| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Delovanje slovenske milice v času demokratičnih in osamosvojitvenih procesov konec osemdesetih let
Authors:ID Čas, Tomaž (Author)
Files:URL https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2011-3/05_Cas.html
 
URL https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2011-3/05_Cas.pdf
 
Language:Slovenian
Work type:Professional work
Typology:1.04 - Professional Article
Organization:FVV - Faculty of Criminal Justice and Security
Abstract:Namen prispevka: Namen prispevka je analizirati delovanje slovenske milice v času razvoja demokratičnih in osamosvojitvenih procesov konec osemdesetih let 20. stoletja in javno mnenje o milici v tem času. Pri tem je dan posebni poudarek akciji »Sever« v letu 1989 ter vlogi in aktivnosti milice pri drugih osamosvojitvenih procesih, ki so prispevali h kasnejši osamosvojitvi Republike Slovenije. V okviru tega je v začetku obravnavan tudi koncept splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite, ki je bil kot posebnost slovenskega naroda prepoznan že v času druge svetovne vojne in je temeljil na vsesplošnem ljudskem odporu zoper vsakogar. Ob tem pa je namen prispevka tudi ugotoviti, kakšen ugled je milica uživala v tem času ter kako je dokazovala visoko profesionalnost in lojalnost do slovenskega naroda ter domoljubje do svoje domovine in pravilni odnos do razvoja demokratičnih procesov v Republiki Sloveniji konec osemdesetih let 20. stoletja. Metode: V skladu z namenom prispevka so bile uporabljene ključne kvalitativne metode, deskriptivna metoda in predvsem analiza vsebin primarnih ter sekundarnih pisnih virov in dokumentov o delu milice povezanih predvsem z demokratičnimi ter osamosvojitvenimi procesi v Republiki Sloveniji in akcije »Sever« ter slovenskega javnega mnenja v tem času. Ugotovitve: Prispevek predstavlja ugotovitve analize, ki potrjujejo visoko stopnjo profesionalnosti pri delovanju milice in njeno pomembno vlogo v času demokratičnih in osamosvojitvenih procesov Republike Slovenije konec osemdesetih let 20. stoletja. V času razvoja demokratičnih in osamosvojitvenih procesov je ugotovljena tudi visoka stopnja zaupanja javnosti do dela milice oziroma do miličnikov. Sledi ocena, da je slovenska milica v času razvoja demokratičnih in osamosvojitvenih procesov uživala velik ugled ter dokazovala, poleg visoke profesionalnosti, tudi lojalnost do slovenskega naroda in domoljubje do svoje domovine, kar se danes kaže skozi njeno javno podobo in odnosom do spomina ter vrednotenjem ključnih dogodkov iz naše pretekle in novejše zgodovine. Omejitve/uporabnost raziskave: Ugotovitve analize se nanašajo izključno na delovanje slovenske milice v času demokratičnih ter osamosvojitvenih procesov konec osemdesetih let 20. stoletja. Uporabnost analize je zelo pomembna za razumevanje vloge milice v tem času ter njene profesionalnosti in pripadnosti slovenskemu narodu, njen odnos do domoljubja in javno mnenje o njej. Praktična uporabnost: Ugotovitve analize bodo uporabne kot prispevek k razumevanju pomembne vloge slovenske milice v času demokratičnih in osamosvojitvenih procesov konec osemdesetih let 20. stoletja ter za vrednotenje ugleda milice, njene lojalnosti in pripadnosti do slovenskega naroda, javnega mnenja o njej ter domoljubja do svoje ožje domovine Slovenije. Izvirnost/pomembnost prispevka: Vloga slovenske milice v času demokratičnih in osamosvojitvenih procesov v Republiki Sloveniji konec osemdesetih let 20. stoletja je obravnavana in predstavljena z vidika njenega pomembnega delovanja in profesionalnosti, njene pripadnosti ter lojalnosti slovenskemu narodu in domoljubja do svoje domovine. Prvič pa je v tej zvezi in na ta način prikazano tudi slovensko javno mnenje o milici v času akcije »Sever« oziroma v času razvoja demokratičnih in osamosvojitvenih procesov konec osemdesetih let 20. stoletja v Republiki Sloveniji.
Keywords:milica, profesionalnost, demokratični procesi, osamosvojitev, javno mnenje, akcija "Sever", Slovenija
Publication status:Published
Publication version:Version of Record
Year of publishing:2011
Number of pages:str. 297-315
Numbering:Letn. 13, št. 3
PID:20.500.12556/DKUM-76332 New window
UDC:351.74/.76:323.233(497.4)
ISSN on article:1580-0253
COBISS.SI-ID:2250986 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:OQ0LRO0Y
Publication date in DKUM:12.05.2020
Views:822
Downloads:26
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:Misc.
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Record is a part of a journal

Title:Varstvoslovje
Shortened title:Varstvoslovje
Publisher:Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
ISSN:1580-0253
COBISS.SI-ID:99492352 New window

Licences

License:CC BY 4.0, Creative Commons Attribution 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Description:This is the standard Creative Commons license that gives others maximum freedom to do what they want with the work as long as they credit the author.
Licensing start date:12.05.2020

Secondary language

Language:English
Title:Activities of the Slovenian people's police at the time of democratic and independence processes at the end of the eighties
Abstract:Purpose: The purpose of the paper is to analyse the functioning of the Slovenian People’s Police during the development of democratic and independence processes in late eighties of 20th century and public opinion on the police at this time. Special attention is dedicated to operation »Sever« in 1989 and the role and activities of the police in other processes, which contributed to the independence of the Republic of Slovenia. In this context, in the beginning a concept of General People’s Defence and Social Self-protection, which was a feature of the Slovenian nation, already recognized during the World War II, based on the universally popular resistance against any attackers, is presented. At the same time the contribution is intended to find out what reputation the police enjoyed in that time, and how the high level of professionalism and loyalty to the Slovenian nation and patriotism to the homeland was showed by the people’s police. Appropriate attitude of the police towards the development of democratic processes in the Republic of Slovenia at the end of the eighties of 20th century is also discussed. Design/Methods/Approach: According to the purpose of the contribution, key qualitative methods, descriptive method, and in particular analysis of the contents of primary and secondary written sources and documents on the work of the people’s police, mostly related to democratic and independence process in the Republic of Slovenia, the operation »Sever« and Slovenian public opinion at this time, were used. Findings: The paper presents the findings of the analysis, confirming the high level of professionalism in activities of the Slovenian people’s police and its important role during the development of democratic and independence processes in late eighties of 20th century. It focuses on operation »Sever« in 1989, when »truth rally« in Ljubljana was prevented. During the development of democratic and independence processes, a high degree of public confidence in the work of the Slovenian people’s police and its policemen is found out. Slovenian people’s police enjoyed a good reputation among citizens and demonstrated a high professionalism and loyalty to the Slovenian nation and patriotism to its actual homeland. Today this is shown through its public image and attitude toward memory and evaluation of key events from our past and recent history. Research limitations/implications: An analysis is based solely on the operation of the Slovenian people’s police during the democratic and independence processes in late eighties of 20th century. An analysis is very important for understanding the role of the police in this period, its professionalism and association with the Slovenian nation and its attitude toward patriotism and public opinion about the police. Practical implications: Findings will be useful as a contribution to understanding the important role of Slovenian people’s police during the democratic and independence processes in late eighties of 20th century and for evaluating the reputation of the police, its loyalty and belonging to the Slovenian nation, public opinion about it, and patriotism to its actual homeland of Slovenia. Originality/Value: The role of Slovenian people’s police during the democratic and independence processes in the Republic of Slovenia at the end of the eighties of 20th century is discussed and presented in terms of its significant performance and professionalism of its members, loyalty to the Slovene nation and patriotism to the homeland. In this context and in this way, the Slovenian public opinion on the police during operation »Sever« and the time of independence and democratic processes in Slovenia is presented for the first time.
Keywords:people’s police, professionalism, democratic and independence processes, patriotism, public opinion, operation »Sever«


Collection

This document is a part of these collections:
  1. Varstvoslovje

Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica