Lupa

New documents in DKUM:

20.02.2019FNMmscDomači okoliš, prehrana in raba prehranjevalnih habitatov velikega skovika ( Otus scops ) v mozaični kulturni krajini na Goričkem (SV Slovenija)
19.02.2019FSbscUvajanje odkovkov za znižanje stroškov v podjetju Pišek - Vitli Krpan, d.o.o.
19.02.2019PEFmscUporaba diskusije kot učne metode pri pouku družbe v 4. in 5. razredu
19.02.2019FNMmscUčinek revitalizacijskih posegov na obrežno vegetacijo na primeru mrtvice Petišovsko jezero/ Csiko legelo, Prekmurje
19.02.2019FNMphdPosplošitve markovskih funkcij in njihove inverzne limite
19.02.2019FERImscSistem strojnega vida za prepoznavo površinskih napak
18.02.2019FFmscIzgorelost in depresivnost na delovnem mestu: vloga z delom povezanih iracionalnih prepričanj, delovnih zahtev in prenosa dela v zasebno življenje
18.02.2019PEFbscTelesne lutke kot spodbujevalec pozitivne samopodobe pri predšolskih otrocih
18.02.2019MFphdSpremljanje tkivne oksimetrije med zunaj-bolnišničnim kardiopulmonalnim oživljanjem
18.02.2019FERIbscUporaba grafičnih pogonov za prvoosebne simulacije


The table below shows organizations of digital library of University of Maribor. Number of works includes only works with full text (with files) in all languages. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganizationDiplomas MSc thesesPhD theses OtherAll
AllNewAllNewAllNewAllNewAllNew
EPF - Faculty of Business and Economics300 3
FE - Faculty of Energy Technology000 0
FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science3150 36
FF - Faculty of Arts080 8
FGPA - Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture270110
FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences511 7
FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering010 1
FL - Faculty of Logistic450 9
FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics041 5
FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj200 2
FS - Faculty of Mechanical Engineering450 9
FT - Faculty of Tourism21   3
FVV - Faculty of Criminal Justice and Security710 8
FZV - Faculty of Health Sciences810 9
MF - Faculty of Medicine    1 1
PEF - Faculty of Education440 8
PF - Faculty of Law000 0
UKM - University of Maribor Library    0 0
UM - University of Maribor    0 0
UZUM - University of Maribor Press       0
All724331119
Last update: 22.02.2019