Lupa

Pogoji uporabe metapodatkov

za podatke, ki opisujejo zapise v repozitoriju
 1. Dostop do vseh ali nekaterih metapodatkov je nadzorovan.
 2. Metapodatke se lahko ponovno uporabi v poljubnem mediju brez predhodnega dovoljenja za neprofitne namene pod pogojem, da:
  • je podan OAI identifikator ali URL povezava do izvornega metapodatkovnega zapisa
  • je omenjena DKUM (Digitalna knjižnica Univerza v Mariboru)

Pogoji uporabe podatkov

za zapise s celotnim besedilom ali druge oblike polne vsebine
 1. Dostop do vseh ali nekaterih zapisov je nadzorovan.
 2. Kopijo zapisa v polni obliki se lahko uporabi za:
  • prikaz ali izvedbo v poljubnem formatu ali mediju
  • za osebno študijo ali raziskavo, za izobraževalne in neprofitne namene brez predhodnega dovoljenja ali plačila pod pogojem, da:
   • so navedeni avtorji, naslov in polni bibliografski podatki
   • je naveden URL naslov in/ali povezava do izvorne spletne strani metapodatkovnega zapisa
   • je navedena izvirna izjava o avtorskih pravicah
   • je navedena izvirna izjava z dovoljenji za uporabo
   • polna vsebina ni spremenjena na noben način
  • Polne vsebine se ne sme zbirati s pomočjo robotov, razen prehodno za indeksiranje polnega besedila za potrebe iskanja ali analize citiranosti
  • Polne vsebine se ne sme komercialno prodajati v nobenem formatu ali mediju brez predhodnega dovoljenja od nosilca avtorskih pravic.
  • Nekatere polne vsebine so označene z različnimi dovoljenji za uporabo in pogoji uporabe.

Pogoji uporabe vsebin

za različne tipe dokumentov in zbirk v repozitoriju
 1. To je institucionalni repozitorij.
 2. DKUM (Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru) zajema vse tipe gradiv.
 3. Oddana gradiva lahko zajemajo:
  • oddane različice (kot poslane revijam v recenzijo)
  • sprejete različice (avtorjev končni recenziran osnutek)
  • objavljene različice (datoteke, izdelane pri založniku)
 4. Zapisi so individualno označeni z:
  • tipom verzije in datumom.
  • statusom recenzije.
  • statusom objave.
 5. Glavni jeziki: slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina

Pogoji oddaje zapisov

glede deponentov zapisov, kakovosti in avtorskih pravic
 1. Zapise lahko oddajo samo akreditirani člani, akademsko osebje, registrirani študentje in zaposleni na instituciji.
 2. Avtorji lahko oddajo samo lastna dela za arhiviranje.
 3. Upravičeni deponenti morajo navesti bibliografske metapodatke vseh svojih publikacij.
 4. Upravičeni deponenti morajo deponirati celotno besedilo vseh svojih publikacij, a lahko zahtevajo zakasnjeno javno objavo zapisa za potrebe uveljavljanja embarga založnika.
 5. Knjižničarji institucij, ki so vključene v DKUM, so zadolženi za preverjanje bibliografskih enot, ki jih vnesejo avtorji. Knjižničarji preverijo avtorstvo, upravičenost vnosa, vnesene dokumente, avtorske pravice in primernost publikacij za objavo. Po končanem preverjanju delo katalogizirajo v COBISS-u.
 6. Veljavnost in avtentičnost deponiranih zapisov preverjajo interni specialisti za določeno tematiko.
 7. Zapise se lahko deponira kadarkoli, a niso javno objavljeni do poteka vseh embargov založnika.
 8. Za kakršnekoli kršitve avtorskih pravic odgovarjajo izključno avtorji oz. deponenti.
 9. Ob prejetju dokaza o kršitvi avtorskih pravic, se relevanten zapis nemudoma umakne iz DKUM.

Pogoji ohranitve zapisov

 1. Zapise se ohrani vsaj 20 let od datuma deponiranja.
 2. DKUM (Digitalna knjižnica Univerza v Mariboru) redno izvaja varnostno kopiranje podatkov v skladu z trenutno znanimi dobrimi praksami.
 3. Izvorne datoteke se ohranja za vse zapise, vključno z nadgrajenimi formati.
 4. Zapis se lahko umakne na zahtevo avtorja ali nosilca avtorskih pravic, a se to ne priporoča.
 5. Med upravičenimi razlogi za umik zapisa so:
  • pravila založnika
  • dokazana kršitev avtorskih pravic ali plagiatorstvo
  • pravne zahteve in dokazane kršitve
  • nacionalna varnost
  • ponarejene raziskave
 6. Umaknjene zapise se zbriše v celoti iz podatkovne baze.
 7. Identifikatorjev in URL naslovov umaknjenih del se ne ohranja.
 8. Novejšo različico zapisa se lahko deponira, če je to potrebno.
  • Predhodno različico se ob objavi novejše različice umakne iz javne objave
 9. V primeru ukinitve oz. zaprtja DKUM se podatkovno bazo prenese na drug primeren arhiv.