| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tatjana Welzer-Družovec

Vseh ključnih besed je 360, ki se skupaj pojavijo 450 krat.
44 ključnih besed (12.22 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 134 krat (29.78 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
20x14.93%podatkovne baze
5x3.73%kultura, podatkovna skladišča, podatkovno skladišče
4x2.99%podatki, informacijski sistemi, kriptografija, podatkovna baza, prenos podatkov
3x2.24%medkulturna komunikacija, OLAP, radio, dimenzijsko modeliranje, informatika, baze podatkov, varnost računalniških sistemov, povratno inženirstvo, področna skladišča
2x1.49%E-R model, meta podatki, računalniške mreže, množični mediji, varnost, radijska postaja, analiza tveganja, globalizacija, poslovna inteligenca, relacijska podatkovna baza, inženirstvo prenove, SQL, ADO, relacijske podatkovne baze, optimizacija SQL povpraševanj, XML, spletne storitve, internet, računalniški sistemi, ASP.NET, komunikacija, spletna aplikacija, podatkovne zbirke, splet, družbena omrežja, prikrivanje podatkov
1xontologija, kompresija, Dublin Core, metapodatek, W3C, semantični standard, digitalizacija, enkripcija, spletni iskalnik, pridobivanje informacij, RDF model, deskripcija, indeksiranje, semantičen splet, izdelava poslovnih poročil, spletni dokumenti, označevalniki jezika, entitetno-relacijski model, spletne strani, ASP, denormalizacija, proces optimizacije, centralizirano upravljanje, vnaprejšnje inženirstvo, kulturna identiteta, programski vmesniki, algoritmi, digitalne knjižnice, dostava, simetrična kriptografija, večstrežniška opravila, življenjski cikel poročil, poslovna poročila, MySQL, upravljanje tveganja, metoda FPA, intrastat, varnost informacijskega sistema, implementacija varnostnih kontrol, informacijska varnost, overitelji, kontrolni mehanizmi v informacijskem sistemu, poslovna aplikacija, brezžično omrežje, dokumentacija, metodologija, diagrami delovnih tokov, programsko načrtovanje, infrastruktura javnih ključev, vrste ključev, vrste omrežij, načrtovanje varnosti, medicinski podatki, objektna podatkovna baza, povpraševanje, video, elektronski podpis, sistem podpori odločanju, notacija delovnega toka, PHP, personalizacija, varnostni mehanizmi Bluetooth, vdori v računalniške sisteme, digitalno potrdilo, lekarne, omrežna varnost, požarni zid, indeksi, brezžična omrežja, spletne aplikacije, prenova dokumentacije, Internet, geografski informacijski sistem, GIS, prostorske podatkovne baze, načrtovanje informacijskih sistemov, načrtovanje podatkovnih baz, funkcionalni modeli, podatkovni modeli, podatkovna analiza, računalništvo, SQL Server, ODBCDirect, Jet, DAO, RDO, DB-Library, Visual Basic, OLE, ODBC, konceptualni modeli, objektno modeliranje, odkrivanje vzorcev, varovanje podatkov, algoritmi prikrivanja podatkov, umetna inteligenca, ekspertni sistemi, problem sklepanja, odkrivanje znanja, strojno učenje, varnostni protokoli, implementacije, objektna tehnologija, enitetno-relacijski diagrami, gradnja enitetno-relacijskega diagrama, konceptualno načrtovanje, inženiring aplikacij, prototipi, razvoj aplikacij, prenovitev informacijskih sistemov, dostopanje do podatkov, model odjemalec/strežnik, deljene tabele, analitična obdelava podatkov, podatkovne kocke, podatkovne baze na internetu, Microsoft SQL Server, JPA, tehnologija OLAP, sistem podpore pri odločanju, konceptni model, razvoj nove aplikacije, prestrukturiranje, porazdeljeno računalništvo, razpršeno računalništvo, parametri podatkovne baze, storitev razpršenega računalništva, OGSA, obnova načrtovanja, microsoft SQL strežnik, Globus, računalniška orodja, Forest&Trees, dostopni način, modeliranje aplikacij, podatkovna shramba, varnostno stanje, avtorizacijsko stanje, sistem za upravljanje podatkovne baze, pooblastilo, lastništvo, protokol TDS, optimizacija prenosa podatkov, dokumenti, prenova poslovnih procesov, prenova informacijskih sistemov, podatkovne shrambe, dimenzijski modeli, porazdeljeno procesiranje podatkov, objektno - relacijska tehnologija, podatkovni tipi, procesiranje SQL povpraševanj, strežniki, fair non-repudiation, fine-grained data access control, liquid democracy, collaborative decision making, digital identity, podatkovno novinarstvo, povratno inženirstvo podatkovnih baz, odprtokodna orodja, podatki javnega značaja, non-bureaucratic government, computability of jural eligibilities, strukturno modeliranje, anketa, Facebook, radiodifuzija, komercialne radijske postaje, self-management of jural relations, unsustainability of e-government, radijski trg, izločanje strukture podatkov, konceptualni model, preurejanje podatkovne baze, posodabljanje podatkovne baze, oblikovanje podatkovne sheme, ideologija, protest, politična usmerjenost, tisk, globalno gibanje, podatkovna shema, procedural knowledge modelling, orodje ActiveReports.NET, T-SQL, EPK, knowledge acquisition, knowledge representation, medical processes, decision-making, temporal knowledge, razkrivanje informacij, zasebnost, kozmopolitizem, medkulturno komuniciranje, zbirateljstvo, Erasmus, univerzalizem, novinarski etični kodeks, dejavniki poslušanosti, poslušanost radia, vrednota, CSharp, portal, BMS, celovitost, storitve, študijska izmenjava, računalniški center, potrošnik, marketinška strategija, spletni servis, promocija, tržno komuniciranje, poslovna etiketa, kulturni šok, modeli kulture, mednarodno poslovanje, zaupanje v medije, podatkovno modeliranje, komercialni mediji, javni mediji, zaznava, zlorabe, poslušanost, promocijski splet, kulturna priprava, odnosi z javnostmi, publiciteta, vdori, PBX, celostna podoba, Evropska prestolnica kulture, integracija podatkov, podatkovni strežnik, replikacija, zaščita, optično prebiranje, varnostna kopija, izguba podatkov, obnovitveni podatki, rezervna kopija, obnova podatkov, optični prebirnik, pisna dokumentacija, overjanje, novejše tehnologije, mlajše generacije, protokol za izmenjavo ključev, sistem na temelju identitete, elektronsko arhiviranje, kulturne dimenzije, bilinearna parjenja, arhiviranje obnovitvenih podatkov, multipleksiranje datotek, vtičnice, odjemalci, aplikacije, šifriranje, WinSock, strukturiran poizvedovalni jezik, SUPB, TEA algoritem, reševanje matrične algebre, distribuirani sistemi, načrtovanje področnega skladišča, PostgreSQL, redundantna množica, proces zajema, transformacije, porazdeljeni sistemi, obvladovanje sprememb, nalaganje podatkov, radijske vsebine, izkopavanje podatkov, SQL povpraševanje, Slovenci v Kanadi in Avstraliji, integracija, migracija, SQL stavki, vizualna kultura, migracije, relacije, e-r diagram, Kultura, Oracle, gručenje, podatkovno rudarjenje, časovne vrste, promet, napovedovanje, JavaScript, CSS, Ajax, politične migracije, identiteta, multikulturnost, standardi, logotip, multikulturne organizacije, raznolikost, ETL, Lewisov model, upravljanje medkulturne raznolikosti, namenski tablični računalnik, temperaturno-terapevtski list, asimilacija, akulturacija, narodnostna identiteta, Slovenci v Argentini, poslovno odločanje, Fundacija Poti miru v Posočju., Informacijski sistem, OLAP kocka, relacijski sistemi
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici