| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Luka Lešnik: VPLIV BIOGORIV NA PROCES ZGOREVANJA V DIZELSKEM MOTORJU
 2. Mitja Krajnc: ODLOČITVENI MODEL NAJUSTREZNEJŠIH PARAMETROV IZDELAVE LESNIH SEKANCEV
 3. Matej Fike: Eksperimentalna in numerična raziskava tokovnih pojavov v aksialnem ventilatorju

MSc theses (9)

 1. Aleksander Grobin: Vozlišče na osnovi vodikovih tehnologij
 2. Jakov Halić: Ekološke in tehnične značilnosti geotermalne energije
 3. Nina Nemec: Možnost ponovne uporabe regeneracijske odpadne vode pri ionskem izmenjevalcu za mehčanje vode v Pivovarni Laško
 4. Gregor Grošelj: Analiza vpliva geoinženirskih parametrov na delovanje geotermalne elektrarne
 5. Janez Jelen: Primerjava SPTE sistemov za termično izrabo biomase v hotelskem kompleksu
 6. Mitja Križnik: Analiza in optimizacija zajema CO2 v termoelektrarni na premogov prah
 7. Gregor Črešnik: Napoved karakteristik vetrne turbine
 8. Boštjan Pišotek: Tehnologije zajemanja CO2 ter preučevanje njihovega vpliva na delovanje energetskih sistemov
 9. Matej Čontala: Optimizacija prenosnikov toplote v toplotnih črpalkah: teorija in meritve

BSc theses (83)

 1. Martin Erznožnik: Primerjava klasičnega in pulznega varjenja z MIG/MAG postopkom
 2. Vid Flucher: Potencial proizvodnje električne energije z izrabo geotermalne energije in uporabo organskega Rankinovega cikla v Ljutomeru
 3. Mehmed Tabaković: Pregled energetske učinkovitosti v podjetju tovarna olja gea d.o.o.
 4. Patrik Ambrožič: Napoved energetske in ekonomske učinkovitosti vetrne turbine s programskim paketom RETScreen Expert
 5. Matej Bračič: Izbira postroja za soproizvodnjo toplote in električne energije v podjetju Lentherm-invest d.o.o.
 6. Marko Plut: Ekološki in ekonomski vidiki izrabe lesne biomase z uplinjanjem za soproizvodnjo toplote in električne energije
 7. Aleks Hedl: Solarni kolektor za ogrevanje sanitarne vode
 8. Kristjan Kolar: Kontrola zvarnih spojev z neporušitvenimi metodami
 9. Jure Aleksejev: Pilotna naprava za pirolizo polietena
 10. Jožef Kekec: Eksperimentalna analiza lopatične kaskade v zračnem toku
 11. Simon Rotovnik: Eksperimentalna analiza osamljenega krila v zračnem toku
 12. Jernej Kirbiš: Sanacija kotlovnice v hotelu Orel
 13. Andrej Smerke: Primerjava porabe energije za ogrevanje med pasivnimi, nizkoenergijskimi in klasičnimi hišami
 14. Anže Javornik: Ogrevanje proizvodne hale z lesno biomaso
 15. Jurij Košir: PREDELAVA STARIH MLINOV IN ŽAG NA VODO V UČINKOVITE PROIZVAJALCE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 16. Primož Obal: Ogrevanje enostanovanjske hiše z enoto za soproizvodnjo električne energije in toplote
 17. Blaž Orešnik: Postavitev male vetrne turbine v urbanem okolju
 18. Sandi Trplan: VPLIV BIOGORIV NA KARAKTERISTIKE PROCESA VBRIZGAVANJA DIZELSKEGA MOTORJA
 19. Tomaž Robič: OGREVANJE OTROŠKEGA VRTCA Z LESNO BIOMASO
 20. Sašo Pušnik: Postavitev merilne proge za testiranje turbokompresorjev
 21. Jan Tibaut: Računska analiza obtekanja lopatice lopatične rešetke
 22. Jernej Domanjko: RAZVOJ PASIVNEGA SONČNEGA GRELNIKA ZRAKA
 23. Blaž Antloga: RAZVOJ MERILNE PROGE ZA DOLOČANJE KARAKTERISTIK TOPLOTNIH PRENOSNIKOV V LABORATORIJU HZA PODJETJA GORENJE
 24. Marko Plut: EKOLOŠKI IN EKONOMSKI VIDIKI IZRABE LESNE BIOMASE Z UPLINJANJEM ZA SOPROIZVODNJO TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE
 25. Marko Šlamberger: OGREVANJE HIŠE PODPRTO Z IZKORIŠČANJEM ENERGIJE SONCA
 26. Marko Tement: PRIMERJAVA MERITEV UČINKOVITOSTI TOPLOTNE ČRPALKE PO STANDARDIH SIST-EN 255-3:2001 IN FPR-EN 16147
 27. Matjaž Gajšek: NUMERIČNA SIMULACIJA KROŽNE IN PARABOLIČNE IZVEDBE SONČNEGA KOLEKTORJA
 28. David Belovič: VEČKANALNE MERITVE S PROGRAMOM LABVIEW
 29. Jan Jurjec: Analiza energetske učinkovitosti v podjetju TUS KO-SI d.d.
 30. Andrej Orel: PRIPRAVA ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE
 31. Goran Lušo: POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE V PODJETJU UNIOR ZREČE D.D.
 32. Branko Jerlah: OBRATOVANJE VROČEVODNIH KOTLOV BREZ STALNEGA NADZORA V SKLADU S SMERNICAMI TRD 604
 33. Damjan Kovač: OCENA PRIMERNOSTI KAPLANOVE ALI MATRIČNE TURBINE PRI ENERGETSKI IZRABI REKE MURE
 34. Gregor Sagadin: ANALIZA TOPLOTNIH RAZMER V REAKTORSKI POSODI ZA PRIDOBIVANJE ZEOLITA
 35. Dušan Polajžar: ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PODJETJA
 36. Mitja Košir: ANALIZA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI OGREVANJA Z LESNO BIOMASO OB SOPROIZVODNJI TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE
 37. Dušan Strušnik: ANALIZA DELOVANJA EJEKTORSKEGA SISTEMA NA TURBOAGREGATU 3, V TE-TOL
 38. Martin Nerad: Krmiljenje vrtilne frekvence mešala in merjenje navora v programskem okolju LabVIEW : diplomsko delo
 39. Leon Cimerman: Termično aktiviranje betonskega jedra : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 40. Blaž Bezjak: Soproizvodnja toplote in električne energije za pokrivanje energetskih potreb term : diplomsko delo
 41. Daniel Horvat: Računalniško podprto merjenje indikatorskega diagrama v motorju z notranjim zgorevanjem : diplomsko delo visokošolskega študija
 42. Filip Kokalj: Poligonsko hiperbolični model poteka zgorevanja dieselskega motorja : diplomsko delo visokošolskega študija
 43. Dinko Maučec: Korekcija notranje mrtve lege indikatorskega diagrama motorja z notranjim zgorevanjem : diplomsko delo visokošolskega študija
 44. Martin Volmajer: Ocena povprečne emisije NOx pri procesu zgorevanja v dizelskem motorju : diplomska naloga
 45. Ignacijo Biluš: Prerotacija toka na vstopu v radialni rotor pri spremenljivih obratovalnih pogojih modela reverzibilne črpalne turbine : diplomska naloga [visokošolskega] programa
 46. Boštjan Vrečko: Določitev karakteristike radialnega turbostroja pri spremenljivih obratovalnih pogojih : diplomska naloga [visokošolskega] študijskega programa
 47. Štefan Mavrek: Vpliv neposrednega zveznega vbrizgavanja vode v polnilni kanal za turbokompresorjem na karakteristike dizelskega motorja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 48. Andrej Kresnik: Določanje emisije nezgorelih ogljikovodikov motorja z notranjim zgorevanjem : diplomsko delo univerzitetnega študija
 49. Milan Pliberšek: Vpliv obratovalnih parametrov oljnega gorilnika na emisijo škodljivih snovi pri zgorevanju : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 50. Primož Pogorevc: Analiza karakteristik konvencionalnega vbrizgalnega sistema dizelskega motorja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 51. Marko Kralj: Merjenje majhnih pretokov kapljevin z rotametrom : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 52. Drago Bohorč: Analiza energijskega učinka toplotne črpalke sistema kompresor-dizel motor : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 53. Silvo Jost: Centrifuga za čiščenje olja : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 54. Rajko Miklavc: Enegetska uporabnost lesne biomase ter njen vpliv na okolje : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 55. Jan Vaupot: Meritev hitrosti vode z lasersko dopplersko anemometrijo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 56. Bojan Martič: Vpliv turbolatorjev in žarilne komore toplovodnega kotla na termični izkoristek in emisijo škodljivih snovi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 57. Leon Žalig: Analiza energetske učinkovitosti absorpcijskega hladilnega sistema : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 58. Benjamin Gönc: Merjenje temperatur in tlaka v bioreaktorski tlačni posodi : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 59. Viljem Pušnik: Analiza obratovanja turbopuhala v sklopu z notranjim zgorevanjem : diplomsko delo univerzitetnega študija
 60. Tadej Semenič: Eksperimentalna analiza intenzivnosti fluorescence molekul zraka obsevanih s ksenonovo svetilko pri meritvah temperature in tlaka : diplomsko delo
 61. Alojz Krajnc: Elektronsko krmiljen sistem za vbrizg in vžig pri bencinskem motorju Mercedes-Benz M11 : diplomsko delo univerzitetnega študija
 62. Tomaž Kostanjevc: Meritev hitrosti pare z lasersko Dopplersko anemometrijo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 63. Jože Pučnik: Frekvenčna analiza vstopnih tlakov pri kavitacijskem obratovanju radialne črpalke : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 64. Alojz Mešiček: Priključitev parnega postroja plinski turbini : diplomsko delo visokošolskega študija
 65. Boštjan Gregorc: Vpliv uporabe rastlinskega olja na karakteristike dizelskega motorja : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študija
 66. Peter Vidmar: Sosežig mesno kostne moke v termoenergetskih objektih : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 67. Milan Kušer: Odmična gred tlačilke za gorivo visokotlačnega vbrizgalnega sistema "Common rail" : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študija
 68. Gregor Vranič: Modeliranje merilne proge za snemanje karakteristik aksialnih ventilatorjev : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 69. Boštjan Knez: Vpliv krmiljenja ventilov na karakteristiko motorja Honda CBR 600 F2
 70. Jure Špindler: Ukrepi za zmanjšanje emisije NOx na parnem kotlu četrtega bloka Termoelektrarne Šoštanj : diplomska naloga
 71. Borut Peklar: Uporaba rastlinskega olja v dizelskem motorju
 72. Andrej Hebar: Uporaba katrana, odpadnega olja in gudrona v komorni peči : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 73. Gregor Žunter: Posodobitev bloka 5 v TE Šoštanj s prigradnjo plinske turbine : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 74. Matjaž Klenovšek: Snemanje kavitacijskih obratovalnih karakteristik radialne črpalke CN 65/125 : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 75. Marko Klančišar: Primerjava klasičnih plinskih ogrevalnih sistemov s kondenzacijskimi s stališča zmanjševanja emisij : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 76. Aleš Weiss: Analiza napetostnega stanja na razdelilnem delu tlačnega cevovoda : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 77. Boštjan Gregorc: Karakteristike curka biodizelskega goriva : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 78. Igor Franko: Določevanje hitrostnega polja v dvofaznem toku : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 79. Boštjan Krašovec: Prigradnja dodatnega omrežnega grelnika izza elektrofiltra bloka 3 v TE-TO Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 80. Tomo Vinceković: Reinženiring proizvodnje volanskega sklopa : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 81. Bine Čare: Vpliv uporabe biodizelskega goriva pri različnih temperaturah na karakteristike procesa vbrizgavanja : diplomsko delo visokošolsko strokovnega študija
 82. Kristijan Pipan: Vpliv temperature biodizelskega goriva na karakteristike procesa vbrizgavanja : diplomsko delo
 83. Aljoša Štrafela: Sodobni načini merjenja delcev dizelskega motorja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa

Other documents (23)

 1. Aleš Hribernik: Obnovljivi viri energije
 2. Aleš Hribernik: Energetski stroji in naprave
 3. Aleš Hribernik: Energetski stroji in naprave
 4. Aleš Hribernik: Simuliranje prehodnih režimov delovanja motorja z notranjim zgorevanjem
 5. Gorazd Bombek, Aleš Hribernik: Krmiljenje temperature hladilne vode motorja z notranjim zgorevanjem v preskuševališču
 6. Aleš Hribernik, Gorazd Bombek, Ivan Markočič: Mehanski in elektronski merilnik hitrosti delcev v stroju za peskanje
 7. Aleš Hribernik, Gorazd Bombek: Analiza visokotlačnega in nizkotlačnega vračanja izpušnih plinov v tlačno polnjenem dizelskem motorju
 8. Aleš Hribernik: Vpliv biodizla na vbrizgavanje goriva, zgorevanje, nastanek emisij in značilnice dizelskega motorja z neposrednim vbrizgom
 9. Aleš Hribernik, Breda Kegl: Vpliv biodizla na zgorevanje in emisijske značilke dizelskih motorjev
 10. Aleš Hribernik: Toplotni stroji : (zapiski predavanj)
 11. Aleš Hribernik, Gorazd Bombek, Ivan Markočič: Velocity measurements in a shotblasting machine
 12. Matej Fike, Gorazd Bombek, Aleš Hribernik: Eksperimentalno in numerično raziskovanje nestacionarnega tokovnega polja okoli osamljenega krila
 13. Aleš Hribernik: Uvod v LabVIEW s primeri računalniško podprtih merilnih aplikacij : [priročnik]
 14. Aleš Hribernik, Breda Kegl: Performance and exhaust emissions of an indirect-injection (IDI) diesel enginewhen using waste cooking oil as fuel
 15. Aleš Hribernik: Merilne tehnike - računalniško podprto merjenje : (zapiski predavanj)
 16. Matjaž Ramšak: Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Toplotni stroji (VS in UNI) za študijsko leto 2007/08
 17. Dževad Bibić, Ivan Filipovič, Aleš Hribernik, Boran Pikula: Investigation into the effect of different fuels on ignition delay of M-type diesel combustion process
 18. Dževad Bibić, Aleš Hribernik, Ivan Filipovič, Breda Kegl: Utjecaj alternativnih goriva na pokazatelje izgaranja kod dizelovih motora
 19. Matjaž Ramšak: Zbirka rešenih izpitnih nalog pri predmetu Toplotni stroji (VS in UNI) za študijsko leto 2006/07
 20. Aleš Hribernik, Breda Kegl: Influence of biodiesel fuel on the combustion and emission formation in a direct injection (DI) Diesel engine
 21. Aleš Hribernik: Non-destructive method for inward leakage detection of a plate evaporator
 22. Breda Kegl, Aleš Hribernik: Experimental analysis of injection characteristics using biodiesel fuel
 23. Aleš Hribernik, Gorazd Bombek: Improved method for shot particle velocity measurement within a shotblasting chamber
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica