| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Samo Bobek

Together there are 2081 keywords, that are appearing 7851 times.
610 of them (29.31 % of all) appear more than once, together appearing 6380 times (81.26 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
265x4.15%elektronsko poslovanje
154x2.41%elektronsko bančništvo
148x2.32%Slovenija
143x2.24%storitve
141x2.21%uporaba računalnika
132x2.07%internet
116x1.82%informacijska tehnologija, uporabniki
115x1.8%računalniške mreže
99x1.55%varnost
92x1.44%informacijski sistemi
89x1.39%banke
80x1.25%bančno poslovanje
67x1.05%plačilne kartice, prenos podatkov
66x1.03%plačila
62x0.97%informatika
61x0.96%plačilni instrumenti, plačilni sistemi
60x0.94%poslovne banke, podatki
57x0.89%podjetje
56x0.88%podpora
54x0.85%informacije
52x0.82%varstvo podatkov
49x0.77%aktivnosti
48x0.75%plačilni promet
47x0.74%elektronski denar
46x0.72%procesna tehnika
45x0.71%tveganje
44x0.69%finančno poslovanje, prenosni sistemi
41x0.64%transakcije
40x0.63%modeli
39x0.61%telebanking, World Wide Web
38x0.6%WWW, telekomunikacije
36x0.56%baze podatkov, struktura, računalništvo
34x0.53%procesna informatika, aplikacija
33x0.52%zavarovanje, poslovanje
31x0.49%upravljanje, avtomatizacija, računalniško izmenjavanje podatkov
30x0.47%obdelava podatkov, Elektronsko poslovanje
29x0.45%računalniški programi, programska oprema
28x0.44%rešitve, poslovni proces, AOP, prilagajanje
27x0.42%orodja
26x0.41%finančne ustanove, zaščita, denarni tokovi
25x0.39%javna uprava
23x0.36%bančni sistemi, ponudba, modernizacija
22x0.34%izvršba, informacijski sistem
21x0.33%ERP, prednost, software, podatkovne strukture
20x0.31%obračuni, mreže, mobilno bančništvo, računalniške komunikacije
19x0.3%integracijski procesi
18x0.28%internetno bančništvo, predstava, ocenjevanje
17x0.27%programi, oblikovanje
16x0.25%strategija, metode, organizacija, spletno bančništvo, pravna oseba
15x0.24%tržne poti, delovanje, management, integracija, telefonsko bančništvo, finančni instrumenti, spletna stran, metodologija, povezanost
14x0.22%uprava, CRM, odjemalec, prebivalstvo, komuniciranje, spremembe, telefon
13x0.2%uspešnost poslovanja, spletna trgovina, pretok informacij, potrošnik, dokumenti, Microsoft Dynamics NAV
12x0.19%zavarovalništvo, prenova, kontrola, javne službe, denar, trgovanje, odjemalec/strežnik, digitalni podpis, državna uprava, poslovno okolje
11x0.17%valuta, projekti, mobilno poslovanje, Elektronsko bančništvo, elektronska pošta, spletne strani
10x0.16%trendi, poslovno sodelovanje, računovodstvo, e-poslovanje, prodaja, značilnosti, zavarovalnice, organizacijske strukture, pravna ureditev, varnost elektronskega bančništva, SEPA, državni organi, bančništvo, mednarodne primerjave, razvoj
9x0.14%NLB Klik, bančni avtomati, kupci, poslovna informatika, skladiščenje, računalništvo v oblaku, planiranje, zakonodaja, upravna dejavnost, digitalno potrdilo, Bank@Net, šifriranje, varnostna politika
8x0.13%mala podjetja, trg, koristnost, elektronsko arhiviranje, ERP rešitve, celovite informacijske rešitve, on-line, organiziranost, poslovni sistemi, poslovanje podjetja, dejavnost, client/server, vodenje, tehnika, oglaševanje, SAP
7x0.11%bančne storitve, Evropska unija, trženje, potrebe, elektronsko zavarovalništvo, računalniški sistemi, marketing, Facebook, elektronski podpis, spletni portal, spletno mesto, e-uprava, zadovoljstvo, izobraževanje, nakup, elektronsko trženje
6x0.09%analiza spletnih strani, požarni zid, pospeševanje prodaje, zavarovalstvo, reinženiring, socialna omrežja, spletna mesta, učinkovitost, nabava, sistemi, operatorji, banka, trgovina, kvaliteta, varnost elektronskega poslovanja, administracija, Internet, merila
5x0.08%Pantheon, analiza poslovanja, elektronsko davčno poslovanje, Ključne besede: elektronsko poslovanje, stranka, borzništvo, delovna organizacija, regulacija, računalniški kriminal, bankomati, Celovite informacijske rešitve, Intranet, javne storitvene dejavnosti, trg vrednostnih papirjev, poslovno komuniciranje, E-poslovanje, evro, elektronske prodajne poti, računalniški virusi, odnosi z javnostjo, upravljanje odnosov s strankami, finančni sistemi, informacijska družba, eDavki, verige, MIS, cilj, usklajevanje, uvedba, Twitter, procesi, kovinska industrija, varnost poslovanja, študij, standardi, prenova poslovnih procesov, stroški, analiza, vrednotenje, ZDA
4x0.06%poslovne odločitve, borze, primerjave, Spletno bančništvo, pogodbe, spletno oglaševanje, metodologija ASAP, izboljšave, primerjalna analiza, uvajanje rešitev ERP, podatkovno skladišče, sodobne bančne poti, Računalništvo v oblaku, davčni zavezanci, distribucija, perspektive, SKB banka, informacijski viri, znanje, operacijski sistemi, relacijske baze podatkov, pregledi, LinkedIn, spletne trgovine, B2C, e-bančništvo, kadri, temeljna analiza, poslovni procesi, trgovinsko podjetje, prednosti in slabosti, trgovske družbe, implementacija, informatizacija, navodila, odjemalci, stranke, optimizacija spletnih strani, logistika, davki, poslovni odnosi, interakcije, proizvodnja, občine, odločanje, zakon o elektronskem poslovanju, izobraževalni sistemi, varnostni mehanizmi, uvajanje ERP rešitev, ekonomske fakultete
3x0.05%celovita kvaliteta, Evropa, tehnična analiza, Nemčija, zasebno podjetje, registri, podjetništvo, poslovne finance, mednarodno poslovanje, finančna sredstva, finančna poročila, mednarodni plačilni promet, vrste elektronskega poslovanja, portal, SWIFT, borza, računalniški jeziki, programski jeziki, fakultete, NLB, visoko šolstvo, kodiranje, Linux, poslovno poročanje, mednarodni trg, poslovna strategija, kriptografija, učenje na daljavo, Nova KBM, finance, EMU, strojna oprema, moduli, računalniška oprema, občina, NLB Moba, modeliranje, komitent, informacija, storitve elektronskega bančništva, boniteta, farmacevtska industrija, NLB Proklik, infrastruktura, bankomat, hardware, arhivi, poslovni modeli, realizacija, kooperacija, Avstrija, elektronsko plačevanje, zlorabe, plače, zavarovalnica, lastnosti, strateški management, Moneta, procesiranje, dokumentacija, portali, spletne strani zavarovalnic, uvajanje elektronskega poslovanja v podjetje, globalizacija, spletna prodaja, Zavarovalnica Maribor, celovita informacijska rešitev, Prenova poslovnih procesov, e-računi, planiranje projektov, elektronsko borzništvo, spletno trženje, elektronski račun, obdavčenje, analitični CRM, empirične raziskave, informacijske rešitve, konkurenčnost, družbena omrežja, dohodnina, servisi, davčni sistemi, SAP R/3, reševanje problemov, operativni CRM, elektronsko trgovanje, spletne storitve, pošta, varnost., mednarodni standardi, splet, odnosi, podatkovno rudarjenje, poslovna inteligenca, primeri, ISO, case study, TQM, informacijska varnost, integracija.
2x0.03%zgodovina borzništva, spletni iskalnik, modeliranje poslovnih procesov, plačilni sistem, Davčna uprava, spletne trgovine., blog, kazalniki, itd., indikatorji, Spletno oglaševanje, kapitalski trg, javna naročila, programska oprema kot storitev, Nova KBM d.d., elektronsko naročilo kredita, ključne besede, kadrovska politika, IKT, promocija, reforme, elektronski ček, zunanje izvajanje, controlling, Informacijski sistem, Perftech.Largo, analiza spletnih mest., pametna kartica, PayPal, oblike elektronskega poslovanja, Rešitev ERP, prednosti, spletni iskalniki, CRM vizija, Multicash, Bolha.com, iskalni marketing, Google, CRM informacije, primerjava, CRM strategija, HYPOnet, Online b@nka, kakovost, problematika, gradniki CRM, organizacijski sistemi, elektronsko poslovanje v Sloveniji, medorganizacijsko trženje, pomanjkljivosti elektronskega poslovanja, prednosti elektronskega poslovanja, elektronske tržnice, CRM tehnologija, implementacija CRM, RaiffeisenNET, IT, Abanka Vipa d.d., prevozništvo, uvajanje ERP, ponudniki ERP rešitev, digitalizacija, Banka IN, Banka, Internetno bančništvo, CRM metrike, mobilni telefoni, analiza spletnih mest, lokalna skupnost, ponudba Zavarovalnice Maribor, cilji CRM, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), elektronsko poslovanje B2B, knjige, igralništvo, igre, digitalni certifikat, Spletna trgovina, elektronski plačilni sistem, evroobmočje, selekcija, elektronska banka, objektno usmerjeno programiranje, zaposlenost, kriminal, politika podjetja, finančno računovodstvo, živilska industrija, prehrambena industrija, procesna infor, računalniški kriminal., poslovne knjige, Ključne besede: e-poslovanje, strokovno izobraževanje, navidezna resničnost, POS terminali, SUVI, poslovna uspešnost, vlada, spletno nakupovanje, svet, Nova Ljubljanska banka d.d., virtualna resničnost, d. o. o., priložnosti, carine, plačilna kartice, poslovne funkcije, e-borzništvo, intranet, deklaracije, poslovni model, projektna organizacija, komunikacije, računovodske informacije, javni sektor, meritve, metrika, računalnik, Ključne besede: javna uprava, intelektualni kapital, knjigotrštvo, inform, internetno trženje, spletne rešitve, metodologija AIM, premoženje, podatkovna skladišča, medkulturna komunikacija, umetna inteligenca, operativni management, lokalna samouprava, analiza spletnih strani., definicija, konference, račun, videoposnetek, internetno poslovanje, multimedia, mednarodno podjetje, marketing mix, Google Apps, medorganizacijski sistemi, internet., vodenje projektov, PANTHEON, ekonomska propaganda, metodologija uvajanja programa DataLab Pantheon., rešitve ERP, ERP rešitev, arhiv, javni zavodi, človeški kapital, zagotavljanje kvalitete, finančna funkcija, Banka Koper d.d., osebni dohodek, Microsoft Access, Bank@Net., malo podjetje, bančni avtomat, učenje, ASAP, vzajemni sklad, revizijska sled, modeli elektronskega poslovanja, notranja pravila, mobilna tehnologija, spletni portali, sistemi za upravljanje z dokumenti, dokumentni sistem, nevronske mreže, elektronska hramba, AJPES, SEPA., računovodski servis, kupec, operativno tveganje, oskrbovalna veriga, Social CRM, zakonodaja., založništvo, financiranje, portfelj, prednosti in slabosti elektronskega bančništva, informacijska podpora, EU, poslovodenje, mobilno plačevanje, NLB Klik., Office 365, kriteriji za ocenjevanje spletnih strani, NKBM, Live@edu, finančno upravljanje, lesna industrija, finančno planiranje, kriteriji kakovostnih spletnih strani, arhitektura, Management odnosov s strankami, kritični dejavniki uspeha, m-poslovanje, Microsoft Dynamics CRM, Sure Step, Windows, mobilne naprave, Microsoft Visio., kakovost storitev, odprta koda, kontroling, elektronska uprava, organizacijski CRM, računovodski izkazi, izvedeni finančni instrumenti, komitent., investicijski skladi, kartice, vzajemni skladi, valutni trg, zadovoljstvo uporabnikov
1xzaposlovanje, Management človeških virov, poslovna rešitev MiniMAX, kariera, Kadrovska evidenca, planiranje kadrov, mednarodno trženje, tehnologija za zagotavljanje varnosti, Programska oprema kot storitev (SaaS), vodenje finančnega poslovanja, mesna industrija, podpora informacijske tehnologije, pomembnost aplikacije, SISBON., pristanišča, implementacija programske opreme, udjemalec/strežnik, delovno okolje, nadgradnja in varnost podatkov, bonitetna ocena, management storitev, delo, informacijske storitve, dobra praksa, Forex, elektronski plačilni sistemi, Raiffeisen Banka., SOGECASH., B2B SKB NET, ITIL, PROTOKOLI, ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO, poslovna vrednost IT, KLJUČNE BESEDE: plačilni sistem, zunanji viri informacij, Adacta d.o.o., e-bonitete, IBON, GVIN.com, aluminij, Basel II, enotno območje plačil., Vertikalne rešitve HR., slovenske banke, storitve spletnega bančništva, Kreditno tveganje, bonitetna hiša I d.o.o., letna poročila, mednarodna menjava, vrednotenje–uporaba, cene, izobraževanje odraslih, Extranet, šolstvo, tveganja, uvod, turizem, SKB PRO NET, elektronsko bančništvo za pravne osebe in samostojne podjetnike, avtomobilska industrija, varno in učinkovito elektronsko poslovanje., statistični podatki, komitenti., revizija, prodaja po telefonu, poročila, poslovne strategije, poslovni modeli., marketinški splet, oskrba, preskrbovalne verige, blagovni promet, razvitost, industrijska organizacija, obrazci, Credy e-bančništvo., ERP rešitev (Celovita informacijska rešitev), periodika, tveganja internetnega bančništva, varnost internetnega bančništva, konsolidacija, davčni obračun, učni proces, vdor v bančni informacijski sistem, časniki, Italija, zadruge, uporaba človeških zmogljivosti, kazniva dejanja, tekoči računi, varnost podatkov, Hrvatska, kraja identitete., pooblaščanje, ŠS (študentski servis)., MULTI SKB NET, IS (Informacijski sistemi), turistična industrija, študenti, procesna informati, infrastruktura javnih ključev, Švica, kontrola proizvodnje, turistično posredovanje, kmetijske zadruge, indikator, oblike računalniškega kriminala, hekanje, hekerji, primeri računalniškega kriminala, statistika, tehnike., standardi pri zagotavljanju varnosti, motivacija hekerjev, nabavni proces, uvajanje elektronskega bančništva na primeru NLB, zgodovina elektronskega poslovanja, Metode naročanja zalog, NLB Teledom., elektronsko bančništvo v Sloveniji, Strategije nabave, uvajanje elektronskega bančništva, Nabava, poslovno modeliranje, management oskrbovalne verige., izmenjava računalniških podatkov, CASE orodja, model, podjetje., Nova Kreditna banka Maribor d.d.., računalniška grafika, vrednostni papir, davčne olajšave, Bann, Navision, Varnost spletnih trgovin, Spletne trgovine, Prednosti in slabosti, davek na dodano vrednost, dohodnina., Ključne besede: ERP rešitve, phishing, ERP - rešitve, varnost in tveganje elektronskega bančništva, Slovenci, kritični dejavniki uspeha uvedbe, Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, MISSS, Microsoft, brezposelnost, komitenti, Bančne storitve, izkopavanje podatkov, uporabnost., heker, ribarjenje, zlonamerni programi, virtualizacija., nevarnosti, kakovost podatkov, Zaščita podatkov, komercialisti, računalniška pismenost, varnostni mehanizmi varnostni mehanizmi, • grožnje in nevarnosti., Rešitve ERP, tržni delež, Vertikalne rešitve, internet bančništvo, Modul nabava, e-zavarovalništvo, razvojno okolje C/SIDE, prilagajanje rešitve NAV, pismenost, uvajanje., banka@net, kadri., področja elektronskega poslovanja, programski objekti, zakladništvo, prenova in informatizacija poslovnih procesov, Hermes SoftLab d.d., Poštna banka Slovenije, POS delovna mesta, Halcom d.d., mobilno in telefonsko bančništvo., sodobne tržne poti, direktne bremenitve SEPA, e - računi, management odnosov s strankami, mikroplačila, Modeliranje poslovnih procesov, organizacija poslovanja, zaupanje, BPM, EMC Documentum BPM, Business Process Management, IBM Filenet BPM, prednosti in slabosti poslovanja, pogoji in oprema, Ključne besede: bančno poslovanje, Poslovni Bank@Net, postopki, odgovornosti., SKB NET, »ASAP«, PRO SKB NET, vloge, SKB banka d.d., investitor., Nova KBM., Nova Ljubljanska banka, Abanka Vipa, Delnica, orodja tehnične analize, trgovec, fizična zaščita, Microsoft Dynamics Sure Step, računalniška forenzika, davek od dobička, borzni posrednik, investiranje, E*TRADE Website, GBD On-Line, TARGET, tehnična analiza., ORG. TEND., metodologija Microsofr Dynamics Sure step, spletni trgovalni sistem, diagrami, življenjski cikel razvoja informacijskega sistema, prodajna politika, računalniška rešitev, prodajna funkcija, Ključne besede: • elektronsko poslovanje • svetovni splet • internet • modeli elektronskega poslovanja • proizvodni model elektronskega poslovanja, internetne bančne storitve, TARGET2, kemična industrija, varnost bank, bančne stranke, poslovni partnerji, varnost uporabnika bančnih storitev, enkratna in statična gesla, avtentikacija, identifikacija, Banke, pametne kartice., EURO1, izobraževalna ustanova Doba, tržni mehanizem, STEP1, STEP2, elektronski čeki, sestanki, »Sure Step«, socialna varnost, Bančni asistent, Hermes Softlab, programske rešitve, Banka/ Bank@Net/ bančništvo/ elektronsko bančništvo/ internetno bančništvo/ mobilno bančništvo/ Moneta/ Nova kreditna banka Maribor/ telefonsko bančništvo/ Telebanka/ spletna trgovina, Poslovna VEZ, Halcom, ZRCALO e-bank, Zrcalo, Hal E-Bank, Elektronsko poslovanje/ Elektronsko bančništvo/ Internetno bančništvo/ Varnost sistemov internetnega bančništva/ Varnostna tehnologija/ Ribarjenje/ Pharming/ Virusi/ Črvi/ Trojanski konji/ Klik NLB, elektronsko pošiljanje kreditne pogodbe, varnostne metode, grožnje in napadi, panoge dejavnosti, e-portali, Upravna enota Laško, elektronsko kreditiranje, zadovoljstvo zaposlenih, e-storitve, Adacta, Sparkasse, družba za upravljanje, Družba za upravljanje, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1), SMS sporočila., ki kotira na borzi, investicijski kupon, delniška knjiga sklada, plavajoči račun sklada, stanje investicijskih kuponov v skladu, TeleBanka, Varnost, banka Koper, Tel. Stik, Net.Stik, I-Net Bank, Infotel, UniCredit banka, NLB Teledom, informacijska tehno, revizija informacijskih sistemov, obvladovanje tveganj, trgovanje v živo, TradePort, GBD-Online, E-Trade Germany, pametne kartice, osebni bančnik., direktne obremenitve, kreditna plačila, kartica, trgovalni sistemi elektronskega borzništva, notranja kontrola, finančna integracija, informacijska integracija, standardi na področju plačilnih sistemov, hotelski informacijski sistem, sistem za upravljanje s sredstvi, trgovanje na borzi, E-borzništvo, Micros Fidelio Opera, gotovina, kartična plačila, Mobilni plačilni sistem, Plačilne kartice, Elektronski plačilni sistemi, kapital, Elektronsko plačevanje, protokoli, preprečitev goljufij., človek, varnost posameznih plačilnih sredstev, Elektronski denar, Denar, Microsoft SharePoint Server, STEP2., SIMP, Microsoft SharePoint Services, mednarodne organizacije, Odjemalec., Strežnik, mednarodni sporazumi, računalniška aplikacija, popolna evidenca vlagateljev, identiteta, napake, Madžarska, reorganizacija, baze p, srednja podjetja, zdravstveni zavodi, informacijski inženiring, proračuni, knjižnice, knjižničarstvo, gradiva, zaloge, bibliografski opis, terjatve, likvidnost, bibliotekarstvo, segmentacija, plačilna sposobnost, organizacijska kultura, davek od dohodka, proizvodi, prila, živinoreja, prehrana, pozicioniranje, vrednost, naftna industrija, naftni derivati, partnerstvo, živila, Španija, a, varstvo potrošnikov, preventiva, računalnišk, računalniško programiranje, gradbena industrija, Access, testiranje, pravila, teorija, informacije in povezave med temi sestavinami v organizaciji in njenem okolju. Informacijska tehnologija - so sredstva in vedenje o obravnavanju podatkov: o zbiranju, ki zagotavljajo vse podatke, procesov in ljudi. So celota sestavin, Informacijski sistemi – so sestavljeni iz informacijske tehnologije, obdelovanju, hranjenju, strategija in uvajanje e- poslovanja, … Management varnosti informacijskih tehnologij, posredovanju ter prenašanju podatkov in o oblikovanju informacij. Vključuje računalnike, institucije, ERP rešitve., elektronsko prodajne poti, vrednost enote premoženj, evidenca transakcij, plačilna kartica, varnostni ukrepi internetnega bančništva, rešitev Baan, integr, DBS NET, elektronsko poslovanje B2C, direktna bremenitev, Integral Lendava d.d., stroški uvedbe, ključni dejavniki, nepremičnine, Velika Britanija, družbe, praksa, empirizem, vrednostni papirji, stanovanja, koristi uvedbe, proračunski uporabniki, masovna plačila, avtomatska bremenitev, Septima d.o.o., ERP-rešitve, zaščita v banki, varnostna politika banke, gradbeništvo., Raiffeisen Krekova banka., informacijska rešitev Hibis, internetno komuniciranje., Ključne besede: turistična agencija, osebno zavarovanje, pospeševanje pr, sistemi vodenja, informacijska infrastruktura, podatkovno rudarjenje., OLAP, poslovna inteligenca, obdelava po, raziskave, SWOT analiza, normativi, interno komuniciranje, manager, komercialno poslovanje, tehnološki razvoj, JIT, just-in-time, Stroj, fleksibilnost, overitelj digitalnih potrdil, kvalificirani digitalni certifikat, Vasco, faze uvedbe informacijskega sistema, AC-NLB, SIGEN-CA, elektronsko pošiljanje pogodb, varnostni ukrepi, POŠTA®CA., uvedba informacijskega sistema, ELEKTRONSKA DOHODNINA, DAVČNA UPRAVA, finančni kazalniki., lojalnost strank, hotelirstvo, DAVČNO POSLOVANJE, DOHODNINA, ELEKTRONSKO DAVČNO POSLOVANJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, upravni postopek, zdravila, mladostniki, mladina, programska o, pr, prosti čas, pozitivizem, posojila, kreditna sposobnost, osnovno šolstvo, carinska politika, računalniške mr, carinske unije, carinsko poslovanje, strokovne službe, poravnava, org, uporaba računalnikov, obveznosti, trošarine, krediti, kreditiranje, optimizacija, naloge, dinamični sistemi, zdravstveno zavarovanje, varstvo, socialno varstvo, strateško upravljanje, uporab, projektno vodenje, avdiovizualna sredstva, informacijski centri, pohištvena industrija, poslovni razgovori, ekspertni sistemi, človeški potencial, f, krmiljenje, kliring, mlekarstvo, e-podpis, e-javna naročila, spletni brskalnik, World Wide Web (www), zgodovina interneta, elektronski plačilni sistem., internetno oglaševanje, elektronski denar…, vrste, • učinki uporabe • informacijsla tehnologija • poslovni učinki • svetovni splet, • elektronsko poslovanje, varnostni protokoli, varnostni mehanizmi, PIN, Halo banka, Klik, spam, virusi, črvi, črvi., trojanski konji, oblike, pomankljivosti, E-poslovanje E-trgovanje E-bančništvo E-denar, spletno nakupovanje., splatna stran, varnost na spletu, Storitve, glasbena industrija, informacijski proces, Musicload, iTunes Music Store, digitalni certifikati, kakovost spletne strani, spletne strani podjetij., planiranje poslovanja, kriteriji, borza vrednostnih papirjev, računovodski standardi, potniški promet, borzno posredovanje, borzni posredniki, bančno pismo, WAP, zloraba http-piškotkov, skrivna vrata, računalniški črv, logična bomba, gesla, certifikat, internetna trgovina, bilance uspeha, elektronski podpis., časovna bomba, računalniški virus, davčna uprava, Nova KBM d. d., samostojni podjetniki, overitelji digitalnih potrdil., kreditne kartice, podjetnik, trojanski konj, Kriminal na internetu, telefonsko, mobilno in internetno bančništvo., informacijski terminali, telefonsko bančništvo., mobilna bančništvo, Ključne besede: tehnologija, bančni kioski, pos delovna mesta, interaktivna televizija, elektronska denarnica, klicni centri, daytrading, Trgovalna platforma, Izobraževanje, nezaupanje sodobni tehnologiji, interaktiven, projekt "Virtualni senior", značilnosti seniorjev, PayPal., Ključne besede: internetna trgovina, reintergracija, carinski postopek, evidenca digitalnih potrdil, vrste spletnih mest, čelni in zaledni CRM sistemi, zgradba spletnih mest, internet ter njegov razvoj, uvedba spletnega mesta, modeli CRM, CRM procesi, starejši uporabniki, portali za posredovanje storitev, Spletni portali, Založba Obzorja, e-založništvo, spletne igralnice, spletno igralništvo, prognoze, zunanje izvajanje dejavnosti, komercialni, pilotski, ključni faktorji, zunanje izvajanje informatike, uvajanje storitev v oblaku, družbeni mediji, igre na srečo, rešitve za zagotovitev varnosti, tehnološka zaščita, nevarnosti spletnega bančništva, portali za starejše, spletna knjigarna, računovodska informacijska rešitev, Adamshop ter Ahac d.o.o., družabna omrežja in CRM rešitve, Manto Insight, mobilni CRM, ravni elektronskega poslovanja, Zakon o elektronskem poslovanju, Generali Zavarovalnica, Grawe Zavarovalnica, Adiatic Slovenica, analiza spletnih portalov, zavarovalna pogodba, uvedba CRM rešitve, CRM rešitve, dobavitelj, medpodjetniško poslovanje (B2B), donosnost investicije, Ključne besede: dokumentarni sistem, varnost na spletu., računalniška izmenjava podatkov (RIP), speletno bančništvo, Zvesti kupec, Hypon net., Hypo banka, spletna banka, ekosistem, arhitektura NFC, Makedonija, banke v Makedoniji., kakovost bančnih portalov, Ključne besede: • Celovite informacijske rešitve (CIR) • Rešitev ERP • Trendi • x – ERP • Zunanje izvajanje • Storitev na zahtevo (SaaS) • Vertikalizacija • Globalizacija • Mobilnost, POS terminal, elektronsko nakupovanje, B2B, Upravljanje informatike, direktor informatike, portal Gran Canaria, španski turistični portal, slovenski turistični portal, m-oglaševanje, m-bančništvo, upravna enota, elektronske storitve, Javna uprava, P2P., rudarjenje, Sure Step., direktni marketing, pametni telefon, pisalo ali pero za zaslon na dotik, tablični računalnik ali tablica, iContact, direktna pošta, spreminjanje vloge, odgovornosti, POSLOVNI PROCESI, ANALIZA, PRENOVA, NADGRADNJA, PIS, elektronski plačilni instrumenti, NFC, elektronske oznake, standardi NFC, lokalno plačevanje, brezstično mobilno plačevanje, tehnologija NFC, analiza spletnih bank., Prosplet, socialni marketing, zakup sponzoriranih povezav na iskalnikih, spletno trženje zavarovanj, zavarovalne storitve, znanja., optimizacija spletne strani, Zavarovalnica Generali, internetna stran, VBA, RAD, OLTP, Zavarovalnica Tilia, Zavarovalnica Triglav., Ključne besede: celovite informacijske rešitve, GOinfo, izbira ERP rešitev, Celovite informacijske rešitve (ERP), hrambe, GoSoft2000, Psihiatrična bolnišnica Vojnik, SSL, https., overjanje, podatek, Internetna banka, klasično arhiviranje, ASAP metodologija., strategija IT, informacijski portali, informacijska strategija, KOPA HRM, KOPA ERP, SharePoint, CRM rešitev, Maximizer CRM, Catalyst, uvedba CRM, metodologija uvajanja, servis in podpora, proces nabave, poslovna rešitev, informatizacija računovodstva, odprtokodne rešitve spletnih trgovin, računalniška podpora, javni zavod, nepridobitna dejavnost, brezplačna odprtokodna rešitev Magento Community, uresničevanje strategije, aplikacija za mobilne telefone, uvajanje spletne trgovine, ključni kazalniki uspešnosti, uravnoteženi sistem kazalnikov, upravljanje uspešnosti, razvoj informacijskih rešitev, razvoj mobilne tehnologije, prenova informacijskega sistema, modeliranje podatkov, orodja za optimizacijo spletnih strani, Spletna stran, prenova poslovnega procesa, sistemi za upravljanje podatkovnih baz, poslovanje na socialnih omrežjih, tablični računalniki, Informacijske rešitve, Google+., tržna komunikacija, KOPA d.d., management človeških virov (HRM), Android, mikro podjetje, QR koda, podatovna baza, pametni telefoni, odprta koda., zavarovalniški trg, javne finance, državni proračun, tržni delež., zavarovalniško poslovanje, sklenitev zavarovanja preko spleta, SMS marketing, mobilni marketing, zanesljivost IS., Ključne besede: upravljanje odnosov s strankami – CRM, varnost IS, zaščita IS, Ključne besede: srednje velika podjetja, kakovosten sistem upravljanja odnosov, informacije o strankah., nevarnosti socialnih omrežij, prihodkovni modeli, socialno omrežje, e-poštno oglaševanje., tradicionalno oglaševanje, proračun, Ključne besede: ERP, Sure Step metodologija., elementi mobilnega poslovanja, priložnost., klasična IT, oblak, Microsoft Office 365, Uporaba računalništva v oblaku v podjetjih, Zaščita e-poslovanja, Zunanje izvajanje, Varnostna politika e-poslovanja, SKB NET., arhitektura podjetja, optimizacija spletnih mest, spletni brskalniki, strategije prehoda na elektronsko poslovanje, dejavniki vključevanja, metodologija Sure Step, DataLab Pantheon ME, Oracle EBS, stroški vključevanja, e-orodja, Ključne besede: svetovni splet, varnost spletnega bančništva., provizije spletnega bančništva, stroški spletnega bančništva, matematični algoritem, decentralizacija, e-trgovine, e-knjiga, model B2C, Xetra, zagrebška borza, Amazon, Barnes&Noble, poslovna analitika, visoko zmogljiva analitika, vizualizacija, Big Data, Kobo., ljubljanska borza, SharePoint 2013, spletna stran., Upravljanje odnosov s strankami, ponudniki oblačnih storitev, shranjevanje podatkov, standard ISO 27001, »top« ponudniki, informacijska podpora mobilni prodaji, Brihteja, poslovni portal, grožnje in nevarnosti., SRC d.o.o., Shure Step metoda, SAS Visual Analytics, množično zunanje izvajanje, sistem za skladiščno poslovanje, primer iz prakse, internetne storitve, kakovost spletnih strani, proračunska sredstva, inovacije, soodvisnost institucij, kontaktni center, sodobne komunikacije, poenotene komunikacije, IP telefonija, celostna vlada., proračunski uporabnik, dodana vrednost, mikrodelo, mikrofinanciranje, modrost množice, množično glasovanje, množično financiranje, Microworkers, Crowdflower, mobilni operaterji., Evropska Unija (EU), digitalni razkorak, informacijska – komunikacijska tehnologija (IKT), iCloud, Google Drive, pojmi v zavarovalništvu, slovenski zavarovalni trg., zgodovina zavarovalništva, Ključne besede: CRM, elektronski plačilni promet, Enotno evro plačilno območje, SEPA kreditna plačila, poslovne rešitve v oblaku, e-pisarna., plačilna infrastruktura., SEPA kartice, SEPA direktne obremenitve, potenciali, BW, spletne tehnologije, spletni marketing, zakonodaja elektronskih računov., standardi elektronskih dokumentov, uvedba elektronskih računov, tradicionalni marketing, digitalni mediji, IT companies, Structural Equation Modelling, Knowledge Management Information Solutions, Knowledge Management, Human Resources Management, Oracle, mobilne aplikacije, ERP solutions, SMEs, metodologija uvajanja., ERP sistemi, analiza državnih portalov, ready-mixed concrete, Project Management Institute, prihodnost v oblaku, Dropbox, vrste oblakov, prednosti in pomanjkljivosti elektronskega poslovanja., načrtovanje in uvajanje elektronskega poslovanja, spleti portali, Office 365., etično sprejemljivo, poslovni odnos, postopek uporabe, poslovna etika, mobilne tehnologije., Banka Celje d.d., Informatika, pisarniške rešitve v oblaku, uvanje ERP rešitev, vpliv, uspešnost, finančni kazalniki, Management znanja, sodobni sistemi cestninjenja, elektronsko cestninjenje, cestninjenje, grožnje, bankomatii plačilne kartice, satelitsko cestninjenje, primeri cestninskih sistemov, časovni žig, Ključne besede: dokument, e-SLOG, management odnosov s strankami, analiza prednosti in pomanjkljivosti., oblike elektronskega bančništva, spletna socialna omrežja, digitalno podpisovanje, stroški mobilnega bančništva, rešitve mobilnega bančništva, uvedba nove rešitve, spletno računovodstvo, investicije, poslovni vidiki, management delotoka., Družbeni mediji, upravljanje sprememb, upravljanje informatike, google apps, elektronski dokument, življenjski cikel dokumentov, celovite informacijske rešiteve, erp, zgodovina, Vloge na projektih., Metodologije projektnega managementa, sap r/3, sap rašitve za mobilno poslovanje, Digitalna valuta, anonimnost, vizija m-poslovanja, frontman, mox mobilna pisarna, Železni trikotnik, Uvedba CRM rešitev, prednosti in slabosti uvedbe CRM, SWOT analiza CRM, struktura spletnih strani, roki hrambe, delovni tok, stiki s strankami, življenjski cikel, Projekt, Microsoft Sure Step, PRINCE 2, Projektni management, računovodski informacijski sistemi, promocija podjetja, klasifikacija poslovnih modelov, e-poslovni model., prenova poslovanja, uvajanje e-poslovanja, vpliv e-poslovanja, web 2.0, participacija, EnaA.com, Ebay.com, Slovenia-online.si, uvajanje elektronske tržnice v podjetje, prednosti in težave pri poslovanju na elektronskih tržnicah, forum, podcast, socialne platforme., uporabniška izkušnja, Enterprise 2.0, tacitno in eksplicitno znanje, znanjski delavec, optimizacija spletne trgovine, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Google+, wiki, Foursquare, komunikacija, Managent informatike in elektronskega poslovanja, Alibaba.com, Amazon.com., prednost in slabosti elektronskega bančništva, SKB NET spletno bančništvo., nevarnosti pri elektronskem poslovanju, Opti – Com d.o.o., Življenjski cikel IT projekta, zadovoljstvo strank, …, digitalni marketing, TARROS d.o.o., spletna družbena omrežja, papirna oblika, okoljske prednosti, Sponzor, Projektni vodja, Agilni pristop, ARIS, zadovoljstvo uporabnikov., stroški poslovanja, Ključne besede: elektronsko bančništvo, BPR, Dejavniki uspešnosti IT projektov, Projektno upravljanje, Projekt IT, Dejavniki uspešnosti BPR, Dejavniki uspešnosti ERP projektov, optimizacija spletne trgovine., x-ERP, elektronske rešitve Probanke d.d., elektronsko bančništvo za pravne osebe in samostojne podjetnike., Probanka d.d., varnost in tveganja elektronskega bančništva, Ključne besede: Elektronsko poslovanje, Spletna lekarna, uporabnost, zaupanje in tveganje., upravljanje odnosov z odjemalci, varnost in zaščita, uporabnik., farmacevt, sistem eDavki, desk audit, turizem in razvoj, spletna promocija, zavod za kulturo, e-trženje, turistična ponudba, družabna omrežja, informacijski portal, Poslovni proces, Steklarna Rogaška d.d., razvoj informacijske rešitve, informatizacija poslovnih procesov, spletna prodajalna., Intrix™ CRM, Intera d.o.o., elektronske storitve., Arhiv, napovedovalna analitika, Poslovni register Slovenije, kriptologija, dokument, standard, Elektronsko davčno poslovanje, Spletni portal eDavki, Davčna uprava Republike Slovenije, uvedba elektronskega arhiviranja v podjetju., slabosti elektronskega arhiviranja, analiza spletne trgovine., Joomla, oglas, Facebook stran., klasično in spletno oglaševanje, socialno omrežje Facebook, KLJUČNE BESEDE: Dvosmerna komunikacija, RIP (računalniška izmenjava podatkov), SAP R/3., uvajanje, notranja optimizacija, zunanja optimizacija, Ključne besede Spletna trgovina, uvajanje rešitev ERP., tehnologija rešitev ERP, trg ERP rešitev, borzno posredniška hiša, Pošta®ca., certifikatska agencija, trajanje, informacijski sitem, trgovalno orodje, Microsoft Dynamics NAV., Microstrategy, celovite informacijske rešitve (ERP), dokumentarno gradivo, borzni tečaj, stroški uvajanja, faze uvajanja, modeli trgovca, Timmers, modeli posredništva, Rappa, modeli informiranja, modeli koristi, modeli proizvajalca, Optimizacija spletnih strani, pristopi k uvajanju ERP, modeli oglaševanja., modeli skupnosti, modeli podružnice, SAP BusinessObjects, OLAP pripomoček, zakonodaja elektronskega poslovanja, tehnologija, TBP d.d., kritični dejavniki uspeha (KDU), mobilni operaterji, programska rešitev CRM, kolaborativni CRM, avtomobilska industrija., prenova procesov, podjetje Akrapovič, rešitev ERP, kritični dejavniki, kriteriji spletnih mest, KLJUČNE BESEDE : Internet, virtualna zasebna omrežja, biometrična varnost in elektronski podpis, požarni zidovi, ISO/IEC, trojanski virusi, metodologija SureStep, update.seven, Telemach, faze uvedbe CRM, CRM arhitektura, rešitev CRM, načini varovanja, statistika uporabe, metodologija strateškega načrtovanja, strateški hotelski informacijski sistem (SHIS)., sistemi za upravljanje s sredstvi, ključni kazalniki uspešnosti (KPI), ključni dejavniki uspeha (KDU), varnost in varnostni ukrepi, napake pri uvajanju elektronskega bančništva, davčni informacijski sistem, Davčna uprava RS, slabosti za banko in za uporabnika., prednosti za banko in za uporabnika, stroški banke in uporabnika, hotelsko poslovanje, konkurenčna prednost, uporabnik, segmentacija uporabnikov, fizična oseba, E-trgovina Razvoj e-trgovine Elektronski katalog Internet Razvoj interneta Ključni dejavniki rasti e-trgovin, predložitev letnega poročila., menedžment, načrtovanje, usklajenost strategij, konkurenčna strategija, informatizacija poslovanja, strateško načrtovanje, organiziranje, davčni obrazec, elektronski dokumenti, računovodsko programske rešitve, elektronska izmenjava podatkov, spletna banka., prednosti in slabosti elektronskega poslovanja, ERP sistem Kopa, uvajanje spletne trgovine v malo podjetje, raba interneta, denarni pretok, predplačniški sistem, mestna kartica Urbana, Brez-kontaktna pametna kartica, elektronski podpis , uvajanje celovite programske rešitve, proces, informiranje, prototip, obveščanje, solventnost, arhiviranje, Sistemi za upravljanje z dokumenti, optimizacija poslovnih procesov, finančno-računovodski informacijski sistem, zunanje in notranje izvajanje dejavnosti., akreditacija storitev, zakonski predpisi, spletna aplikacija JOLP, spletna aplikacija LP, Ključne besede: elektronsko poslovanje, e-kompenzacije, E-bank., ReiffeisenNET, E-račun, e-davki, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, prihodnost e-bančništva, Informatizacija, varnost in metode e-bančništva, prednosti in pomanjkljivosti e-bančništva za banke in komitente, razvoj elektronskega bančništva, Tel.stick, Net.stik, protivirusni programi, mobilni telefon, škodljivi programi, kraja identitete, prikaz uporabe, bluetooth, trendi elektronskega bančništva, Reiffeisen Banka, Hypo Alpe-Adria Banka, Unicerdit Banka, Banka Sparkasse, poslovni vidik elektronskega bančništva, poslovni sistem, javni in zasebni ključ, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, on-line sistem, ocena uvedbe., migracija, plačilni promet banke, kartica zdravstvenega zavarovanja, profesionalna kartica, spletni portal AJPES, kvalificirano digitalno potrdilo, letno poročilo, arhiviranje dokumentov., finančni informacijski sitem, Združenje bank Slovenije, Banka Slovenije, BS 7799, Abanet, politika varovanja informacij, SUVI – sistem upravljanja varovanja informacij, varovanje informacij, i-Net., Plačilni sistemi, nacionalni program SEPA, plačilni sistemi SEPA, kreditna plačila SEPA, SEPA sheme in okvir, Socialna omrežja – SNS, Modeli naročništva, diagram poteka procesa, diagram toka podatkov, benchmarking, brainstorming, Avtomatizacija, histogram, informacijska arhitektura, poslovno-procesna usmerjenost, procesni management, modeliranje procesov, management celovite kakovosti, kaizen, AdWords oglas., Facebook oglas, Ključne besede: internet, prednosti poslovanja, prenova poslovnega procesa, e-racun, placilni sistemi, slabosti poslovanja, varnost poslovanja., postopek izdelave Facebook in AdWords oglasa, Facebook stran, Google AdWords, spletno bančništvo., Asistent DMS, shema procesa, sprotna analitična obdelava, ePIS, eDIS, davčni procesi in e-dokumenti, DURS, celovite poslovnoinformacijske rešitve, integracija ePIS-eDIS., kritični dejavniki uspeha uvajanja celovitih informacijskih rešitev, SAP BO BI, primerjava poročil, BI4Dynamics, NAV, celovita informacijska rešitev SAP, informacijski sistemi za upravljanje z dokumentarnim gradivom, upravljanje dokumentarnega gradiva v javni upravi, dokumentni sistemi, Alfresco, odprtokodne poslovne rešitve, Odprta koda, strateški informacijski sistem, delovni tokovi, ECM, e-uprava kot e-poslovni model, Document Management System, DMS, Electronic Content Management, razvrščanje zadetkov, organsko iskanje, Protivirusna zaščita, Zaščita pred vohunskimi progami, Prekrivanje identitete, Trojanski konj, Črv, Izobraževanje uporabnikov, Požarni zid., forumi, Facebook., blogi, pisarna v oblaku., storitve oblačnega računalništva, Virus, Socialni inženiring, razvoj in uvedba spletne trgovine, razvoj in uvedba spletnega mesta, mobilni ERP, ERP v oblaku, SaaS ERP, spletni mediji, Varnost podatkov, Računalniški kriminal, Internetni kriminal, Digitalno potrdilo, Digitalni podpis, Kriptografija, slovenske zavarovalnice, Človeški viri, Youtube, vrste blogov, Flicker, socialni mediji, kriteriji za izbiro rešitve, spletni forum, strategije, razvoj socialnih omrežij, strategija spremljanja, Hubspot, marketinško komuniciranje, spletni pajek, Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Shark, Portal za vodje, Portal za zaposlene, modul Upravljanje s človeškim kapitalom, management človeških virov, kadrovski informacijski sistem, SAP., varnost pri elektronskem bančništvu, IBI Master, informacijske rešitve za podporo poslovanja z vrednostnimi papirji, Prenova elektronskega bančništva, Nova Kreditna banka Maribor, poročanje, Paypal, • Internet • Spletne strani • Spletne trgovine • E-tržnica, ZEPEP, DMS sistem, varnost informacijskih sistemov, dokumentarni sistem, Varnostni mehanizmi, protokol za varen prenos podatkov, tipi prevar na spletnih dražbah, poslovni modeli spletnih dražb, eBay, varnost na spletnih dražbah, spletne dražbe, prihodnost spletne trgovine som.si., spletna trgovina som.si, varnost e-bančništva, kreditno-plačilne kartice, prednosti in slabosti e-bančništva, elektronska bančna poslovalnica, - dokumentarno gradivo., Deutsche Bank., elektronsko poslovanje (e-poslovanje), poslovni procesi spletne trgovine, podjetje SOM d.o.o., kakovost spletnih trgovin, elektronsko poslovanje na sodišču, elektronska uprava (e-uprava), Distribuiran sistem, virtualizacija, Microsoft Dynamisc NAV, ISO/IEC 27001, Projektno vodenje, Sure Step metodologija, Metodologije uvajanja ERP rešitev, standardi varovanja informacij, MIS (marketinški informacijski sistem), planiranje MIS, uvajanje MIS., oglaševalci, informacijski sistem Media planer, podjetje Vita Media d.o.o., Uvajanje ERP rešitev, Prednosti in slabosti spletne prodajalne, elektonsko bančništvo, splento bančništvo, IaaS – infrastruktura kot storitev, SaaS – programska oprema kot storitev, PaaS – platforma kot storitev, Nova Kreditna Banka Maribor, Budapesti Bank, Procesi nakupovanja v spletni prodajalni, Osnove spletne prodajalne, Spletne strani, E-nakupovanje, - pisarniško poslovanje, KLJUČNE BESEDE: - elektronski delovodnik – e-delovodnik, vstopne spletne strani bank Velike Britanije, informacijska pismenost, spletne storitve bank Velike Britanije, banke Velike Britanije, spletne strani in spletni portali, informacijsko opismenjevanje, Microsoft Office, vrste zavarovanj, analiza spletnih strani zavarovalnic, enotno območje plačil, e-Bay, Simbioz@., strojna oprema, programska oprema, Telefonsko bančništvo, PIN-osebno geslo, Mobilno bančništvo, Spletno oziroma internetno bančništvo, družbeni medij, TAN-podpisna koda ki nadomešča lastnoročni podpis, Net.Stik elektronsko bančništvo za fizične osebe, IS-informacijski sistem, IT-tim, ERP-rešitev, Tel.Stik telefonsko bančništvo, Net.Stik Pro elektronsko bančništvo za pravne osebe, elektronsko računovodstvo, brezpapirno računovodstvo, Spletne socialne mreže, Spletno socialno mreženje, Informacijsko komunikacijska tehnologija, Starostnik, Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) Javna uprava Elektronska uprava (e-uprava) Prihodnost e-uprave, Računalniško podprto mreženje, Proklik, napredek, informacijske tehnologija, svetovni splet, bančne kartice, sistem SEPA, vrednostna veriga, Varnostna politika, Moodle, kombinirano e-izobraževanje, doktorski študij, e-izobraževanje, računovodski programi., Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, delno hibridno e-izobraževanje, Zaščita pri elektronskem poslovanju, Prednosti e-poslovanja, Nevarnosti e-poslovanja, hibridno e-izobraževanje., trgovalna platforma
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica