| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (1)

 1. Stanko Kramer: Porous beads from multiple emulsions with thiol-ene polymerisation

BSc theses (18)

 1. Miha Cafuta: Vpliv naknadnega zamreženja poli(stiren-ko-divinilbenzena) na površinske lastnosti
 2. Žiga Škrinjarič: Razvoj sintezne metode za pripravo biarilov z Ullmannovo reakcijo
 3. Vesna Vrankar: Imobilizacija encimov na porozni poli(glicidil metakrilat)
 4. Simona Veljanovska: Funkcionalizacija tiolnih skupin v poroznih politiolenih
 5. Vita Trkulja: Odstranjevanje organskih polutantov iz vode s poroznimi polielektroliti
 6. Lara Berložnik: Poliakrilatne membrane za nadzorovano sproščanje
 7. Patricija Potisk: Uporaba mešanih šablon za pripravo hierarhično poroznih polimerov
 8. Domen Slemenšek: In situ funkcionalizacija poroznih politiolenov s funkcionalnimi alkeni
 9. Iztok Majcen: Vpliv razmerja funkcionalnih skupin pri tiol/en polimerizaciji na termomehanske lastnosti produktov
 10. Nika Ozis: Vpliv strukture tiola na polimerizacije v koloidnih medijih
 11. Nicole Blažević: Vpliv zamreženja porozne poli(akrilne kisline) na absorptivne lastnosti
 12. Nejc Brunček: Polimerizacija benzil kloridnih derivatov v emulzijskih medijih
 13. Janez Palčnik: Vpliv cinhonidina na tiol-en polimerizacijo multifunkcionalnih tiolov z alkeni
 14. Jan Marko: Fazna inverzija v emulzijskih sistemih z monomeri tiolov in alkenov
 15. Martin Ćeranić: Vpliv strukture in zamreženja poli(hema) na vodno absorptivne lastnosti
 16. Žan Koštomaj: Redoks iniciacija stirenskih monomerov v emulzijah
 17. Sandi Skrbinšek: POLIPIRIDIN KOT TRDNI NOSILEC ZA BROMIRANJE STIRENA
 18. Barbara Kaker: SUSPENZIJSKA POLIMERIZACIJA 2-HIDROKSIETIL METAKRILATA

Other documents (10)

 1. Peter Krajnc, Muzafera Paljevac, Maša Islamčević Razboršek: Priprava poroznih polimerov z visoko površino za ekstrakcijo na trdni fazi
 2. Domen Kermc, Maša Islamčević Razboršek, Muzafera Paljevac: Eksperimentalne delavnice - acetiliranje ferocena in kloriranje alkanov
 3. Peter Krajnc, Muzafera Paljevac, Maša Islamčević Razboršek: Razvoj modificiranih polimernih materialov za doseganje željenih lastnosti
 4. Zorka Novak-Pintarič, Irena Ban, Muzafera Paljevac: Splošna navodila za varno delo v laboratorijih FKKT
 5. Muzafera Paljevac, Karel Jeřábek, Peter Krajnc: Crosslinked 2-hydroxyethyl methacrylate within emulsion templating
 6. Muzafera Paljevac, Željko Knez, Maja Leitgeb: Lipase-catalyzed transesterification of (R,S)-1-phenylethanol in SC $CO_2$ and in SC $CO_2$/ionic liquid systems
 7. Muzafera Paljevac, Željko Knez, Maja Leitgeb: Enzyme-catalyzed acylation of (R,S)-1-phenylethanol in 1-butyl-3-methylimidazolium based ionic liquids
 8. Maja Leitgeb, Muzafera Paljevac, Željko Knez: Encimsko katalizirane reakcije v ionskih tekočinah
 9. Muzafera Paljevac, Maja Leitgeb, Željko Knez: Ionic liquids as (co)solvents for enzymatic reactions
 10. Mateja Primožič, Maja Leitgeb, Muzafera Paljevac, Željko Knez: Enzyme-catalyzed reactions in different types of high-pressure enzymatic reactors
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica