Lupa

New documents in DKUM:

18.07.2024FKBVmiscWhat has been done in the fight against Varroa destructor
18.07.2024FFmiscStanje in perspektive uporabe govornih virov v raziskavah govora
18.07.2024EPFmscSpecifičnosti dohodkovne neenakosti v skupini izbranih evropskih držav
18.07.2024EPFmscNagnjenost poslovodstva za utajo ddv
18.07.2024FGPAmscIzzivi in priložnosti sodelovanja logističnih podjetij
18.07.2024FGPAbscOptimizacija transportnih poti na primeru prevzemanja poštnih pošiljk
18.07.2024FGPAmscModel za določanje kapacitet in opremljenosti avtobusnih postaj ter implementacija na primeru Gornje Radgone
18.07.2024FGPAbscAnaliza značilnosti kratkih oskrbnih verig lokalno pridelane hrane v Sloveniji
18.07.2024FTmiscResearching Literary Tourism
18.07.2024FZVmiscAdvanced Quantitative Research Methods in Nursing


The table below shows organizations of digital library of University of Maribor. Number of works includes only works with full text (with files) in all languages. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganizationDiplomas MSc thesesPhD theses OtherAll
AllNewAllNewAllNewAllNewAllNew
EPF - Faculty of Business and Economics7901430
FE - Faculty of Energy Technology000 0
FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science8100321
FF - Faculty of Arts0160723
FGPA - Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture230 5
FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences0001414
FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering42129
FL - Faculty of Logistic7301020
FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics0703239
FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj1060824
FS - Faculty of Mechanical Engineering1711423
FT - Faculty of Tourism42  39
FVV - Faculty of Criminal Justice and Security1330420
FZV - Faculty of Health Sciences10140731
MF - Faculty of Medicine    03535
PEF - Faculty of Education06028
PF - Faculty of Law090110
UKM - University of Maribor Library    011
UM - University of Maribor    0 0
UZUM - University of Maribor Press      88
All*82902135309
Last update: 19.07.2024
* Values in this table cannot be just added up, since a single work can be published in multiple organizations.