Lupa

New documents in DKUM:

20.05.2022FGPAmscJeklen poslovni objekt z industrijsko halo 28 x 90 m
20.05.2022FKKTmscVibracijski in rotacijski prehodi enostavnih molekul
20.05.2022FGPAmscJekleni most s poševnimi kabli dolžine 100 m
20.05.2022FGPAbscAnaliza temperaturne obtežbe na okvirni armiranobetonski mostni konstrukciji
20.05.2022FSmiscMeritve dimenzij
19.05.2022PEFmscNačrtovanje dela inkluzivnih pedagogov z otroki s posebnimi potrebami
19.05.2022PEFbscStališča študentov treh fakultet do poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju
19.05.2022PEFmscProces všolanja in prilagajanje na osnovno šolo pri otrocih z motnjo avtističnega spektra (mas)
19.05.2022PEFbscSpoznajmo COVID-19 skozi lutke
19.05.2022PEFmscSpremljanje in evalviranje procesa izvedbe dodatne strokovne pomoči iz matematike


The table below shows organizations of digital library of University of Maribor. Number of works includes only works with full text (with files) in all languages. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganizationDiplomas MSc thesesPhD theses OtherAll
AllNewAllNewAllNewAllNewAllNew
EPF - Faculty of Business and Economics00145
FE - Faculty of Energy Technology00033
FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science230 5
FF - Faculty of Arts05016
FGPA - Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture120 3
FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences122 5
FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering260 8
FL - Faculty of Logistic000 0
FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics01214
FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj150 6
FS - Faculty of Mechanical Engineering21036
FT - Faculty of Tourism00   0
FVV - Faculty of Criminal Justice and Security630312
FZV - Faculty of Health Sciences520 7
MF - Faculty of Medicine    0 0
PEF - Faculty of Education4100 14
PF - Faculty of Law000 0
UKM - University of Maribor Library    0 0
UM - University of Maribor    0 0
UZUM - University of Maribor Press      1111
All*244051584
Last update: 22.05.2022
* Values in this table cannot be just added up, since a single work can be published in multiple organizations.