
poslovni načrt            22       
kadrovska dejavnost        3 1          
prodajna politika      12 1           
usklajevanje        111 1        
sociologija kulture        121          
ustanavljanje      12 1           
ISO standardi   1    1  1 1       
poslovne finance       111           
vrste organizacijskih struktur              21     
združevanje      11  1          
sinergija      11  1          
odnosi z javnostjo        111          
oblačilna industrija     1 11            
logistika    1    11          
organizacija dela       2       1     
gospodarske družbe       2 1           
invencije     1    1 1        
samostojni podjetnik           1 1 1     
prodajna funkcija       1 2           
poslovne banke         12          
sponzorstvo          1 2        
vlada       1 11          
vrste kriz           111       
selekcija          3          
računalniške mreže      1  2           
primeri       1 11          
mednarodne primerjave        21           
produktivnost        11  1        
delovni pogoji        1 2          
case study       1 11          
prehrana        21           
delovna sila        1 2          
ekonomičnost       1 1        1  
pospeševanje prodaje        12           
mreže         21          
intelektualni kapital        11    1      
konkurenčna prednost            111      
pogovori        21           
proizvodni sistemi     1 2             
banka           1 2       
usposabljanje         1 1 1       
kooperacija       11 1          
tržne poti         21          
vizija            111      
trgovina        111          
vodenje podjetja              12     
skladiščenje          2    1     
učeča se organizacija            2 1      
reklamacije      1  1     1     
management človeških virov           12        
odgovornost          2  1       
prevzem           2 1       
lastniški kapital           21        
zadovoljstvo odjemalcev            111      
samoocenjevanje           1 11      
segmentacija       1 1 1         
tipologija      1 1 1          
optimizacija poslovanja         11     1    
kadrovanje   1       1 1       
dolžniški kapital           21        
jeklene konstrukcije           11  1     
interno komuniciranje1        11          
prevzem z zadolžitvijo           111       
timsko delo            111      
odkup         11  1       
električna energija        2       1    
uspešnost.           21        
plačila      1 11           
moč       2 1           
medkulturna komunikacija        111          
projektni management    1     1  1       
sistemizacija     1  1 1          
raziskava              111    
članstvo         12          
zdravje         111         
prenova poslovnih procesov            21       
družba z omejeno odgovornostjo       1   11        
ekonomska analiza        1   1   1    
Manager             11 1    
zakonodaja    1   1       1    
zadovoljstvo pri delu           12        
cilji           1   11    
mobbing            111      
javni zavodi         21          
čustvena inteligenca            11  1    
poslovni procesi            1 1 1    
ISO 9001   1   1      1      
Evropa       1 11          
projektno vodenje        21           
finančna sredstva        12           
nenehno izboljševanje   1        2        
moški       111           
vzdrževanje1         1   1      
raziskovanje        1 1  1       
življenjski uspehi       111           
preprečevanje konfliktov           12        
obratovalne karakteristike    11 1             
partnerstvo         2   1       
žensko vprašanje       111           
hotelirstvo        2 1          
mednarodno poslovanje         2  1        
gostinstvo        111          
osebni dohodek         3           
združenja       111           
zdravstveno varstvo          11 1       
biomasa  2         1        
managerski odkup           3         
preoblikovanje     1     1 1       
CAM  1 1 1              
ekonomika podjetja        2 1          
rekreacija        2            
energetski sistemi        2            
sistem nagrajevanja            11       
standard            1 1      
Kakovost           1 1       
plačilni instrumenti      1 1            
operatorji        11           
plačilni promet      1 1            
Management kakovosti           1 1       
elektrogospodarstvo        2            
dokumentacija        2            
just-in-time        11           
sodelovanje          1 1        
gospodinjski aparati        11           
poslovodenje         11          
medosebne komunikacije        1 1          
rast             1 1     
zavarovalstvo         11          
portfolio        1 1          
JIT        11           
proračuni        2            
dinamični modeli         11          
čas        11           
invalidi  1     1            
regionalna ekonomika        2            
delovna razmerja          2          
denarni tokovi        1 1          
moda     1  1            
projektiranje          1   1      
skupinsko delo          2          
zaloge      1      1       
uravnotežen razvoj       11            
analiza stroškov.           1 1       
proizvodni programi     1  1            
ekonomski modeli       11            
tržna struktura       11            
sodelavci            1 1      
informacijski viri       11            
podatki       11            
prezračevanje       1      1      
teorija racionalnih pričakovanj        11           
človek      1 1            
izvršilni postopek       1 1           
Organizacija              2      
obračuni        11           
postopki          2          
uspešnost podjetja           1 1       
koristnost          2          
prihodnost       1  1          
temeljna načela odličnosti           1  1      
Organizacijska kultura           1  1      
policija        11           
prenosni sistemi        11           
investicija       11            
turistični objekti        1 1          
teorija upravljanja        2            
kontroliranje           1 1       
sestavine           1  1      
kontrola proizvodnje       11            
prihodek        11           
empirične raziskave        1 1          
zelena streha            1 1      
ekonomika        2            
ravnatelj           1  1      
arhitekturne ovire  1           1      
gospodarska kriza               2     
managementski koncept               11    
mala podjetja     1    1          
geodetski monitoring             1    1  
zdravstvena služba       1  1          
razvoj izdelka  1  1               
razvojni projekti        1 1          
Organizacija podjetja            11       
analiza trga            11       
inovacijski proces          1  1       
etični kodeks             1  1    
turbočrpalke    11               
vzroki za krizo            1   1    
varstvo pri delu          11         
zdravstveno zavarovanje        1  1         
kontrolne meritve         1   1       
varnost        1 1          
čiščenje  1       1          
medorganizacijsko trženje         11          
vplivi na okolje   1              1  
primerjalna analiza  2                  
fleksibilnost      1        1     
controlling          2          
skladišče     1          1    
privatizacija           11        
motivacija zaposlenih            11       
Organizacijska klima             1 1     
nadzor procesa                1 1  
zaupanje          11         
cilji podjetja            1   1    
dimenzije organizacijske klime             2       
model odličnosti EFQM           1 1       
letni razgovor            2        
management nabave           1    1    
merjenje organizacijske klime             2       
stroški kakovosti            1   1    
iskanje dobaviteljev             1  1    
vizija podjetja           11        
nesreče          11         
MBO           1 1       
LBO           1 1       
storitev             1  1    
managerski prevzem           1 1       
infrastruktura           2         
niveliranje             1  1    
okoljski standardi  1 1                
vodovodni sistem            1   1    
tehnologija grajenja                11   
delniške družbe         11          
medsebojni odnosi           11        
vertikalni pomiki                11   
premoženje         11          
dejavniki zadovoljstva pri delu           11        
lastnina         11          
Ključne besede: konflikt           1 1       
menedžment            1    1   
...             1  1    
poslovni odnosi         1 1         
laser            1   1    
GLONASS               11    
GPS               11    
javni zavod             1  1    
športni management            1   1    
obremenilni preizkus                1 1  
globalizacija         1      1    
terminski plan       1     1       
valorizacija                2    
Menedžment             1  1    
stroškovna analiza            1   1    
mehanska obdelava             1  1    
menedžer                2    
industrijski odpadki    2                
3D modeliranje    2                
primerjave          11         
dimenzioniranje           1   1     
Managerski odkup v Sloveniji           11        
neprofitne organizacije       1 1           
vrste prevzema           1  1      
znanja            2        
pohištvena industrija     1    1          
jeklo       1    1        
kanalizacija                1 1  
bančništvo        11           
turistična industrija      11             
oblike prevzema           1  1      
zakonodaja.            1 1      
MIS       1  1          
lesna biomasa  1    1             
ogrevanje  1    1             
obvladovanje krize              11     
poslanstvo             11      
strokovno izobraževanje         2           
coach             11      
prevozništvo        11           
pravna ureditev       1  1          
reorganizacija podjetja     1         1     
vprašalniki         2           
kogeneracija      1 1            
razvoj podjetja  1            1     
obvladovanje krize podjetja            1 1      
Ključne besede: management             1 1     
tekstil          2          
nagrajevanje zaposlenih            1  1     
telekomunikacije         2           
blagovne znamke      11             
srednja podjetja         11          
transport        11           
tehnološki procesi      11             
gradbena industrija         11          
tekstilna industrija     1 1             
finančna funkcija         2           
recikliranje  1           1      
ekologija 1     1             
notranji in zunanji vzroki krize              11     
strokovne službe          2          
vitka proizvodnja        1   1        
ukrepi              11     
simptomi krize           11        
cevovodna karakteristika     1 1             
bioplinarna        1   1        
rentabilnost     1 1             
stres        1   1        
zgodovina       1    1        
trajnostni razvoj              11     
Reorganizacija              11     
nagrade           11        
finančni instrumenti         2           
livarstvo          2          
orodjarstvo  1   1              
vloga managementa pri preprečevanju krize.             1 1     
prenova podjetja             1 1     
ceste          11         
delovni proces         11          
poslovna pogajanja         1   1       
programska oprema          2          
strojna industrija       1 1           
montaža1      1             
gospodarstvo          1    1     
obvladovanje konfliktov            1 1      
telefon         2           
materialno poslovanje        11           
zavarovanje         1  1        
malo podjetje            2        
izobraževanje.           2         
planiranje proizvodnje        1 1          
energija 1       1           
podatkovne strukture         11          
kmetijske zadruge        11           
outsourcing           11        
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica