| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matjaž Maletič

Vseh ključnih besed je 366, ki se skupaj pojavijo 476 krat.
46 ključnih besed (12.57 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 156 krat (32.77 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
29x18.59%kakovost
9x5.77%kakovost storitev
6x3.85%management kakovosti, Kakovost
5x3.21%kakovost v zdravstvu
4x2.56%sistem vodenja kakovosti, zaposleni, zadovoljstvo kupca, inovativnost, proces
3x1.92%zadovoljstvo zaposlenih, stalno izboljševanje, merjenje kakovosti, DMAIC, avtomobilska industrija, vodenje, voditeljstvo, obvladovanje kakovosti, orodja managementa kakovosti
2x1.28%zagotavljanje kakovosti, ISO 14001, kakovost izdelka, zadovoljstvo, trajnostni turizem, kazalniki kakovosti, kakovost storitve, šest sigma, PDCA cikel, ISO 9001, procesni pristop, sistem managementa kakovosti, storitve, reklamacija, zadovoljstvo strank, Kakovost storitev, izboljšanje kakovosti, notranja presoja, sistemski pristop, smernice, celovito produktivno vzdrževanje, organizacijska kultura, motivacija, standardi ISO, krožno gospodarstvo, učinkovitost, poslovna odličnost
1xpreventivno vzdrževanje., skupna učinkovitost opreme, KLJUČNE BESEDE - preventivno vzdrževanje - vodja vzdrževanja - delovno sredstvo - okvara - proizvodni proces - plan vzdrževanja, kakovost dela, glavna medicinska sestra, medsebojni odnosi, timsko delo, - Inovativnost - Inovativni manager - Zaposleni - Inovacijska klima, – zadovoljstvo kupca., model poslovne odličnosti EFQM, učinkovito upravljanje., vizija, modeli managementa kakovosti, – kakovost, – proizvodni proces, – dejavniki kakovosti, storitev, starost, dom starostnikov, naročanje rezervnih delov, rezervni deli, stroški vzdrževanja, preventivno vzdrževanje, sindikat, SVIZ Slovenije, izobraževanje in usposabljanje, sindikalni zaupnik, vzdrževanje, reševanje reklamacij., nadzor, ISO standard 9001:2008, prostovoljstvo, poslovnik kakovosti, Domel d. o. o., pritožba, zdravstvena dejavnost, opolnomočenje, izvedbeni model, Standard kakovosti NVO, samoocenjevanje v zdravstvu, oblikovanje uporabnikove izkušnje., kazalniki kakovosti v zdravstvu, zvestoba strank, kulturna industrija., kultura, DNV, model dizajnerskega načina razmišljanja, dizajnersko razmišljanje, pridobivanje sredstev, nepridobitna organizacija, sistem vodenja kakovosti E-Qalin®., donator, stroški nekakovosti, inovacije, sistem vrednot, marketing, akreditacija, socialno varstveni zavod, nadgradnja standarda ISO 14001, organizacija voznega parka, poročanje, anketni vprašalnik, računalniško podprti sistem vzdrževanja voznega parka, trenersko nogometno izobraževanje, skupna kmetijska politika, navzkrižna skladnost, izdelava tiskanega vezja, trajnostni razvoj, management celovite kakovosti (TQM), javni sektor, E-Qalin, izboljševanje organizacije skozi samooceno z orodjem managamenta kakovosti CAF, standard., okoljska učinkovitost, prednosti, standardi, relativna primerjava, - kakovost, CMMS/EAM, izboljšanje, - zagotavljanje kakovosti, - standardi ISO 9001, - management kakovosti v šolstvu., predlogi, - posnetek stanja, merjenje, 6-sigma, 5S metoda, Storitve, Spletna trgovina, Zadovoljstvo kupcev, Metoda Kano., posebni varovalni ukrep, tveganja, analiza možnih napak in njihovih posledic (fmea), evidenca okvar, delovni nalog, implementacija, uvajanje v podjetje, 20 ključev, Vhodna kontrola, Kontrolni pregled materialov, Predpis., Dokumentacija, informacijsko komunikacijska podpora vzdrževanja, The Toyota Way, KAIZEN, uporabniki bančnih storitev, kontaktno osebje, banka, ocenjevanje dobaviteljev, presoja dobaviteljev, vitka oz. lean miselnost, ISO, dobra proizvodna praksa, urejenost delovnega prostora, merjenje kakovost storitev klicni center SERVQUAL, kultura zagotavljanja varnosti živil, usposabljanje zaposlenih, varnost živil, sistemi za zagotavljanje varnosti živil, zakonodaja na področju varnosti živil, informacijski sistem, mala in srednja podjetja (MSP), Management varnosti in zdravja pri delu,  analiza možnih napak in posledic (FMEA)., informacijska tehnologija,  management kakovosti, trenerske diplome, trenerska konvencija,  skupna učinkovitost opreme (OEE),  5S, Kanban, MRP,  celovito produktivno vzdrževanje (TPM), standard ISO 9001, benchmarking, interni marketing, zvestoba kupca, ščetke, blagovna znamka delodajalca, zavzetost zaposlenih, sodelovanje zaposlenih, ciljno vodenje, proces nenehnega izboljševanja, življenjska doba motorjev, DMAIC model, tehnični informacijski sistem, orodje za stalne izboljšave., fizioterapevtske storitve, standard ISO/TS 16949, PLM (product lifecycle management), DC motor, načrtovanje kakovosti, - program zvestobe; - kartica zvestobe; - kupec; - zadovoljstvo; - zvestoba kupca., vzdrževanje strojev in naprav, reklamacije, TQM., stalno izboljševanje kakovosti, metode in tehnike vključevanja managementa kakovosti, poročanje o varnostnih zapletih, dodana vrednost, edinstvena ponujena vrednost, value proposition canvas, poslovni model canvas, odkrivanje strank, napake v zdravstvu, odgovornost za napake, odpadek, gospodinjstva, hrana, CO2, standardi kakovosti, Varnost pacientov, lekarniško osebje, lekarna, vitko, študija primera, PSCS, PDCA, kazalniki učinkovitosti, iso 9001, vpeljava, podjetje, organizacijska klima, Dejavniki kakovosti, vitka proizvodnja, socialno podjetje, metode, razvoj, ISO 9001:2015, orodja, študije, managersko orodje, SIST ISO 26000:2010, družbena odgovornost podjetij, zavržena, indikatorji, dostava, Mestna občina Ljubljana., Center Rog, azbest, Lean Six-Sigma, eko-inovacije, sindrom izgorelosti, vplivi na okolje, ovire, gradbeni odpadki, identifikacijska koda, model vrzeli., standard kakovosti ISO 9001, celovito obvladovanje kakovosti, organizacija, model EFQM, sledljivost izdelkov, bolnišnica, orodje RADAR, zdravstveno osebje, adrenalna izgorelost, antena., volvo, odobritev, trajnost, eko hotel, nosilna zmogljivost, turistična destinacija, eko marjetica, dokumentacija, zadovoljstvo in zvestoba kupcev., izvajanje tesnenja embalaže, zagotavljanje kakovostnih zahtev, management v zdravstvu, končna kontrola izdelka, urejenost, model RSQS, model SERVQUAL, znanje, management, kupci, varnost in kakovost, BRC standard, certificiranje, poslovnik, analiza tveganj, sodelovalna miselnost, ISO/TS 16949, organizacijsko znanje, zadovoljstvo kupcev, standard, ključni procesi izdelave smučarsko skakalnega dresa, prehrana, zadovoljstvo študentov, študentski boni, gostinski lokal, prašno lakiranje, ISO 9001:2008, SIST EN ISO 9227., slana komora, Sistemi managementa, Integracija sistemov managementa, - kakovost - sistem vodenja kakovosti - metode in tehnike kontrole kakovosti - standard ISO 9001 - analiza izbranega delovnega procesa, termoplastični polimeri., barvila, - kakovost - javni sektor - skupni ocenjevalni okvir - CAF - samoocenjevanje, Klicni center, ISO standardi, opredelitev pojma storitev, presoja kakovosti, kontrola kakovosti, ekološki certifikati kakovosti, samonadzor samoocenjevanje skladnost motivirati voditi, Integracija notranjih presoj, Notranja presoja, stroški kakovosti, nadzor kakovosti, zadovoljstvo odjemalcev, sistem menedžmenta kakovosti, standard ISO, pomen vzdrževanja, reorganizacija vzdrževanja, Kazalniki kakovosti v zdravstvu, Kazalniki kakovosti, Kakovost v zdravstvu, merjenje zadovoljstva, FMEA metoda, inovacija, Dejavniki delovnega okolja, inovativno voditeljstvo, inovacijski proces, izboljševanje kakovosti, model SERVQUAL., vetrna energija, obvladovanje inovacij, kreativnost, veterni park, analiza občutljivosti, prodaja, naložbena upravičenost, obratovalna podpora, kakovostna izvedba zdravstvene nege, varnost, - razvoj in učenje, - kreativno mišljenje, - čustvena inteligenca, - vrednotenje čustvene kreativnosti, Zagotavljanje kakovosti, management vzdrževanja, vzdrževanje na podlagi zanesljivosti, Management celovite kakovosti (TQM), - čustvena kreativnost, cenejši proces, Prenova, zagotavljanje 24-urne zdravstvene nege, kultura varnosti, okoljske zahteve, TQM, mednarodna konkurenčnost, procesni diagram, SWOT analiza, vodja kakovosti
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici