| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Darko Friš

Together there are 337 keywords, that are appearing 357 times.
16 of them (4.75 % of all) appear more than once, together appearing 36 times (10.08 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x11.11%prva svetovna vojna
3x8.33%Slovenija, volitve
2x5.56%propaganda, Kraljevina SHS, UDBA, osamosvojitev, plebiscit, gospodarstvo, druga svetovna vojna, Prekmurje, jezik, socializem, Balkan, Jugoslavija, Slovenec
1xScopoli, Botanika, farmakopeja., Balthasar Hacquet, ”Ključne besede:”, raziskovanja., idrijski rudnik, Kranjska, predpisi, farmacija, abstinenca, Maribor 1929–1935, Sveta vojska, degeneracija, katoliški moralisti, razvoj, lekarništvo, lekarne v Celju, Jugoslovanska ljudska armada, Teritorialna obramba Republike Slovenije, Celje, Blejski sporazum., vstop v vlado, JRZ, katoliški tabor, Kmečka zveza, balkanske konference, tabori, Balkanski pakt, oblastne skupščine, 710. učni center Pekre pri Mariboru, 23. maj 1991, Balkanska zveza., 510. učni center Ig pri Ljubljani, osamosvajanje Slovenije, Slovenska ljudska stranka, prve večstrankarske volitve, Mladi junak, Mariborski mestni svet, Marburger Zeitung, praznovanja, društveno udejstvovanje, narodnostna nasprotja., lavantinska škofija, evharistični kongres v Mariboru, Ivan Jožef Tomažič, Andrej Karlin, šolstvo, Ptuj 1924–1925, raznarodovanje, pričevanja, preseljevanje, Štajerska domovinska zveza, Maribor 1941–1945, mobilizacija, Druga svetovna vojna, Spodnja Štajerska, II. evharistični kongres za Jugoslavijo, bogoslovje, alkoholizem, gospodarska kriza, politično življenje, Franjo Lipold, Alojzij Juvan, Prerod, občinska uprava, protialkoholno gibanje, izseljensko časopisje., katoliška župnija, slovenska naselbina, Slovenski izseljenci, bogoslovna šola, Združene države Amerike, Chicago, podporna društva, bratske podporne organizacije, okupacija, Madžarska, kraj, upravno-teritorialna enota, zbor volivcev, OF, hrvaška politična emigracija, ustaštvo, atentati., diverzije, terorizem, narodnoosvobodilni boj, ljudska oblast, centralne sile, Ilustrirani glasnik, Tedenske slike, Kraljevina Italija, Avstro-Ogrska., Zgornji Duplek, Spodnji Duplek, krajevni ljudski odbor, Gornja Lendava, Grad, avstrijski Kazenski zakonik, kazensko pravo 1918−1929, Okrajno sodišče Ptuj, Država SHS, srbski Kazenski zakonik, sodni proces, zakonodaja in sodstvo., Obči državljanski zakonik, civilno pravo 1918−1929, 1941, 1931, prebivalstvo, cerkev Marije Vnebovzete, župnija, cerkvene matične knjige, rojstvo, smrt, poroka, krst, Slovenski narod, soška fronta, nemški izobraževalni sistem, Koroška + 1941/1945, nemška okupacija + Slovenija, Idrija, zdravstvo + sociala + svetovna vojna, nacistična propaganda + Koroška, promet + nemška okupacija, energetika + 1941/1945, gospodarstvo Mežiške doline, Orel, Sokol, osvobodilna vojna, oktobrska revolucija, zgodovinski viri, 1956, jugovzhodna Evropa, telovadna društva, čitalnice, v luči časnikov, nemški pravosodni sistem, Mežiška dolina + 1941/1945, 7. pokrajinski štab TO Vzhodnoštajerske pokrajine (7. PŠTO VŠP), Teritorialna obramba (TO), Ožbalt, Jugoslovanska ljudska armada (JLA), Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ), cenzura, Slovenci, osamosvojitvena vojna, Vuhred, Vuzenica, hidroelektrarne, zgodovina elektrarn, verske skupnosti + okupacija, elektrifikacija, Dravske elektrarne Maribor, Dravograd, Mariborski Otok, Fala, volitve., Madžarska revolucija leta 1956, delavski razred, dogovorni socializem, tržni socializem, samoupravni socializem, Tekstilna tovarna Novoteks, nacionalizacija, podržavljanje, zaplembe, razlaščevanje, administrativni socializem, kapitalizem, 1918–1920, Avstrija, Velika Britanija, diplomacija, pariška mirovna konferenca, Rudolf Maister, Charles Delme Radcliffe, Sydney Capel Peck, družbena lastnina, plansko gospodarstvo, jugonostalgija, notranja nasprotovanja, politika, demokracija, komunizem., politične stranke, Kraljevina Jugoslavija, Dravska banovina 1935–1941, Demos, geografija v šoli., ženska telovadba, ženska telovadna društva, Orlice, gospodinjski tečaji, Goričko, statistični podatki, upravno–teritorialne spremembe, popisi prebivalstva, Koroška, umetnostna galerija, domobranske pesmi., slovenske partizanske pesmi, slovenske pesmi prve svetovne vojne, vojna, DEMOS, črnovojniki, Josip Urbanija, mednarodno priznanje, moč pesmi, glasba kot propaganda, Telovadni odsek Orel, Ptujski Sokol, zgodovinski razvoj atletike na Ptuju, Športni klub Ptuj, Telesno-vzgojno društvo Ptuj, rezultati ptujskih atletov in atletinj, Atletski klub Ptuj, Telesno-vzgojno društvo Partizan Ptuj, spomeniška plastika, nagrobna plastika, delovna emancipacija., vloga ženske, slovensko ženstvo, Ferkov muzej, Pokrajinski muzej, kulturnozgodovinska zbirka, arheološka zbirka, Ptuj, veleposestniki., zadruge, britanske obveščevalne službe, Služba državne varnosti (SDV), Janez Evangelist Krek, obveščevalne službe, Socialistična republika (SR) Slovenija., družina Lemež, odvzemi, agrarna reforma, Jugoslovanska radikalna zajednica, banovina Hrvaška, Galicija, Avstro-Ogrska, slovenski vojaki, Nova revija, varnostno-obveščevalna služba, notar, pisar, intelektualna opozicija, vzhodna fronta, Prva svetovna vojna, Evropski sporazum, Evropska unija, 1934., Agenda 2000, referendum, predsedovanje., evro, Schengen, notarski zapis, neodvisnost, Nagy Imre, zgodovina atletike, Roman Dmowski, madžarski begunci, slovenska begunska taborišča, Visoki komisar OZN za begunce, J. B. Tito, UNHCR, Josef Pilsudski, poljske meje, podpis, pečat, žig, pogodbene stranke, Ivo Šorli, zgodovina Poljske, Maribor, Nemci, Jutro, medsebojne pogodbe, vermanšaft, Gorenjska, Aleksander I., prisilna mobilizacija, nemška vojska, partizanske enote, zavezniki, ujetniška taborišča, sezonsko delo, Izseljevanje, notranja politika, banski svet, banovina Slovenija, avtonomija., Slovenska krajina, Madžarska sovjetska republika., Vilmoš Tkalec, Murska republika, protipartizanske enote, kraljeva diktatura, razvoj gasilstva, PGD Žižki, Žižki, Pomurje, Gasilska zveza Slovenije, mir, Balkan po prvi svetovni vojni, KLJUČNE BESEDE: Balkanski pakt, gasilstvo, asimilacija., gospodarsko-industrijski razvoj, mestni svet, Mestna občina Celje, infrastruktura, New York, Družba sv. Rafaela, slovenski izseljenci, ZDA, Evropa med obema svetovnima vojnama
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica