Lupa

Zaposleni Univerze v Mariboru imajo možnost oddaje svojih del v DKUM. Za oddajo se je potrebno najprej prijaviti v DKUM. Prijava poteka preko avtentikacijskega sistema ArnesAAI, za prijavo vpišite podatke vaše digitalne identitete UM. Po uspešni prijavi kliknite na "Oddaja dela za zaposlene" in sledite navodilom na strani.

Kot prijavljeni uporabnik imate pod osebnim profilom možnost vnosa povezav do vašega osebnega profila drugih spletnih repozitorijev in podatkovnih zbirk, kot so COBISS, ARRS, GoogleScholar, ResearchGate itd. Vnesene povezave se izpišejo v bibliografiji mentorja.

Pozabil/a sem geslo za prijavo v AIPS.

V DKUM se prijavite z digitalno identiteto UM, sledite navodilom na omenjeni povezavi.

Kako pridobim UDK za svoje zaključno delo?

UDK dobite samo v knjižnici vaše fakultete. Na spletnih straneh vaše fakultete oz. knjižnice preverite, kdaj so uradne ure in katere podatke je potrebno dostaviti za dodelitev UDK vrstilca.

Kje so navodila za oddaje zaključnega dela?

Navodila so vgrajena v DKUM. Poleg napotkov na samih straneh za oddajo je na večini strani dosegljiva ikona Pomoč, ki v novem oknu odpre besedilo s pomočjo. Ikona je skrajno desno od glavnega naslova strani ali pri drugih elementih na strani. Pomoč se odpre v pojavnem oknu (angl. "pop-up"), kar nekateri brskalniki ali dodatna programska oprema blokirajo. Za domeno DKUM poskrbite, da se takšna okna lahko odprejo.

Moje zaključno delo še vedno ni objavljeno. Je kaj narobe?

Po oddaji zaključnega dela v DKUM morate le-to oddati tudi v tiskani obliki. Tiskano obliko oddate na referatu vaše fakultete skupaj z vsemi potrebnimi obrazci. Ob oddaji tiskane verzije se zaključno delo zaklene. Preden se delo objavi, se ga obdela v referatu, nato pa še v knjižnici fakultete. Oboje lahko traja nekaj časa, še posebej v jesenskih mesecih, ko je produkcija zaključnih del največja. Do objave vašega dela v DKUM lahko preteče tudi več mesecev.

Kako dosežem umik mojega zaključnega dela iz DKUM?

Trajen umik zaključnega dela ni mogoč. Dosežete lahko začasen umik, kar lahko zahteva podjetje zaradi zagotavljanja konkurenčne prednosti, varstva industrijske lastnine ali tajnosti podatkov naročnika. Začasen umik je mogoč za največ 3 leta. Glede umika se pozanimajte na referatu vaše fakultete. Od 1.10.2011 dalje to ureja nova izjava o istovetnosti, ki jo študentje dobijo ob oddaji zaključnega dela v DKUM.

V moji oddani datoteki zaključnega dela je napaka. Datoteko želim zamenjati, vendar je urejanje zapisa v DKUM onemogočeno.

Če zaključno delo še ni objavljeno, potem se oglasite v referatu fakultete, da se zaključno delo začasno odklene. Če je zaključno delo že objavljeno ali je od zagovora preteklo več kot 30 dni, potem popravki niso več možni.

Kako dolgo traja izdelava poročila detektorja podobnih vsebin?

Izdelava poročila lahko traja nekaj minut. Čas izdelave je med drugim odvisen tudi od velikosti datoteke in trenutne zasedenosti detektorja. Status izdelave poročila preverite na strani, kjer ste poročilo zahtevali. Po izdelavi vi in mentor prejmeta obvestilo po e-pošti. Če poročilo ni izdelano v treh urah, potem je verjetno prišlo do napake, zato problem javite na podporo DKUM.

Povezava za ogled poročila detektorja podobnih vsebin izpiše, da poročilo ni več dosegljivo!

Če po izdelavi poročila zamenjate ali zbrišete oddano datoteko PDF, potem obstoječe poročilo ni več veljavno in se samodejno zbriše. Če ste oddali novo datoteko, potem ponovno sprožite izdelano poročila. Poročilo se zbriše tudi po objavi zaključenga dela.

Detektor podobnih vsebin izpisuje odstotke podobnosti. Za katere odstotke se smatra, da je delo plagiat?

Takšen odstotek ne obstaja. Odstotek pove samo, koliko besedila nekega dela je podobnega z besedilom drugega dela. Poglejmo si nekaj primerov, zakaj takšnega odstotka ni mogoče določiti:

 • recimo, da imamo dokument, ki ima 10% podobnost z drugim. Če naš dokument zajema 20 strani, potem sta podobni največ dve strani. Če naš dokument zajema 200 strani, potem je podobnih kar 20 strani. V drugem primeru je precej bolj verjetno, da bi lahko šlo za plagiat kot v prvem primeru, čeprav je odstotek enak;
 • recimo, da naše delo zajema 100 strani popolnoma izvirnega besedila, v katerem izjavimo, da je slavna enačba E=mc2 naše delo. Odstotek podobnosti je skoraj 0%, ampak gre za krajo ideje, kar je plagiat. Na drugi strani lahko imamo delo npr. s področja prava, kjer komentiramo določen zakon. Dokument je lahko 50% podoben, a ne gre za plagiat (če je pravilno citiran);
 • pomembno je tudi, kako so podobnosti porazdeljene. Delo z 10% podrobnostjo lahko ima to podobnost v nekaj nepovezanih povedih, ki so na različnih lokacijah v dokumentu ali pa gre za en sam odsek besedila na eni lokaciji. V drugem primeru je večja verjetnost za plagiat (ali manjkajoči citat), čeprav je odstotek enak.

Odstotek podobnosti je le vrednost, namenjena urejanju seznama podobnih del po podobnosti, da so najbolj podobna dela na vrhu seznama. Presoja, ali gre za plagiat ali ne, je še vedno na strani ljudi, npr. študenta in mentorja. Detektor zato omogoča interaktivni vpogled v poročilo, kjer lahko za najbolj podobne dokumente hitro in enostavno preverite, katere so podobne vsebine in kako so porazdeljene. Na podlagi tega se lahko odločite, ali gre morda za naključne podobnosti, manjkajoči citat ali pa gre za besedilo, zaradi katerega bi lahko prišlo do obtožb o plagiatorstvu.

Na DKUM-ov naslov e-pošte sem poslal/a vprašanje, kako hitro lahko pričakujem odziv?

Na e-pošto se odgovarja v času delovnih dni med 8. in 14. uro. Med vikendi in prazniki se na e-pošto ne odgovarja.

End FAQ

Nekatere funkcionalnosti DKUM so dosegljive preko programskega vmesnika (API-ja), ki omogoča integracijo teh funkcionalnosti v druge spletne strani, mobilne in druge aplikacije. Trenutno so preko programskega vmesnika dosegljive naslednje funkcionalnosti:

 • osnovno iskanje,
 • napredno iskanje,
 • brskanje po kategorijah,
 • osnovni izpis podatkov gradiva.

Na podlagi tega APi-ja je bila izdelana JavaScript aplikacija, ki omogoča enostavno vključitev funkcionalnosti DKUM na poljubno spletno stran.

Demo

Primer namestitve JavaScript aplikacije v drugo spletno stran je viden tukaj.

Namestitev

Namestitev JavaScript aplikacije DKUM (v nadaljevanju "aplikacije") zajema naslednje korake:

1. Prenesemo namestitveni paket dkWebApp_v0.9.0.zip, ki zajema naslednje datoteke:

 • dk_webApp.js - jedro aplikacije. Datoteko namestimo na želeno lokacijo na strežniku lastne spletne strani in vključimo v spletno stran. Vsebine ne spreminjati!
 • jquery.min.js - knjižnica jQuery 1.9.1 ali novejša. Datoteko namestimo na lokacijo poleg prejšnje datoteke, razen če je knjižnica že v uporabi. Datoteko vključimo v spletno stran.
 • dk_style.css - določa obliko aplikacije. Datoteko namestimo na želeno lokacijo na strežniku in vključimo v spletno stran. Obliko poljubno prilagodimo lastni spletni strani.
 • index.html - primer uporabe JS aplikacije, na strežnik je ni potrebno nameščati.

2. Prve tri datoteke vključimo v lastno spletno stran. Zadostuje, da so datoteke vključene samo na podstran, na kateri bo aplikacija dosegljiva.

3. Na poljubno lokacijo v vsebini spletne strani dodamo element, v katerem želimo izpis aplikacije. Npr.:

<div id="dkWebApp"></div> 

4. V spletno stran prilepimo naslednjo JavaScript kodo, ki sproži delovanje aplikacije:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
var dk = new dkWebApp({
cmd : 'iskanje',
baseURL : '',
dkURL : 'http://dkum.uni-mb.si/',
element : '#dkWebApp',
langID : 'slv'
defOrgID : ''
});
});
</script>

5. Nastavimo aplikacijo. Pomen atributov je naslednji:

 • cmd - določa funkcionalnost, ki jo aplikacija omogoča ob prvem zagonu. Možne vrednosti so "iskanje" (privzeto), "naprednoIskanje" in "brskanje".
 • baseURL - določa naslov vaše spletne strani, kjer se aplikacija nahaja. Privzeto prazen niz. Vrednost obvezno nastavimo, če naša spletna stran uporablja svoje URL parametre (npr. ID podstrani).
 • dkURL - URL naslov spletnega API-ja. Vrednost za DKUM je navedena v koraku 4.
 • element - navedemo ID elementa, v katerem se izpiše vmesnik aplikacije. Tukaj navedemo ime, kot ga določimo v elementu v koraku 3, če da dodamo znak #.
 • langID - aplikacija je večjezična, s tem atributom nastavimo jezik. Privzeto "slv".
 • defOrgID - privzeto izbran vir iskanja oz. organizacija. Privzeto prazen niz, kar išče po celotni digitalni knjižnici. Vnesti je potrebno ID, nabor ID-jev lahko dobimo v izvorni HTML kodi iskalnika.

6. Testiramo aplikacijo. Če se aplikacija ne naloži, v spletni konzoli brskalnika preverimo morebitne izpise napak.

 

Uporaba API-ja

Če navedena JavaScript aplikacija ni ustrezna, lahko implementirate lastno rešitev z uporabo istih funkcij za dostop do podatkov. Te funkcije so dokumentirane posebej in zajemajo:

Pogoji uporabe metapodatkov

za podatke, ki opisujejo zapise v repozitoriju
 1. Dostop do vseh ali nekaterih metapodatkov je nadzorovan.
 2. Metapodatke se lahko ponovno uporabi v poljubnem mediju brez predhodnega dovoljenja za neprofitne namene pod pogojem, da:
  • je podan OAI identifikator ali URL povezava do izvornega metapodatkovnega zapisa
  • je omenjena DKUM (Digitalna knjižnica Univerza v Mariboru)

Pogoji uporabe podatkov

za zapise s polnim besedilom ali druge oblike polne vsebine
 1. Dostop do vseh ali nekaterih zapisov je nadzorovan.
 2. Kopijo zapisa v polni obliki se lahko uporabi za:
  • prikaz ali izvedbo v poljubnem formatu ali mediju
  • za osebno študijo ali raziskavo, za izobraževalne in neprofitne namene brez predhodnega dovoljenja ali plačila pod pogojem, da:
   • so navedeni avtorji, naslov in polni bibliografski podatki
   • je naveden URL naslov in/ali povezava do izvorne spletne strani metapodatkovnega zapisa
   • je navedena izvirna izjava o avtorskih pravicah
   • je navedena izvirna izjava z dovoljenji za uporabo
   • polna vsebina ni spremenjena na noben način
  • Polne vsebine se ne sme zbirati s pomočjo robotov, razen prehodno za indeksiranje polnega besedila za potrebe iskanja ali analize citiranosti
  • Polne vsebine se ne sme komercialno prodajati v nobenem formatu ali mediju brez predhodnega dovoljenja od nosilca avtorskih pravic.
  • Nekatere polne vsebine so označene z različnimi dovoljenji za uporabo in pogoji uporabe.

Pogoji uporabe vsebin

za različne tipe dokumentov in zbirk v repozitoriju
 1. To je institucionarni repozitorij.
 2. DKUM (Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru) zajema vse tipe gradiv.
 3. Oddana gradiva lahko zajemajo:
  • oddane različice (kot poslane revijam v recenzijo)
  • sprejete različice (avtorjev končni recenziran osnutek)
  • objavljene različice (datoteke, izdelane pri založniku)
 4. Zapisi so individualno označeni z:
  • tipom verzije in datumom.
  • statusom recenzije.
  • statusom objave.
 5. Glavni jeziki: slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina

Pogoji oddaje zapisov

glede deponentov zapisov, kvalitete in avtorskih pravic
 1. Zapise lahko oddajo samo akreditirani člani, akademsko osebje, registrirani študentje in zaposleni na instituciji.
 2. Avtorji lahko oddajo samo lastna dela za arhiviranje.
 3. Upravičeni deponenti morajo navesti bibliografske metapodatke vseh svojih publikacij.
 4. Upravičeni deponenti morajo deponirati polno besedilo vseh svojih publikacij, a lahko zahtevajo zakasnjeno javno objavo zapisa za potrebe uveljavljanja embarga založnika.
 5. Knjižničarji inštitucij, ki so vključene v DKUM, so zadolženi za preverjanje bibliografskih enot, ki jih vnesejo avtorji. Knjižničarji preverijo avtorstvo, upravičenost vnosa, vnesene dokumente, avtorske pravice in primernost publikacij za objavo. Po končanem preverjanju delo katalogizirajo v COBISS-u.
 6. Veljavnost in avtentičnost deponiranih zapisov preverjajo interni specialisti za določeno tematiko.
 7. Zapise se lahko deponira kadarkoli, a niso javno objavljeni do poteka vseh embargov založnika.
 8. Za kakršnekoli kršitve avtorskih pravic odgovarjajo izključno avtorji oz. deponenti.
 9. Če DKUM (Digitalna knjižnica Univerza v Mariboru) prejme dokazi o kršitvi avtorskih pravic, se relevanten zapis nemudoma umakne.

Pogoji ohranitve zapisov

 1. Zapise se ohrani vsaj 20 let od datuma deponiranja.
 2. DKUM (Digitalna knjižnica Univerza v Mariboru) redno izvaja varnostno kopiranje podatkov v skladu z trenutno znanimi dobrimi praksami.
 3. Izvorne datoteke se ohranja za vse zapise, vključno z nadgrajenimi formati.
 4. Zapis se lahko umakne na zahtevo avtorja ali nosilca avtorskih pravic, a se to ne priporoča.
 5. Med upravičenimi razlogi za umik zapisa so:
  • pravila založnika
  • dokazana kršitev avtorskih pravic ali plagiatorstvo
  • pravne zahteve in dokazane kršitve
  • nacionalna varnost
  • ponarejene raziskave
 6. Umaknjene zapise se zbriše v celoti iz podatkovne baze.
 7. Identifikatorjev in URL naslovov umaknjenih del se ne ohranja.
 8. Novejšo različico zapisa se lahko deponira, če to potrebno.
  • Predhodno različico se ob objavi novejše različice umakne iz javne objave
 9. V primeru ukinitve oz. zaprtja DKUM (Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru) se podatkovno bazo prenese na drug primeren arhiv.

Pravna podlaga

Podlaga za sporočilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list 109/2012, v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati na začetku leta 2013 ter je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotek (angl. cookie) je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

Nadzor piškotkov

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi izbrišete, navodila najdete na spletnih straneh posameznega brskalnika:

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Ime piškotkaNamen
ASP.NET_SessionId Identifikator seje uporabnika (vsebinski del DKUM)
PHPSESSID Identifikator seje uporabnika (knjižnični del DKUM)
DK_AUID Identifikator anonimnega uporabnika za potrebe priporočanja.
EuCookieLaw Označuje, da ste skrili obvestilo o piškotkih.
__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
Merjenje obiskanosti spletne strani z orodjem Google Analytics (orodje za spletne analitične podatke podjetja Google).
Google Analytics politika zasebnosti / Onemogočite sledenje Google Analytics (opt-out)
__atuvc
di
psc
uid
uvc
Podatki za potrebe gumba AddThis, ki omogoča deljenje povezav v različnih socialnih spletnih omrežjih. Onemogočite sledenje AddThis (opt-out)

Podkategorije