Lupa

S študijskim letom 2012/2013 smo na Univerzi v Mariboru uvedli oddajo doktorskih del Univerze v Mariboru tudi v ProQuestovo mednarodno bibliografsko bazo Dissertations and Theses. Tako se Univerza v Mariboru uvršča v skupino univerz, ki sistematično združujejo izvirno znanstveno delo pod okriljem podatkovne zbirke, ki je mednarodno uveljavljena, kot primarni vir iskanja tovrstnih informacij.


VSTOPNA TOČKA ZA ODDAJO DISERTACIJ V ZBIRKO PQDT


PODATKOVNA ZBIRKA DISSERTATIONS AND THESES

 • Mednarodna bibliografska baza doktorskih disertacij in magistrskih diplom z vsega sveta.
 • Vključuje preko 1.600 univerz in drugih visokošolskih ustanov s celega sveta.
 • Univerza v Mariboru je prva univerza v Sloveniji, ki v to zbirko sistemsko vključuje svoja doktorska dela.

PREDNOSTI VKLJUČITVE DOKTORSKE DISERTACIJE V PODATKOVNO ZBIRKO DISSERTATION AND THESES

 • Vključitev doktorskih disertacij v največjo mednarodno podatkovno zbirko doktorskih disertacij.
 • Večja prepoznavnost znanstveno raziskovalnega dela Univerze v Mariboru in posameznega avtorja v svetu.
 • Zagotovljeno trajno arhiviranje – Library of Congress (Univerza v Mariboru bo imela dostop do svojih doktoratov tudi v primeru, če ne bi imeli več dostopa do celotne zbirke).
 • Ob prodaji izvoda doktorske naloge v elektronski ali tiskani obliki avtorju pripada delež dohodka od prodaje naloge.

OBVEZNOSTI AVTORJA

 • Po sklepu št. 83 z 4. redne seje Senata Univerze v Mariboru z dne 18. 10. 2011 je oddaja doktorske disertacije v podatkovno zbirko Dissertations and Theses obvezujoča.
 • Storitev je brezplačna.
 • Doktorska disertacija se odda v .pdf formatu preko portala Proquest v bazo Dissertations & Theses, ki je dosegljiv preko Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, zavihek Disertacije UM v PQDT – Oddaja del v PQDT.
 • Avtor se pri oddaji naloge v bazo Dissertations and Theses odreče materialni avtorski pravici samo za oddan .pdf izvod doktorske naloge. Proquest ima tako neekskluzivno materialno avtorsko pravico le do oddanega .pdf izvoda naloge.
 • Avtor odda celotno besedilo naloge v .pdf obliki, vendar je v podatkovni zbirki vidnih le prvih 24 strani. Uporabnikom podatkovne zbirke je tako brezplačno viden samo povzetek, bibliografski podatki in nekaj prvih strani naloge.
 • Avtor ima možnost proti plačilu objaviti doktorsko nalogo tudi kot prosto dostopno besedilo, kar je svetovni trend v sodobnem znanstvenem komuniciranju (več o PQDT Open http://pqdtopen.proquest.com/about.html).