Lupa

New documents in DKUM:

25.04.2019FKKTbscSočasno določanje različnih fenolnih spojin v ekstraktih čajev s tekočinsko kromatografijo z UV zaznavo
25.04.2019FVVbscDejavniki spletnega piratstva
24.04.2019PFbscNujnost pravne ureditve redkih bolezni
24.04.2019PFmscRazpolagalno upravičenje pri poslovanju z nepremičninami
24.04.2019FKKTphdCelovita sinteza trajnostnih (bio)kemijskih in drugih procesnih oskrbovalnih mrež
24.04.2019FGPAbscZASNOVA IN STATIČNA ANALIZA ENONADSTROPNE JEKLENE KONSTRUKCIJE 12 x 27 M
19.04.2019FVVbscIzvajanje preventivnih projektov policije na osnovnih šolah
19.04.2019FNMphdAnaliza sestave bakterijske združbe iz zbirnega jezera industrijske odpadne vode
19.04.2019FKKTmiscMaterials
19.04.2019FKKTmiscKemijska reakcijska tehnika II


The table below shows organizations of digital library of University of Maribor. Number of works includes only works with full text (with files) in all languages. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganizationDiplomas MSc thesesPhD theses OtherAll
AllNewAllNewAllNewAllNewAllNew
EPF - Faculty of Business and Economics411 6
FE - Faculty of Energy Technology000 0
FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science480 12
FF - Faculty of Arts061 7
FGPA - Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture430 7
FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences230 5
FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering32128
FL - Faculty of Logistic811 10
FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics031 4
FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj420 6
FS - Faculty of Mechanical Engineering1061118
FT - Faculty of Tourism14   5
FVV - Faculty of Criminal Justice and Security1201 13
FZV - Faculty of Health Sciences310 4
MF - Faculty of Medicine    0 0
PEF - Faculty of Education781 16
PF - Faculty of Law130 4
UKM - University of Maribor Library    0 0
UM - University of Maribor    0 0
UZUM - University of Maribor Press       0
All635183125
Last update: 26.04.2019