| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM


Največkrat prenešene datoteke tedna (zadnjih 7 dni).

1.
2.
Material PETG kot alternativa materialoma PLA in ABS pri 3D tisku
Miha Rečnik, 2016

Opis: V začetku magistrskega dela smo opisali definicije pojmov invencija, inovacija ter družbena odgovornost. Nato smo pregledali standard ISO 26000 in določili poglavja, ki so pomembna pri družbeni odgovornosti. Izbrani inovativni model, ki ga lahko izdelamo s 3D tiskalnikom, smo primerjali s standardom ISO 26000 da smo preverili, če inovacija povečuje družbeno odgovorno ravnanje. V nadaljevanju smo opisali preučevane materiale, stroj in uporabljeno programsko opremo. V praktičnem delu smo najprej predvideli način poteka dela z načrtom preizkusa. S prvima dvema preizkusoma smo testirali natezno in upogibno trdnost preizkušancev, izdelanih iz vseh treh materialov ob različnih pogojih, pri tretjem preizkusu pa smo s pomočjo 3D skenerja posneli natisnjen model in ga primerjali z njegovo CAD obliko. Dobljene rezultate smo na koncu analizirali in jih primerjali s postavljenimi hipotezami.
Ključne besede: 3D tisk, slojevite tehnologije, inovacija, invencija, družbena odgovornost, PLA, ABS, PETG
Objavljeno: 06.10.2016; Ogledov: 958; Prenosov: 190
.pdf Celotno besedilo (2,32 MB)
Prenosov v tednu: 61

3.
Deradikalizacija in probacija v sodobnih družbah
Špela Černigoj, 2018

Opis: V zadnjem času se v Evropi, pa tudi drugod po svetu, vse pogosteje srečujemo s problemom radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem in terorizem. Kot protiutež omenjenim problemom so strokovnjaki in akademiki pričeli z razvijanjem različnih protiukrepov, kot sta odvrnitev in deradikalizacija. Pri odvrnitvi gre za proces spreminjanja vedenja, v smislu odvrnitve posameznika od uporabe nasilja za dosego svojih ciljev. Pri deradikalizaciji pa gre za še bolj zahteven proces miselnih sprememb, sprememb posameznikovega sistema prepričanj in sistema vrednot, zavrnitev ekstremnih ideologij in hkrati za sprejemanje novih, družbeno sprejemljivih vrednot (Bertram, 2015). Z »neterorističnega« vidika je proces odvrnitve videti kot pomembnejši dejavnik od deradikalizacije. Nekateri so mnenja, da je posameznikovo vedenje tisto, ki zavrača uporabo nasilja za dosego nekih ciljev. Pa vendar, če posameznik ne gre skozi proces deradikalizacije, ni zagotovila, da je ob spremembi vedenja spremenil tudi svoja prepričanja in stališča. Če oseba teh ne spremni, je tveganje za ponovno radikalno, nasilno dejanje toliko večje (Striegher, 2013). Gre torej za izjemno kompleksna procesa, ki zahtevata večdeležniški, multiagencijski pristop, tako vladnih kot tudi nevladnih organizacij. Med pomembnejšimi akterji je tudi probacija, ki odigra pomembno vlogo predvsem v pripravi (še ne) deradikaliziranega posameznika nazaj v lokalno okolje po prestani kazni. Probacijsko in zaporsko okolje bi morali vse svoje znanje, mehanizme in ideje usmeriti v preprečevanje radikalizacije znotraj zaporov ter v uspešno izvedbo rehabilitacije, resocializacije in na koncu tudi reintegracije.
Ključne besede: diplomske naloge, radikalizacija, deradikalizacija, odvrnitev, probacija
Objavljeno: 15.10.2018; Ogledov: 475; Prenosov: 154
.pdf Celotno besedilo (1,18 MB)
Prenosov v tednu: 21

4.
Employability of nursing care graduates
Barbara Donik, Majda Pajnkihar, Mojca Bernik, 2015

Opis: Starting points: In Slovenia, the higher education institution for nursing started exploring employability opportunities in nursing care in connection with the achievement of competencies from students and employers point of view. This article highlights the importance of monitoring nursing graduates employability. Its aim is to examine the employability of nursing care graduates based on the self-evaluation of competences obtained during the last study year and to establish a link between the self-evaluation of competences and students academic performance. Methodology: A questionnaire was distributed to full and part time nursing care students attending the last study year at five different healthcare/health sciences faculties in Slovenia and to employers (healthcare institutions) where the majority of nursing care graduates finds employment. We examined the level of competence achieved by nursing students and the level of competences required by employers. The sample included a total of 485 students. 194 surveys were returned, which represent a 40 percent response. We used Kolmogorov-Smirnov test for each individual joined competence. Further, we compared employability skills of students and employers with Mann-Whitney and Wilcox rank-sum test. For correlation between two variables we used Spearman correlation analysis. Results: The Mann-Whitney and Wilkson Rank test show that employers generally assess competences with a higher average grade in comparison to students and these differences are statistically significant. By applying the Spearman correlation analysis, we established that a statistically significant weak correlation may be observed between the "average grade" and "competences" variables. Discussion and conclusion: Our findings show that a continuous monitoring of general and subject-specific competences gained by students, along with a periodic verification of competences demanded by employers, is necessary. It is very important to monitor the requirements of the labour market in terms of ongoing communication with employers who can best estimate special knowledge needs.
Ključne besede: employability, nursing care graduates, competences, labour market
Objavljeno: 04.04.2017; Ogledov: 527; Prenosov: 278
.pdf Celotno besedilo (661,81 KB)
Prenosov v tednu: 20

5.
Zbirka nalog iz diskretne matematike
Aleksandra Tepeh, Dragana Božović, 2019

Ključne besede: diskretna matematika, matematična statistika, zbirka nalog, rešene naloge
Objavljeno: 19.09.2019; Ogledov: 1490; Prenosov: 1068
.pdf Celotno besedilo (497,54 KB)
Prenosov v tednu: 19

6.
Analiza vpliva električno gnanega turbo kompresorja na stacionarno in dinamično delovanje motorja
Andrej Cvikl, 2020

Opis: V diplomskem delu je opisana morebitna uporaba in vpliv električno gnanega kompresorja na 1,6-litrski, dizelski motor, ki že v osnovi vsebuje turbo polnilnik. Opisan je sistem z dodanim kompresorjem in brez njega. Izvedena je bila primerjava rezultatov motorja obeh polnilnih sistemov pri polni obremenitvi motorja in tudi pri dinamičnem obratovanju. Pri dinamičnem obratovanju je bila pozornost usmerjena na zmanjšanje pojava turbo luknje, pri polni obremenitvi motorja pa na povišano moč ter navor motorja pri nižjih vrtilnih frekvencah. V delu so predstavljene osnove motorjev z notranjim zgorevanjem, tlačno polnjeni motorji, programska oprema AVL BOOSTTM, postopek dela v programu in rezultati izvedene simulacije.
Ključne besede: Motorji z notranjim zgorevanjem, numerična simulacija, turbo kompresor, električno gnan kompresor.
Objavljeno: 06.08.2020; Ogledov: 51; Prenosov: 18
.pdf Celotno besedilo (2,09 MB)
Prenosov v tednu: 18

7.
Kriminalke Avgusta Demšarja
Urška Tivadar, 2020

Opis: V magistrskem delu Kriminalke Avgusta Demšarja smo opredelili žanrsko literaturo, pri čemer so nas zanimale predvsem sodobne slovenske kriminalke slovenskega pisca kriminalk Avgusta Demšarja. Kriminalke zahtevajo zbranega bralca, ki skuša skupaj z detektivom, ki vseskozi podaja namige, razvozlati uganko in odkriti morilca. V začetku naloge sta podana definicija in razvoj kriminalke, nato sledi primerjava sodobne kriminalke s klasično. V nadaljevanju smo se osredotočili na mariborskega pisatelja kriminalk Avgusta Demšarja in literarno analizo vseh njegovih kriminalnih romanov. Analiza je bila podana s predhodno obravnavo literarne teorije. Po analizi celotnega opusa smo navedli profile morilcev, ki se pojavljajo v romanih. Osredotočili smo se tudi na osrednji lik, tj. lik detektiva. Zanimala so nas pravila pisanja kriminalnih zgodb, ki jih je podal S. S. Van Dine, predvsem pa v kolikšni meri jih je obravnavani avtor pri pisanju svojih zgodb upošteval. Raziskava je potrdila naše hipoteze, da gre pri kriminalkah obravnavanega pisatelja za odmik od kriminalnega žanra, saj je avtor žanr presegel s prvinami, ki jih je vanj vnesel, da gre za opus sodobnih slovenskih kriminalk in da pisatelj pri pisanju svojih zgodb ni v celoti upošteval Van Dinovih pravil.
Ključne besede: Avgust Demšar, kriminalka, detektivski roman, sodobni slovenski roman, Maribor, detektiv, Martin Vrenko, Miloš, družbena kritika, tabu teme.
Objavljeno: 03.08.2020; Ogledov: 114; Prenosov: 21
.pdf Celotno besedilo (1,53 MB)
Prenosov v tednu: 16

8.
The role of personal values for managerial work
Zlatko Nedelko, Vojko Potočan, 2011

Opis: In management literature can be found different attempts and discussions about the impact of personal values on managerial working and behaviour. This problematic is primary researched in sociological and psychological literature, where the impact of personal values on people's behaviour is widely recognized and also empirically confirmed. Majority of empirical investigations studies are focused on researching the impact of different groups of values (i.e. single values are grouped together) on managerial work and behaviour. In literature and business practice is substantial lack of studies about the impact of personal values on characteristics of management. On the base of cognitions from literature and our experiences form business practice, we can most general suppose, that managerial personal values importantly drive working and behaviour of management. Among different possible viewpoints (also approaches, levels of analysis) we focused on management innovativeness, since it has become one among most important and frequently researched and discussed management characteristic in modern organizations. This is especially important in current economic conditions, where organizations can only survive by permanently improving their performance, which is often possible only with innovations. In proposed framework the thesis for our contribution is: How managerial personal value influence assigned targeted characteristic of management innovativeness. For our work we select a set of important characteristics of management innovativeness, and for each of selected vales we research its' influence on targeted managerial characteristics. We also empirically tested our thesis, based on results of a survey among more than 200 managers in Slovenian organizations.
Objavljeno: 30.05.2012; Ogledov: 879; Prenosov: 125
URL Povezava na celotno besedilo
Prenosov v tednu: 15

9.
Vedenje ljudi ob izbruhu epidemije v Sloveniji: primer COVID-19
Evelina Kos, 2020

Opis: Nalezljive bolezni so najpogostejši vzrok umrljivosti. Število prebivalcev po svetu narašča, z njimi tudi število mednarodnih potovanj, zaradi katerih smo ljudje vedno bolj izpostavljeni nalezljivim boleznim s posledicami tako za ljudi kot tudi za države in gospodarstvo. Kako ljudje spreminjajo svoje vedenje v odzivu na epidemijo, je bistvenega pomena za nadzor širjenja epidemije in pripravljanje ustreznih ukrepov za zajezitev. Nova nalezljiva bolezen COVID-19, ki jo povzroča novoodkriti sev koronavirusa (SARS-CoV-2), je bila v Sloveniji prvič zaznana 4. marca 2020, pri obolelih pa se kaže z vročino, s kašljem in z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80 odstotkih okuženih poteka v lažji obliki, za težjo obliko bolezni pa naj bi zbolelo 20 odstotkov okuženih. Slovenija je razglasila epidemijo 12. marca 2020, kar je sprožilo velik val spletnih medijskih objav, med katerimi so bili večinoma negativno napisani članki, ki so vplivali na zaskrbljenost ljudi v Sloveniji. Ukrepi zoper epidemijo so se po eni strani izkazali za uspešne, saj je večina ljudi sprejela proces samozaščite oziroma spremenila vedenje z namenom zajezitve nalezljive bolezni COVID-19, po drugi strani pa bodo prinesli gospodarske in druge negativne posledice, ki bodo težko popravljive. Vsekakor pa menimo, da čas epidemije ni primeren za vladno izkoriščanje stiske ljudi in nenadzorovano trošenje državnega denarja za nakup neprimerne zaščitne opreme. Sprejemanje ukrepov je povezano z veliko odgovornostjo, saj je treba upoštevati trenutno stanje ter razmišljati tudi o stanju države in državljanov v prihodnosti. Izvedena raziskava o vedenju ljudi oziroma spreminjanju njihovega vedenja med epidemijo bolezni COVID-19 bo v prihodnosti lahko v veliko pomoč pri sprejemanju ukrepov in oblikovanju javnozdravstvenih politik.
Ključne besede: diplomske naloge, vedenje ljudi, epidemija, COVID-19, koronavirus, nalezljive bolezni
Objavljeno: 28.05.2020; Ogledov: 187; Prenosov: 105
.pdf Celotno besedilo (1,38 MB)
Prenosov v tednu: 14

10.
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici