| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM


Največkrat prenešene datoteke meseca (zadnjih 30 dni).

1.
Zbirka nalog iz statistike
Aleksandra Tepeh, Gordana Radić, 2019

Ključne besede: statistika, matematična statistika, zbirka nalog, rešene naloge
Objavljeno: 19.09.2019; Ogledov: 678; Prenosov: 729
.pdf Celotno besedilo (996,08 KB)
Prenosov v mesecu: 170

2.
POČITNIŠKA HIŠA IZ SLAME
Samanta Rebernak, 2010

Opis: Lokalno dosegljivi materiali so zaznamovali gradbeniško dejavnost v času pred globalizacijo in tudi danes se uporabljajo v vsakdanji gradbeni praksi na manj razvitih območjih. Večina svetovne populacije nima možnosti graditi z visokotehnološkimi materiali, ki so v široki potrošnji v razvitem delu sveta. Večanje zavesti o pomembnosti trajnostnega razvoja vodi do zanimanja za gradnjo z naravnimi materiali tudi v razvitem delu sveta. Današnji tehnološki dosežki v kombinaciji s tradicionalnimi materiali omogočajo kvalitetno sonaravno bivanje, a je za to potreben primerno izobražen kader. V diplomskem delu sem se posvetila slami kot gradbenemu materialu. Slama je stranski proizvod pridelave hrane in je letno obnovljiv naravni vir. Gradnja s slamo ima dolgo tradicijo, saj se je, zvezana v snope, uporabljala za izolacijo in kritje strehe, pomešana z zemljo pa se je uporabljala za gradnjo objektov. Tehnika, kjer se slama oblikovana v bale uporablja v konstrukcijske namene, je sorazmerno mlada. V poznem 19. stoletju so bili prebivalci ameriškega mesta Nebraska, zaradi pomanjkanja gradbenega materiala, primorani poiskati druge metode gradnje. Omislili so si gradnjo s slamnatimi balami, ki je v uporabi še danes. V okviru praktičnega dela diplomske naloge sem zasnovala enonadstropno počitniško hišo iz slame, pokrito z enokapno streho in izdelala maketo objekta, v merilu 1:5. Uporabila sem lesen nosilni sistem, pred katerega so postavljene bale. Tloris objekta sestoji iz dnevnega prostora s kuhinjskim delom, spalnice in kopalnice. Dnevni prostor dopolnjuje pokrita terasa, dostopna tudi iz spalnice. V prvi fazi izdelave makete sem zasnovala orodje, s katerim sem izdelala bale v merilu 1:5.
Ključne besede: trajnostna arhitektura, gradnja s slamo, maketa počitniške hiše
Objavljeno: 15.10.2010; Ogledov: 4392; Prenosov: 528
.pdf Celotno besedilo (47,62 MB)
Prenosov v mesecu: 68

3.
Tehnologija veriženja blokov in revizijska sled
Žan Štumberger, 2020

Opis: V diplomski nalogi skozi implementacijo revizije predstavimo tehnologijo veriženja blokov na platformi Ethereum. Priljubljenost tehnologije veriženja blokov je v zadnjih letih strmo narastla. Uporaba revizije je v današnjih časih zelo pomembna, saj je pretok informacij ogromen, integriteta podatkov pa je nujnega pomena. V nalogi predstavljamo implementacijo revizijske sledi na platformi Ethereum, kako je tehnologija zasnovana, kaj nam ponuja, osnovne lastnosti, prednosti in slabosti. Predstavili bomo beleženje revizijske sledi s pomočjo platforme Ethereum ter prikazali, kako deluje v naši aplikaciji.
Ključne besede: tehnologija veriženja blokov, varnost, revizijska sled, Ethereum
Objavljeno: 11.05.2020; Ogledov: 379; Prenosov: 136
.pdf Celotno besedilo (996,18 KB)
Prenosov v mesecu: 67

4.
Računalniške arhitekture
Aleš Zamuda, Janez Brest, 2019

Opis: Predmet Računalniške arhitekture je uvrščen v prvostopenjski bolonjski študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije kot redna učna enota. Ta dokument predstavlja študijsko gradivo za izbrane računalniške vaje pri tem predmetu. Po uvodu so v naslednjih poglavjih podane posamezne naloge z rešitvami pri računalniških vajah. Nato po zaključku sledi še seznam prilog, ki vsebujejo računalniško obliko navedenih rešitev nalog.
Ključne besede: računalniška arhitektura, učbeniki, računalniške vaje
Objavljeno: 23.10.2019; Ogledov: 2803; Prenosov: 2096
.pdf Celotno besedilo (784,61 KB)
Prenosov v mesecu: 52

5.
MOTIVACIJA ZA BRANJE LITERARNEGA BESEDILA V 1. IN 2. TRILETJU
Petra Navotnik, 2013

Opis: Cilj diplomske naloge je bil raziskati, kaj učitelji vedo o motivaciji za branje književnih besedil in katere motivacijske strategije uporabljajo ter kaj o njih menijo. Raziskavo smo fokusirali v tri področja motivacije za branje književnosti, in sicer v dolgoročno bralno motivacijo, motivacijo za vodeno branje integralnih besedil (domače branje, bralna značka, tekmovanje za Cankarjevo priznanje) in motivacijo za branje izbranega literarnega besedila (motivacija v okviru komunikacijske književne vzgoje). V teoretičnem delu diplomske naloge smo spregovorili o splošni motivaciji, o vrstah motivacije in njenih pristopih. Opredelili smo tudi bralno motivacijo, spregovorili o njenih prvinah ter opisali razvijanje bralne motivacije v razredu in na šoli. V nadaljevanju teoretičnega dela je tekla beseda še o dolgoročnih motivacijskih strategijah, na koncu pa še o motivacijskih strategijah pred branjem v okviru komunikacijskega modela književne vzgoje. V empriričnem delu smo uporabili kvalitativno metodo. Pri slednji smo s pomočjo polstrukturiranega intervjuja opravili intervjuvanje sedmih učiteljic 2. razreda in sedmih učiteljic 5. razreda. Ugotovljeno je bilo, da učiteljice 2. in 5. razreda menijo, da je dolgoročna bralna motivacija pomembna in da tako učiteljice 2. kot tudi 5. razreda v praksi uporabljajo različne strategije. Ugotovili smo tudi, da obstajajo razlike med učiteljicami 2. in 5. razreda pri motiviranju učencev za vodeno branje integralnih besedil. Ugotovljeno je bilo, da učiteljice 2. razreda pri domačem branju upoštevajo želje učencev in ga same načrtujejo, medtem ko morajo učiteljice 5. razreda nastopiti bolj strogo, vendar pa učenci tukaj sodelujejo pri načrtovanju domačega branja. Ugotovili smo tudi, da pri bralni znački učiteljicam 2. in 5. razreda ni potrebno dodatno motivirati učence, prav tako pa v obeh razredih učenci le delno sodelujejo pri izbiri del in pri preverjanju. Pri učiteljicah 2. razreda je bilo ugotovljeno, da je pri nekaterih učencih za Cankarjevo priznanje potrebna motivacija, pri drugih pa le-ta ni potrebna. Pri učiteljicah 5. razreda pa je bilo ugotovljeno, da jim ni potrebno motivirati učencev za Cankarjevo priznanje, saj je prijava učencev samostojna. Ugotovljeno je bilo, da se pri motivaciji za branje izbranega literarnega besedila pojavljajo določene razlike med učiteljicami 2. in 5. razreda. Na pripravljenost učencev v 2. razredu namreč najbolj vpliva motivacija, v 5. razredu pa dobra volja učencev. Prav tako je bilo ugotovljeno, da učiteljice 2. in 5. razreda uporabljajo različne vrste motivacij za motiviranje učencev za branje in da je delo z motiviranimi učenci lažje. Učiteljice 2. razreda so kot primerni tip motivacije največkrat izpostavile gibalno in besedno motivacijo, medtem ko so učiteljice 5. razreda največkrat izpostavile glasbeno-zvokovno in predstavno motivacijo.
Ključne besede: motivacija, bralna motivacija, razvijanje bralne motivacije v razredu in na šoli, motivacija pri pouku književnosti, dolgoročne motivacijske strategije, motivacijske strategije pred branjem v okviru komunikacijskega modela književne vzgoje
Objavljeno: 08.07.2013; Ogledov: 1614; Prenosov: 310
.pdf Celotno besedilo (1,06 MB)
Prenosov v mesecu: 48

6.
POMEN NARAVNIH OBLIK GIBANJA ZA GIBALNI RAZVOJ OTROKA
Jasna Furman, 2016

Opis: V teoretičnem delu diplomskega dela z naslovom Pomen naravnih oblik gibanja za gibalni razvoj otroka so opisani gibalni razvoj otroka, načela in faze gibalnega razvoja otroka ter razvojne stopnje gibalnih sposobnosti. V nadaljevanju so opisani posamezne naravne oblike gibanja in pomen elementarnih iger. Prav tako so v tem delu diplomske naloge opisani gibalne sposobnosti in pomen gibalnih dejavnosti otrok tako v družini kot tudi v vrtcu. Empirični del diplomskega dela temelji na uporabi kavzalno neeksperimentalne metode. Podatki so bili zbrani s kvantitativno metodo – analizo dokumentov Poročila terenskih vaj študentov študijskega programa Predšolska vzgoja. Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali je v vrtcu posvečenega dovolj časa gibalno/športni aktivnosti otrok in ali so v zadostni meri izvajane posamezne naravne oblike gibanja. Ugotovljeno je bilo, da je le v manj kot polovici opazovanih vadbenih enot povprečni čas trajanja gibalnih/športnih dejavnosti znašal več kot 30 minut. Ugotovljeno je bilo tudi, da so v vseh vadbenih enotah pri posameznih vadbenih skupinah otrok prisotne vse naravne oblike gibanja: plazenja, lazenja, hoja, teki, padci, plezanja, skoki v višino, skoki v daljino, skoki v globino, potiskanja, vlečenja, dviganja, nošenja ter meti in lovljenja.
Ključne besede: naravne oblike gibanja, gibalni razvoj otroka, gibalne sposobnosti, gibalne dejavnosti v vrtcih, motorika predšolskega otroka
Objavljeno: 24.10.2016; Ogledov: 4353; Prenosov: 1486
.pdf Celotno besedilo (935,99 KB)
Prenosov v mesecu: 47

7.
Zbirka nalog iz diskretne matematike
Aleksandra Tepeh, Dragana Božović, 2019

Ključne besede: diskretna matematika, matematična statistika, zbirka nalog, rešene naloge
Objavljeno: 19.09.2019; Ogledov: 1392; Prenosov: 1016
.pdf Celotno besedilo (497,54 KB)
Prenosov v mesecu: 47

8.
Konstruiranje in izdelava traktorskega hidravličnega platoja
Uroš Amon, 2017

Opis: Tema te diplomske naloge je konstruiranje in izdelava finančno najugodnejšega traktorskega hidravličnega platoja glede na potrebo, ki se je pojavila na naši kmetiji, in sicer za prevoz različnega tovora. S pomočjo različnih metod in računalniškega programa SolidWorks smo skonstruirali izdelek in izvedli njegovo simulacijo. Na koncu smo ga tudi izdelali in preizkusili. Z izdelkom smo izpolnili vsa pričakovanja in uspešno zaključili naš projekt.
Ključne besede: plato, hidravlika, konstruiranje, varjenje, SolidWorks
Objavljeno: 02.06.2017; Ogledov: 1068; Prenosov: 392
.pdf Celotno besedilo (5,29 MB)
Prenosov v mesecu: 47

9.
Trženje prednosti akademije za ples
Barbara Močan, 2016

Opis: Akademija za ples (AP), je edini samostojni visokošolski zavod v Sloveniji, ki omogoča plesalcem pridobiti formalno izobrazbo. Vendar pa AP kot mlada inštitucija v nastanku in njenem razvoju v času svojega kratkega delovanja ni dovolj izpostavila svojih konkurenčnih prednosti ter ni dovolj jasno definirala svoje marketinške strategije. Naloga tako temelji na teoretičnem delu, ki podpira v celoti raziskovalni del naloge, ki smo ga izvedli na tržišču. Tako smo v teoretičnem delu naloge opredelili pojma poklica in izobrazbe na plesnem področju, pojem menedžmenta storitev v izobraževalnih inštitucijah in razliko med domačimi in tujimi izobraževalnimi inštitucijami na področju plesnega izobraževanja. V raziskovalnem delu smo raziskali slovenski plesni trg. Ugotovili smo, da je delovanje zavoda dobro zastavljeno in ima odlično osnovo na vseh področjih, delovati mora le na prepoznavnosti in pridobivanju študentov, saj je to osnova za njegov nadaljnji obstoj in delovanje. Na AP je v prihodnje potrebno jasno definirati ustrezno marketinško strategijo za povečanje vpisa bodočih študentov in poiskati ustrezen model poslovanja, ki AP omogoča pravilno in jasno izpostavitev njenih konkurenčnih prednosti tako doma kot v EU. AP s svojim delovanjem definitivno dokazuje, da je fleksibilna v svojem delovanju in da se zaradi njene majhnosti, ki je v tem hipu njena prednost in ne slabost, prilagodi trgu in povpraševanju uporabnikov in z lahkoto konkurira marsikateri veliki fakulteti in univerzi doma in v svetu, ki zaradi svoje togosti ni tako fleksibilna in prilagodljiva ne študentom ne potrebam na trgu, ne spremembam v načinu izvajanja in zasnovi in vsebini študijskega programa. AP ima s tako dobro postavljeno vizijo zavoda neomejene in neslutene možnosti za njen nadaljnji razvoj in obstoj. Ker je ustanovitelju in njenemu vodstvu bilo v interesu, da AP obstaja in deluje v javno dobro slovenskih plesalcev in plesalk, bi te predlagane rešitve tega magistrskega dela s ključnim kadrom in ustreznim finančnim vložkom omogočile AP vstop med najboljše na domačem in svetovnem trgu. AP s tem korakom lahko napove kvalitetno konkurenco na mednarodnem tržišču.
Ključne besede: poklic, izobrazba management in izobraževanje marketing in marketinške strategije
Objavljeno: 03.06.2016; Ogledov: 3778; Prenosov: 1919
.pdf Celotno besedilo (3,08 MB)
Prenosov v mesecu: 46

10.
Stadion pod Pohorjem
Gregor Tollazzi, 2020

Opis: Modernizacija in tehnološki napredek so stadione precej spremenili. V širokem spektru nogometnih stadionov najdemo veliko dobrih, veliko pa tudi banalnih in v najslabšem primeru nehumanih. Čeprav je nogomet najbolj priljubljen šport na svetu in se nogometni stadioni še vedno polnijo, se poraja vprašanje, ali je to še vedno njihov primarni namen. Nemalokrat izgledajo kot tujek v prostoru, ki je rezultat slabe umestitve, neupoštevanja prvin estetskh kompozicij in funkcionalnih zahtev. V nalogi se osredotočamo na kulturno izhodišče kraja in okolice, osnovne arhitekturne elemente in kolektivno podzavest ljudi, kar skozi skrbno načrtovanje združimo in skušamo doseči raven objekta, ki v ljudeh vzbudi arhetipe, povečuje in vzpodbuja čutnost in odnos do objekta, ter poskrbi za boljše doživetje obiskovanja nogometnih tekem. V iskanju koncepta, ki bi objekt in prostor opolnomočil že ob izgradnji in bi kljub sodobni zasnovi bil uglašen z okolico.
Ključne besede: nogometni stadion, šprotni objekt, čutna arhitektura, arhetipi, trajnostna gradnja
Objavljeno: 25.05.2020; Ogledov: 179; Prenosov: 71
.pdf Celotno besedilo (180,94 MB)
Prenosov v mesecu: 44

Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici