| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tatjana Welzer-Družovec

Together there are 357 keywords, that are appearing 446 times.
44 of them (12.32 % of all) appear more than once, together appearing 133 times (29.82 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
19x14.29%podatkovne baze
5x3.76%podatkovna skladišča, kultura, podatkovno skladišče
4x3.01%podatki, informacijski sistemi, prenos podatkov, podatkovna baza, kriptografija
3x2.26%področna skladišča, informatika, povratno inženirstvo, medkulturna komunikacija, radio, varnost računalniških sistemov, OLAP, dimenzijsko modeliranje, baze podatkov
2x1.5%inženirstvo prenove, računalniške mreže, množični mediji, E-R model, relacijska podatkovna baza, optimizacija SQL povpraševanj, računalniški sistemi, varnost, analiza tveganja, internet, meta podatki, poslovna inteligenca, SQL, spletne storitve, radijska postaja, XML, ADO, relacijske podatkovne baze, prikrivanje podatkov, globalizacija, komunikacija, ASP.NET, podatkovne zbirke, spletna aplikacija, družbena omrežja, splet
1xalgoritmi prikrivanja podatkov, objektna podatkovna baza, poslovna poročila, varnostni protokoli, sistem podpori odločanju, PHP, implementacije, izdelava poslovnih poročil, povpraševanje, programski vmesniki, varnostni mehanizmi Bluetooth, personalizacija, varovanje podatkov, inženiring aplikacij, video, MySQL, spletne aplikacije, prototipi, RDF model, spletni iskalnik, Dublin Core, ontologija, metapodatek, semantični standard, semantičen splet, prenovitev informacijskih sistemov, kompresija, digitalne knjižnice, digitalizacija, W3C, pridobivanje informacij, indeksiranje, razvoj aplikacij, omrežna varnost, diagrami delovnih tokov, notacija delovnega toka, programsko načrtovanje, metodologija, problem sklepanja, vrste omrežij, odkrivanje znanja, dokumentacija, infrastruktura javnih ključev, overitelji, simetrična kriptografija, večstrežniška opravila, centralizirano upravljanje, algoritmi, enkripcija, digitalno potrdilo, elektronski podpis, deskripcija, vrste ključev, brezžično omrežje, ekspertni sistemi, medicinski podatki, načrtovanje varnosti, umetna inteligenca, lekarne, požarni zid, vdori v računalniške sisteme, odkrivanje vzorcev, informacijska varnost, strojno učenje, metoda FPA, intrastat, poslovna aplikacija, upravljanje tveganja, varnost informacijskega sistema, kontrolni mehanizmi v informacijskem sistemu, implementacija varnostnih kontrol, brezžična omrežja, konceptualno načrtovanje, varnostno stanje, konceptualni modeli, dostopni način, funkcionalni modeli, avtorizacijsko stanje, sistem za upravljanje podatkovne baze, pooblastilo, lastništvo, modeliranje aplikacij, podatkovna shramba, dimenzijski modeli, podatkovne shrambe, dokumenti, podatkovni tipi, objektno - relacijska tehnologija, protokol TDS, optimizacija prenosa podatkov, porazdeljeno procesiranje podatkov, model odjemalec/strežnik, podatkovni modeli, računalništvo, podatkovna analiza, SQL Server, prostorske podatkovne baze, GIS, Internet, načrtovanje podatkovnih baz, geografski informacijski sistem, Visual Basic, OLE, Jet, DAO, dostopanje do podatkov, ODBCDirect, RDO, ODBC, DB-Library, prenova poslovnih procesov, prenova informacijskih sistemov, indeksi, denormalizacija, proces optimizacije, procesiranje SQL povpraševanj, parametri podatkovne baze, storitev razpršenega računalništva, porazdeljeno računalništvo, razpršeno računalništvo, objektna tehnologija, ASP, vnaprejšnje inženirstvo, načrtovanje informacijskih sistemov, življenjski cikel poročil, entitetno-relacijski model, označevalniki jezika, spletne strani, spletni dokumenti, OGSA, microsoft SQL strežnik, objektno modeliranje, Microsoft SQL Server, analitična obdelava podatkov, konceptni model, sistem podpore pri odločanju, Forest&Trees, računalniška orodja, tehnologija OLAP, gradnja enitetno-relacijskega diagrama, podatkovne kocke, obnova načrtovanja, prenova dokumentacije, Globus, prestrukturiranje, razvoj nove aplikacije, podatkovne baze na internetu, enitetno-relacijski diagrami, dostava, proces zajema, radijski trg, komercialne radijske postaje, radiodifuzija, strukturno modeliranje, unsustainability of e-government, self-management of jural relations, collaborative decision making, non-bureaucratic government, computability of jural eligibilities, anketa, Facebook, zaupanje v medije, mednarodno poslovanje, poslovna etiketa, javni mediji, komercialni mediji, razkrivanje informacij, zasebnost, podatkovno modeliranje, liquid democracy, fine-grained data access control, temporal knowledge, knowledge representation, knowledge acquisition, decision-making, medical processes, oblikovanje podatkovne sheme, podatkovna shema, procedural knowledge modelling, orodje ActiveReports.NET, T-SQL, podatkovno novinarstvo, digital identity, fair non-repudiation, podatki javnega značaja, odprtokodna orodja, konceptualni model, izločanje strukture podatkov, povratno inženirstvo podatkovnih baz, modeli kulture, zaznava, celovitost, storitve, aplikacije, študijska izmenjava, BMS, računalniški center, potrošnik, marketinška strategija, spletni servis, Erasmus, kulturna priprava, Lewisov model, kulturne dimenzije, kulturna identiteta, logotip, vizualna kultura, kulturni šok, EPK, Evropska prestolnica kulture, portal, CSharp, odnosi z javnostmi, poslušanost, promocijski splet, publiciteta, celostna podoba, zlorabe, vdori, PBX, tržno komuniciranje, promocija, kozmopolitizem, medkulturno komuniciranje, zbirateljstvo, univerzalizem, novinarski etični kodeks, dejavniki poslušanosti, poslušanost radia, vrednota, posodabljanje podatkovne baze, preurejanje podatkovne baze, zaščita, optično prebiranje, optični prebirnik, pisna dokumentacija, replikacija, podatkovni strežnik, obnova podatkov, izguba podatkov, varnostna kopija, elektronsko arhiviranje, bilinearna parjenja, radijske vsebine, izkopavanje podatkov, ETL, mlajše generacije, novejše tehnologije, sistem na temelju identitete, protokol za izmenjavo ključev, overjanje, rezervna kopija, obnovitveni podatki, vtičnice, odjemalci, strežniki, šifriranje, WinSock, strukturiran poizvedovalni jezik, SUPB, TEA algoritem, reševanje matrične algebre, distribuirani sistemi, redundantna množica, multipleksiranje datotek, arhiviranje obnovitvenih podatkov, načrtovanje področnega skladišča, transformacije, porazdeljeni sistemi, obvladovanje sprememb, nalaganje podatkov, upravljanje medkulturne raznolikosti, raznolikost, JavaScript, CSS, Ajax, napovedovanje, Oracle, Kultura, Slovenci v Kanadi in Avstraliji, integracija, migracija, promet, gručenje, globalno gibanje, protest, ideologija, tisk, politična usmerjenost, podatkovno rudarjenje, časovne vrste, integracija podatkov, SQL povpraševanje, SQL stavki, Fundacija Poti miru v Posočju., Informacijski sistem, OLAP kocka, temperaturno-terapevtski list, namenski tablični računalnik, multikulturne organizacije, multikulturnost, standardi, poslovno odločanje, Slovenci v Argentini, migracije, relacije, e-r diagram, politične migracije, identiteta, asimilacija, akulturacija, narodnostna identiteta, relacijski sistemi
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica