Lupa

Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) sestavljajo Univerzitetna knjižnica Maribor in 12 knjižnic fakultet: Knjižnica tehniških fakultet (knjižnica Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za strojništvo), Knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete, Miklošičeva knjižnica (knjižnica Pedagoške fakultete, Filozofske fakulteto in Fakultete za naravoslovje in matematiko), Knjižnica Fakultete za organizacijske vede, Knjižnica Fakultete za turizem, Knjižnica Mirka Ilešiča, Knjižnica Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Knjižnica Medicinske fakultete, Knjižnica Fakultete za logistiko, Knjižnica Fakultete za varnostne vede, Knjižnica Fakultete za zdravstvene vede in Knjižnica Fakultete za energetiko. KISUM opravlja naslednje vloge: organizacijsko se osrednja knjižnica povezuje s fakultetnimi preko strokovnih referentov, informacijsko (dostop do informacij in gradiva), pedagoško (enotno načrtovanje in izvajanje izobraževanja uporabnikov), bibliografsko (enotno vodenje in urejanje bibliografije univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev), arhivsko (enotna skrb za varnost in zaščito gradiva). S povezovanjem osrednje Univerzitetne knjižnice Maribor s fakultetnimi knjižnicami pri izboru in nabavi gradiva, pri informacijski dejavnosti, izdelavi bibliografije profesorjev in raziskovalcev, enotnem računalniškem sistemu, s skupno bazo podatkov o uporabnikih, z enotno izkaznico, ki velja v vseh knjižnicah sistema, in enotnih standardih, podobnih programih izobraževanja uporabnikov se knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru približuje sodobnemu modelu, v katerem so vse knjižnice na univerzi funkcijsko povezane.