| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Ekološko-kriminološki vidiki hitre mode : magistrsko delo
Authors:ID Potočnik, Ajda (Author)
ID Eman, Katja (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Potocnik_Ajda_2023.pdf (934,57 KB)
MD5: 90F75009094FE75431F1F431FE106CB3
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FVV - Faculty of Criminal Justice and Security
Abstract:Kot tretja največja industrija na svetu ima hitra moda številne škodljive posledice na okolje in družbo. Njena masovna proizvodnja in transport prispevata več letnih emisij toplogrednih plinov kot mednarodni zračni in pomorski promet skupaj. Uporaba sintetičnih oz. umetnih materialov, ki onesnažujejo okolje z mikroplastiko, je problematična. Porabi veliko količino vode in odlaga industrijske odpadne voda, kar dodatno onesnažuje vodo in tla v bližini le-teh. Na svetu je preveč oblačil, odpadna oblačila iz sintetičnih materialov se ne razgradijo hitro, spuščajo toplogredne pline in zastrupljajo tla in rečne struge. Velika težava je tudi neekološko pridobivanje materialov, saj se zaradi različnih vrst pesticidov uničujejo rodovitna tla, krčijo gozdovi in kontaminirajo jezera. Te kemikalije ostanejo tudi v oblačilih, ki so pozneje tudi v stiku z delavci v tovarnah in z našo kožo, kar izredno negativno vpliva na naše zdravje. Za čim cenejšo proizvodnjo velikih količin oblačil se modne znamke ne ubadajo z ekološkimi in etičnimi praksami. Številne blagovne znamke tako selijo proizvodnjo produktov in najamejo zunanje izvajalce v drugih državah, ki niso preveč stroge pri nadzoru delovnih pogojev za delavce in proizvajalce ter v zakonodaji za varovanje okolja. Uporabljajo poceni delovno silo, pogosto »zaposleno« v tekstilnih tovarnah ali potilnicah (angl. sweatshops), kjer so zaposlenim vsakodnevno kršene njihove pravice (delajo dolge ure in v slabih in nevarnih delovnih pogojih za izredno nizko plačilo). Osrednja tema magistrske naloge je ekološko-kriminološki vidiki modne industrije, s posebno pozornostjo na pojavu hitre mode. Obravnavamo zlorabe in izkoriščanje delavcev in kršitve njihovih pravic v procesu proizvodnje hitre mode ter onesnaževanje okolja in posledice onesnaževanja le-tega na ljudeh. Analizirali smo tudi povezavo ekološke škode hitre mode s korporacijsko ekološko kriminaliteto in ekološko kriminologijo ter kritično kriminologijo. Cilj magistrske naloge je bil izpostaviti škodljive učinke, ki jih ima hitra moda na ljudi in okolje. Družbena in ekološka škoda je neenakomerno porazdeljena po vsem svetu, njeni največji povzročitelji so korporacije, potrošniki pa smo s tem sokrivci. Razviti morajo orodja za boljše ravnovesje med proizvodnjo in porabo, pa tudi strategije za povečanje družbene in okoljske odgovornost proizvajalcev in porabnikov.
Keywords:hitra moda, onesnaževanje, vplivi na okolje, ekološka kriminologija, trajnost, magistrska dela
Place of publishing:Ljubljana
Place of performance:Ljubljana
Publisher:A. Potočnik
Year of publishing:2023
Year of performance:2023
Number of pages:IV f., [78] str.
PID:20.500.12556/DKUM-84559 New window
UDC:343.9:502(043.2)
COBISS.SI-ID:170135811 New window
Publication date in DKUM:27.10.2023
Views:325
Downloads:51
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FVV
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:20.06.2023

Secondary language

Language:English
Title:Ecological-criminologigal aspects of fast fashion
Abstract:As the third largest industry in the world, fast fashion has many harmful effects on the environment and society. Its mass production and transportation contribute more annual greenhouse gas emissions than international air and maritime transport combined. The use of synthetic or artificial materials that pollute the environment with microplastics is problematic. It consumes a large amount of water and disposes of industrial wastewater, which further pollutes the water and soil near it. There are too many clothes in the world, waste clothes made of synthetic materials do not decompose quickly, release greenhouse gases and poison the soil and riverbeds. Non-organic extraction of materials is also a big problem, as various types of pesticides destroy fertile soil, shrink forests, and contaminate lakes. These chemicals also remain in clothes, which later come into contact with factory workers and our skin, which has an extremely negative effect on our health. To produce large quantities of clothing as cheaply as possible, fashion brands do not bother with ecological and ethical practices. Many brands thus move the production of products and hire external contractors in other countries, which are not too strict in controlling the working conditions for workers and producers and in the legislation for environmental protection. They use cheap labor, often “employed” in textile factories or sweatshops, where their rights are violated daily (they work long hours and in bad and dangerous working conditions for extremely low pay). The central topic of the master's thesis is ecological-criminological aspects of the fashion industry, with special attention to the phenomenon of fast fashion. We deal with the abuse and exploitation of workers and violations of their rights in the process of fast fashion production, as well as environmental pollution and the consequences of this pollution on people. We also analyzed the connection of ecological damage of fast fashion with corporate ecological crime and ecological criminology and critical criminology. The aim of the master's thesis was to highlight the harmful effects that fast fashion has on people and the environment. Social and ecological damage is unevenly distributed around the world, its biggest perpetrators are corporations, and we consumers are complicit in this. They must develop tools for a better balance between production and consumption, as well as strategies to increase the social and environmental responsibility of producers and consumers.
Keywords:fast fashion, environmental impact, pollution, societal impact, green criminology, fair trade, sustainable fashion, sustainability


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica