| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Vesna Čančer

Together there are 254 keywords, that are appearing 439 times.
58 of them (22.83 % of all) appear more than once, together appearing 243 times (55.35 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
11x4.53%večkriterialno odločanje
10x4.12%alternative
9x3.7%odločanje, računalniški programi
8x3.29%metode, večkriterijsko odločanje, Web-HIPRE
7x2.88%Expert Choice, modeli, kriteriji
6x2.47%vrednotenje, računalništvo, ekspertni sistemi, Slovenija, AHP, uporaba računalnika, delovanje
5x2.06%podjetje, organiziranost, podpora, aplikacija
4x1.65%razvrščanje v skupine, kriterij, orodja, finančno odločanje, povezanost, značilnosti
3x1.23%SWING, SMART, stroški, portfolio, indeksi, atribut, delnice, finančni kapital, boniteta, vzajemni skladi, analiza občutljivosti
2x0.82%optimizacija, izbira, komunala, alternativa, Večkriterijsko odločanje, ideje, skladi, regulacija, fond, vrednostni papirji, analiza, primerjave, SMARTER, tveganje, kapital, sinteze, poslovni partnerji, ustvarjalno reševanje problemov, tehnika W, agregirana vrednost
1xdonos, carinska politika, investicije, programi, investicijsko odločanje, operacijsko raziskovanje, Web - HIPRE, praksa v tujini, kriteriji odločanja, kulturni turizem, izobraževalni turizem, jezikovni tečaji, kvantitativna analiza, programska oprema, davčni sistemi, zunanjetrgovinska politika, Rusija, teorija, delovna sila, Srbija, ladje, proizvodnja, lokacija, praksa, banke, šport, dobiček, nogomet, hipoteze, matematična ekonomija, arbitraža, verjetnost, teorija verjetnosti, strategija, podatki, integracija, kooperacija, igre, matematični modeli, empirične raziskave, energija, električna energija, CRT, Matlab, manipulatorji, simulacija, toplotna energija, študije, znanje, negotovost, informacije, selekcija, diplomske naloge, lokalna skupnost, dejavnost, merila, standardi, mednarodni standardi, fi, družbe za upravljanje, kapitalske družbe, poslovne banke, bančno poslovanje, finančno upravljanje, ocenjevanje, kreditiranje, bančništvo, oglaševanje., investicijski skladi, Balkan, storitve, ekonomski vidik, odpadki, primeri, case study, varstvo okolja, postopki, tuje investicije, regionalna politika, teorija iger, mednarodni trg, čistilne naprave, finančne ustanove, mediji, analitični hierarhični proces, spillover učinki, računovodski program, odločanje po več kriterijih hkrati, finančna investiranja, ugodnosti, učinki na gospodarski razvoj, investicija, predlog spremembe Obrtnega zakona, miselni vzorec, viri financiranja., transport, hitra cesta, problem odločanja, Ustvarjalno reševanje problemov, Engrotuš d.d., trg, metode ustvarjalnega reševanja problema, metode za definiranje problemov in priložnosti, poslovna uspešnost, načini uvajanja novih izdelkov, farmacevtska podjetja, krize podjetja, metode ustvarjalnega razmišljanja, trgovsko podjetje X, posledice krize., izdelek, zapisovanje idej, ribja kost, dejavnosti prostega časa, pomembnost prostega časa, zaposlenost in brezposelnost, generacija X in Y, metoda SWING, Prosti čas, stroškovna analiza, lesena garaža, les, lesene konstrukcije, statična analiza, dimenzioniranje, struktura dejavnosti prostega časa, Web-HIPRE., brezdomstvo, revščina, stanovanjska varnost, nova delovna mesta, Prostovoljno članstvo, socialno podjetništvo, tehnika zapisovanje idej, zavarovalna vsota, nezgodno zavarovanje, varnost otroka, tehnika PETIH ZAKAJEV, tehnika miselni vzorec, špedicijska dejavnost, vstop Hrvaške v EU, Sekundarne sestavine turistične ponudbe, Primarne sestavine turistične ponudbe, Next exit oz. Na lepše, količinski kriteriji, kakovostni kriteriji, Pogoji za turizem, Turistična destinacija, metode za razvrščanje alternativ z intervalsko skalo in računalniški program Web-HIPRE, Ključne besede: odločanje po več kriterijih hkrati, metode za razvrščanje alternativ z razmerno skalo in računalniki program Expert Choice, dolgoročni bančni krediti, povprečni kreditojemalec., metode., Oglaševanje, strukturiranje problema, partnerstvo, določanje uteži, ciljna skupina, tiskani mediji, poslovno sodelovanje, poslovanje podjetja, metode ustvarjalnega razmišljanja in odločanja, gradbeništvo, telekomunikacije, telefon, mobilna tehnologija, Knjiga V7, Birokrat, // Izbiranje dobaviteljev // Ocenjevanje dobaviteljev // Kriteriji //Atributi // Alternative // Odločanje // Metode // Večkriterijsko odločanje // Odločitveni model // AHP - Analitični hierarhični proces // SMART // SWING // SMARTER // Analiza občutljivosti // Expert Choice // Web-HIPRE //, vzajemni sklad, Banka, kredit, posameznik, delnica, obveznica, tehnike in metode ustvarjalnega razmišljanja in odločanja, Ključne besede: pospeševanje prodaje, Analiza odločanja, naložbeni portfelj, dolgoročni vezani depozit, minimalna plača, metoda AHP, primerjanje po parih, metoda analitičnega hierarhičnega procesa – AHP, sinteza, benchmarking, MiniMAX, razmerna skala, analiza odločanja, atributi, Banka Celje d.d., metode za določanje uteži kriterijev, direktna metoda, Odločanje po več kriterijih hkrati, tehnika šestih vprašanj
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica