| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:LeXonomica : revija za pravo in ekonomijo
Authors:ID Repas, Martina, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (Ed. in chief and responsible ed.)
ID Festić, Mejra, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru (Editor)
ID Univerza v Mariboru (Copyright holder)
Files:URL http://journals.um.si/index.php/lexonomica/index
 
Language:Slovenian
Work type:Journal
Organization:PF - Faculty of Law
Keywords:pravo, ekonomija
Publication status:Published
Publication version:Version of Record
Publisher:Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za ekonomsko analizo prava
Year of publishing:2009
PID:20.500.12556/DKUM-24707 New window
ISSN:1855-7147
UDC:34
eISSN:1855-7155
COBISS.SI-ID:246384128 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:RFFPN7QG
Copyright:Univerza v Mariboru
Publication date in DKUM:30.05.2012
Views:3980
Downloads:118
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:Misc.
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:LeXonomica : journal of law and economics
Abstract:LeXonomica is a peer-reviewed journal, published in June and December by University of Maribor, Faculty of Law (Slovenia) and Institute for Economic Analysis of Law at the University of Maribor, Faculty of Law (Slovenia), for the study of the law and economics. The journal publishes articles which contribute to the better understanding and practice of law and economics and which are of interest to scholars, policy analysts, policymakers and practitioners. The focus of the journal is on the critical analysis of developments in law and economics throughout the world.
Keywords:law, economics


Collection

This document is a collection and includes these documents:
 1. Ordoliberalizem
 2. Ekonomska teorija in ex ante regulacija
 3. Ekonomska upravičenost uporabe metod digitalne forenzike
 4. Asimetrija informacij v pogodbenem pravu
 5. Stroškovna ocena delovanja stalne arbitraže pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
 6. Odločba UVK v zadevi Nova Ljubljanska banka/Banka Celje/Nova KBM/Abanka Vipa - Doktrina ekonomske enote v slovenskem konkurenčnem pravu
 7. Sodba VSRS II Ips 267/2005 z dne 15.03.2007 - Uporaba ekonomske analize prava v slovenskem odškodninskem pravu
 8. Nicholas L. Georgakopoulos, Principles and Methods of Law and Economics: Basic Tools for Normative Reasoning
 9. EALE - Evropsko združenje za pravo in ekonomijo
 10. EMLE - Evropski magistrski študij prava in ekonomije
 11. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru - bolonjski študijski programi
 12. Uvodnik
 13. Osebni stečaj potrošnika v slovenskem pravu in ekonomska analiza spodbud
 14. Law and economics approaches to corporate governance
 15. Aktualna vprašanja ureditve zaposlovanja mladih v EU
 16. Cena dela v Republiki Sloveniji
 17. Ekonomski pomen naložb zasebnega lastniškega kapitala
 18. Internalizacija eksternih učinkov
 19. Odločbe UVK v zadevah Petrol/INA, GV Revije/Dnevnik in ZEOS - Polno delujoče skupno podjetje v praksi konkurenčnega prava
 20. Sklepni predlogi generalne pravobranilke Kokott v zadevi Mickelsson in Sodba velikega senata Sodišča v zadevi Komisija proti Italiji - Prost pretok blaga in nacionalna pravila o omejitvi načinov uporabe blaga
 21. Katarina Zajc (ur.): Ekonomska analiza prava v Sloveniji
 22. Poročilo o II. posvetu »Pravo in ekonomija« na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
 23. Uvodnik
 24. Ekonomska učinkovitost notranjega trga EU
 25. Ekonomski pristop določanja upoštevnega trga v konkurenčnem pravu EU
 26. Ekonomska presoja enakih in usklajenih ravnanj na oligopolnih trgih
 27. Ekonomsko-pravni vidiki na področju razvojnega financiranja gospodarstva v Sloveniji
 28. Svetovna finančna in gospodarska kriza ter izhod iz nje
 29. Komentar odločbe Splošnega sodišča v zadevi Airtours proti Komisiji - Vloga ekonomske analize v konkurenčni presoji koncentracij med podjetji
 30. Sklep Vrhovnega sodišča RS v zadevi Elektrodistributerji - Nedopustnost revizije v postopku zaradi kršitev pravil konkurenčnega prava
 31. Martina Repas: Konkurenčno pravo v teoriji in praksi - Omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij
 32. Uvodnik
 33. Principles of national procedural law in summary procedures and the principle of effectiveness of the European law
 34. Scope of application of EU law in the judicial procedures of debt collection in civil and commercial matters
 35. Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 o medsebojnem sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah in Zakon o pravdnem postopku Republike Slovenije
 36. Die Verordnungen (EG) Nr. 805/2004, (EG) Nr. 1896/2006 und (EG) Nr. 861/2007 und deren Umsetzung in das österreichische Recht
 37. The payment order procedure in the Netherlands
 38. Some observations regarding cross-border debt collection in consumer disputes
 39. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Mobiliarsicherheiten in Südosteuropa
 40. Präklusionswirkungen in außerstreitigen Antragsverfahren
 41. Smiselna uporaba ZPP v nepravdnem postopku
 42. Rešavanje prethodnog pitanja u vanparničnom postupku Republike Makedonije
 43. Vzpostavitev etažne lastnine na podlagi sodne odločbe
 44. Razmerje med zemljiškoknjižnim in izvršilnim postopkom (ob uvedbi polne informatizacije v zemljiškoknjižnem poslovanju)
 45. Die Landwirtschaftsgerichte in Deutschland zwischen freiwilliger und streitiger Gerichtsbarkeit sowie Alternativen zur gerichtlichen Streiterledigung in Landwirtschaftssachen
 46. Advantages and disadvantages of the unification of rules simplifying cross-border debt collection
 47. The revision of Brussels I Regulation and the abolition of exequatur
 48. Die Stellung des Richters im Antragsverfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Außerstreitverfahren, jurisdictio voluntaria)
 49. Uvodnik
 50. Vpliv ekonomskega pristopa na presojo vezanih in paketnih prodaj v konkurenčnem pravu EU
 51. Povezave med pravno ureditvijo varstva potrošnikov in konkurenčnim pravom
 52. Analiza navzkrižnih subvencij v ekonomskem kontekstu
 53. Ekonomski vidik programa prizanesljivosti v Evropski uniji
 54. Ekonomska analiza prava in distributivna pravičnost
 55. Ustanovitev Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
 56. Merila tržne koncentracije in tržne moči podjetij
 57. Pomen gospodarske diplomacije za izhod iz krize in nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva
 58. Vloga sodnih izvedencev in cenilcev tehničnih strok pri kakovosti odločitev sodne veje oblasti v Republiki Sloveniji
 59. Prikaz odločbe Sodišča v zadevi Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd proti Komisiji - Zavrnjena poklicna tajnost odvetnikov znotraj skupine
 60. Einsatz der Videokonferenztechnologie bei grenzüberschreitenden Gerichtsverfahren
 61. Nenamerni vpliv direktiv EU na kuturno dediščino
 62. Učinkovitost pravne ureditve imetništva pravic iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju
 63. Proglašavanje žiga ništavim u suvremenom pravu intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
 64. Pogodbena ureditev avtorskopravnih upravičenj na arhitekturniih delih
 65. Reflexions on the role of the "Ordre public" in the EU regulations on civil procedure
 66. Osnovna načela parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka u vlasničkim i stambenim predmetima
 67. Odločba Sodišča EU v zadevi BVG proti JP Morgan - Mednarodna pristojnost v zadevah glede veljavnosti odločitev organov družb
 68. Bert van Roosebeke, State Liability for Breaches of European Law - An economic analysis
 69. Povprečni izogibni stroški kot izhodišče za analizo roparskih cen v konkurenčnem pravu EU
 70. Prenos pravila de minimis iz konkurenčnega prava na področje svoboščin notranjega trga EU
 71. Analiza nekaterih vidikov postopkovnih pravil iz upravnega postopka zaradi kršitev pravil konkurence pred Evropsko komisijo
 72. Ekonomski vidiki določanja odškodnin v primeru kršitev pravil konkurenčnega prava
 73. Ali je v krizi kapitalizem ali kaj drugega?
 74. Odločba Sodišča EU v zadevi Electrosteel Europe proti Edil Centro - Prevozne klavzule in mednarodna pristojnost v pogodbenih zadevah
 75. Foreign insolvent debtor
 76. General principles in European small claims procedure
 77. Pravni vidiki upravljanja z avtorskimi pravicami na univerzi
 78. (Ne)namerne nekonsistentnosti v diplomatskem pravu
 79. Zadostnost, učinkovitost in pravičnost financiranja visokega šolstva
 80. Cenovno predatorstvo v Sloveniji
 81. Nekateri ustavnopravni vidiki pooblastil Urada za varstvo konkurence
 82. Komentar odločbe Sodišča v zadevi Lindt – Smernice za presojo slabe vere kot razloga za prenehanje znamke - na poti k enotnejši razlagi ali ne
 83. Uvodnik
 84. Interim measures in arbitration proceedings
 85. Ekonomski vidiki ekscesne cene
 86. Introduction to copyright and collective management in competition law
 87. Legal aspects of enlargement of the European Union
 88. Regional economic integration of Bosnia and Hercegovina
 89. The relationship between the United Kingdom and the European union
 90. Economic integration of the Czech republic and Slovakia since the breakup of Czechoslovakia until the accession to the European Union
 91. Gospodarska diplomacija in varnost v času krize
 92. Naložitev globe za kršitve konkurenčnega prava, ki so v skladu z nasvetom odvetniške družbe ali nacionalnega organa za konkurenco
 93. Termination of tenancy contract in Slovenia
 94. Lastnina kot dejavnik načrtovanja javnih mestnih prostorov v socializmu in kapitalizmu
 95. Pomen in načini direktnega sodelovanja med nadzornim svetom oz. njegovo revizijsko komisijo in notranjim revizorjem
 96. Zakaj potrebujemo insolvenčno pravo?
 97. Varstvo avtorja pri sklepanju in izvrševanju avtorskih pogodb - de lege ferenda
 98. Neizkrivljena konkurenca na račun omejitve izvrševanja pravic intelektualne lastnine
 99. Usoda klavzul o prepovedi konkuriranja v konkurenčnem pravu EU
 100. Odločba Sodišča EU v zadevi Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága - Razlaga člena 101(1) PDEU glede ravnanj podjetij, ki po »cilju« omejujejo konkurenco
 101. Vloga in usoda klavzule "vzemi ali plačaj" v konkurenčnem pravu
 102. Ustavni pomen tržne zakonodaje EU
 103. Učinkovitost Uredbe o postopkih v sporih majhne vrednosti in analiza predvidenih novosti po predlogu o spremembi uredbe
 104. Tožba konkurenta prejemnika slovenske državne pomoči pred rednim sodiščem v Sloveniji
 105. Konkurenčno kazensko in prekrškovno pravo
 106. Primerjalnopravni pregled ureditve postopkov v sporih majhne vrednosti
 107. Izvozni in uvozni kartel
 108. Namestitev otroka v drugo državo članico
 109. Odločba Splošnega sodišča EU v zadevi Cisco Systems Inc. in Messagenet SpA proti Evropski komisiji
 110. Duško Vrban: Metodologija prava i pravna tehnika
 111. Socialno podjetništvo v Sloveniji
 112. Sodobni izzivi pravnega varstva znanstvenih del
 113. Minority shareholder protection in group of companies and its effect on the economic growth
 114. Slovenia's trade with Pacific rim countries, notably Australia
 115. Uporaba Dunajske konvencije (CISG) na slovenskih sodiščih in v odvetniški praksi
 116. Ali je praktično izvrševanje omejitev slovenskega Zakona o avtorski in sorodnih pravicah glede kolektivnega upravljanja avtorskih pravic v skladu s pravom EU?
 117. Razkritje listin v programu prizanesljivosti - vpliv zadeve Pfleiderer in Donau Chemie
 118. Komentar sodbe Sodišča EU v zadevi Expedia
 119. Odločba Vrhovnega sodišča RS opr. št. G 23/2011 - Pristojnost v zvezi z odločanjem o dopustnosti koncentracije
 120. Prikrita delovna razmerja
 121. Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zunaj stečaja v novejši praksi Vrhovnega sodišča RS
 122. Kako avtorsko zavarovati besedo?
 123. Slabosti obvezne mediacije
 124. Nadomestno materinstvo in varstvo otrokovih koristi
 125. Varstvo avtorske pravice v novejši slovenski sodni praksi
 126. Uporaba uradnih jezikov v sodnih postopkih na manjšinskih območjih v Republiki Sloveniji
 127. Alternative klasičnim insolvenčnim postopkom po vzoru sodobne pravno-ekonomske teorije
 128. Electronic revenue registry in the Czech Republic
 129. Veliko podatkovje v pravu in ekonomiji
 130. Teža iracionalnega v procesu sodniškega odločanja
 131. Self-assessment system
 132. Characteristics of Austrian remedies against enforcement and a general analysis of their suitability for achieving the objectives of Brussels I recast
 133. Abolition of exequatur in Brussels Ia regulation
 134. A general overview of enforcement in civil and commercial matters in Macedonia
 135. Assets without a legal holder
 136. Resolving intellectual property disputes
 137. Public policy in Brussels regulation I
 138. The new Brussels I regime and arbitration
 139. Hate crimes as discriminatory violations
 140. Flexicurity or flexicarity?
 141. The implementation of the antitrust damages directive in Slovenia
 142. A new European market in insurance distribution
 143. Determining jurisdiction and the applicable law in cross-border unfair competition and unfair commercial practices cases
 144. Plans of the German government to reform the law of guardianship for minors
 145. The analysis of active bribery in positive criminal law of Germany and Austria
 146. Jurisdiction in on-line defamation and violations of privacy
 147. Calculation of price reduction in international sale of goods contracts
 148. Competition authorities as the pillar of a competitive social market economy
 149. The criminal offense of abuse of position or trust in business activity and the limits of free economic initiative
 150. Medical-legal aspects of confidentiality in the field of pharmaceutical health care
 151. The argument for choosing state's judicial system or a "private" outsourced resolution of disputes
 152. Creation of own reserves for own shares in the acquisition of own shares for withdrawal by simplified procedure under Slovenian law where the consideration is paid in instalments
 153. Selected legal problems of online advertising
 154. An overview of the law of attorney fees in the United States
 155. Privacy and data protection concerns in the regulatory framework of Slovenian energy law
 156. Climate change-related displacement and the determination of refugee status under the 1951 Refugee Convention
 157. The right to a fair trial of legal persons throughout the case law of the ECHR and the CJEU
 158. If at first you do not succeed

Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica