| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Janja Križan Milić: ŠTUDIJA VPLIVA OBRATOVALNIH POGOJEV IN PREDČIŠČENJA NA MAŠENJE MEMBRANE PRI ULTRAFILTRACIJI HLADILNO MAZALNIH SREDSTEV
 2. Aleksandra Vinder: Odstranjevanje adsorbljivih organskih halogenov z ultrafiltracijo z micelarnim učinkom iz industrijske odpadne vode

MSc theses (11)

 1. Nina Šenekar: Volna kot učinkovit sorbent za odstranjevanje težkih kovin iz odpadne vode
 2. Alen Erjavec: Uvedba metode merjenja živega srebra z induktivno sklopljeno plazmo z optično emisijsko spektrometrijo v analitskem laboratoriju
 3. Maja Preskar: Proučevanje mikrofiltracijske keramične membrane na prepustnost sirotkinih proteinov
 4. Sara Vinkovič: Stopnja mašenja membrane pri filtraciji različnih onesnažil
 5. Aleš Lorber: PRIPRAVA ODPADNE VODE ZA PONOVNO UPORABO V TEHNOLOŠKEM PROCESU
 6. Tanja Kondić: MOŽNOST UPORABE OBDELANE KOMPOSTNE VODE KOT GNOJILO
 7. Nika Zrilić: VPLIV POLIELEKTROLITOV NA VSEBNOST SUHE SNOVI V ODPADNEM AKTIVNEM BLATU
 8. Erika Drobnak: MEDSEBOJNI VPLIV POLIMERNE ULTRAFILTRACIJSKE MEMBRANE IN DELCEV OLJNO-VODNE EMULZIJE
 9. Branko Papler: POSKUSNO OBRATOVANJE ČISTILNE NAPRAVE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE IZ PROIZVODNJE KEMIČNIH IZDELKOV
 10. Majda Šmigoc: OBDELAVA PREDČIŠČENE IZCEDNE VODE S KOMBINACIJO ADSORPCIJA / NANOFILTRACIJA / RAZPLINJEVANJE
 11. Mateja Vlaj: Primerjava klasičnih in naprednih metod za čiščenje odpadne vode po barvanju : magistrsko delo

BSc theses (86)

 1. Helena Primec: Priprava tekočinskih formulacij za kontrolirano sproščanje pesticidov
 2. Robert Hren: Uporaba različnih metod predobdelave odpadnih materialov ter določanje nekaterih parametrov med predobdelavo
 3. Mitja Čuš: Modificiranje zeolitov za izboljšanje selektivnosti pri separaciji plinov
 4. Marjeta Umek: RAZVOJ IN VALIDACIJA ANALIZNE METODE B PO STANDARDU SIST EN ISO 7887:2012 ZA DOLOČANJE BARVE VODE
 5. Otmar Bevk: Optimiranje postopkov kemijske priprave vode in kondicioniranje tehnološke vode v Termoelektrarni Trbovlje
 6. Rok Gomilšek: Vpliv dejavnikov na vsebnost težkohlapnih lipofilnih snovi v vodi
 7. Maša Seitl: Odstranjevanje kovin iz kompostne odpadne vode
 8. Vlasta Landekar: PRESKUSNO OBRATOVANJE MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE KAVČE
 9. Petra Knaus: FIZIKALNO - KEMIJSKA OBDELAVA ODPADNIH MINERALNIH OLJNIH GOŠČ
 10. Urška Jančič: ODSTRANJEVANJE ARZENA IN KROMA IZ VODE Z MAGHEMITNIMI NANOSTRUKTURAMI
 11. Nataša Horvatič: SPREMLJANJE KAKOVOSTI TERMALNE VODE IZ VRTINE V DOBOVI
 12. Dea Marko: KOAGULACIJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE Z NOVIMI POLIMERI
 13. Sandra Zakošek: AEROBNO ČIŠČENJE KOMPOSTNE VODE V ŠARŽNEM REAKTORJU
 14. Nina Rupnik: EKONOMSKE ANALIZE POSTOPKOV ZA OBDELAVO ODPADNIH OLJNO-VODNIH EMULZIJ
 15. Marija Polanec: DOLOČANJE HITROSTI BIOLOŠKE DENITRIFIKACIJE ODPADNE VODE NAFTNE INDUSTRIJE
 16. Dejan Kosi: LOČEVANJE OLJ IZ EMULZIJ S CENTRIFUGIRANJEM
 17. Tanja Krojzl: OBDELAVA ODPADNIH VOD V ANAEROBNEM REAKTORJU
 18. Tanja Družovec: MOŽNOST UPORABE ALG ZA BIOLOŠKO ČIŠČENJE VODE V ŠARŽNEM REAKTORJU
 19. Maša Iršič: IZBOLJŠANJE PRIPRAVE TEHNOLOŠKE VODE ZA PODJETJE JUB
 20. Žiga Kvar: ZNIŽEVANJE VSEBNOSTI NARAVNIH ORGANSKIH ONESNAŽIL IZ VODE
 21. Liljana Novak: MIKROFILTRACIJA MODELNIH OLJNO VODNIH EMULZIJ
 22. Dejan Antolin: ODSTRANJEVANJE NITRATOV IZ PITNE VODE Z VLAKNI IZ AKTIVNEGA OGLJA
 23. Jožica Horvat: ULTRAFILTRACIJA OLJNO-VODNE EMULZIJE Z MEMBRANO IZ POLIAKRILONITRILA
 24. Petra Zver: Ocenjevanje posledic nesreč z naftnimi derivati
 25. Katja Jakol: ČIŠČENJE PITNE VODE IZ ČRPALIŠČA SKORBA
 26. Blaž Berglez: FOTOKATALITIČNA RAZGRADNJA IZBRANIH SNOVI V VODNIH RAZTOPINAH Z UPORABO NANODELCEV
 27. Monika Petek: NAČRTOVANJE EKSPERIMENTOV ULTRAFILTRACIJE RAZTOPINE HLADILNO-MAZALNEGA SREDSTVA
 28. Barbara Sitar: ZNIŽEVANJE KPK PREDČIŠČENIH OLJNO VODNIH EMULZIJ Z ADSORPCIJO
 29. Nika Zrilič: PREVERJANJE UČINKOVITOSTI DELOVANJA MALE RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
 30. Dejan Turk: ČIŠČENJE PITNE VODE S FILTROM BIOLINE
 31. Valerija Čižić: ANALIZA NERAZTOPLJENIH SNOVI V PITNI VODI GOSPODINJSTEV
 32. Nataša Vučko: KAKOVOST ODPADNIH VOD IZ ČISTILNE NAPRAVE PODJETJA PALOMA
 33. Sara Fideršek: UČINKOVITOST PRALNE KROGLE WELLOS
 34. Danijel Radaković: ELEKTROKOAGULACIJA OLJNO-VODNIH EMULZIJ
 35. Petra Volf: KINETIKA DENITRIFIKACIJE PITNE VODE V MEMBRANSKEM BIOREAKTORJU
 36. Mateja Okleščen: Uporaba kivetnih testov za kontrolo odpadhnih vod.
 37. Danijela Rašl: UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PITNE VODE IZ ZASEBNEGA VIRA NA MUTI
 38. Matej Fink: ODSTRANJEVANJE NIKLJA IZ VOD Z ADSORPCIJO
 39. Maja Pšajd: UGOTAVLJANJE PRIMERNOSTI ČIŠČENJA ODPADNIH PAPIRNIŠKIH VOD Z ALGNO-BAKTERIJSKO MEŠANICO
 40. Špela Tajnik: ČIŠČENJE ODPADNE VODE SKLADIŠČNO - PREDELOVALNIH CENTROV
 41. Alenka Friedauer: PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI MALIH ČISTILNIH NAPRAV
 42. Klavdija Zirngast: VPLIV SUROVIN NA KOLIČINO SUHE SNOVI MULJA
 43. Darja Repnik: OPREDELITEV PROFILA KOPALNIH VODA NA REKI DRAVI
 44. Željka Mićić: VPLIV DEHIDRACIJE BLATA NA ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI ŠALEŠKE DOLINE
 45. Tanja Širec: ODSTRANJEVANJE IZBRANIH ONESNAŽIL IZ VODE Z ZEOLITOM IN KELATNIM POLIMEROM
 46. Mirjana Rodošek: ODSTRANJEVANJE KROMA IZ IZCEDNE VODE S KOAGULACIJO IN ADSORPCIJO
 47. Iris Varga: PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI OBDELAVE TEKSTILNIH ODPADNIH VODA S KOAGULACIJO/FLOKULACIJO IN MEMBRANSKIM BIOREAKTORJEM
 48. Arnela Murić: PRIMERJAVA KERAMIČNIH IN POLIMERNIH ULTRAFILTRACIJSKIH MODULOV ZA ČIŠČENJE OLJNO VODNIH EMULZIJ
 49. Anemari Grabušnik: OBDELAVA ODPADNIH VODA IZ MESNO-PREDELOVALNE INDUSTRIJE Z ULTRAFILTRACIJO
 50. Mateja Podpečan: ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI KASAZE V OBDOBJU NADGRADNJE
 51. Aleksandra Petrovič: ODSTRANJEVANJE NITRATOV IZ PITNE VODE Z MODIFICIRANIM MEMBRANSKIM BIOREAKTORJEM
 52. Tina Ivančič: RAZVRŠČANJE BREZALKOHOLNIH SADNIH PIJAČ GLEDE NA VSEBNOST ADITIVOV
 53. Nataša Golob: VPLIV FILTRA WATERPIK R-7 NA IZBOLJŠANJE KVALITETE PITNE VODE
 54. Mateja Dobravc: VPLIV ELEKTROGALVANSKEGA SISTEMA NA IZLOČANJE VODNEGA KAMNA
 55. Aleš Žekš: UČINKOVITOST VODNIH FILTROV
 56. Janja Križan: Vpliv obratovalnih pogojev na učinkovitost procesa ultrafiltracije oljno - vodnih emulzij
 57. Fernando Cebrián García: Čiščenje oljno-vodnih emulzij z ultrafiltracijo : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 58. Sanja Vavče: PROBLEMATIKA ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V ODROČNIH NASELJIH
 59. Sabina Šmon: OBDELAVA BARVALNIH ODPADNIH VOD Z MEMBRANSKIM BIOREAKTORJEM
 60. Andreja Hasenbichel: UPORABA IN RAVNANJE S HLADILNO MAZALNIMI SREDSTVI
 61. Špela Primožič: IZBOLJŠANJE IZLOČANJA ONESNAŽIL IZ INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE PO POVRŠINSKI OBDELAVI KOVIN
 62. Mateja Lovrec: RAZVOJ IN VALIDACIJA HPLC-UV METODE ZA SOČASNO DOLOČANJE IZBRANIH HIDROKSCIMETNIH KISLIN V VZORCU VINA
 63. Nadja Kamenik: Študija koagulacijsko-flokulacijskih postopkov za čiščenje odpadne vode po barvanju netkanih materialov
 64. Simona Zidarič: Uporaba novega flokulacijskega sredstva kot predobdelava za čiščenje odpadnih vod z membransko tehnologijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 65. Bojana Kovačič: Študija možnosti uporabe deževnice v stanovanjski hiši : diplomska naloga
 66. Darja Krašovec: Optimiranje flokulacije z organskimi polielektroliti : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 67. Sonja Kolmanič: Čiščenje odpadne vode iz bolnišnične pralnice z membransko tehnologijo : diplomsko delo
 68. Mateja Kupčič: Določevanje anionskih tenzidov s spektrofotometrično metodo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 69. Marina Horvat: Razželezenje pitne vode iz vira v Kuzmi : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 70. Jasna Babič: Prečiščevanje odpadne vode po reaktivnem tisku z membransko tehnologijo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 71. Petra Obreht: Zniževanje vrednosti KPK v odpadnih vodah z oksilom : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 72. Boris Videmšek: Vplivi različnih načinov konzerviranja na vrednost posameznega parametra v vzorcu odpadne vode : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 73. Gregor Čokl: Vpliv birma kot filtrnega medija na trdoto pitne vode : diplomsko delo visokostrokovnega študija
 74. Boštjan Brežnik: Delovanje biološke čistilne naprave po rekonstrukciji opreme : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 75. Sergeja Svetec: Obdelava mulja po dekarbonizaciji procesne vode : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 76. Mojca Baskar: Določevanje anionskih in neionskih tenziodov v odpadnih vodah iz pralnice : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 77. Melita Širec: Obdelava odpadne vode iz bolnišnične pralnice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 78. Tanja Žohar: Tehnološko čiščenje odpadne vode s strippingom in flotacijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 79. Ksenja Šalamon: Možnosti odstranjevanja fosfata iz pitnih vod : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 80. Mateja Rožman: Primerjava ustekleničenih vod s kemometričnimi metodami : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 81. Krešimir Kiršner: Študija možnosti odstranjevanja arzena iz vira pitne vode : diplomska naloga [univerzitetnega] programa
 82. Helena Koletnik: Prečiščevanje odpadne vode iz srednje velike pralnice z memebransko tehnologijo : diplomska naloga univerzitetnega programa
 83. Helena Germ: Določanje mineralnih olj v hladilnih vodah z infrardečo spektroskopijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 84. Mihaela Mesner: Ocena preiskusnega delovanja centralne čistilne naprave Slovenj Gradec : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 85. Petra Sekolonik: Vpliv vsebnosti tenzidov na vrednost KPK v industrijski odpadni vodi : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 86. Greta Srnovšnik: Študija koagulacijsko - flokulacijskih postopkov za pripravo hladilne vode : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa

Other documents (26)

 1. Mojca Poberžnik, Marjana Simonič: Razbarvanje odpadnih voda procesa barvanja s postopki flokulacije in koagulacije
 2. Irena Petrinić, Jasmina Korenak, Marjana Simonič, Mirjana Čurlin: Obdelava tekstilnih odpadnih voda z membranskim bioreaktorjem
 3. Marjana Simonič, Irena Petrinić, Sonja Šostar-Turk: Čiščenje odpadnih voda iz industrijske pralnice z uporabo membranske tehnologije
 4. Marjana Simonič: Bathing water conditioning
 5. Aleksandra Petrovič, Marjana Simonič: The efficiency of a membrane bioreactor in drinking water denitrification
 6. Brigita Tepuš, Marjana Simonič: Kinetic studies of catalytic ozonation of atrazine
 7. Brigita Tepuš, Marjana Simonič, Aleksandra Petrovič, Jasmina Filipič: Denitrification of spent regenerated brine using molasses
 8. Marjana Simonič: Compost leachate treatment using polyaluminium chloride and nanofiltration
 9. Marjana Simonič, Irena Ban: The influence of electrogalvanic device on scaling
 10. Aleksandra Petrovič, Andreja Goršek, Marjana Simonič: A kinetic study on drinking water denitrification using a membrane bioreactor
 11. Marjana Simonič: Removal of arsenic from drinking water
 12. Katja Šnuderl, Marjana Simonič, Jan Mocak, Darinka Brodnjak-Vončina: Multivariate data analysis of natural mineral waters
 13. Marjana Simonič, Lidija Fras Zemljič: Vpliv strukture biopolimerov na učinkovitost pred-čiščenja izcednih vod
 14. Marjana Simonič: Water pre-treatment process in food industry
 15. Marjana Simonič, Lidija Fras Zemljič: Razvoj novih materialov iz recikliranih komponent izcednih kompostnih voda
 16. Marjana Simonič, Lidija Fras Zemljič: Razvoj novih materialov iz recikliranih komponent izcednih kompostnih voda
 17. Marjana Simonič, Tomislav Trišović, Janja Križan: Avtomatizirana fotokemična naprava z elektrokemičnim generatorjem za dizenfekcijo vode in situ : zaključno poročilo o rezultatih znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
 18. Marjana Simonič: Tehnologija vod : laboratorijske vaje
 19. Brigita Tepuš, Marjana Simonič: Uncertainty of nitrate and sulphate measured by ion chromatography in wastewater samples
 20. Marjana Simonič: Removal of inorganic As [sup] 5+ from a small drinking water system
 21. Vera Golob, Aleksandra Vinder, Marjana Simonič: Efficiency of the coagulation/flocculation method for the treatment of dyebath effluents
 22. Mojca Škerget, Petra Kotnik, Majda Hadolin Kolar, Andreja Rižner Hraš, Marjana Simonič, Željko Knez: Phenols, proanthocyanidins, flavones and flavonols in some plant materials and their antioxidant activities
 23. Sonja Šostar-Turk, Marjana Simonič, Irena Petrinić: Wastewater treatment after reactive printing
 24. Sonja Šostar-Turk, Irena Petrinić, Marjana Simonič: Laundry wastewater treatment using coagulation and membrane filtration
 25. Irena Petrinić, Mirjana Čurlin, Jasmina Korenak, Marjana Simonič: Removal efficiency of COD, total P and total N components from municipal wastewater using hollow-fibre MBR
 26. Zdravko Kravanja, Blaž Nardin, Boris Kuselj, Brane Širok, Damjan Krt, Igor Milavec, Iztok Žun, Jože Duhovnik, Slavko Dolinšek, Stanko Strmčnik, Bojan Bučar, Peter Glavič, Andreja Goršek, Franc Jelovčan, Vladimir Jovan, Željko Knez, Marijan Medič, Zoran Novak, Zorka Novak-Pintarič, Franc Pohleven, Marjana Simonič, Alojzij Sluga, Rihard Karba, Đani Juričić, Igor Škrjanc, Marko Munih: Priporočila 7. razvojne skupine za procesno tehnologijo za povečanje konkurenčnosti Slovenije : strateški dokument 7. razvojne skupine za Procesno tehnologijo
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica