| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Zlatko Nedelko

Together there are 357 keywords, that are appearing 535 times.
66 of them (18.49 % of all) appear more than once, together appearing 244 times (45.61 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
24x9.84%vodenje
11x4.51%vodja, management
10x4.1%organizacija
9x3.69%stili vodenja, podjetje
6x2.46%poslovni procesi, digitalizacija, poslovna etika
5x2.05%etični kodeks, motivacija, komunikacija
4x1.64%Management, procesi, Vodenje, Slovenija, etika, Industrija 4.0, logistika, komuniciranje, teorije vodenja
3x1.23%proizvodnja, produktivnost, Stili vodenja, etične dileme, uspešnost, stranka, čustvena inteligenca, zaposleni, vrednote, stil vodenja, kultura
2x0.82%modeliranje, organizacijska struktura, tim, projektni management, prenova, generacije, projekt, zavarovalnica, Poslovni proces, kriza, Etika, situacijsko vodenje, kakovost, gradbeništvo, prenova procesa, Afrika, proces, prenova poslovnih procesov, Japonska, storitveno podjetje, manager, proizvodna podjetja., dobavitelji, nabava, vitka proizvodnja, zmogljivost, nabavni proces, oskrbovalna veriga, razpoložljivost, generacija Z, ženske, moč, optimizacija, žensko vodenje
1xMontaža, Proizvodnja indukcijskega grelca za pralne stroje, pojav razpok, proizvodne tehnologije, lasersko navarjanje, predizmere, popisi del, ponudbeni predračun, gradbena dela, okolje organizacije, model STOY, inteligentni sistem, Celovito produktivno vzdrževanje, upravljanje proizvodnje, operativni management proizvodnje, Terminsko planiranje proizvodnje, Teorije vodenja, prednostna pravila, organizacijska podpora, podjetje Merkur Markt., genetski algoritmi, primerjalna analiza, Motivacija, 5S, oblikovanje organizacije, OEE, mednarodno okolje, Silkem d.o.o., etični kodeksi, Zavarovalnice, Kontroliranje, izmet, logistični procesi, izboljšave, polovni proces, delovno mesto, učinkovitost, sistemi za merjenje uspešnosti proizvodnje, ključni kazalniki uspešnosti, proizvodni proces, d.d., digitalna ekonomija, digitalna transformacija, poslovalnice, logistični proces, prenova logističnih procesov, Gorenje, Pametne tovarne, sistem uravnoteženih kazalnikov, ISO 22400., nečistoče, Radgonske gorice d.d., Proces brizganja, strategija, organizacija proizvodnje, sidro, vodenje proizvodnje, mapiranje procesov, proces zaposlovanja kadrov, dejavniki vodenja, Evropa, morala, poslovna morala, proces proizvodnje, zavarovalnice, analiza, nepopolna dokumentacija, razvrščanje zdravil, cene zdravil, kazalniki, javna naročila, Skandinavija, storitvena organizacija, procesni pristop, zunanje izvajanje aktivnosti, teorija proizvodnih virov, logistični sistemi, mobilno plačevanje, motivacija zaposlenih, skladiščenje, strošek komuniciranja, podjetje., poslovanje, politika podjetja, transport, učinkovitost poslovanja, DHL, vsebinska dimenzija, banka, pošiljka, bančništvo, carina, strukturna dimenzija, organizacijska sprememba, zavarovalniška storitev., model managementa, transportna podjetja, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, družbena odgovornost, zaposleni., informacija., normativ, planiranje proizvodnje, izboljšanje produktivnosti, merjenje produktivnosti, terminsko planiranje, ukrepi, Android Pay, Herzbergerjeva dvofaktorska motivacijska teorija, Produktivnost, procesna organiziranost, dostava, funkcije managementa, realizacija nove ideje, odjemalci, človeški viri, električno distribucijsko omrežje., terminski plan, pridobivanje novih uporabnikov, nabavna funkcija, proces nabave, Sistem Moneta, PayPal, izboljšanje procesa, organizacijska in procesna podpora, zaloge, materiali, Google Wallet, Apple Pay, Zara., e-poslovanje, dejavniki oskrbovalne verige, e-denarnica., prenova procesov, marketinško komuniciranje, procesna podpora, problemi komuniciranja, organiziranje, načrtovanje, tehnologija četrte industrijske revolucije, nadzor, kontroling, podjetja., Družbena odgovornost, poslovni običaji, Četrta industrijska revolucija, industrija 4.0, Žensko vodenje, Stekleni strop, Enakopravnost, Komuniciranje, Kultura, Nemčija in Italija, Poslovna kultura, Motiviranje, digitizacija, tehnologija, finančne institucije, organizacijsko delovanje, kompetence zaposlenih, nefinančne institucije, komunikacija na delovnem mestu, požarna streha, managemment, vpliv čustvene inteligence na komunikacijo na delovnem mestu, orodja managementa, model pripravljenosti za Industrijo 4.0, implementacija, informacijska tehnologija, nova tehnologija, mentorstvo, obratno mentorstvo, rešitve., informacijski sistem, Stereotipi, Kariera, poprodajne storitve, skladiščne kapacitete, zaloga, trend, Ujemanje posameznik-okolje, ujemanje v vrednotah., fluktuacija zaposlenih, ujemanje posameznik-organizacija, Skladiščenje, pogostost uporabe., stiskalnice, d.o.o., Avtomobilska industrija, kazalnik OEE, kakovost., storitvena in proizvodna podjetja, managementska orodja, konflikti, ocenjevanje, Poslovni procesi, Varnost pri delu, Rudarstvo, uspešno vodenje, kompetence v digitalizaciji., Karierne ovire, Ženske, vedenjske teorije vodenja, manifestacije, računovodstvo, uspešnost in učinkovitost podjetja, moški, stereotipi, projektno usmerjena podjetja, projekti v gradbeništvu, izvedbena funkcija, podjetja, norma, doseganje norm, avtoriteta, Švedska, moški in ženski stil vodenja, podrejeni, nadrejeni, e-dokumenti, tekmovalnost, BNM, Jet-Grouting, podtemeljenje, proces dela s paletami, uspešnost., motiviranje, trenuten proces, nov proces, geotehnika, faze procesa, procesna obravnava, dogodek, zakonodaja, Razvita dolžina., K – faktor, Upogibanje pločevine, zavarovalni agent, kakovost storitev, delegiranje, zavarovalna polica, zavarovalna pogodba, Preoblikovanje, prepoved diskriminacije v Republiki Sloveniji., znanje, management znanja, etika v bančništvu, prenos znanja, mentorski stil vodenja, diskriminacija na delovnem mestu, diskriminacija, nagrade, inovativnost, grounded theory, supply chain management, supply chain future trends, scenario planning, supply chain collaboration, države v razvoju, managementski pristop, sourcing., leagility, agility, profitne organizacije, Managementske funkcije, snemanje časa., neprofitne organizacije, primerjava funkcij., lean, Keywords: supply chain strategies, učinkovitost managementa, delovanje managementa., trener, šport, skupina, socialna omrežja, stranke, ustvarjalnost, vplivi spletnih socialnih omrežij, poslovanje organizacije, varnost, informacije, generacija Y, nove generacije na trgu delovne sile, motivacijske teorije, kreativnost, sodelovanje, motiviranje in preučevanje kreativnosti, spodbujanje kreativnosti, stili vodenja.
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica