| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (27)

 1. Tea Horvat: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: razmerje in podobnost v 9. razredu
 2. Iza Javornik: Alternativni algoritmi pisnega množenja v petem razredu
 3. Špela Marič: Vpliv interaktivnih nalog na razumevanje vzorcev pri pouku matematike
 4. Tamara Husić: MATEMATIČNO POPOLDNE ZA STARŠE IN OTROKE V VRTCU
 5. Saša Galun: Spodbujanje strategij matematičnega utemeljevanja
 6. Magdalena Sovič: Medpredmetno povezovanje matematike in fizike
 7. David Vrbančič: Uspešnost šestošolcev pri zapisovanju besedilne naloge na osnovi enačbe deljenja
 8. Julija Viličnjak: Igra dama kot didakitčna igra za utrjevanje poštevanke
 9. Tadeja Gašparič: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: algebrski izrazi v 8.razredu
 10. Nejc Podplatnik: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: trikotnik v 7. razredu
 11. Slavica Zafošnik: Uporaba i-učbenika pri poučevanju vsebine kvadratna funkcija
 12. Tadej Polutnik: Pisno deljenje z dvomestnim deliteljem
 13. Urška Prebevšek: Evalvacija i-učbenika za 4. razred - liki in telesa
 14. Tomaž Čokl: Evalvacija i-učbenika za 4. razred - vsebina: točka, daljica in premica
 15. Simona Kolman: Oblikovanje matematičnih besedilnih nalog učencev 3. razreda na podlagi fotografij
 16. Katarina Polovič: Evalvacija i-učbenika za osnovne šole - Pisni algoritmi množenja in deljenja
 17. Matej Letojne: Enačbe in neenačbe v 5. razredu osnovne šole
 18. Jerneja Kastelic: Starševska vpletenost v matematično izobraževanje v Sloveniji
 19. Mojca Štembergar: Vloga narave koeficientov pri poenostavljanju algebrskih izrazov
 20. Jasmina Ferme: Obravnava barvanj grafov in tetivnih grafov v srednješolskem izobraževanju
 21. Alen Nemec: PRIMERJANJE ULOMKOV OB UPORABI I-UČBENIKA IN IGER PRI POUKU MATEMATIKE
 22. Mateja Sabo: Stališča slovenskih in hrvaških učiteljev o razlikah med kurikularnimi matematičnimi vsebinami v obeh izobraževalnih sistemih
 23. Nika Tajnikar: Evalvacija matematičnega i-učbenika za gimnazije
 24. Kristina Prikeržnik: EVALVACIJA I-UČBENIKA ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE - VSEBINA: MASA IN ČAS
 25. Barbara Rozman: Evalvacija i-učbenika za 5. razred - vsebina: merske količine
 26. Dušanka Škamlec: STRATEGIJE ZA ODŠTEVANJE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
 27. Manja Podgoršek: IKONIČNE REPREZENTACIJE NEKATERIH MATEMATIČNIH POJMOV PRI OSNOVNOŠOLCIH

BSc theses (25)

 1. Ksenija Gominšek: Razvijanje matematičnih sposobnosti v predšolskem obdobju s pomočjo tipanke
 2. Patricija Meglič: Raziskovanje razumevanja merskih količin pri predšolskih otrocih skozi risbo
 3. Tjaša Nunčič: Namizne matematične igre zasnovane na podlagi otroške literature
 4. Andreja Slavic: Numicon pri matematiki v vrtcu
 5. Maja Stajan: Prikazi za zbiranje podatkov pri matematiki v vrtcu
 6. Klavdija Gorišek: Razumevanje matematičnih vzorcev pri predšolskih otrocih
 7. Sabina Kmetec: Uporaba ploščic za vzorčke na področju aritmetike in delov celot
 8. Teja Kojc: Nekateri konteksti in aktivnosti za 10 okvir v predšolskem obdobju
 9. Tina Kmetec: Uporaba ploščic za vzorčke na področju geometrije in algebre
 10. Polona Čeh: VKLJUČEVANJE STARŠEV V MATEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK
 11. Lea Kociper: Evalvacija matematičnega i-učbenika za osnovno šolo na vsebini Potence in koreni
 12. Anja Breg: Medpredmetno povezovanje matematike in biologije v gimnazijah
 13. Maša Merčnik: EVALVACIJA E-UČBENIKA ZA 5. RAZRED - VSEBINA: OBSEG
 14. Simon Škrlec: PRIMERJAVA ŠOLSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI IN NA KITAJSKEM
 15. Lavra Pušnik: AKTIVNOSTI ZA ZGODNJI RAZVOJ ŠTEVIL V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
 16. Iris Štefanec: STRUKTURA DODAJANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
 17. Nina Domjan: VKLJUČEVANJE STARŠEV V IZOBRAŽEVANJE OTROK S PODROČJA MATEMATIKE
 18. Tamara Rakovič: Problematika nekaterih pravil, strategij, nasvetov in trikov pri pouku matematike.
 19. Aleš Prapertnik: Igra nim in njena uporabnost v šolski situaciji
 20. Maša Hojs: RAZVOJ GEOMETRIJSKIH KONCEPTOV Z IGRO PRI PREDŠOLSKEM OTROKU
 21. Nina Rajšp: PODROČJE MATEMATIKE V MONTESSORI PEDAGOGIKI
 22. Anže Zavrl: UČINEK POPULARNE GLASBE PRI POUČEVANJU UČNE VSEBINE DELI CELOTE V 5. RAZREDU
 23. Monika Dornik: NEZNANI DEL V STRUKTURI DEL- DEL- CELOTA
 24. Jasmina Knafelc: Integracija matematičnih in gibalnih aktivnosti v predšolskem obdobju
 25. Mojca Pajek: Računske operacije z ulomki v osnovni šoli
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica