Lupa

New documents in DKUM:

20.04.2018FKBVbscVpliv gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili na pridelek in rast sladke koruze
20.04.2018FKBVmscPriprava novih piščančjih celičnih kultur
20.04.2018FKBVmscIzpostavljenost nitratom v živilih
20.04.2018FKBVmscAnaliza vrednosti in učinek izbranih spremenljivk na prihodkovno tveganje, obdelanih po fadn
20.04.2018MFphdSPREMEMBE HOMEOSTAZE SUBPOPULACIJ CD4+ T LIMFOCITOV IN NJIHOVIH CITOKINSKIH - STAT SIGNALNIH POTI PRI BOLNIKIH S SISTEMSKIM LUPUS ERITEMATOZUSOM
20.04.2018FOVbscČustvena inteligentnost v selekcijskih postopkih
20.04.2018PFbscSporazum o pogajanjih
19.04.2018FSmiscFormation of bimetallic Fe/Au submicron particles with Ultrasonic Spray Pyrolysis
19.04.2018FTbscNeverbalna komunikacija v turizmu
19.04.2018FTbscPotenciali za razvoj turizma v zidanicah na destinaciji Bele krajine: priložnosti in izzivi


The table below shows organizations of digital library of University of Maribor. Number of works includes only works with full text (with files) in all languages. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with Magnifying glass start with a search, while cells with RSS enable RSS subscription.

OrganizationDiplomas MSc thesesPhD theses OtherAll
AllNewAllNewAllNewAllNewAllNew
EPF - Faculty of Business and Economics500 5
FE - Faculty of Energy Technology100 1
FERI - Faculty of Electrical Engineering and Computer Science42118
FF - Faculty of Arts071125133
FGPA - Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture370111
FKBV - Faculty of Agriculture and Life Sciences380 11
FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering13217
FL - Faculty of Logistic100 1
FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics040 4
FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj840 12
FS - Faculty of Mechanical Engineering470213
FT - Faculty of Tourism30   3
FVV - Faculty of Criminal Justice and Security730 10
FZV - Faculty of Health Sciences420 6
MF - Faculty of Medicine    1 1
PEF - Faculty of Education130 4
PF - Faculty of Law340 7
UKM - University of Maribor Library    0 0
UM - University of Maribor    0 0
UZUM - University of Maribor Press       0
All48545130237
Last update: 21.04.2018