| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Kristina Detelj: JAVNA NAROČILA KOT ORODJE ZA SPODBUJANJE INOVACIJ

MSc theses (30)

 1. Mina Pernat: GLOBALIZACIJA, ŠKODLJIVA DAVČNA KONKURENCA IN GLOBALNA FINANČNA KRIZA
 2. Lucija Zupančič: Demografske spremembe in obvladovanje izdatkov za dolgotrajno oskrbo
 3. Ines Unuk: Staranje prebivalstva in programi za omejitev rasti zdravstvenih izdatkov povezanih s staranjem v izbranih državah
 4. Nikola Feguš: Davčni izdatki v sloveniji in državah članicah EU
 5. Primož Hafner: Stroškovna učinkovitost poslovanja bank v eu
 6. Anže Vidrih: Superprevodni materiali v konvencionalnih aplikacijah
 7. Nevenka Rebrica: Ugotavljanje možnosti izboljšanja upravljanja finančnega premoženja Slovenije
 8. Tamara Majcenić: SIVA EKONOMIJA, DAVČNE UTAJE IN VLOGA DAVČNIH BLAGAJN
 9. Nik Črt Rosenfeld: TEMELJNA ANALIZA PODJETJA GOOGLE INC.
 10. Matjaž Golner: ZAOSTROVANJE BANČNE REGULATIVE KOT ODZIV NA PROCESE V BANČNIŠTVU
 11. Jan Tratnik: OCENJEVANJE VREDNOSTI NALOŽBENIH NEPREMIČNIN V GRADNJI
 12. Mateja Školnik: Pripravljenost slovenskih bank do kreditiranja malih in srednjih podjetij v Sloveniji
 13. Jasna Pilih: Trg plačilnih kartic Slovenije in Poljske
 14. Saša Tompa: MODEL OGLJIČNEGA ODTISA TELEKOMUNIKACIJSKEGA PODJETJA IN OCENA STROŠKOV OGLJIKA
 15. Nataša Hočevar: UČINKOVITOST REFERENČNEGA DOLOČANJA CEN ZDRAVIL PRI ZNIŽEVANJU CEN AMBULANTNO PREDPISANIH ZDRAVIL
 16. Aleksandra Sedlar Kožuh: Zadolževanje in razdolževanje podjetij - primerjava Slovenije in Češke
 17. Zvezdana Koščak: VPLIV STRATEGIJE DIVERZIFIKACIJE POSLOVNIH DEJAVNOSTI NA FINANČNO USPEŠNOST POSLOVANJA POVEZANIH PODJETIJ V SLOVENIJI V ČASU GOSPODARSKE KRIZE
 18. Matej Čer: Analiza uslužnega vodenja s čustveno, trajnostno in normativno komponento pripadnosti na primeru izbranega podjetja
 19. Anita Klemen: FINANCIRANJE KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENIJI IN POMEN POVEZOVANJA PRI ČRPANJU EU SREDSTEV
 20. Mateja Pavlič: Učinkovitost izvajanja denarne politike v okolju »ničelne spodnje meje« obrestnih mer centralne banke
 21. Timotej Plavše: ZADOLŽEVANJE IN RAZDOLŽEVANJE V SLOVENIJI
 22. Lea Dragar: UČINKOVITOST PROGRAMA USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU Z VIDIKA DEMOGRAFSKIH DEJAVNIKOV
 23. Maja Rihtarič: FINANČNE IN DRUGE OVIRE PRI POSLOVANJU MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V SLOVENIJI V ČASU GOSPODARSKE KRIZE
 24. Srečko Smonkar: Analiza potrebnih prilagoditev slovenskih poslovnih bank iz naslova prilagajanja zahtevam Uredbe EMIR
 25. Kaja Jurtela: FISKALNA TRANSPARENTNOST V TEORIJI IN PRAKSI IZBRANIH DRŽAV
 26. Jasmina Rožman: PRIMERJAVA POLOŽAJA BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
 27. Marko Štrigl: Uporabnost javno dostopnih podatkov pri prepoznavanju tveganosti poslovnih subjektov
 28. Saša Kopinč: SOCIALNO BANČNIŠTVO V ČASU FINANČNE KRIZE
 29. Tina Hočevar: ANALIZA PRENOSLJIVOSTI NEMŠKEGA MODELA SLABE BANKE V SLOVENIJO
 30. Natalija Pučko: DAVČNE UTAJE IN VLOGA DAVČNIH BLAGAJN

BSc theses (36)

 1. Tadej Pijunović: Vedenjske finance in njihov vpliv na investicije
 2. Dolores Branka Farazin: Staranje prebivalstva in izdatki za dolgotrajno oskrbo
 3. Goran Projkov: Javne finance v Republiki Severni Makedoniji
 4. Klemen Zapečnik: Finančna pismenost in posledice pomanjkljive finanče pismenosti
 5. Maša Selinšek: Vzdržnost pokojninskih sistemov in vloga dodatnega pokojninskega zavarovanja
 6. Lara Švetak: Problematika financiranja in stroškov servisiranja medicinskih pripomočkov v sloveniji iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 7. Sanja Kosi: Primerjava pokojninskega sistema Slovenije in Avstrije
 8. Anže Zagorc: Vpliv staranja prebivalstva na zdravstveni sistem
 9. Nejc Voh: Analiza razvoja podjetja X
 10. Amela Džafić: Finančni vidik delovanja javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji in na Hrvaškem
 11. Tamara Šauperl: Trg plačilnih kartic v sloveniji in estoniji
 12. Aleš Šadl: Potencialni negativni vidiki obstoja kriptovalut
 13. Lara Veršnik: PROBLEM FINANCIRANJA BOLNIŠNIC V ČASU FINANČNE IN EKONOMSKE KRIZE - VPLIVI NA POSLOVANJE SPLOŠNE BOLNIŠNICE X
 14. Tanja Vrečko: BONITETNA OCENA IN RAČUNALNIŠKA PODPORA IZRAČUNA - NA PRIMERU BANKE X
 15. Nina Petelinšek Munoz: POMEN JAVNEGA NAROČANJA PRI SPODBUJANJU INOVATIVNOSTI
 16. Jadranka Morelj: ORGANIZIRANOST PERUTNINARJEV V OKVIRU ZADRUGE - NA PRIMERU ZADRUGE X
 17. Jernej Kovačič: ANALIZA KAPITALSKE STRUKTURE PODJETJA "X"
 18. Andreja Zupančič: UČINKI SVETOVNE KRIZE NA LIZING POSLE - NA PRIMERU LEASING DRUŽBE X
 19. Margita Kocman: VPLIV FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE NA POSLOVANJE PODJETJA X
 20. Antonija Zvonka Lipavšek: FINANČNI VIDIK SPROSTITVE BLAGA V PROST PROMET PO POSTOPKU 42 V OKVIRU CARINSKIH POSTOPKOV
 21. Tatjana Perko: Demografske spremembe in poslovanje domov za starejše v Sloveniji
 22. Mateja Polanec: GOSPODARJENJE Z ZALOGAMI - NA PRIMERU PODJETJA X
 23. Andreja Plazovnik: ZMANJŠEVANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV IN TRGOVANJE Z EMISIJSKIMI KUPONI
 24. Edvard Žibert: MONITORING KREDITNEGA PORTFELJA V UNICREDIT BANKI D.D. SLOVENIJA
 25. Danijela Prodan: PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 26. Aleksandra Klemenc: OPTIMIZACIJA PREVOZNIH STROŠKOV V PODJETJU X
 27. Lilijana Ritlop: PREDŠOLSKA VZGOJA IN PROBLEMI NJENEGA FINANCIRANJA NA PRIMERU OBČINE X
 28. Andreja Dominko Pozderec: PRIMERJAVA OBDAVČITVE DOHODKOV FIZIČNIH OSEB IZ ZAPOSLITVE IN IZ DEJAVNOSTI PRED SPREMEMBO ZAKONODAJE V LETU 2014 IN PO NJEJ
 29. Polona Hribar: OBLIKOVANJE TRANSFERNIH CEN V MEDNARODNI KORPORACIJI (NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA)
 30. Alenka Recek: Vloga in pomen zaposlitvenih agencij v Sloveniji in Avstriji
 31. Mitja Najžar: Problematika zagotavljanja okolju prijaznega potniškega prometa
 32. Goran Arsović: PRIMERJAVA VPLIVA RECESIJE NA SLOVENIJO IN SLOVAŠKO
 33. Kristijan Lovrenčec: PRIMERJAVA FINANČNEGA SISTEMA SLOVENIJE IN CIPRA
 34. Danko Medved: UKREPI DRŽAV NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA EMISIJ FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINOV
 35. Primož Hafner: NAČINI ZAGOTAVLJANJA STABILNOSTI EURA V EVROPSKI UNIJI
 36. Nejc Strnad: ZUNAJBILANČNE AKTIVNOSTI BANK IN FINANČNA KRIZA
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica