| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Kazensko pravo poznega in novega veka in vrednostni sistem, ki ga je zakonodajalec ščitil : diplomsko delo
Authors:Zadravec, Ines (Author)
Holcman, Borut (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf UN_Zadravec_Ines_2019.pdf (1,75 MB)
MD5: F7770269CBFEDCE1572F533448E01789
 
Language:Slovenian
Work type:Bachelor thesis/paper (mb11)
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:PF - Faculty of Law
Abstract:Diplomska naloga se ukvarja s tematiko varovanja ženske na kazenskem področju. Namen naloge je osvetliti položaj ženske na področju kazenskega prava, predstaviti primere, ko je ženska nastopala kot storilka kaznivega dejanja in na drugi strani kot žrtev. Kot cilj sem si zadala, da preko uporabljenih virov ugotovim status ženske v pravilih, ki so bila v rabi na območju Republike Slovenije konec srednjega in na začetku novega veka. Prav tako je bil eden izmed ciljev razbiti »stigmo«, ki je veljala, da je ženska bila zanemarjena in da je bila njena zloraba nekaj vsakdanjega. Za pozni srednji vek in začetek novega veka je veljalo splošno prepričanje, da kazensko pravo ni bilo zapisano, da se je sodilo velikokrat po vsakokratni volji sodnika in da je bila tortura nekaj vsakdanjega. Skozi raziskavo sem ugotovila, da segajo zapisi normiranja prava in kaznivih dejanj že v davno 14. stoletje in sicer preko Ptujskih statutov iz leta 1376 in 1513 ugotovimo, da so bila pomembna kazniva dejanja in kazen že v takratnem obdobju določena. Temu se pridružuje tudi Ljubljanske malefične svoboščine iz leta 1514, kjer so bila navedena kazniva dejanja in sam proces kaznovanja. Za raziskavo sem uporabila tudi CCC iz leta 1532 in poskušala potegniti vzporednice z že prej omenjenima viroma. Pomembno vlogo je v omenjenem obdobju predstavljal tudi status žrtve in storilca. Privilegirane osebe, so se lahko lažje razbremenile odgovornosti in namesto torture plačale denarno nadomestilo. Nepreviligirani osebe so se velikokrat znašli na vislicah, bili streti s kolesom, utopljeni ali sežgani na grmadi. Za takratni čas je bil značilen inkvizitorni postopek, s katerim obdolžencu niso bile zagotovljene pravice kot jih ima obdolženec na podlagi ustave in drugih zakonskih predpisov danes. Sodišče pri izvajanju svoje vloge ni bilo nepristransko, saj se je v sodnem procesu aktivno vpletalo v dogajanje. Prav tako ni bilo objektivno, saj se je postopek začel na podlagi predpostavke krivde. Priznanje je velikokrat spremljala tortura, ki je veljala za kraljico dokazov. V današnji ureditvi, je priznanje za katero je uporabljena sila, grožnja, zvijača ali medicinski poseg določeno, da se ne more uporabiti zoper obdolženca v samem postopku, postopek pa se lahko začne samo, če obstaja zadosten dokazni standard, ki ga imenujemo utemeljen sum. Z razvojem družbe in miselnosti se spreminja tudi pravo. Ne govorimo več o namernem povzročanju trpljenja in zastraševanju preko torture. Krute telesne kazni zamenjajo po večini alternativne kazni katere zasledujejo cilj resocializacije storilca in mu omogočajo ponovno integracijo v okolje. Kazni v preteklosti so slonele na maščevanju in zrcalnih kaznih. »To kar si storil, se je odsevalo preko kazni«.
Keywords:Srednji vek, novi vek, kazensko pravo, kazenski postopek, tortura, smrtna kazen, deželska sodišča.
Year of publishing:2019
Place of performance:Maribor
Publisher:[I. Zadravec]
Number of pages:18 f.
Source:Maribor
UDC:343.1(091)(043.2)
COBISS_ID:5816619 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:HIYYHAKN
Views:574
Downloads:115
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:PF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:24.11.2019

Secondary language

Language:English
Title:Penal law late medieval and early new ages and protection of virtues
Abstract:The diploma work deals with the topic of women's protection in the criminal field. The purpose of the task is to highlight the position of a woman in the field of criminal law, to present examples when a woman acted as a perpetrator of crime and, on the other hand, as a victim. As an objective, I set out to use the sources to identify the status of a woman in the rules that were in use in the territory of the Republic of Slovenia at the end of the middle and at the beginning of the new century. Also, one of the goals was to break the "stigma," which considered that the woman was neglected and that her abuse was something of everyday life. For the late Middle Ages and the beginning of the new century, the general conviction was that the criminal law was not written, that it was often tried according to the will of the judge and that torture was something of everyday life. Through the research, I found out that the records of the standardization of law and criminal offenses date back to the 14th century, namely through the statues in Ptuj from 1376 and 1513, we find that important criminal offenses and punishment were already determined at that time. This is also supported by the Ljubljana Penal Court of 1514, where crimes were listed and the punishment process itself. For the survey, I also used the CCC of 1532 and tried to draw parallels with the previously mentioned sources. In the mentioned period, an important role also represented the status of victim and perpetrator. Privileged persons could easily relieve their liability and pay cash compensation instead of torture. The subordinates often found themselves on pendulums, were bumped on a wheel, drowned or burned at the stakes. In that time, the inquisitorial procedure was characterized, with which the defendants were not granted the rights that the defendant has on the basis of the Constitution and other statutory regulations today. In performing its role, the Court was not impartial since it was actively involved in the proceedings in the judicial process. It was also not objective, as the procedure started on the basis of the guilt assumption. The recognition was often accompanied by torture, which was considered the Queen of Evidence. In today's order, recognition of the use of force, threat, cunning or medical intervention is determined that it can not be used against a defendant in the process itself, and the procedure can only begin if there is a sufficient standard of evidence known as a reasonable suspicion. The development of society and mentality also changes the law. We are no longer talking about deliberately causing suffering and intimidation through torture. Cruel corporal punishments replace most of the alternative sentences which pursue the aim of the resocialization of the perpetrator and allow him to reintegrate into the environment. The penalties in the past were based on revenge and sentencing. "What you did, it was reflected through punishment."
Keywords:Middle Ages, New Era, Criminal Law, Criminal Procedure, Torture, Death Penalty


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica